Lịch Sinh Hoạt Đền Thánh

CHÚA NHẬT:
THÁNH LỄ: 9:30 am & 6:00 pm
Thánh Lễ Thiếu Nhi 11:30 am

THỨ HAI, TƯ, SÁU:
THÁNH LỄ: 8:30 am

THỨ BA:
THÁNH LỄ: 6:00 pm

THỨ NĂM:
CHẦU THÁNH THỂ:
5:30 p.m.
THÁNH LỄ: 6:00 p.m.

GIẢI TỘI:
Thứ 5 và Chúa Nhật
Xin đến trước giờ Lễ 30 phút

GIỜ THĂM VIẾNG:
Ngoài 1 tiếng trước và sau Thánh Lễ,
xin vui lòng liên lạc trước khi đến.

ĐỊA CHỈ:
4835 S. Pearl St
Las Vegas, NV 89121
702-821-1459

Linh Mục Tôma Hà Quốc Dũng DCCT

Giám Đốc Đền Thánh
Mẹ La Vang Las Vegas

Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Trọng

Cha Sáng Lập Đền Thánh
Mẹ La Vang Las Vegas

Linh Mục Giuse Đồng Minh Quang

Cha Cựu Giám Đốc Đền Thánh
Mẹ La Vang Las Vegas

Ông Phêrô Nguyễn Đình Gia

Đại Diện Hội Đồng Mục Vụ
Cộng Đoàn Mẹ La Vang Las Vegas
gianguyen.lavang@gmail.com

Quang Cảnh Nghi Thức Mở Tường Qua Đất Mới 09/2018

 

 

Hình Ảnh Phục Sinh 2018

 • 29572254_810330089162310_7559769664417410862_n.jpg
  29572254_810330089162310_7559769664417410862_n.jpg
 • 29597238_810329915828994_6319786860202856230_n.jpg
  29597238_810329915828994_6319786860202856230_n.jpg
 • 29597912_810330115828974_6233896748564771306_n.jpg
  29597912_810330115828974_6233896748564771306_n.jpg
 • 29597579_810329912495661_7848046866331770761_n.jpg
  29597579_810329912495661_7848046866331770761_n.jpg
 • 29683459_810329235829062_8898341401270804585_n.jpg
  29683459_810329235829062_8898341401270804585_n.jpg
 • 22308822_810329412495711_8467687969337818076_n.jpg
  22308822_810329412495711_8467687969337818076_n.jpg
 • 29594635_810329392495713_7403746009645820480_n.jpg
  29594635_810329392495713_7403746009645820480_n.jpg
 • chu tich gia.jpg
  chu tich gia.jpg
 • ancient-architecture-art-161281.jpg
  ancient-architecture-art-161281.jpg

Facebook Truyền Hình Trực Tiếp Đại Hội La Vang Las Vegas 2018

Xin vui lòng nhấp vào Like để biết thêm thông tin của Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas trong tương lai. Xin cám ơn.

YouTube Truyền Hình Trực Tiếp Đại Hội La Vang Las Vegas 2018

Xin vui lòng nhấp vào Subcribe để biết thêm thông tin của Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas trong tương lai. Xin cám ơn.

Quang Cảnh Nghi Thức Mở Tường Qua Đất Mới 09/2018

 

 

Kỷ Yếu La Vang

Las Vegas, Nevada

Lịch Sử Đền Thánh Đức Mẹ La Vang

Las Vegas, Nevada

Lịch Sử Linh Địa Đức Mẹ La Vang

Quảng Trị, Việt Nam