Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 2 tháng 4 năm 2017

Chúa Nhật V Mùa Chay (A)


Phúc Âm: Ga 11, 1-45


Khi ấy, có một người đau liệt tên là Ladarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. (Maria này chính là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em trai bà là Ladarô lâm bệnh). Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển".

Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa". Môn đệ thưa: "Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm ném đá Thầy, mà Thầy lại trở về đó ư?" Chúa Giêsu đáp: "Một ngày lại chẳng có mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người ta thấy ánh sáng mặt trời; nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng". Người nói thế, rồi lại bảo họ: "Ladarô bạn chúng ta đang ngủ, dầu vậy Ta đi đánh thức ông". Môn đệ thưa: "Thưa Thầy, nếu ông ta ngủ, ông sẽ khoẻ lại". Chúa Giêsu có ý nói về cái chết của Ladarô, nhưng môn đệ lại nghĩ Người nói về giấc ngủ. Bấy giờ Chúa Giêsu mới nói rõ: "Ladarô đã chết. Nhưng Ta mừng cho các con, vì Ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà ông". Lúc đó Tôma, cũng có tên là Điđimô, nói với đồng bạn: "Chúng ta cũng đi để cùng chết với Người".

Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. (Bêtania chỉ cách Giêrusalem chừng mười lăm dặm). Nhiều người Do-thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy, vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".

Nói xong bà về gọi Maria em gái bà và nói thầm với em rằng: "Thầy ở ngoài kia, Thầy gọi em". Nghe vậy, Maria vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa. Vì lúc đó Chúa Giêsu chưa vào trong làng, Người còn đang đứng ở nơi Martha đã gặp Người. Những người Do-thái cùng ở trong nhà với Maria và an ủi bà, khi thấy bà vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy Người, bà liền sấp mình xuống dưới chân Người và nói: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt đây, thì em con không chết". Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do-thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi: "Đã an táng Ladarô ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà xem". Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái liền nói: "Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!" Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra". Martha là chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày". Chúa Giêsu lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con, nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con". Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: "Ladarô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi".

Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.

Hoặc đọc bài vắn này:          Ga 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45

Khi ấy, hai chị em của Ladarô sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển".

Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa".

Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".

Người xúc động và hỏi: "Đã an táng Ladarô ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà xem". Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái liền nói: "Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!" Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ.

Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra". Martha là chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày". Chúa Giêsu lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con. Nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con". Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: "Ladarô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi".

Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật V Mùa Chay (A)
Phúc Âm: Ga 11, 1-45


Chi Tiết Hay:
• Câu chuyện Ladarô chết và sống lại ám chỉ việc chính Chúa sắp chết và sống lại. Cả hai đều làm vinh quang Thiên Chúa.
• Hai người sống lại hai kiểu khác nhau: Ladarô còn phủ khăn liệm, có ý là rồi còn sẽ chết, còn khăn liệm của Đức Giêsu được xếp một bên (Gioan 20, 6-7), có ý là Ngài sẽ không còn phải chết nữa.
• Chúa đợi Ladarô chết 4 ngày rồi mới tới, để mọi người khỏi nghi ngờ ông đã chết thật chưa.
• Đức Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha trước khi làm Ladarô sống lại. Điều này chứng tỏ Ngài làm việc theo thánh ý của Thiên Chúa.
• Trong khi Đức Giêsu ban cho dân chúng sự sống thì họ lại muốn giết Ngài. Các môn đệ thông hiểu điều này, vì thế họ không muốn Đức Giêsu đi Giuđêa để chịu chết.

Một Điểm Chính:
Đức Giêsu là sự sống lại và là sự sống.

Suy Niệm:
1. Có người thấy phép lạ thì tin Chúa, kẻ khác lại muốn giết Ngài. Còn tôi thì sao?
2. Tôi có thật sự tin là Chúa cho tôi sự sống không? Tôi có kinh nghiệm gì để chứng tỏ điều đó?
3. Tại sao sự đau khổ của tôi hay của những người chung quanh lại có thể làm vinh quang Thiên Chúa?

_______________________________________________________________________________


ĐỨC TIN CHO CHÚNG TA SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI


(Êdêkien 37:12-14; T.vịnh 129; Rôma 8:8-11; Gioan 11:1-45)


Thiên Chúa đang đứng trước cửa mộ. Đây là hình ảnh mạnh mẽ có ảnh hưởng nhất trong các bài đọc hôm nay, làm cho tôi rúng động. Nấm mộ là nơi nghỉ cuối cùng của đời chúng ta trên hành trình đến với Thiên Chúa. Và thật là một nơi dừng chân kinh khủng có phải không? Ở các nghĩa trang ở Hoa Kỳ người ta dọn dẹp, cắt cỏ sạch sẽ. Họ đào mộ, để đất lên một bên và xung quanh mộ bao phủ một thảm cỏ xanh nhân tạo trông như mặt cỏ xanh trong sân bóng đá. Trên miệng phần mộ có khung kim loại và có dây đai to bản đặt ngang để chịu đựng cái hòm. Gia đình và bạn bè vẫn ngồi trong xe đợi trong khi người ta sắp đặt các vòng hoa. Nếu thời tiết xấu thì có một mái vải được giăng ra che người đi đưa đám và quan tài khỏi tuyết hay mưa. Quan tài được để hổng chân trên miệng hầm mộ bởi sức nâng của dây bản dày thẳng ngang, rồi người đi đưa đám sẽ được mời vào. Các người làm việc đứng ra một bên, chờ đợi. Có người thừa dịp này hút một điếu thuốc. Họ sẽ trở lại làm việc sau khi mọi người ra về.

Lời kinh cầu cuối cùng đọc xong, mỗi người đưa đám lấy một cành hoa, chào người quá cố, rồi đặt hoa trên hòm trước khi ra về. Nhưng, mặc dù nơi phần mộ được dọn dẹp sạch sẽ, chúng ta biết chúng ta nhìn vào đâu: đó là phần mộ nơi chúng ta đặt người thân thương xuống, và có thể là tất cả đời sống chúng ta. Những người phu mộ đứng đợi gần đó, rồi sẽ bắt tay vào đưa hòm người thân thương xuống đất và chúng ta không trông thấy người đó nữa.

Tôi biết là tôi đang tả cảnh chôn cất đẹp nhất ở Hoa kỳ. Ở các nơi nghèo nàn nhất, người quá cố được bọc trong khăn vải liệm, rồi để vào trong một cái hòm bằng gỗ do người nhà làm ra. Phần mộ do bạn bè đào lên nơi đất đá, và có thể có vài cái hoa đặt trên mặt đất đã lấp hòm bia. Nhưng, trong văn hóa chúng ta, phần đông chúng ta ra về sau khi chúng ta đã trông thấy hòm hạ xuống huyệt. Chúng ta không trông thấy phần đất lấp trên hòm của người thân thương. Chúng ta cũng có cách che lấp sự chết với những lời nói nhẹ nhàng. Nhưng, mặc dù chúng ta chôn cất người quá cố theo cách nào đi nữa, phần mộ là nơi chúng ta không còn năng lực gì nữa, và sự chết đã chiếm đoạt đời sống chúng ta.

Bây giờ bạn hãy tưởng tượng cảnh chôn cất một cách khác. Rồi bạn hãy đọc Kinh Thánh hôm nay và hãy xem phần mộ trong bài sách thứ nhất và bài sách thứ ba, và hãy nghe lời an ủi đời sống trong thư thánh Phaolô gởi giáo hữu thành Rôma. Bài sách này cam đoan với chúng ta là chúng ta không ở một mình chúng ta trong lúc vô cùng khốn đốn. Những lúc đó không tránh khỏi nhìn thấy nỗi đau đớn của chúng ta và đưa lời hỏi và tỏ lòng chán nản với Thiên Chúa: "Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây...". Nhưng trong những lúc đó chúng ta chấp nhận nỗi lo buồn và cảm thấy bất lực của chúng ta trong khi chúng ta nhìn vào sự chết, nhìn vào ngôi mộ, chúng ta biết một điều không thể tưởng tượng được. Kinh Thánh nói: trong lúc chúng ta vô cùng yếu đuối, Thiên Chúa đứng cạnh chúng ta nơi phần mộ và nói lên lời hứa, và sự sống hình như cười chê sự thật trước mắt chúng ta. Sau bao nhiêu kết luận lý tưởng, sự chết đã thắng chúng ta. Nhưng, Thiên Chúa nói: "KHÔNG ĐÂU !!!!" viết với chữ hoa và theo bao nhiêu dấu chấm than. Như ngôn sứ Ezekiel nói: "Này ta sẽ mở cửa mồ các ngươi! Ta sẽ đem các ngươi lên khỏi mồ, hỡi dân Ta!". Các dấu chấm than có ảnh hưởng nhấn mạnh những lời đó. Chỉ có Thiên Chúa mới nói những lời như thế với quyền uy chắc chắn vì chúng ta không thể nào nói lời hứa như thế được.

Ngôn sứ Ezekiel không viết để an ủi một gia đình hay vài người bạn đã có người thân thương qua đời. Ông ta viết cho tất cả một dân chúng về sự chết của tổ quốc họ và sự tàn phá nơi đất thánh của họ. Ngôn sứ nói đến dân Israel bị tù đày ở Babylon. Họ đã trông thấy sự tàn phá của Giêrusalem, nơi họ yêu mến, và Đền Thờ Giêrusalem bị tiêu hủy năm 587 trước Công Nguyên. Ngôn sứ dùng hình ảnh sống động là các xương chết khô để gây nên niềm hy vọng là Thiên Chúa có thể làm cho những "xương khô" đấy sống dậy với ơn Thần Khí và Lời nói. Thiên Chúa dùng ngôn sứ để nói lên lời sấm hứa hẹn của Thiên Chúa. Thị kiến của ngôn sứ không nói đến sự sống lại cuối cùng. Nhưng bài sách hôm nay nói đến ý Thiên Chúa cho dân Ngài cảm thấy sống lại bởi đã bị cắt đứt khỏi, không những quê hương họ mà cả khỏi Thiên Chúa họ. Và họ đang đau khổ nơi tù đày xa lạ. Vậy, Thiên Chúa có thể làm việc không thể làm được đó để dựng lại dân Israel; đưa dân chúng về lại Giêrusalem và giúp họ xây dựng lại Đền Thờ hay không? "Được chứ". Ngôn sứ hứa Thiên Chúa quyền lực vô cùng "Ta sẽ ban thần khí của Ta xuống trong các ngươi. Và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ cho các ngươi an cư nơi thửa đất của các ngươi".

Khi nghe lời ngôn sứ Ezekiel nói với dân Israel, chúng ta tự hỏi: dân chúng có thể để lại người thân thương đã qua đời ở nơi tù đày để trở về xứ sở xây dựng lại đời sống của họ hay không? Một gia đình có thể còn đoàn tụ khi một người cha hay mẹ chết sớm hay không? Hoặc khi một người anh em bị chết một cách đau đớn vì khủng bố hay vì nạn nghiện ma tuý hay không? Hoặc nữa khi chiến tranh gây loạn lạc, và dân chúng phải phiêu lưu nơi khác hay không? Sự chết đã làm bao nhiêu người cùng làm việc chung với nhau phải đương đầu với bao nhiêu cảnh ngộ khác, vậy còn người sống sót thì sao? Hãy nghe lời Thiên Chúa nói "Ta sẽ cho các ngươi an cư nơi thửa đất của các ngươi. Và các ngươi sẽ biết chính Ta, là Đức Chúa. Ta đã nói và sẽ thi hành". Vậy bây giờ hãy xem lời hứa đó nói cho ai và như thế nào.

Chúng ta quay về bài phúc âm: Câu chuyện có đặc tính riêng biệt vì đó là câu chuyện một người bị chết sau khi đau ốm; có lời quở trách; có lời tỏ lòng tin nơi sự không thể thực hiện được; có việc than khóc, thiếu tin tưởng, trông thấy sự không thể thực hiện được rồi đến đức tin. Và hơn nữa, Chúa Giêsu phải tự Ngài bày tỏ Ngài, và qua phép lạ này thì sự chống đối Ngài ngày càng thêm mạnh mẽ, và bắt đầu đưa đến sự chết của Ngài. Trong khi Thiên Chúa không tỏ ra về ngôi mộ của anh Ladarô, phép lạ này sẽ làm cho Thiên Chúa cũng đau đớn nhiều. Anh Ladarô là bạn của Chúa Giêsu, và như trong câu chuyện, chúng ta được khuyến khích tin tưởng chúng ta cũng là bạn của Chúa Giêsu. Nhưng, trong phần phúc âm thánh Gioan trước câu chuyện này "...vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó..." (Ga 5, 28). Chúng ta, những người bạn của Chúa Giêsu tin tưởng vào những lời đó trong lúc chúng ta đứng bên ngôi mộ chưa lấp của biết bao nhiêu người thân thương và nghĩ đến ngôi mộ chờ đợi chúng ta nữa.

Chúa Giêsu hoàn toàn có uy quyền ở đây. Không ai có thể thối thúc Ngài. Ngay cả lời kêu cứu khẩn cấp của các người chị của anh Ladarô. Chúa Giêsu có thể tỏ ra Ngài không phải là một người bạn thật lòng, không tỏ vẻ lo lắng gì về việc đó. Vì sao Chúa Giêsu lại để đợi lâu đến thế? (Và vì sao chúng ta lại phải đặt câu hỏi và nghi ngờ khi chỉ một lời nói của Chúa Giêsu có thể làm chúng ta chết có thể được sống lại?). Có một điều chắc chắn là - sau khi chờ đợi chúng ta biết anh Ladarô đã chết! Bà Mácta nói lên sự thật "Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được 4 ngày".

Thật là một hoàn cảnh bi đát: một người chết từ trong mồ bước ra, chân tay còn quấn trong vải liệm và mặt còn phủ khăn. Rồi đến phiên Chúa Giêsu sẽ chết theo cách bạo lực. Theo phong tục, người ta sẽ quấn thân xác Ngài vào khăn liệm, và đặt Ngài trong một ngôi mộ. Một nhóm người bạn và gia đình sẽ đứng gần đó bên một ngôi mộ khác và nhìn vào một cách lạnh lùng. Và họ cũng cảm thấy bất lực trong lúc họ ôm nhau an ủi nhau. Nhưng, mọi sự không thể mất đi. Thiên Chúa sẽ đến thăm ngôi mộ này và nói một lời sống động trên Chúa Giêsu và Thần Khí Thiên Chúa sẽ làm cho Ngài sống lại, một đời sống hoàn toàn mới. Có thể tưởng tượng được như thế không? Với sự sống lại của Ngài, tất cả chúng ta, những ai đã chịu chết sẽ được lãnh niềm hy vọng và đáp lại "chúng ta sẽ sống lại".

Trong khi chúng ta suy ngẫm đoạn sách này, hãy chú ý phúc âm của thánh Gioan. Đối với thánh Gioan, lời Thiên Chúa hứa qua Chúa Giêsu đã là sự thật đối với những người đã chịu phép rửa. Đời sống mới của chúng ta không bắt đầu sau khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng, hay sau khi thân xác chúng ta đã được chôn vào ngôi mộ. Nhưng, đời sống mới đó bắt đầu ngay bây giờ. Chúng ta hãy đọc câu văn khác trong phúc âm thánh Gioan "Thật, tôi bảo thật các ông: giờ đã đến - và chính là lúc này đây đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa; ai nghe thì sẽ được sống” (Ga 5, 25). chúng ta được sự sống mới trong chúng ta ngay cả khi chúng ta nhìn vào những ngôi mộ trong đời sống chúng ta.

Lẽ cố nhiên, có sự chết của gia đình và bạn bè. Nhưng chúng ta cũng thấy sự chết nếu chúng ta: bị mất việc làm; bị rớt ra khỏi đại học; bị một cơn bệnh ngặt nghèo; bị mất sức lực thể xác và tinh thần vì già nua; bị mất chương trình lập gia đình hay sinh con cái; khi có một đứa con ra đi đến trường lần đầu hay ra đi lập gia đình v.v... Vậy có thể có đời sống mới sau những ngôi mộ này hay những ngôi mộ khác hay không?: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thi dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?". Và chúng ta cùng cô Mácta đáp lại "Thưa Thầy có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian".

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX Trọng Yên, OP