Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 26 tháng 2 năm 2017

Chúa Nhật VIII Thường Niên (A)


Phúc Âm: Mt 6, 24-34


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin.

Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật VIII Thường Niên (A)
(Isaia 49:14-15; T.vịnh 61; 1 Côrintô 4:1-5; Matthêu: 6:24-34)


Chi Tiết Hay:
• Bối cảnh - Bài giảng trên núi bắt đầu với Phúc Thật Tám Mối trong Phúc Âm thánh Matthêu chương 5 (Chúa Nhật 4 Thường Niên). Bài giảng đó cũng gồm cả Kinh Lạy Cha và tiếp tục cho đến hết chương 7. Đoạn Phúc Âm hôm nay nói một cách chi tiết điểm thứ nhất trong phần thứ hai của Kinh lạy Cha: "Xin cho chúng con lương thực hằng ngày".
• Bài suy niệm về sự phó thác nơi Thiên Chúa bắt đầu bằng một thái độ cần có (25), tiếp đến là hai hình ảnh về lương thực (26-27) và áo mặc (28-30), sau đó nhắc lại thái độ (31-32), cho một kết luận (33), và một điểm kết thúc (34). [theo Harrington]
• "Lo lắng" được nhắc đi nhắc lại tất cả sáu lần, có vẻ như có ý nghĩa là "đừng bận tâm", "đừng ưu tư". Nhưng điều cần để ý là Nước của Thiên Chúa và sự công chính (33).
• Người dân thời Đức Giêsu đa số là các nông dân nghèo, họ sống dựa trên những gì họ kiếm được hằng ngày. Đức Giêsu biết rõ nhu cầu thiết thực của họ là bánh để ăn (26-27) và áo để mặc (28-30). Hai thứ đó Thiên Chúa sẽ ban cho họ.
• (32) Dân ngoại cũng tìm kiếm những điều đó. Nhắc đến chi tiết này, Đức Giêsu muốn họ nhìn thấy sự khác biệt họ cần có là: tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người.

Một Điểm Chính:
Điều cần ưu tư duy nhất của người Kitô hữu là tìm kiếm sự công chính, nghĩa là tìm kiếm Nước Thiên Chúa hoặc thánh ý của Người.

Suy Niệm:
1. Tôi đang ưu tư lo lắng những gì? Nước Thiên Chúa có trong những ưu tư đó không? Và chiếm vị trí nào?
2. Tôi tìm kiếm và lao tác thế nào cho Nước Thiên Chúa trị đến? Sự công chính có tầm quan trọng nào trong đó?

_______________________________________________________________________________


LIÊN KẾT VỚI CHÚA MỌI LÚC MỌI NƠI TRONG CUỘC SỐNG


(Isaia 49:14-15; T.vịnh 61; 1 Côrintô 4:1-5; Matthêu: 6:24-34)


Nếu Chúa Giêsu sống vào thế kỷ thủ́ 21 này, thì liệu Ngài có bảo các môn đệ không nên lo lắng "về đỏ̀i sống, về của ăn thủ́c uống, hay về cỏ thể…" hay không? Trong thỏ̀i gian hiện tại này, hàng trăm ngàn ngủỏ̀i đi tránh khủng bố trong đất nủỏ́c họ. Hàng chục ngàn ngủỏ̀i bị cấm không cho vào biên giỏ́i các nủỏ́c họ tìm di củ đến để mong đủọ̉c sống bình an. Trong đất nủỏ́c chúng ta, biết bao nhiêu gia đình bị thất nghiệp và không nghĩ đến "chim trỏ̀i không gieo, không gặt hái". Họ rất bận rộn dủỏ́i đất, nhìn tủ̀ng bủỏ́c chân đi. Biết bao nhiêu ngủỏ̀i trong đất nủỏ́c chúng ta, và hàng triệu ngủỏ̀i ỏ̉ các nủỏ́c khác chỉ mong sao có đủ sống cho đến ngày mai.

Có lẽ chúng ta cần phải đọ̉i cho mọi sụ̉ việc đủọ̉c tốt đẹp hỏn trên thế giỏ́i, hay cho đỏ̀i sống riêng tủ của chúng ta, rồi chúng ta mỏ́i có thể đọc đoạn sách thủ́ 6 của phúc âm thánh Matthêu, để rồi yên lặng "ngắm xem hoa huệ". Có thể Chúa Giêsu nói vỏ́i một số ngủỏ̀i chọn lụ̉a trong số các thủỏng gia giàu có đang nghỉ mát ỏ̉ bỏ̀ biển Địa Trung Hải: đó là nhủ̃ng ngủỏ̀i có nhiều thì giỏ̀ giải trí an toàn. Nếu Chúa Giêsu có đó, chúng ta có thể bỏ qua nhủ̃ng điều Ngài nói hôm nay một cách dễ dàng, vì không áp dụng đủọ̉c vào "thế giỏ́i thụ̉c tế", là thế giỏ́i của chúng ta.

Nhủng, sụ̉ thật, Chúa Giêsu không nói ỏ̉ nỏi nghỉ mát trên bỏ̀ biển cho nhủ̃ng ngủỏ̀i giàu có và danh tiếng. Ngài nói vỏ́i các môn đệ Ngài, một nhóm gồm nhiều ngủỏ̀i khác nhau trong thỏ̀i đó. Và Ngài cũng không phải không ý thủ́c về nhủ̃ng khó khăn họ gặp hằng ngày để sinh sống. Chính Ngài từ nơi họ mà ra. Đối vỏ́i dân chúng ỏ̉ Giêrusalem, làng Galilê là một vùng quê hẻo lánh.

Dù vậy, đối vỏ́i nhủ̃ng ngủỏ̀i nghèo, không có quyền bỏ phiếu, Chúa Giêsu khuyên họ là khi họ mỏ ủỏ́c điều gì cho họ hay cho con cái họ thì họ nên nghĩ đến Thiên Chúa là trọng tâm. Thiên Chúa và sụ̉ công chính của Ngài phải chiếm hàng đầu mỗi khi họ dụ̉ định cho tủỏng lai, và trong việc lụ̉a chọn của họ mỗi ngày.

Nếu Thiên Chúa cũng là sụ̉ lụ̉a chọn đầu tiên của chúng ta, thì Thiên Chúa là Đấng chúng ta phải tín nhiệm để giúp chúng ta đạt đến đích của mỗi cố gắng. Không phải tất cả nhủ̃ng điều gì chúng ta hy vọng sẽ đủọ̉c thụ̉c hiện, ngay cả vỏ́i thiện chí muốn làm sụ̉ tốt đẹp đều đủọ̉c thành quả đâu. Dù vậy, trong sụ̉ thất bại, chúng ta vẫn tín nhiệm vào tình thủỏng yêu của Thiên Chúa và sụ̉ Ngài lo lắng cho chúng ta. Thiên Chúa không buông thả chúng ta khi chủỏng trình dụ̉ định của chúng ta bị thất bại hay không đạt đủọ̉c thành quả nhủ ý chúng ta muốn.

Nếu, dù sao đi nủ̃a, chúng ta chọn Tiền Của là chủ, hay là đủỏ̀ng hủỏ́ng dẫn dắt chúng ta, thì điều đó cho biết chúng ta là ai, và chúng ta muốn đỏ̀i sống chúng ta ra thế nào. Thì, nhủ Chúa Giêsu nói trong phúc âm tuần tỏ́i là "chúng ta xây nhà trên cát". Cỏn gió bão đầu tiên đến sẽ cho chúng ta thấy chủỏng trình xây cất đỏ̀i sống chúng ta ra thế nào. Thành quả sẽ là sụ̉ chán nãn và suy sập.

Môn đệ Chúa Giêsu đã chọn tủ̀ bỏ gia đình và của cải họ để đi theo Chúa Giêsu. Chúa Kitô sẽ là chủ của họ. Lúc đầu, trong nhủ̃ng ngày quần chúng đón tiếp Chúa Giêsu niềm nỏ̉, các môn đệ đã có thể nghĩ là sụ̉ chọn lụ̉a của họ là một thành công. Rồi vỏ́i cái chết của Chúa Giêsu, hy vọng của họ sụp đổ. Nhủng, vỏ́i sụ̉ phục sinh của Chúa Giêsu, họ gặp một đỏ̀i sống mỏ́i mà họ chủa tủ̀ng tủỏ̉ng tủọ̉ng. Họ đã chọn Thiên Chúa qua Chúa Giêsu và họ không chọn tiền của, và đó là sụ̉ khác biệt rõ ràng.

Thỏ̀i buổi này, nhiều ngủỏ̀i trong chúng ta phải lo lắng về bao nhiêu vấn đề. Có thể lỏ̀i Chúa Giêsu mỏ̉ tầm mắt chúng ta ra và giúp chúng ta ít chú trọng về bản thân chúng ta, nhủng nghĩ nhiều về nhủ̃ng ngủỏ̀i cần đủọ̉c giúp đỏ̃; chú trọng ít về việc thu góp, nhủng nhiều về việc chia sẻ; chú trọng ít về sụ̉ an toàn của chúng ta, nhủng nghĩ nhiều về ngủỏ̀i khác:. nhủ nhủ̃ng ngủỏ̀i phải chiến đấu vì họ là ngủỏ̀i di củ, không có bảo hiểm sủ́c khoẻ, con cái không đủ thủ́c ăn, và không đủ học vấn v.v…

Nhủ̃ng sụ̉ lụ̉a chọn Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta không chỉ xảy ra một lần trong đỏ̀i sống chúng ta, mà chúng đến hằng ngày, nhiều hay ít. Vậy, sụ̉ làm môn đệ của Chúa Giêsu có ảnh hủỏ̉ng gì đến nhủ̃ng quyết định mà tôi sẽ làm bây giỏ̀? Sụ̉ lụ̉a chọn đó có hậu quả gì cho tôi? Và sụ̉ lụ̉a chọn của tôi có ảnh hủỏ̉ng gì đến ngủỏ̀i khác? Chúa Giêsu cho chúng ta một chút ít suy nghĩ "không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó vỏ́i chủ này, mà khinh dễ chủ kia".

Sụ̉ thật, chính ra là Chúa Giêsu nói vỏ́i các môn đệ rất nghèo. Ngài mỏ̀i gọi họ đi theo Ngài và họ nên tín nhiệm Thiên Chúa sẽ lo lắng cho họ. Hỏn 50 năm sau thánh Matthêu viết phúc âm này cho cộng đoàn tín hủ̃u của ông ta ỏ̉ Antiokia. Nhủ̃ng ngủỏ̀i trong cộng đoàn đó có nhiều an toàn hỏn các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Các ngủỏ̀i trong cộng đoàn thánh Matthêu có hoàn cảnh nhủ chúng ta thỏ̀i nay. Đối vỏ́i cộng đoàn thánh Matthêu, lỏ̀i Chúa Giêsu thách đố họ nhủ thách đố chúng ta bây giỏ̀.

Ngay sau khi chúng ta nghe phúc âm này, chúng ta sẽ rủỏ́c Thánh Thể. Và trủỏ́c đó chúng ta cùng nhau cầu nguyện "xin cho danh Cha cả sáng". Chúng ta muốn đỏ̀i sống chúng ta phản chiếu sụ̉ thánh thiện của Thiên Chúa để cho mọi ngủỏ̀i khi trông vào hành động của chúng ta thì thấy sụ̉ an bài thủỏng yêu của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu chủ́ng tỏ cho chúng ta. Chúng ta cũng sẽ cầu xin "cho chúng con lủỏng thụ̉c hằng ngày" vì chúng ta biết mỗi ngày chúng ta cần năng lụ̉c và khôn ngoan để chúng ta có thể tiếp tục chọn Thiên Chúa trên sụ̉ giả trá tế nhị của chủ tiền của.

Tuần sau sẽ bắt đầu Mùa Chay. Đó là mùa mà nhiều ngủỏ̀i trong chúng ta quyết định nhủ̃ng hy sinh riêng tủ. Chúng ta làm nhủ thế vì nhiều lý do: nhủ để chúng ta sống đỏ̀i sống thiêng liêng sâu đậm hỏn, và chúng ta khao khát Thiên Chúa nhiều hỏn; để hy sinh điều gì chúng ta thích và cho tiền của cho ngủỏ̀i nghèo; để tỏ lòng sám hối vì tội lỗi chúng ta v.v… Nhủ̃ng việc này và bao nhiêu việc khác là nhủ̃ng ý định xủ́ng đáng thật. Nhủng, nếu trong Mùa Chay dùng nhủ̃ng việc này để giảm bỏ́t cân thì không xủ́ng đáng mấy.

Chúng ta có thể dùng Bài Giảng Trên Núi mà chúng ta nghe trong nhủ̃ng Chúa Nhật vủ̀a qua, để dẫn dắt chúng ta trong nhủ̃ng hy sinh trong Mùa Chay. Sao lại không dùng mỗi phần của Bài Giảng trong mỗi buổi tối để xét mình vậy? Trủỏ́c khi đi ngủ, chúng ta có thể tụ̉ hỏi xem hôm nay tôi đã sống ra sao?

Bỏ̉i thế, nhủ thí dụ hôm nay, xét lại bài phúc âm, chúng ta tụ̉ hỏi: hôm nay tôi có làm tôi hai chủ và soi xét về tình thủỏng yêu của tôi đối vỏ́i Chúa Kitô hay không? Mặc dù chúng ta ỏ̉ trong tình trạng không có tiền của nhiều, vậy thì chúng ta có lo lắng quá đáng và thiếu tín nhiệm vào tình thủỏng yêu an bài của Thiên Chúa hay không?

Chúng ta có lo nghĩ nhiều về sủ́c khoẻ của chúng ta và bỏ́t để ý đến nhu cầu của nhủ̃ng ngủỏ̀i xung quanh chúng ta, trong gia đình, trong bạn bè,và nhủ̃ng ngủỏ̀i xa lạ hay không? Chúng ta có xài phí nhiều về áo quần và vật dụng cho sắc đẹp và không để ý đến nhủ̃ng ngủỏ̀i quá nghèo, thiếu quần áo và thiếu thuốc men cho gia đình họ hay không? Chúng ta có xài phí nhiều về nhủ̃ng thụ̉c phẩm đặc biệt, trong khi thấy ngủỏ̀i đói trong cộng đoàn chúng ta hay không?

Nói cách khác, chúng ta có nghĩ về nhủ̃ng điều Thiên Chúa lo nghĩ hay không? Hôm nay chúng ta đã làm gì để chủ́ng tỏ sụ̉ "công chính" của Thiên Chúa là Đấng đã tha tội cho chúng ta và đem chúng ta đến liên hệ mật thiết vỏ́i Ngài qua Chúa Kitô hay không? Đối vỏ́i nhủ̃ng ngủỏ̀i trong chúng ta lo lắng về tủỏng lai, về sủ́c khoẻ yếu kém, có thể đến sụ̉ chết, nhủ̃ng lo lắng đó có làm cho chúng ta quên trông thấy Thiên Chúa hành động nhân tủ̀ vỏ́i chúng ta hôm nay hay không?

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX Trọng Yên, OP