Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 8 tháng 1 năm 2017

Lễ Hiển Linh (A)


Phúc Âm: Mt 2, 1-12


Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta".

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Lễ Hiển Linh (A)
Phúc Âm: Mt 2, 1-12


Chi Tiết Hay:
• Bêlem, nơi Chúa sinh ra là một thôn làng nhỏ cách Giêrusalem 6 dặm về phía nam.
• Ítraen thời ấy bị đế quốc Rôma đô hộ. Hêrôđê được Rôma bổ nhiệm cai trị xứ Paléttin. Ông nổi tiếng là người tàn bạo.
• Dân chúng thời đó tin rằng mỗi người có một ngôi sao chiếu mệnh.
• Ba nhà đạo sĩ đến từ vùng Tiểu Á. Họ là những người thông thái. Sở trường của họ là nghiên cứu về khoa chiêm tinh và được xem là cố vấn của nhà vua về đời và đạo. Họ theo ánh sao đi tìm sự xuất hiện của một Đấng Cứu Thế.
• Ý nghĩa của lễ vật:
1. Vàng - Thời xưa, vàng có tính cách quý báu và cao sang, chỉ dành cho vua chúa. Vàng có ý nói hài đồng Giêsu là Vua.
2. Nhũ Hương - Trầm hương chỉ dùng trong việc tế lễ. Hơn thế nửa, trầm hương ở đây nói lên sự ca ngợi và thờ lạy. Trầm hương có ý nói Chúa hài đồng là Thiên Chúa.
3. Mộc Dược - Mộc dược dùng để chữa lành người bệnh và tẩm liệm thi thể người chết thời đó. Mộc dược nói lên nhân tính của hài nhi và cái chết sau này của Chúa Giêsu.

Một Điểm Chính:
Sự viếng thăm của ba nhà chiêm tinh được coi là cách Thiên Chúa dùng để tỏ mình ra cho nhân loại. Chúa mời gọi mọi người, cả Do thái lẫn người ngoại giáo, cùng đến nhận lãnh ơn cứu độ.

Suy Niệm:
1. Tôi nghĩ gì về ba nhà chiêm tinh gia? Điều gì ở họ làm tôi xúc động nhất?
2. Tôi có lễ vật gì tặng Chúa Hài Đồng nếu Ngài sinh ra ngày hôm nay?
3. Chúa sinh ra nơi máng cỏ và tỏ mình ra với ba nhà chiêm tinh thông thái và nhiều mục đồng dốt nát. Là một Kitô hữu, tôi đã "tỏ mình" ra như thế nào với mọi người chung quanh tôi? Tôi có khinh bỉ những ai không bằng tôi (địa vị, học thức, tài chánh, kiến thức...)?
4. Sau khi gặp Chúa rồi, ba nhà chiêm tinh trở về bằng lối khác. "Gặp Chúa" qua đức tin, tôi đã chọn con đường nào trong cuộc sống hằng ngày?
5. Chúa đã kêu gọi ba nhà chiêm tinh bằng một dấu hiệu quen thuộc với họ trong ngành của họ, một ngôi sao. Trong đời sống và việc làm thường nhật, để hiểu Thánh Ý Chúa, tôi đã nhận ra dấu hiệu nào?
6. Ba nhà chiêm tinh nhận thấy Chúa qua hình ảnh một hài nhi nằm trong máng cỏ. Lối sống của tôi đã thể hiện hình ảnh nào để cho mọi người thấy được Chúa ở trong tôi?

_______________________________________________________________________________


VÂNG THEO THÁNH Ý CHÚA


(Isaia 60:1-6; T.vịnh 72; Êphêsô 3:2-3a, 5-6; Mátthêu 2:1-12)


Giao thông ở thành phố hiện nay xe cộ bắt đầu trở lại chen nhau như trước lễ Giáng Sinh. Và mọi người trở về nếp sống thường ngày như trước Giáng sinh. Tôi nhận thấy trong các khu dân cư gần tu viện của chúng tôi; trong vòng vài ngày sau lễ Giáng Sinh; ngủỏ̀i ta tắt và gỡ các đèn trang trí trủỏ́c cửa nhà. Các cây thông lễ Giáng Sinh đã đủọ̉c đem ra để bên lề đủỏ̀ng để xe chỏ̉ rác mang đi. Khí hậu ỏ̉ Texas năm nay ấm áp, hỏi có nhiều mây mù nhủ để thêm phần ảm đạm. sụ̉ thật là lễ Giáng Sinh đã qua. Chúng ta bây giỏ̀ trỏ̉ về vỏ́i công việc “bình thủỏ̀ng” hằng ngày. Vậy có còn lại những gì về lễ Giáng Sinh? Lễ Giáng Sinh vủ̀a qua tốt đẹp chăng? Chúng ta có hưởng nhận đủọ̉c tinh thần “mầu nhiệm Giáng Sinh chăng? Làm sao chúng ta biết đủọ̉c? Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn.

Thật vậy, bây giỏ̀ chúng ta trỏ̉ lại đỏ̀i sống bình thủỏ̀ng. Tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu đếm các Chúa nhật mùa quanh năm dụ̉a vào tính toán theo tiếng Latin. Nhủng theo tiếng Anh chúng ta nói Chúa Nhật "thủỏ̀ng niên" nhủ thủỏ̀ng lệ. Câu hỏi là: Mùa lễ Giáng Sinh có nhắc chúng ta về "lý do mùa lễ đó" không? Bây giỏ̀ Chúa Kitô đã đến, làm sao chúng ta để Ngài vào đỏ̀i sống hằng ngày của chúng ta? Hôm nay chúng ta mủ̀ng lễ Hiển Linh. Lễ này cũng vẫn là lễ của mùa Giáng Sinh. Lễ này nhắc lại câu chuyện Chúa Giáng Sinh, nhủ muốn nhắc chúng ta nhủ̃ng gì Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Lễ Hiển Linh nhắc chúng ta là chúng ta sẽ rỏ̀i máng cỏ, và tìm thấy Thiên Chúa hiện diện trong gia đình, nỏi học đủỏ̀ng, nỏi sỏ̉ làm của chúng ta. Chúng ta trỏ̉ lại đỏ̀i sống bình thủỏ̀ng, nhủng vỏ́i dấu ấn quan trọng là lễ này đem đến ánh sáng cho chúng ta: đó là lễ "hiện diện" của Thiên Chúa (và đó là ý nghĩa của cụm tủ̀ "Hiển Linh").

Các bài sách đọc trong mùa lễ Giáng Sinh cho chúng ta biết việc làm của Thiên Chúa trong thế gian, và điều đó được lặp lại hôm nay. Bài đọc thứ nhất nói: "Và vinh quang Đức Chúa đã tỏ rạng trên ngươi". Cuộc sống chúng ta rất bận rộn với nhiều kế hoạch về việc mưu sinh; năng lực và tiền bạc của chúng ta làm ra chia sẻ cho những người sống xứng đáng quanh ta bằng những gói quà Giáng sinh. Còn chúng ta cũng có những “món quà” Giáng Sinh trong cuộc sống của mình đó là ánh sáng của Thiên Chúa Giáng Sinh đang tỏ chiếu cho phần còn lại của đời sống chúng ta.

Thế giới xung quanh chúng ta một lần nữa đã chối bỏ mầu nhiệm Giáng sinh. Nhưng chúng ta không để cho mùa Giáng sinh qua đi quá nhanh. Hãy dừng các cuộc chơi lại. Hãy cảm nhận được cách Đức Chúa đã giới thiệu những nhân vật quan trọng trong sự kiện này. Các món quà thực sự đến từ Thiên Chúa. Đó chính là "vinh quang của Chúa chiếu tỏa trên ngươi" (Is). Vì thế, cùng với các vị chiêm tinh chúng ta bắt đầu chuyến trở về nhà trong cuộc sống thường lệ với một ngày “bình thường” của chúng ta. Hôm nay phụng vụ giúp chúng ta tạ ơn Thiên Chúa đã nhập thể và sống với chúng ta trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

Khởi đầu Thiên Chúa Giáng Sinh là quà ban cho dân Do thái. Nhưng, hôm nay chúng ta được biết là sự hiện diện của các nhà chiêm tinh đến từ phương đông là cả nhân loại đã nhận được của ban tặng đó. Hãy chú ý là sau khi được gặp Chúa Giêsu các nhà chiêm tinh phải đi "đường khác" để trở về quê quán họ. Của Thiên Chúa đã thay đổi đời sống các nhà chiêm tinh và đời sống của chúng ta nữa. Sau khi đã thấy được đầng Cứu Chuộc sinh ra, mọi sự không trở lại như bình thường cho chúng ta. Chúng ta phải trở về đời sống bằng "đường đi khác". Chúng ta phải áp dụng điều gì chúng ta đã cảm nghiệm cho gia đình, và cho thế giới chúng ta như những người đã gặp một chuyện xảy ra làm thay đổi đời sống họ, vì ánh sáng đã chiếu rạng "vinh quang Thiên Chúa đã rạng trên các ngươi". Với ánh sáng đó, chúng ta nhìn thấy mọi sự việc với nhãn quan khác. Ánh sáng chiếu rọi trong đời sống chúng ta, và chúng ta hiểu ý nghĩa mọi sự việc: những sự khó nhăn cũng như những vui vẻ dưới một nhãn quan chúng ta có được bởi ánh sáng đó.

Dân chúng đi lễ trong mùa Giáng Sinh để tìm biết một điều gì. Họ nhớ đến những lễ Giáng Sinh trong thời thơ ấu chăng? Đâu là điều đáng kính tôn, đâu là mầu nhiệm và đâu là sự trong sạch của tuổi thơ ấu chúng ta thường có? Chúng ta tìm thời thơ ấu của quá khứ. Ngôi sao dẫn đường đến Hài Nhi đã mờ đi giữa những lo lắng, buồn phiền hằng ngày phải không? Thật ra, Chúa Kitô không còn là Hài Nhi nữa. Hài Nhi đó đã lớn lên. Bây giờ Hài Nhi ở đâu để các nhà chiêm tinh quỳ xuống thờ lạy và đặt của lễ dưới chân? Có lẽ chúng ta phải trở về nhà để tìm Hài Nhi đó. Tìm với nhãn quan chăm chú mọi việc. Vị Vua của người Do Thái ở đâu để chúng ta có thể thờ lạy Ngài? Cha mẹ Hài Nhi đặt em xuống ở chỗ nào?

Chúng ta có thể gặp Hài Nhi ở nơi thinh lặng và hoà bình phải không? Như cảnh máng cỏ, có cha mẹ quỳ bên, có chiên lừa thở hơi ấm cúng phải không? Trong giây phút đó chúng ta hãy dâng lời đa tạ. Nhưng đó không phải là đời sống của chúng ta. đấng Cứu Chuộc thế gian đang ở giữa chúng ta, nơi cần biết bao nhiêu người giúp đỡ. Ngài có thể ở nơi mà chúng ta không hề nghĩ đến, nơi có bao nhiêu căng thẳng và chống đối. Hãy nhìn lại cảnh miêu tả trong phúc âm hôm nay: nào đe doạ của đế quốc La mã, nào vị đang cai trị lo nghĩ sợ có một quyền uy khác tranh chấp với mình. Ngày nay các sự chống đối nằm ở đâu để chúng ta có thể tìm đến đấng Cứu Chuộc? Hay ở đâu có sự hiện diện của Thiên Chúa trên thế giới? Hãy bắt đầu tìm ở những nơi có sự căng thẳng, hay có sự chống đối, và tìm ánh sáng của máng cỏ đang chiếu rọi vào tầm mắt của chúng ta. Hãy tìm lại lần nữa, và hãy tìm cách làm sao cho sự Hiển Linh của Thiên Chúa thành sự thật trong thế giới chúng ta.

Người diễn giảng có thể nhắc cộng đoàn phụng vụ là Thiên Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta. Hãy chú ý là đấng Cứu Chuộc ở giữa những người kính sợ Thiên Chúa ở Bê-lem. Chúng ta tìm thấy Thiên Chúa ở giữa những người có đức tin đang ca tụng Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng ở trong những nơi làm chúng ta cảm thấy kinh sợ, là những nơi chúng ta cảm thấy sự “hiện diện” của Ngài. Vậy đó là những nơi nào? Thiên Chúa hiện diện ở những nơi có tình yêu thương; những nơi người yếu hèn nhất được chăm sóc; những nơi đời sống thay đổi về với ánh sáng do những người chăm sóc người khác. Đó là những nơi có sự hiện diện của Thiên Chúa, nơi có Chúa "hiển linh”.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP