Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 2 tháng 7 năm 2017

Chúa Nhật XIII Thường Niên (A)


Phúc Âm: Mt 10, 37-42


_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật XIII Thường Niên (A)
Phúc Âm: Mt 10, 37-42

_______________________________________________________________________________