Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 25 tháng 6 năm 2017

Chúa Nhật XII Thường Niên (A)


Phúc Âm: Mt 10, 26-33


_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật XII Thường Niên (A)
Phúc Âm: Mt 10, 26-33

_______________________________________________________________________________