Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 5 tháng 8 năm 2018

Chúa Nhật XVIII Thường Niên (B)


Phúc Âm: Ga 6, 24-35


Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu".

Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin vào Đấng Ngài sai đến".

Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian".

Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật XVIII Thường Niên (B)
( Ga 6, 24-35 )

_______________________________________________________________________________


Chúa Nhật XVIII Thường Niên (B)


(X.hành 16:2-4, 12-15; T.vịnh 77; Êphêsô 4:17, 20-24; Gioan 6:24-35 )


Nếu bạn muốn chú trọng việc rao giảng theo Kinh Thánh Do Thái thì hôm nay là dịp để thực hiện. Đoạn sách Xuất Hành hôm nay là phần của cuộc hành trình xuyên qua sa mạc hoang địa. Ý nghĩa chuyện đó rất phong phú: nói về một cộng đoàn đức tin đi qua sa mạc khô cằn khắc nghiệt trong nhiều năm trời. Nghe có vẻ như chuyện thời nay. Trong bàn văn của sách Xuất Hành, mô tả Thiên Chúa dẫn dắt dân Israel rời khỏi chế độ nô lệ ở Ai Cập, và bây giờ họ đang đi qua sa mạc; họ đã được tự do; nhưng cuộc lữ hành vẫn chưa kết thúc. Họ còn phải gặp và nhận thấy nhiều điều về họ và về Thiên Chúa trên đường họ đi về miền đất Chúa hứa. Câu chuyện rất hùng hồn và có vẻ như nó đang song hành với kinh nghiệm sống đức tin của chúng ta.

Tuy vậy, hãy để ý về "tất cả cộng đoàn Israel" trong bài sách này. Hãy để ý chuyện kể về những hành xử của họ trong việc hình thành nên một cộng đoàn đang di chuyển trong sa mạc. Ngay từ đầu khi Thiên Chúa dẫn họ ra khỏi Ai Cập, tất cả cộng đoàn cùng đi với nhau và cả cộng đoàn được lương thực, bị đau khổ, sự hướng dẫn bị thử thách và cùng nhau than vãn. Trong lúc đọc đoạn sách, tôi đề nghị quý vị thuyết giảng nên nghĩ đến những tình huống chiến đấu của bản thân chúng ta khi gặp khó khăn trong cuộc lữ hành đức tin của chúng ta, và hãy nhớ đây là câu chuyện của toàn thể cộng đoàn đức tin đang gặp phải. Chúng ta nên nhớ đến những thử thách và đau khổ luôn đe dọa đến đời sống cộng đoàn đức tin của chúng ta khi đang cùng đồng hành với nhau.

Bây giờ chúng ta thử bắt đầu xem xét kinh nghiệm sa mạc theo quan điểm về ngữ pháp. Tôi biết đây là một chuyện hơi lạ, nhưng xin hãy kiên nhẫn với tôi. Trong một câu văn có một chủ từ, động từ và túc từ. Chủ từ là chủ hành động. Động từ nói về hành động và túc từ nhận lãnh hành động. Suốt cuộc hành trình trong sách Xuất Hành hôm nay, có một điều rất rõ ràng: Thiên Chúa là chủ từ. Thiên Chúa hành động. Thiên Chúa là Đấng độc nhất trông thấy những khó khăn của dân chúng trong lúc lưu đày, và Ngài quyết định cứu họ ra khỏi kiếp lưu đày. Thiên Chúa nhận thấy, cứu dân, dẫn dắt dân, cho họ của ăn và nói với họ v.v... Thiên Chúa cũng nghe những lời than vãn của dân (đó chính là lời cầu nguyện hay lời than oán của cộng đòan dân Chúa. Ngài không bao giờ xa cách họ và luôn luôn lắng nghe lời họ than vãn kêu xin). Rồi bây giờ trở về vấn đề ngữ pháp: dân là "túc từ của câu văn". Họ “cần được giúp đỡ, vì tự họ, họ không thể làm gì được cho bản thân. Họ là những người lãnh nhận việc làm ân nghĩa của Thiên Chúa.

Sách Xuất Hành cho chúng ta nhận thấy Thiên Chúa là ai đối với dân Israel và với chúng ta. Những người đau khổ trong sa mạc cũng cho chúng ta biết chúng ta là ai: thường chúng ta yếu đuối, do dự, than vãn và cần một Thiên Chúa trung thành tự quyết định hành động cho chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cần một Thiên Chúa nhận thấy chúng ta đang ở trong tù đày, ngay cả khi chúng ta đã quen thuộc với hoàn cảnh của chúng ta, và không muốn cố gắng tìm tự do. Thiên Chúa đã bắt đầu hành động và dân chúng đã được dẫn dắt ra khỏi tù đày. Nhưng, đó mới chỉ là bước đầu đi tìm tự do. Họ còn phải đi chặng đường dài khó khăn. Trong cuộc hành trình, Thiên Chúa sẽ dạy bảo họ biết Ngài là ai đối với họ. Ngài sẽ giúp họ sống thành cộng đoàn của dân Chúa.

Họ đang bị thử thách trong sa mạc. Thử thách này quá nặng nề hơn những cám dỗ hằng ngày. Thử thách đe dọa sự sống còn của chúng ta và bản thân chúng ta là dân Chúa. Thử thách làm chúng ta muốn buông thả, quay lại và trở về với cảnh nô lệ như trước kia. Trong khi họ đang đi đến bờ cõi tự do, bản thân chúng ta gặp sự kháng cự mãnh liệt: hằng ngày với biết bao trở lực của trần thế có thể kềm chế chúng ta như những thói quen, sự nghiện ngập, những lối sống nhu nhược yếu hèn là những điều gây khó khăn trong cuộc lữ hành và luôn có sự cám dỗ lôi kéo chúng ta trở lại đời sống trước kia. Giáo Hội chúng ta cũng trải qua một thời kỳ thay đổi với Cộng Đồng Vatican II. Tuy có nhiều điều mang chiều hướng sai lạc và đôi khi thay đổi quá mau chóng những thói quen cũ, chúng ta đã thấy một cuộc hành trình chông gai và đầy xung đột. Vẫn còn có những người muốn bỏ việc của Cộng Đòan và trở lại một giáo hội mà mọi quyết định là do chính chúng ta và chúng ta trở nên một cộng đoàn xa cách đơn lẻ trong thế giới.

Tôi sẽ cố gắng không mô tả Thiên Chúa là Đấng hay gửi thử thách đến cho chúng ta trên chặng đường đức tin mà chúng ta đi. Hãy nhớ là dân Israel đã bị lưu đày. Thiên Chúa đã đưa họ đến nơi tự do. Nếu họ gặp khó khăn trong việc ra đi tìm tự do, là phải bỏ lối sống cũ lại. Sa mạc sẽ là một thử thách khó khăn cho họ: đời sống chúng ta gặp thử thách dưới nhiều hình thức. Trong những lúc khó khăn đó, chúng ta suy niệm để nhận thấy tâm tình và tình yêu của chúng ta ở đâu: thử thách sẽ đến với chúng ta trong khi chúng ta muốn bỏ lại những gì là giả dối tạm bợ để chúng ta dấn thân đem đến sức sống vào những nơi khao khát. Trên chặng đường đi nhiều thói quen đã chết đi và nhiều người mới đã được hồi sinh.

Cũng như dân Israel, Giáo Hội gặp thử thách từ sự đối kháng bên ngoài và cả bên trong. Cách đây vài năm tôi có thấy danh sách hơn 20 quốc gia có Kitô hữu bị bách hại. Tôi chắc rằng bây giờ cũng còn có nhiều quốc gia như thế, hay có thể còn nhiều hơn. Nhưng, có những chống đối từ bên trong ngay từ trong nội bộ của cộng đoàn. Giáo hội cố gắng sống đời sống nhân chứng của Chúa Kitô trong thế giới, trong nỗ lực du nhập vào giáo hội các giá trị văn hóa của các quốc gia. Khởi đầu từ việc Kitô giáo chấp nhận thói quen chính trị và kinh tế của đất nước chúng ta. Chúng ta nghĩ muốn là một công dân tốt là phải ủng hộ những lợi ích của quốc gia để trở nên một Kitô hữu tốt. Thêm vào đó những thử thách giáo hội phải chịu trong những năm vừa qua vì những việc lợi dụng tình dục xấu xa trong hàng giáo phẩm đã gây nên công kích bên trong cộng đoàn giáo hữu hành hương. Một hậu quả của sự việc xấu xa đó là chúng ta bị xao lãng không lo những nhu cầu bức xúc quan trọng trên thế giới mà lại phải đem hết sức lực, tài chánh và những chương trình để giải quyết. Các gương xấu đã gây nên "sự than oán" ở khắp nơi. Nào những lời than thở, giận dữ, đổ tội, bán bổ v.v... Trong kinh nghiệm gian khổ ở sa mạc mới, một lần nữa là chúng ta cần lương thực của Thiên Chúa cho chúng ta "bánh hằng ngày" trong sa mạc để chữa lành, nâng đỡ và đổi mới. Chúng ta đang đi trên cuộc hành trình dài đằng đẵng. Thử thách sẽ đến dưới biết bao nhiêu hình thức, với tư cách là người lữ hành đức tin, hãy cẩn thận trong khi đối kháng với chước cám dỗ có thể làm chúng ta lạc hướng.

Chúng ta hãy để ý thấy, cảm thấy hy vọng vì được Thiên Chúa nhận thấy sự đói khát của cộng đoàn và Ngài gửi lương thực cho họ. Nhưng đó không phải là những lương thực quen thuộc thường dùng và cũng không phải là lương thực mà họ có thể tự chọn cho họ. Họ hỏi: "Đó là gì?" Bài trích sách Xuất Hành khuyến khích chúng ta nên tin tưởng vào lương thực mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong cuộc hành trình khó khăn này, nhưng không phải là thứ lương thực chúng ta nghĩ chúng ta sẽ nhận lãnh. Thật ra chúng ta có thể không nhận biết lương thực đó. Trong những lúc khó khăn chúng ta sẽ có đủ năng lực để sống từng ngày với những người chúng ta giúp đỡ và hướng dẫn họ trong những quyết định quan trọng. Sự giúp đỡ này có thể đến trong những gói quà tầm thường mà chúng ta không cảm nhận được có bàn tay Thiên Chúa trong đó. Bởi thế trong cộng đoàn lương thực có thể đến với tiếng nói của ngôn sứ nghe có thể chướng tai, kêu gọi chúng ta trở về với giáo hội – đón nhận bí tích của Chúa Kitô trong thế giới.

Sách Xuất Hành nhắc chúng ta là hãy có đủ lương thực "hằng ngày". Mọi người cần suy tính đủ để ăn "trong ngày đó" (trừ khi ngày tiếp theo là ngày Sabát), nếu không thì lương thực sẽ hư nát. Mỗi ngày Thiên Chúa sẽ hiện hữu giúp chúng ta. Trong sa mạc chúng ta được dạy bảo phải tin vào sự nuôi dưỡng hằng ngày. Chúng ta đã được biết và tuyên xưng điều chúng ta cần là sức sống đức tin của một người nên như là thành viên của cộng đoàn dân Chúa. Chỉ có Thiên Chúa ban cho chúng ta của ăn là "bánh hằng ngày" ẩn trong bí tích Thánh Thể hôm nay. Thật thế, ngay cả khi chúng ta xin lương thực hằng ngày cho cộng đoàn tín hữu chúng ta, chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã nghe lời chúng ta. "Bánh hằng ngày" mà chúng ta cần để có đủ năng lực gây dựng nên một cộng đoàn chứng nhân là gì? Điều gì sẽ giúp chúng ta biết là Thiên Chúa lo liệu cho chúng ta và gìn giữ chúng ta sống với nhau như một cộng đoàn chứng nhân có sự hiện hữu của Thiên Chúa trong thế giới? Chúng ta sẽ xin cho được bánh sự sống đầy đủ và các bạn sẽ không ngạc nhiên khi "manna" chúng ta lãnh nhận sẽ đến trong những gói quà rất lạ lùng.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP