Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 27 tháng 5 năm 2018

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (B)


Phúc Âm: Mt 28, 16-20


Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (B)
(Phúc Âm: Mt 28, 16-20 )

Chi Tiết Hay:
• Cuộc hiện ra của Chúa Giêsu Phục Sinh trên ngọn núi miền Galilê kết thúc Phúc âm của Thánh Matthêu. Đoạn văn tóm lươc ba chủ đề then chốt:
    1. Quyền lực và uy danh tối thượng và bao quát của Chúa Giêsu.
    2. Giáo hội của Chúa mở rộng cho cả dân Do Thái lẫn dân ngoại và được qui định bằng giới luật yêu thương.
    3. Làm trọn vẹn danh hiệu "Emmanuel" nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta".
• (c.16) Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ tại Galilê (Mt 4, 12-17), cũng chính nơi này Ngài đặt để người của Ngài làm tông đồ của muôn dân.
• (c.17) "Cung kính bái phục nhưng lòng hoài nghi" là một hành trình đức tin điển hình của tông đồ qua mọi thời đại. Trước khi được khai sáng, các môn sinh phải hành trình trong đêm đen của nghi ngờ, do dự, và nản chí.
• (c.18) Khi tuyên bố "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất", Chúa Giêsu chấp nhận điều nói về Ngài trong sách Daniel 7:14, và xác nhận vương quyền của Ngài (Mt 27, 11).
• (c.19) Dưới luật Môsê, chỉ có nam giới Do Thái, qua việc cắt bì, mới là thành viên của dân Chúa chọn. Với giới huấn của Chúa Giêsu, toàn thể nhân loại được mời gọi vào vương quốc của Ngài qua nghi thức dẫn nhập: rửa tội nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh, và qua việc giữ luật yêu thương của Ngài.
• (c.20) Lời hứa hàm ngụ ý "thời của giáo hội" khởi đầu từ vương quốc của Chúa qua Đức Giêsu cho tới viên mãn trong ngày thế mạt.

Một Điểm Chính:
Qua nghi thức rửa tội dân mới của Chúa được tái sinh trong một sự sống huyền siêu của Ba Ngôi là Đấng Sáng Tạo, Đấng Cứu Chuộc và Đấng Ban Sự Sống Tình Yêu. Điều kiện để ở ại trong sự sống mới này là dạy và giữ giới luật của Chúa Giêsu, giới luật của tình yêu.

Suy Niệm:
1. Đây là lối yêu của Thiên Chúa: Chúa Cha yêu thương chúng ta đến nỗi đã trao ban Người Con Yêu Duy Nhất của mình; qua tình yêu, Chúa Con đã thí mạnh cho phần rỗi chúng ta; và Chúa Thánh Linh mang đến cho chúng ta chính tình yêu mà Chúa đã yêu. Là môn sinh của Chúa Giêsu Phục Sinh, bạn thể hiện tình yêu như thế nào trong cuộc sống mỗi ngày, nhất là đối với "người anh em hèn mọn nhất"?
2. Chắc là chúng ta không hoài nghi về Chúa Giêsu Phục Sinh; nhưng trong khi dạy và giữ lề luật Chúa, bạn đã có nỗi ngập ngừng, e ngại nào chăng?
3. Thời vàng son về chủng tộc và phái tính giữa những người con của Chúa không còn nữa. Vậy trong khi chia sẻ chức vụ tông đồ bạn có khai trừ ra khỏi lãnh vực tinh thần của mình những gì khác với mình (người khác, gia đình khác, nhóm khác, cộng đoàn khác...) chăng? Thử nhớ một lần nào đó bạn đã quá kiêu hãnh nghĩ rằng "loại người đó" phải đau khổ là đáng đời?
4. Sự hăng say nội tâm của bạn mạnh cỡ nào để vươn ra giới thiệu Chúa Giêsu cho một người, dẫn một người tới bí tích Rửa Tội?

_______________________________________________________________________________


Lễ Chúa Ba Ngôi (B)


(Đệ Nhị Luật 4:32-34, 39-40; T.vịnh 32; Rôma 8:14-17; Mátthêu 28:16-20)


Hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi Thiên Chúa chúng ta là một mầu nhiệm cao cả và không bao giờ cạn nguồn suy biết cảm nhận, hay thấu hiểu, dù chúng ta có dành bao nhiêu thời gian và năng lực để theo đuổi; qua cách sử dụng hình ảnh sáng tạo và thơ văn. Đó là một sự lãng phí thời gian của chúng ta để cố gắng tìm hiểu làm sao ba ngôi lại là một. Dù vậy, trong khi chúng ta không thể tóm tắt sự hiểu biết của chúng ta về Chúa Ba Ngôi, chúng ta vẫn có thể cảm nhận và thấu hiểu mối quan hệ giữa chúng ta và Chúa Ba Ngôi.

Chúng ta tìm hiểu qua cảm nghiệm Thiên Chúa chúng ta là ai. Kinh Thánh dẫn dắt và nuôi dưỡng chúng ta chính là mối liên hệ giữa chúng ta và Chúa Ba ngôi được luôn tiếp tục và luôn mới mẻ. Kinh Thánh cũng giúp chúng ta hiểu về Thiên Chúa chúng ta và thánh ý Ngài cho loài người và cho tất cả các tạo vật. Bởi thế, chúng ta quay về lời của Thiên Chúa để dẫn dắt chúng ta là những tạo vật đã được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa.

Tôi nhận thấy trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Đệ Nhị Luật là một bài không bỏ qua được. Bài đọc hôm nay là điểm nhấn của toàn bộ sách. Trong đó tổ tiên dân Do thái của chúng ta nhắc chúng ta nhớ rằng: chúng ta đã nhận được Thiên Chúa chúng ta được mặc khải qua hành động đầy uy quyền của Ngài. Sách Đệ Nhị Luật là sách cuối cùng của bộ sách Ngũ Luật. Đệ Nhị Luật là Luật thứ hai. Đó là sách luật quy định về đời sống. Đệ Nhị Luật gói gọn thông tin của các ngôn sứ và hướng dẫn dân chúng làm theo thánh ý Thiên Chúa như là: săn sóc góa phụ, cô nhi, và người lạ mặt ở giữa họ.

Hãy lưu ý: trước khi sách Đệ Nhị Luật nói rõ các luật lệ về hành vi, thì nhắc dân chúng, theo sách Xuất Hành, về bản tính của Thiên Chúa của họ. Thiên Chúa đã làm những việc vĩ đại cho họ, sau khi nhắc nhở họ là dân được Thiên Chúa thương yêu và ban cho nhiều hồng ân. Những người trung tín được mời gọi đáp lại lời mời của Thiên Chúa qua sự vâng lời , phó thác và lòng trung tín. Thiên Chúa mặc khải chính Ngài qua các hành động vĩ đại là cho họ được hưởng nhờ. Chúng ta có thể tưởng tượng dân chúng đã nói lên "Vì Thiên Chúa đã làm bao nhiêu việc cho chúng ta, nên chúng ta phải đáp lại Thiên Chúa uy quyền và yêu thương như thế nào?". Như ông Môsê nói "Anh em phải giữ lề luật và các điều răn của Thiên Chúa mà hôm nay tôi cho anh em biết...". Dân chúng không phải chỉ giữ đúng lề luật Thiên Chúa mới được Ngài yêu thương. ông Môsê nhắc họ nhớ là Thiên Chúa đã tự Ngài chọn lựa và cứu họ. Sách Đệ Nhị Luật sẽ nói ra chương trình về các thái độ của họ để làm sao thông hiểu và hành động theo thánh ý của Thiên Chúa, Đấng yêu thương họ.

Một lần nữa các môn đệ ở trên núi với Chúa Giêsu. Họ trở về Galilê là nơi họ bắt đầu, và được Chúa Giêsu mời gọi họ theo Ngài. Nhưng, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra từ ngày họ chấp nhận lời mời gọi của Chúa Giêsu. Mọi sự đã không diễn ra như họ mong đợi. Lần cuối cùng ông Phêrô, ông Giacôbê, và ông Gioan ở trên núi với Chúa Giêsu, Ngài biến hình sáng láng trước mặt các ông. Họ rất vui vì những gì đã thấy. Nhưng, Chúa Giêsu nói cho họ biết trước Ngài sẽ chịu chết và sẽ sống lại. Lẽ cố nhiên họ không hiểu gì về lời Chúa Giêsu nói.

Bây giờ tất cả các môn đệ đều cùng ở trên một ngọn núi khác với Chúa Giêsu, trừ ông Giuđa. Rất nhiều điều đã xảy ra kể từ lúc Chúa Giêsu biến hình. Các ông cùng đi với Ngài lên Giêrusalem. Họ chứng kiến Chúa Giêsu bị các lãnh đạo tôn giáo ruồng bỏ và bị giết bởi người La mã. Có điều gì còn tệ hại hơn chăng? Ngay cả một môn đệ Chúa Giêsu yêu thương đã phản bội và nộp Ngài để cho Ngài bị giết. Nhưng, câu chuyện không kết thúc ở đây. Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết.

Hôm nay theo bài phúc âm của thánh Mátthêu. Trên núi Tabor, nơi Chúa Giêsu tỏ mình sáng láng, Ngài chạm vào các môn đệ và nói với họ "anh em đừng sợ". Phúc âm kết thúc với lời Chúa Giêsu tryền lệnh cho các ông ra đi khắp cùng thế gian là nơi đã ruồng bỏ và giết Ngài, để rao giảng tin mừng và làm phép rửa cho dân chúng "nhân danh Cha và Con và Thánh Thần". Chúa Giêsu cũng hứa rằng Ngài sẽ ở với các ông "mọi ngày cho đến tận thế". Các ông không cần phải sợ hãi vì Chúa Giêsu, Đấng đã được ban cho "quyền năng trên trời và dưới thế " sẽ ở với các ông.

Chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu. Bởi thế quyền năng của Ngài đã được trao cho các môn đệ khi Ngài giao trách nhiệm cho họ, Ngài cũng giao cho chúng ta. Suốt bao giai đoạn trong cuộc sống chúng ta, từ thưở thơ ấu, đến lúc trưởng thành, đến tuổi già nua, chúng ta đã được kêu gọi làm nhân chứng cho đời sống mới mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta, và Ngài tin tưởng rằng trong mọi lúc khi chúng ta gặp thử thách về đức tin, chúng ta tín thác vào lời Chúa Giêsu là thành thật và đáng tín nhiệm: "Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế".

Chúa Giêsu ở với chúng ta qua Thần Khí của Ngài. Thần Khí đó là đặc sứ của Chúa Kitô làm cho Ngài ở với mỗi người trong chúng ta trong mọi lúc. Thiên Chúa đã chọn sống liên hệ trực tiếp trong thế giới của chúng ta. Điều gì chúng ta cảm nhận được về Thiên Chúa trên trần gian này là qua Chúa Thánh Thần, cũng một Thiên Chúa trên "thiên đàng".

Hôm nay chúng ta bước vào nhà thờ, chúng ta nhúng ngón tay vào nước thánh và làm dấu thánh giá trên mình chúng ta. Nước thánh đó nhắc chúng ta nhớ là chúng ta đã chịu phép rửa trong đời sống, trong sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Lời nói và cử chỉ cũng nhắc chúng ta là chúng ta đã dấn thân sống như điều chúng ta tin là chúng ta đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta trong các việc chúng ta làm. Và qua chúng ta tình yêu thương của Thiên Chúa được lan tỏa cho tất cả mọi người.

Hôm nay trong lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta nên khiêm nhượng về sự hiểu biết về Thiên Chúa. Thiên Chúa là một mầu nhiệm. Dù vậy, chúng ta cố gắng diễn tả mầu nhiệm đó qua lời nói và biểu hiệu về Thiên Chúa là ai và làm sao Thiên Chúa đã cho chúng ta biết về Ngài. Biết Thiên Chúa là Cha, Đấng Tạo Dựng nghĩa là chúng ta nhận thấy uy quyền và sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa cho tất cả các tạo vật. Đây chính là Thiên Chúa mà chúng ta sống và hoạt động trong Ngài.

Chúng ta tuyên xưng đức tin trong Chúa Con, mầu nhiệm Thiên Chúa ở với chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta sống thật sự với đời sống, lời nói, cử chỉ và hành động của Ngài. Chúng ta đã dự phần trong sự chết, và sự sống lại của Ngài qua phép Rửa, qua Chúa Con và cảm nghiệm sự liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Và nhờ đó chúng ta biết Thiên Chúa ở với chúng ta mọi ngày. Chúng ta là tôi tớ được kêu gọi phục vụ anh em chúng ta qua Chúa Kitô mà chúng ta đã được nghe và đã được kêu gọi theo gương mẫu Ngài.

Chúng ta tuyên xưng đức tin chúng ta vào Chúa Thánh Thần, Đấng ban sự sống Chúa Kitô trong chúng ta. Qua Chúa Thánh Thần chúng ta được nhận biết và cảm nghiệm công việc đầy ơn sủng của Thiên Chúa, và chúng ta được giúp đỡ để đáp lại. Chúa Thánh Thấn thúc đẩy lòng trí chúng ta vượt qua sự sợ hãi và do dự, và thêm năng lực cho chúng ta để làm những điều Chúa Giêsu dạy chúng ta qua phúc âm hôm nay: "Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em".

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP