Tháng Ba 2018: Mừng Chúa Phục Sinh

MỪNG CHÚA PHỤC SINH “Nào ta hãy hỷ hoan trong Chúa mà ăn mừng đại lễ, Ha-lê-lui-a” (1 Cr 5, 7b-8a) Cộng Đoàn Mẹ La Vang thân thương, Quý ân nhân và khách hành hương xa gần quí mến, I- Mừng Lễ Phục-Sinh: Năm nay theo niên lịch phụng vụ, Giáo Hội mừng Lễ Phục Sinh vào...