testing video

Kính mời quý vị đón xem chương trình Đại Hội Đức Mẹ La Vang Las Vegas Live Thứ 5 lúc 5:00pm Thứ 6 Thánh Lễ Khai Mạc Thứ 7