NHỮNG NGÀY ĐÁNG GHI NHỚ


18/10/2001 : Đặt viên đá đầu tiên
29/01/2002 : Tòa Giám Mục tặng khu đất Đền Thánh
03/02/2003 : Khởi công xây cất
24/06/2003 : Quận Hạt Clark cấp giấy phép sử dụng
03/07/2003 : Thánh Lễ đầu tiên
18/10/2003 : Thánh Hiến Đền Thánh
21/03/2004 : Khánh Thành Tháp Chuông - Ô/B Thanh Hương tặng
15/10/2004 : Đại Hội I: Ngày 15.16.17/10/2004 - Vào Sa Mạc Với Mẹ La Vang
20/10/2006 : Đại Hội II: Ngày 20.21.22/10/2006 - Ánh Sao Sa Mạc
26/10/2008 : Đại Hội III: Ngày 26.27.28/10/2008 - Sa Mạc Tình Yêu
21/10/2011 : Đại Hội IV: Ngày 21.22.23/10/2011 - Mẹ La Vang - Mẹ Việt Nam
19/10/2012 : Đại Hội V: Ngày 19.20.21/10/2012 - Cùng Mẹ, Xin Vâng
18/10/2013 : Đại Hội VI: Ngày 18.19.20/10/2013 - Về Bên Mẹ, Tạ Ơn Chúa
17/10/2014 : Đại Hội VII: Ngày 17.18.19/10/2014 - Cùng Mẹ, Sống Ánh Sáng Đức Tin
16/10/2015 : Đại Hội VIII: Ngày 16.17.18/10/2015 - Cùng Mẹ, Làm Chứng Nhân Hy Vọng
21/10/2016 : Đại Hội IX: Ngày 21.22.23/10/2016 - Cùng Mẹ, Tín Thác Vào Lòng Chúa Xót Thương
20/10/2017 : Đại Hội X: Ngày 20.21.22/10/2017 - Cùng Mẹ, Sống Niềm Vui Yêu Thương
19/10/2018 : Đại Hội XI: Ngày 19.20.21/10/2018 - Cùng Mẹ, Con Kiến Tạo Hòa Bình