Chuyên Mục

Bài Cũ

Giờ Lễ – Mass Schedule

CHÚA NHẬT:
THÁNH LỄ: 9:30 am & 6:00 pm
Giới Trẻ: 11:30 am

THỨ HAI, TƯ, SÁU:
THÁNH LỄ: 8:30 am

THỨ BA:
THÁNH LỄ: 6:00 pm

THỨ NĂM:
CHẦU THÁNH THỂ:
5:30 p.m. (Đầu tháng 7:00 pm)
THÁNH LỄ: 6:00 p.m. (Đầu tháng 7:30 pm)

ĐỊA CHỈ:
4835 S. Pearl St
Las Vegas, NV 89121
(702) 821-1459

Thông Điệp Mẹ La Vang:

“Các con hãy tin tưởng, cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện”