header

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,
và Ngôi Lời là Thiên Chúa. (Ga 1:1)

SÁCH THÁNH VỊNH
Từ Tv. 61 đến Tv. 70

THÁNH VỊNH 61 - Người lưu vong cầu nguyện

1 Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Của vua Đa-vít.

2          Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van,
           và lưu ý đến lời con thỉnh nguyện.

3          Từ cùng cõi địa cầu, con kêu lên Chúa,
            tâm thần đang mòn mỏi rã rời.
            Trên tảng đá kia cao vòi vọi, xin Ngài dẫn con lên.

4          Vì Chúa là nơi con vào trú ẩn,
            luỹ sắt thành đồng chống lại địch quân.

5          Ước gì con được ở mãi trong lều thánh,
            được chở che dưới cánh tay Ngài.

6          Vâng chính Ngài, lạy Thiên Chúa,
            đã nghe lời khấn nguyện của con,
            lại cho con thừa hưởng
            cơ nghiệp dành cho ai kính sợ danh Ngài.

7          Lạy Thiên Chúa, xin gia tăng tuổi thọ
            cho đức vua sống mãi ngàn năm,

8          hiển trị muôn đời trước Nhan Thánh,
            được ân tình tín nghĩa chở che.

9          Bấy giờ con mãi đàn ca mừng Danh Thánh, 
            ngày lại ngày, xin giữ trọn lời nguyền.

THÁNH VỊNH 62 - Tin tưởng vào Thiên Chú

1 Phần nhạc trưởng. Giơ-đu-thun. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
            hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.
            Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến,

3          duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
            là thành luỹ chở che : tôi chẳng hề nao núng.

4          Tới bao giờ các ngươi còn xúm lại
            để xông vào quật ngã một người ?
            Hắn đã như bức tường xiêu đổ,
            như hàng rào đến lúc ngả nghiêng.

5          Con người ấy, chúng chỉ mưu hạ bệ,
            chúng thoả lòng vì đã nói dối nói gian.
            Miệng thì chúc phúc cầu an,
            mà lòng nguyền rủa chứa chan những lời.

6          Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
            này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn.
            Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến,

7          duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
            là thành luỹ chở che : tôi chẳng hề nao núng.

8          Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang,
            Người là núi đá vững vàng,
            ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân.

9          Hỡi dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi,
            trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can :
            Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu.

10        Kẻ thường dân âu chỉ là hơi thở,
            người quyền quý đều ví tựa ảo huyền,
            đứng cả lên cân cũng chẳng tày mây khói.

11        Đừng tin tưởng ở trò áp bức nữa,
            chớ hoài công cậy ngón bóc lột người !
            Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở,
            lòng chẳng nên gắn bó làm chi.

12        Lạy Thiên Chúa, một lần Ngài phán dạy,
            con nghe được hai điều,
            rằng : Ngài nắm quyền uy

13        và giàu lòng nhân hậu ; 
            rằng : Ngài theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người.

THÁNH VỊNH 63 - Tâm hồn khao khát Thiên Chúa

1 Thánh vịnh. Của vua Đa-vít. Khi ông ở trong sa mạc Giu-đa.

2          Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
            ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
            Linh hồn con đã khát khao Ngài,
            tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
            như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

3          Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
            để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.

4          Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
            miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

5          Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
            và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.

6          Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
            môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

7          Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
            suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.

8          Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
            nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

9          Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
            giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

10        Còn những kẻ tìm hại mạng sống con,
            ước gì chúng phải xuống vực sâu lòng đất,

11        bị gươm giáo phanh thây, làm mồi cho muông sói.

12        Đức Vua sẽ vui mừng trong Thiên Chúa.
            Ai lấy danh Chúa mà thề sẽ được hiên ngang ;
            còn người nói dối phải câm miệng.

THÁNH VỊNH 64 - Cầu xin Thiên Chúa giúp đối phó với kẻ thù

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.

2          Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng thở than,
            gìn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố,

3          Này kẻ ác mưu đồ, chúng ồn ào tác hại, xin giấu kỹ con đi.

4          Chúng mài lưỡi như mài gươm sắc,
            lời thâm độc tựa tên lắp vào cung,

5          bắn trộm người vô tội,
            bắn thình lình mà chẳng sợ chi.

6          Chúng quyết tâm làm điều độc dữ,
            bàn luận xem gài bẫy thế nào,
            rồi nhỏ to : "Ai mà thấy được ?"

7          Bày kế lập mưu làm điều ác,
            chúng hoàn thành kế hoạch đã mưu toan.
            Thâm hiểm biết bao lòng dạ người đời !

8          Nhưng Thiên Chúa lại bắn tên vào chúng,
            thình lình chúng đã bị trúng thương.

9          Tấc lưỡi mình hại mình là thế !
            Thiên hạ xem, ai cũng lắc đầu.

10        Hết thảy mọi người đều kính sợ,
            họ sẽ loan truyền hành động của Thiên Chúa
            và hiểu ngay những việc Người làm.

11        Người công chính sẽ vui mừng trong CHÚA
            và ẩn náu bên Người. 
            Mọi tấm lòng chính trực đều lấy thế làm vinh.

THÁNH VỊNH 65 - Lời tạ ơn long trọng

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít. Thánh ca.

2          Lạy Thiên Chúa,
            ca tụng Ngài ở Xi-on, thật là chính đáng,
            điều khấn hứa cùng Ngài, phải lo giữ trọn.

3          Chúa là Đấng nghe lời cầu khẩn,
            mọi phàm nhân sẽ đến với Ngài,

4          thân mang đầy tội lỗi ;
            bao tội ác đè bẹp chúng con,
            nhưng phần Chúa, Chúa tha thứ cả.

5          Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn
            và cho ở tại khuôn viên đền Ngài.
            Ân huệ nhà Chúa, chúng con tận hưởng,
            lộc thánh đền Ngài, lại được đầy no.

6          Ngài công minh đáp lại lời chúng con
            bằng những việc lạ lùng kinh hãi,
            lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
            Ngài là niềm hy vọng của toàn cõi đất
            và hải đảo xa vời.

7          Ngài dùng sức mạnh đặt núi non vững chãi,
            lấy uy dũng mà thắt ngang lưng.

8          Biển cả gầm vang, sóng cồn gào thét,
            người muôn nước náo động xôn xao :
            Ngài khiến tất cả phải im hơi lặng tiếng.

9          Dân cư trên khắp cùng trái đất
            thấy kỳ công của Ngài, phải khiếp oai.
            Ngài làm vang tiếng reo cười,
            cửa đông sáng sớm, cửa đoài chiều hôm.

10        Thăm trái đất, Ngài tuôn mưa móc,
            cho ngập tràn phú túc giàu sang,
            suối trời trữ nước mênh mang,
            dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.

11        Tưới từng luống, san từng mô đất,
            khiến dầm mưa cho hạt nẩy mầm,

12        bốn mùa Chúa đổ hồng ân,
            Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi.

13        Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ,
            cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh,

14        chiên cừu phủ trắng đồng xanh,
            lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào, 
            câu hò tiếng hát trổi cao.

THÁNH VỊNH 66 - Ca khúc tạ ơn

1 Phần nhạc trưởng. Thánh ca. Thánh vịnh.
            Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa,

2          đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời,
            nào dâng lời ca tụng tôn vinh !

3          Hãy thưa cùng Thiên Chúa :
            "Khủng khiếp thay, sự nghiệp của Ngài !
            Trước thần lực uy hùng, địch thù khúm núm.

4          Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,
            và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh."

5          Đến mà xem công trình của Thiên Chúa :
            hành động của Người đối với phàm nhân
            thật đáng kinh đáng sợ !

6          Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền,
            và dân Người đi bộ qua sông ;
            việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ.

7          Chúa uy dũng hiển trị muôn đời ;
            đôi mắt Người theo dõi chư dân,
            quân làm phản chớ có hòng nổi dậy !

8          Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi,
            trổi vang lên lời tán dương Người,

9          Người là Đấng bảo toàn mạng sống
            và giữ gìn ta khỏi lỡ bước sa chân.

10        Vâng lạy Chúa, Ngài đã từng thử thách,
            luyện chúng con như luyện bạc trong lò,

11        đã để cho rơi vào cạm bẫy,
            gánh nặng nề chồng chất cả trên vai,

12        mặc thiên hạ cỡi lên đầu lên cổ.
            Cơn nước lửa, chúng con từng gặp bao lần,
            nhưng Ngài đã cứu thoát, đem ra chỗ thảnh thơi.

13        Mang lễ vật toàn thiêu, bước vào nhà Chúa,
            con xin giữ trọn điều khấn hứa cùng Ngài,

14        lời khấn đó, môi này đã nguyện,
            miệng thốt ra lúc gặp gian nguy.

15        Con tiến dâng Ngài bò chiên dê béo tốt,
            làm lễ toàn thiêu nghi ngút bay lên.

16        Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời,
            đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi.

17        Vừa mở miệng kêu lên cùng Chúa,
            tấc lưỡi tán dương, tôi đã sẵn sàng.

18        Điều gian ác, nếu lòng này ấp ủ,
            chắc hẳn là Chúa chẳng nghe đâu.

19        Thế mà Thiên Chúa đã nghe rồi, để tâm đến lời tôi cầu nguyện.

20        Xin chúc tụng Thiên Chúa
            đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, 
            lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình.

THÁNH VỊNH 67 - Muôn dân nước hãy cảm tạ Thiên Chúa

1 Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Thánh vịnh. Thánh ca.

2          Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc,
            xin toả ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con,

3          cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa,
            và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài.

4          Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
            chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài !

5          Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ,
            vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh,
            Người cai trị muôn nước theo đường chính trực
            và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này.

6          Ước gì chư dân cảm tạ Ngài, lạy Thiên Chúa,
            chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài.

7          Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái :
            Chúa Trời, Chúa chúng ta, đã ban phúc lộc.

8          Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta ! 
            Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người !

THÁNH VỊNH 68 - Thiên Chúa chiến thắng khải hoàn

1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít. Thánh vịnh. Thánh ca.

2          Thiên Chúa đứng lên, địch thù Người tán loạn,
            kẻ ghét Người phải chạy trốn Thánh Nhan.

3          Như làn khói cuộn, chúng bị Chúa cuốn đi ;
            như sáp chảy tan khi vừa gặp lửa,
            kẻ ác cũng tiêu vong khi giáp mặt Chúa Trời.

4          Còn những người công chính
            múa nhảy mừng vui trước mặt Chúa Trời,
            niềm hoan lạc trào dâng.

5          Hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính danh Người,
            hãy dọn đường cho Đấng ngự giá đằng vân.
            Danh Người là ĐỨC CHÚA ;
            trước Thánh Nhan, hãy vui mừng hớn hở.

6          Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ,
            chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người.

7          Kẻ cô thân, Thiên Chúa cho nhà cửa,
            hạng tù đày, Người trả lại tự do hạnh phúc,
            còn quân phản nghịch phải ở nơi khô cằn.

8          Lạy Thiên Chúa,
            thuở Ngài lãnh đạo đoàn dân riêng xuất trận,
            thuở Ngài tiến bước trong sa mạc hoang vu,

9          đất đã chuyển rung, trời cũng tan chảy,
            trước mặt Thiên Chúa, Đấng xuất hiện tại núi Xi-nai,
            trước mặt Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ít-ra-en.

10        Lạy Thiên Chúa, Ngài đổ mưa ân hậu,
            gia nghiệp Ngài tiêu hao mòn mỏi, Ngài đã bổ sức cho.

11        Lạy Thiên Chúa, đàn chiên của Ngài đến ở nơi đâu,
            Ngài cũng luôn nâng đỡ,
            bởi vì Ngài nhân hậu đối với kẻ khó nghèo.

12        Đức Chúa vừa tuyên sấm,
            cả một đoàn quân phụ nữ đã loan đi :

13        Vua quan đào tẩu, binh lính chạy dài !
            Phụ nữ ở nhà đem chia chiến lợi phẩm.

14        Sao các ngươi nằm yên sau tường kín,
            khi cánh bồ câu dát bạc long lanh,
            cả bộ lông mườn mượt ánh vàng,

15        khi Đấng Toàn Năng dẹp chư vương tại đó,
            khi tuyết rơi đầy trên đỉnh Xan-môn ?

16        Hỡi Ba-san, non thần núi thánh,
            hỡi Ba-san, rặng núi ngất cao.

17        Hỡi rặng núi ngất cao, cớ sao mi lườm nguýt
            ngọn núi được Chúa Trời dành làm nơi ngự trị ?
            Quả thật ở nơi đó CHÚA sẽ ngự muôn đời.

18        Xa mã Thiên Chúa, ngàn muôn ức triệu,
            tự Xi-nai, Chúa tiến vào đền thánh.

19        Ngài đã lên cao, dẫn theo một đám tù,
            nhận đám người này làm lễ vật triều cống ;
            cả những quân phản nghịch
            cũng phải ở bên cạnh CHÚA TRỜI

20        Ngày lại ngày, xin chúc tụng Chúa,
            Thiên Chúa cứu độ ta, Người đỡ nâng ta.

21        Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa cứu độ,
            lối thoát khỏi tử thần thuộc quyền của ĐỨC CHÚA.

22        Còn những quân thù địch, Thiên Chúa đập bể đầu ;
            bọn theo đường gian ác, Người đánh cho vỡ sọ.

23        Chúa đã phán : "Từ Ba-san Ta dẫn đưa về,
            dẫn đưa về từ đáy biển thẳm sâu,

24        để cho ngươi dầm chân trong máu,
            bầy chó của ngươi đưa lưỡi liếm thây thù."

25        Lạy Thiên Chúa con thờ, là Vua của con,
            thiên hạ đã nhìn thấy đám rước Ngài,
            đám rước Ngài vào trong thánh điện.

26        Ca đoàn mở lối, ban nhạc theo sau,
            giữa là thanh nữ khua trống nhịp nhàng.

27        Hãy họp nhau mà chúc tụng Thiên Chúa,
            chúc tụng CHÚA, hỡi dòng dõi Ít-ra-en.

28        Kìa Ben-gia-min phận út dẫn đầu,
            chức sắc Giu-đa với đoàn quân rộn rã,
            chức sắc Dơ-vu-lun và Náp-ta-li.

29         Lạy Thiên Chúa, xin biểu dương quyền lực của Ngài,
            việc đã làm cho chúng con, xin Ngài củng cố.

30         Từ thánh điện Ngài ở Giê-ru-sa-lem,
            là nơi vua chúa về triều cống,

31         xin Ngài hăm doạ Con Thú bãi lau
            hăm doạ đàn bò mộng, với lũ bò con là dân của chúng,
            chúng phải đem bạc nén đến quỳ dâng ;
            còn những dân hiếu chiến, xin Ngài đập tan tành.

32         Hàng vương giả sẽ từ Ai-cập đến,
            còn xứ Cút sẽ dang tay cầu khẩn Chúa Trời.

33         Hỡi vương quốc trần gian,
            nào hát khen Thượng Đế, hãy đàn ca mừng Chúa,

34         Đấng ngự chốn cửu trùng, chốn cửu trùng thái cổ.
            Này Người lên tiếng, tiếng thật uy hùng.

35         Hãy nhìn nhận sức uy hùng của Thiên Chúa,
            ánh quang huy của Người chiếu toả trên Ít-ra-en,
            sức uy hùng xuất hiện trên mây thẳm.

36         Từ thánh điện, Thiên Chúa tỏ ra
            Người là Đấng khả tôn khả uý.
            Chính Người là Thiên Chúa Ít-ra-en,
            Đấng ban tặng cho dân dũng lực uy quyền. 
           
Xin chúc tụng Thiên Chúa.

THÁNH VỊNH 69 - Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa,
mà con phải thiệt thân

1 Phần nhạc trưởng. Theo điệu : Bông huệ ... Của vua Đa-vít.

2          Lạy Chúa Trời, xin cứu vớt con, vì nước đã dâng lên tới cổ.

3          Con bị lún sâu xuống chỗ sình lầy,
            chẳng biết đứng vào đâu cho vững,
            thân chìm ngập trong dòng nước thẳm,
            sóng dạt dào đã cuốn trôi đi.

4          Kêu hoài nên kiệt sức, họng con đã ráo khô ;
            đôi mắt đã mỏi mòn bởi trông chờ Thiên Chúa.

5          Kẻ vô cớ ghét con nhiều hơn tóc trên đầu,
            bọn thù con vô lý lại mạnh thế hơn con.
            Chẳng lấy chi của người, thế mà con phải trả !

6          Lạy Chúa Trời, Ngài biết con điên dại,
            lỗi lầm con, làm sao giấu được Ngài !

7          Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
            xin cho những người trông đợi Chúa
            đừng vì con mà phải thẹn thùng.
            Lạy Chúa Trời nhà Ít-ra-en,
            xin đừng để những ai tìm kiếm Ngài
            lại vì con mà mang tủi hổ.

8          Âu cũng vì Ngài, mà con bị người đời thoá mạ,
            chịu nhuốc nhơ phủ lấp mặt mày.

9          Anh em nhà kể con như người dưng nước lã,
            hàng máu mủ xem con bằng khách lạ mà thôi.

10        Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà con phải thiệt thân.
            Lời kẻ thoá mạ Ngài, này chính con hứng chịu.

11        Con nhịn ăn đến tiều tuỵ thân hình,
            thì thành cớ cho người chế giễu ;

12        khoác vào mình tấm áo vải thô,
            thì lại nên trò cười cho thiên hạ.

13        Bọn ngồi lê đôi mách cứ gièm pha,
            quân rượu chè cũng đặt vè châm chọc.

14        Lạy CHÚA, phần con xin dâng Ngài lời nguyện,
            lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân.
            Xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày,
            vì Chúa vẫn trung thành ban ơn cứu độ.

15        Xin Ngài kéo con lên
            cho khỏi lún xuống chỗ sình lầy,
            cho con thoát tay thù, thoát dòng nước thẳm.

16        Xin đừng để sóng cồn cuốn con đi,
            đừng để cho vực thẳm nuốt con vào,
            và miệng hố sâu ngậm lại, chôn sống.

17        Lạy CHÚA, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lại lời con ;
            xin mở lượng hải hà mà đoái thương nhìn đến.

18        Xin đừng lánh mặt tôi tớ Chúa đây,
            này con gặp nguy khốn, xin mau trả lời.

19        Mong Chúa tiến lại gần và thương cứu mạng,
            ban ơn giải thoát, vì có kẻ ghét con.

20        Chúa biết rõ con bị người chửi mắng,
            lại mang vào thân tủi hổ với nhục nhằn ;
            những kẻ thù con, Ngài nhìn thấy cả.

21        Lời thoá mạ làm tim này tan vỡ, con héo hắt rã rời.
            Nỗi sầu riêng, mong người chia sớt,
            luống công chờ, không được một ai ;
            đợi người an ủi đôi lời,
            trông mãi trông hoài mà chẳng thấy đâu !

22        Thay vì đồ ăn, chúng trao mật đắng,
            con khát nước, lại cho uống giấm chua.

23        Ước gì bàn tiệc chúng dọn ra nên cạm bẫy cho chúng sa vào,
            và trở thành dò lưới ngay với cả bạn thân.

24        Ước gì mắt chúng mù đi không thấy nữa,
            và lưng sụm xuống đến mãn đời.

25        Xin Ngài đổ cơn thịnh nộ lên người chúng
            và cho lửa giận ập xuống đầu.

26        Ước gì nơi chúng ở phải tan hoang,
            lều trại chúng không còn ai trú ngụ.

27        Vì kẻ bị Ngài đánh, chúng ngược đãi chẳng tha ;
            kẻ bị Ngài đả thương, chúng lại còn gây thêm thương tích.

28        Xin đổ lên đầu chúng hết tội này đến tội kia
            và chẳng hề kể chúng là công chính trước mặt Ngài.

29        Ước gì chúng bị xoá tên trong sổ trường sinh,
            chẳng được ghi vào số những người công chính.

30        Phần con đây, thật khốn cùng đau khổ,
            lạy Chúa Trời, xin cứu vớt đỡ nâng.

31        Tôi sẽ hát bài ca chúc mừng Danh Thánh,
            sẽ dâng lời cảm tạ tán dương Người.

32        Làm như vậy sẽ đẹp lòng CHÚA
            hơn dâng tiến bò bê đủ móng đủ sừng.

33        Những ai nghèo hèn, xem đấy mà vui lên,
            người tìm Thiên Chúa, hãy nức lòng phấn khởi.

34        Vì CHÚA nhận lời kẻ nghèo khó,
            chẳng coi khinh thân hữu bị giam cầm.

35        Ca tụng Chúa đi, hỡi trời cao đất thấp,
            hỡi biển sâu cùng hải vật muôn vàn !

36        Vì Chúa Trời sẽ giải cứu Xi-on,
            các thành thị miền Giu-đa, Người cũng tái thiết,
            cho dân đến định cư lập nghiệp.

37        Miền đất ấy sẽ trở nên gia tài
            của giống nòi các tôi tớ Chúa,
            thành quê hương xứ sở 
            của những người mến chuộng Thánh Danh.

THÁNH VỊNH 70 - Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con

1 Phần nhạc trưởng. Của vua Đa-vít. Để tưởng nhớ.

2          Lạy Chúa Trời, xin đến cứu con,
            muôn lạy CHÚA, xin mau phù trợ !

3          Ước gì những kẻ tìm hại mạng sống con
            phải nhơ nhuốc thẹn thùng !
            Ước gì bọn đắc chí vì con mắc hoạ
            phải tháo lui nhục nhã !

4          Những đứa cười ha hả nhạo con
            phải quay gót thẹn thùng !

5          Ước chi mọi kẻ tìm kiếm Chúa
            đều mừng vui hoan hỷ trong Ngài !
            Và những ai cảm mến ơn Ngài tế độ
            luôn nói rằng : "Thiên Chúa vĩ đại thay !"

6          Thân phận con khốn khổ nghèo hèn,
            xin mau đến cùng con, lạy Thiên Chúa !
            Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, 
            muôn lạy CHÚA, xin đừng trì hoãn.

DẪN NHẬP

>> Dẫn Nhập Cựu Ước

>> Dẫn Nhập Tân Ước

MỤC LỤC

 

    © 2010 Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas I All Rights Reserved I Designed by OLIUDAI