Hình Ảnh Phục Sinh 2018

 • 29572254_810330089162310_7559769664417410862_n.jpg
  29572254_810330089162310_7559769664417410862_n.jpg
 • 29597238_810329915828994_6319786860202856230_n.jpg
  29597238_810329915828994_6319786860202856230_n.jpg
 • 29597912_810330115828974_6233896748564771306_n.jpg
  29597912_810330115828974_6233896748564771306_n.jpg
 • 29597579_810329912495661_7848046866331770761_n.jpg
  29597579_810329912495661_7848046866331770761_n.jpg
 • 29683459_810329235829062_8898341401270804585_n.jpg
  29683459_810329235829062_8898341401270804585_n.jpg
 • 22308822_810329412495711_8467687969337818076_n.jpg
  22308822_810329412495711_8467687969337818076_n.jpg
 • 29594635_810329392495713_7403746009645820480_n.jpg
  29594635_810329392495713_7403746009645820480_n.jpg
 • chu tich gia.jpg
  chu tich gia.jpg
 • ancient-architecture-art-161281.jpg
  ancient-architecture-art-161281.jpg

Chuyên Mục

Giờ Lễ – Mass Schedule

CHÚA NHẬT:
THÁNH LỄ: 9:30 a.m. & 6:00 p.m.

THỨ HAI, TƯ, SÁU:
THÁNH LỄ: 8:30 a.m.

THỨ BA:
THÁNH LỄ: 6:00 p.m.

THỨ NĂM:
ĐỌC KINH hay CHẦU THÁNH THỂ:
5:30 p.m.
THÁNH LỄ: 6:00 p.m.

ĐỊA CHỈ:
4835 S. Pearl St
Las Vegas, NV 89121
(702) 821-1459

Thông Điệp Mẹ La Vang:

“Các con hãy tin tưởng, cam lòng chịu khổ, Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ ở chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện”