Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm A - ngày 10 tháng 8 năm 2014


Tin Mừng Mt 14:22-33


Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!", và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến!" Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật XIX Thường Niên - Năm A - ngày 10 tháng 8 năm 2014
Tin Mừng Mt 14:22-33


Chi Tiết Hay:
• Thánh Matthêu chỉ kể hai lần về việc Chúa cầu nguyện, trong đoạn này và trong vườn cây dầu (Mt 26:36ff). Đối với dân vùng Địa Trung Hải, cầu nguyện là "liên lạc với đấng nắm sự hiện hữu của mình. Cầu cho một kết quả nào đó" [Pilch]. Trong đoạn này, kết quả là Chúa Cha đáp ứng lời nguyện của Chúa Con là cho sóng lặng.
• Đức tin còn có nghĩa là trung thành. Phêrô vì sợ hãi mà sao lãng việc trung thành với Chúa, nên bị chìm (c. 30). Lời khẩn cầu của ông: "Thưa Ngài, xin cứu con với" cũng là lời cầu trong Mt 8:25 và Thánh Vịnh 69.
• "Kém tin" (c.31) là tình cảnh của Phêrô cũng như của đa số các tông đồ và tín hữu khác. Chúng ta tin Ngài là Chúa, nhưng đôi khi cũng hoài nghi. Có trung thành, nhưng không phải trong mọi lúc. Tuy nhiên những kẻ yếu tin vẫn còn hy vọng vì "Đức Giêsu đưa tay ra" cứu giúp.

Một Điểm Chính:
Chúa Giêsu là Thiên Chúa
"Chính Thầy đây" (c. 27) có thể được dịch chính xác hơn thành "Ta đây", là cách mà Chúa tỏ thiên tính trong Cựu Ước (Is 41:4 và 43:10). Đi trên sóng biển cũng là dấu chỉ Thiên Chúa, như trong Job 9:8 có câu "Mình Ngài là đấng trải ra các tầng trời và đạp chân trên sóng biển". (Có thể xem thêm Ex 14:13-31, Ps 77:20, Is 43:16, Hab 3:15). Thấy quyền năng Ngài, dân chúng bái lạy và nói: "Ngài là Con Thiên Chúa" (c.33).

Suy Niệm:
1. Đức tin của tôi lớn tới độ nào? Tôi có kinh nghiệm gì trong cuộc sống để tuyên xưng rằng "Ngài là con Thiên Chúa"?
2. Đời tôi đã gặp những sóng gió nào? Có làm tôi sao lãng việc trung thành với Chúa không? Hiện giờ tôi đang sợ những sóng gió nào?
3. Than thở cùng Chúa, "Thưa Ngài, xin cứu con với". Chúa trả lời ra sao?

_______________________________________________________________________________


ĐỨC TIN LÀM CHO THIÊN CHÚA LUÔN Ở CÙNG TA


(I Các Vua 19:9, 11-1; Tv 85; Rm 9:1-5; Matthêu 14:22-33)


Trong bài đọc thủ́ nhất, chúng ta đang ỏ̉ núi Khoreb là tên khác của núi Sinai . Đó là núi nơi Thiên Chúa liên lạc với ông Môsê và lập nên Lề Luật. Hãy nhỏ́ Thiên Chúa tỏ mình sáng láng thế nào vỏ́i ông Môsê. Bây giỏ̀ có một ngủỏ̀i khác đến núi của Thiên Chúa để gặp Ngài. Nhủng sụ̉ gặp gỏ̃ khác hẳn. Ông Elia sọ̉ sệt chạy khỏi vua Ahab và hoàng hậu Jezebel. Elia chống đối một cách hùng hồn với cả trăm sủ́ giả của thần Baal trong một thủ̉ thách giủ̃a thần của họ và Thiên Chúa của Elia. Thiên Chúa của Elia thắng. Elia là một ngôn sủ́ vỏ́i miệng lưỡi lủ̉a của Thiên Chúa. Elia chống đối vỏ́i các thầy cả, vỏ́i nhủ̃ng dị đoan của dân chúng, và nhủ̃ng tục lệ tôn giáo trái khoáy.

Vì ông Elia chống đối một cách mãnh liệt nên ông ta bị ngủỏ̀i đe dọa nhủ đối vỏ́i chiên. Ông ta chạy trốn khỏi sự đe dọa. Ông ta lo sọ̉ nên chạy lên hang trong núi Khoreb trốn. Thiên Chúa gọi ông ta ra. Nhủng Thiên Chúa không phải là ngọn cuồng phong thổi mạnh làm tung cả núi. Elia không cần Thiên Chúa nhủ thế trong lúc này. Thiên Chúa cũng không ỏ̉ trong cỏn động đất và lủ̉a chỏ́p. Có thể ngôn sủ́ sẽ thêm hoảng sọ̉ trong nhủ̃ng điều đó. Trái lại, Thiên Chúa ỏ̉ trong tiếng thì thào êm nhẹ. Trong cơn gió thổi mạnh Elia gặp, ông ta nghe tiếng thì thào êm nhẹ của Thiên Chúa, và đó cũng đủ để ông ta trỏ̉ lại làm việc ngôn sủ́. Một tiếng thì thào êm nhẹ vủ̀a đủ sủ́c mạnh để thêm năng lụ̉c cho ngôn sủ́ đang trong nỗi lo sọ̉. Thiên Chúa biết làm cách nào và lúc nào để nói chuyện vỏ́i chúng ta. Và chúng ta cần nghe tiếng của Thiên Chúa nếu chúng ta còn trung kiên vỏ́i nhiệm vụ ngôn sủ́ mà chúng ta đủọ̉c mời gọi. Chúng ta có thể đã nói thay cho ngủỏ̀i bị áp bủ́c nỏi sỏ̉ làm hay trên sân chỏi. Chúng ta có thể chủ́ng tỏ Thiên Chúa lo lắng cho một ngủỏ̀i nào đang cần sụ̉ hiện diện của chúng ta ỏ̉ vỏ́i họ. Chúng ta có thể dạy trẻ em phải thật thà và ngay thẳng trong liên hệ đối vỏ́i ngủỏ̀i khác. Bất kỳ chủ́ng nhân làm ngôn sủ́ nào, chúng ta cũng có thể trỏ̉ nên mệt mỏi, do dụ̉ và đôi khi lo sọ̉. Thiên Chúa đều có ỏ̉ đó, và Ngài biết làm sao để gặp chúng ta, và giúp chúng ta quyết định phục vụ Ngài và dân của Ngài.

Chúng ta làm sao nghe tiếng Thiên Chúa của Ella? Có thể ngay trong cỏn gió mạnh của chúng ta, nhủng khác đi, trong nhủ̃ng việc tầm thủỏ̀ng, và ỏ̉ nhủ̃ng nỏi quen thuộc. Hãy nghĩ đến nhủ̃ng việc tầm thủỏ̀ng giúp chúng ta trong cỏn bão táp: một tiếng gọi của một ngủỏ̀i bạn, một bàn tay đặt trên vai, một cái ôm choàng, một bàn tay đập nhẹ trên lủng để an ủi. Năng lụ̉c tìm ra khi chúng ta để thỏ̀i gian thầm lặng trong đỏ̀i sống chúng ta v.v… Chúng ta cảm thấy sụ̉ hiện diện của Thiên Chúa hùng mạnh trên núi Khoreb là Đấng đã trông thấy nhủ̃ng điều chúng ta cần, và đáp ủ́ng lại ngay khi cần đến.

Chúa Kitô đã để biết bao nhiêu thì giỏ̀ làm việc thiện, nhủng Ngài cũng cần cầu nguyện nhiều lắm. Chúa Kitô phải đi xa tránh khỏi bao nhiêu hoạt động khác. Có ngủỏ̀i đọ̉i Chúa Kitô, và ỏ̉ nỏi đây Ngài trỏ̉ lại. Ngài cầu nguyện trên núi, trong sa mạc bên kia biển hồ, ngay cả trong vủỏ̀n Giếtsêmani trủớc khi Ngài chịu chết. Lỏ̀i cầu nguyện trong nhủ̃ng lúc quan trọng hình nhủ đã giúp Ngài quyết định và tìm hủỏ́ng đi. Có lẽ chúng ta cần phải tìm thì giỏ̀ và nỏi chốn để cầu nguyện. Nghỉ hè là dịp có thể giúp chúng ta hồi phục để quyết định. Có ngủỏ̀i trong chúng ta lên núi, có ngủỏ̀i ra biển, có ngủỏ̀i khác ỏ̉ nhà nhủng không hoạt động.

Nhủ̃ng lúc này là dịp để chúng ta ỏ̉ vỏ́i Chúa Giêsu. Thiên Chúa có thể đọ̉i dịp đến trong đỏ̀i sống chúng ta, trong tiếng thì thào êm nhẹ. Và nếu đủọ̉c nhủ thế, thì chúng ta nên cẩn thận cố gắng lắng tai nghe.

Đôi điều cần để ý đến trong bài đọc hôm nay: điểm thủ́ nhất: các môn đệ chỉ nghe lỏ̀i dạy bảo. Chúa Giêsu bảo các ông lên thuyền. Khi các ông vâng lỏ̀i các ông gặp lo sọ̉. Thật ra cỏn gió mạnh đến vỏ́i nhủ̃ng ngủỏ̀i tốt đang làm việc Thiên Chúa bảo họ làm. Cố gắng làm việc chúng ta nghĩ Thiên Chúa bảo chúng ta làm không phải là dấu hiệu chúng ta làm điều gì trái. Trái lại, chúng ta có thể nghĩ theo điều ông Elia vủỏ́ng phải nhủ̃ng khó khăn, là làm điều Thiên Chúa muốn, sẽ gặp khó khăn. Tin mủ̀ng là Thiên Chúa đến nhủ̃ng lúc khó khăn khi các môn đệ đã hết sủ́c họ. Thiên Chúa đến khi họ hết hy vọng. Thiên Chúa chủ́ng tỏ Ngài là Thiên Chúa, và khi họ nhận ra Ngài thì họ sấp mình thỏ̀ lạy. Câu chuyện đủọ̉c viết ra cho các tín hủ̃u tiên khỏ̉i đang gặp bắt bỏ́, là điều để an ủi họ. Câu chuyện có thể an ủi chúng ta bây giỏ̀́ và cũng là chủ điểm của phụng vụ hôm nay.

Điểm thủ́ hai: Có hình ảnh mạnh của Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại trong phúc âm hôm nay. Chúa Giêsu đi trên mặt nủỏ́c lúc giỏ̀ canh tủ là lúc trỏ̀i vủ̀a sáng. Có một ngày mỏ́i rạng lên, năng lụ̉c mỏ́i cho các môn đệ cần phải chống chọi vỏ́i cỏn gió ngủọ̉c. Trong Thánh Vịnh 142 lỏ̀i cầu nguyện khẩn hoảng lên Thiên Chúa: "Tôi giang tay lên vỏ́i Ngủỏ̀i". Lỏ̀i cầu nguyện thành lỏ̀i tin tủỏ̉ng vào Thiên Chúa" sỏ́m mai xin báo cho tôi ỏn Ngủỏ̀i vì tôi trông cậy vào Ngủỏ̀i". Thánh Vịnh 88 nhắc chúng ta Thiên Chúa thống trị lòng kiêu biển cả, thủy trào dấy lên, Ngủỏ̀i nhận lắng xuống (Tv 88:10) Mátthêu viết phúc âm cho các tín hủ̃u Do thái. Họ nhận biết thánh vịnh, và ý nghĩa lỏ̀i của thánh vịnh. Mátthêu không chỉ viết tả phép lạ trên biển, nhủng ông ta mạnh dạn viết về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ủ́ng nghiệm Thánh Kinh Do thái, và Thiên Chúa đã đến thăm dân Ngài, và củ́u họ ra khỏi cỏn gió mạnh. Rõ ràng trong lỏ̀i Ngài nói vỏ́i các môn đệ" Củ́ yên tâm, chính Thầy đây, đủ̀ng sọ̉". Ý thật của câu đó là: "đủ̀ng sọ̉ Ta đây".. Đấy là Thiên Chúa của Môsê dang tay ra củ́u họ ra khỏi cỏn bão tố. Cũng Thiên Chúa đó đã ra tay giúp chúng ta và giáo hội trong lúc chúng ta qua cỏn giông tố trên biển . Đôi khi, nhủ Elia, cỏn giông tố bỏ̉i chúng ta gây nên, vì khi chúng ta hành động theo đủ́c tin, chúng ta gây nên giông tố trên biển im lặng và an toàn giả vỏ̀ chung quanh chúng ta. Rồi chúng ta cần bàn tay Thiên Chúa đủa ra nâng đỏ̃ , thêm nghị lụ̉c, và can đảm cho chúng ta để đủỏng đầu vỏ́i sóng gió chống đối của biển cả.

Chúng ta dể dàng nhìn vào Phêrô. Phêrô tin cậy một lúc, rồi đến khi sụ̉ việc trỏ̉ nên khó khăn thì Phêrô ngã rụi không chấp nhận nỗi. Đến đó thì sụ̉ đã trễ rồi, và Phêrô cần giúp đỏ̃. Đỏ̀i sống là nhủ thế. Chúng ta bắt đầu một việc làm mỏ́i, đại học, hôn nhân, hay một chủỏng trình giúp đỏ̃ nhủ̃ng ngủỏ̀i khác, nhủng khi gặp khó khăn chúng ta không biết phải cần đến nhủ thế. Chúng ta đang chìm xuống. Đó là việc rất thủỏ̀ng trong sứ vụ.

Thế giỏ́i đang ỏ̉ trong tình trạng đó. Bây giỏ̀ dân Israel và dân Palestin đang đánh nhau. Một chiếc máy bay dân sụ̉ bị bắn hạ ỏ̉ Ukraine. Bom của bọn khủng bố nổ ỏ̉ Iraq v.v… Chúng ta sống một cách khác, hành động một cách khác. Chúng ta cần đủọ̉c giúp đỏ̃. Chúng ta cần ngủỏ̀i nào giúp thay đổi chúng ta nên ngủỏ̀i mỏ́i qua nủỏ́c (là hình ảnh phép rủ̉a tội) nỏi ông Phêrô chìm xuống nủỏ́c phải không? Các bậc phụ huynh lo lắng không biết con họ chìm vào nủỏ́c nào. Trẻ con cảm thấy mọi sụ̉ quá sủ́c mình: các bạn bè của chúng nó lúc trủỏ́c bây giỏ̀ làm nhủ̃ng điều điên khùng có thể lôi cuốn chúng theo. Chìm là sụ̉ việc có thể xảy ra. Tuy vậy bài đọc hôm nay nói là Thiên Chúa hiện hủ̃u, ngay khi con ngủỏ̀i bị chìm đắm.

Chúa Giêsu không làm cỏn giông tố lặng yên trong khi Phêrô đi trên mặt nủỏ́c. Thiên Chúa luôn luôn chủ̃a ngay một cách mau lẹ. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa không phải là môt Thiên Chúa xa vỏ̀i, xa khỏi các khó khăn của chúng ta. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta là khi Ngài đủa tay cho Phêrô, và cho chúng ta, Ngài là bạn đồng hành vỏ́i chúng ta trong cỏn giông tố. Thầy giảng có thể dùng ý nghĩa bạn đồng hành. Ý nghĩa đó là ngủỏ̀i cùng chia bánh vỏ́i chúng ta. Thánh Thể là bánh đó, bánh mà Chúa Giêsu hiện hủ̃u trong đó, và không nhủ̃ng Ngài chia bánh vỏ́i chúng ta, nhủng chính bánh đó là năng lụ̉c cho chúng ta cần đến trong cỏn giông tố cuộc đỏ̀i.

Cỏn giông tố và nủỏ́c sâu có thể là hình bóng của sụ̉ chết Sụ̉ chết là cỏn giông tố mà chúng ta gặp chỉ một mình chúng ta nhủ Phêrô. Cỏn giông tố đó có thể chìm đắm chúng ta. Cỏn giông tố đó rất mạnh làm cho chúng ta không có đủ sủ́c chống chọi để làm cỏn giông tố lắng xuống. Chúa Giêsu đủa tay ra trên nủỏ́c sâu cho chúng ta đỏ̀i sống mỏ́i. Chúng ta không chìm sâu xuống nủỏ́c, chúng ta sẽ đủọ̉c củ́u khỏi sụ̉ chết. Trong sụ̉ chết Chúa Giêsu bủỏ́c ra đến vỏ́i chúng ta là chúng ta thắng sụ̉ chết.

Một cách khác để nói về hôn nhân. Cặp vọ̉ chồng nhận nhau lúc mạnh cũng nhủ lúc đau yếu. Cỏn giông tố sẽ thắng chúng ta nếu chúng ta ỏ̉ một mình, Nhủng chúng ta có nhau để chia sẻ vỏ́i nhau, để đủa tay ra cho nhau, giúp đỏ̃ nhau qua cỏn giông tố. Điều khác về ngủỏ̀i bạn cùng chia bánh vỏ́i chúng ta. (Có thể là một ngủỏ̀i bạn thân, nếu chúng ta không phải là vọ̉ chồng). Chúng ta có thể chìm nhủng chúng ta đủa tay ra và ngủỏ̀i bạn đủa tay ra. Hãy nghĩ đến nhủ̃ng ngủỏ̀i trong đỏ̀i chúng ta và cảm tạ họ trong phép Thánh Thể hôm nay, vì họ đã là sụ̉ hiện hủ̃u của Chúa Kitô trong cỏn giông tố đỏ̀i chúng ta. Phép Thánh Thể là Chúa Giêsu "Ta ỏ̉ đây cho bạn trong mọi cỏn giông tố bạn gặp". Nhủ thế, ngủỏ̀i khác là sụ̉ hiện hủ̃u của Thánh Thể cho chúng ta.. ̣

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP