Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Đại Lễ Chúa Giáng Sinh ngày 25 tháng 12 năm 2014


Tin Mừng Ga 1:1-18 {hoặc 1-5. 9-14}


Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: "Đây là Đấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi".

Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.Hoặc đọc bài vắn này: Ga 1:1-5. 9-14

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Đại Lễ Chúa Giáng Sinh ngày 25 tháng 12 năm 2014
Tin Mừng Ga 1:1-18 {hoặc 1-5. 9-14}

_______________________________________________________________________________


CHÚA ĐEM ÁNH SÁNG CỨU ĐỘ ĐẾN TRẦN GIAN


(Isaia 52:7-10; Tvịnh 97; Do Thái 1:1-6; Gioan 1:1-18 )


Nhiều người, nhất là trẻ con dự lễ Giáng Sinh buổi sáng sẽ bị thất vọng vì bài phúc âm. Sao không thấy các thiên thần, các mục đồng, bé hài nhi và cha mẹ bé hài nhi đâu cả? Và cũng không nghe nói đến hang đá, máng cỏ với các chiên lừa đâu cả? Trái lại chúng ta chỉ nghe đoạn phúc âm thánh Gioan nói về Ngôi Lời Nhập Thể, không đủ để trình bày trong thiệp Giáng Sinh.

Chắc các bạn còn nhớ lễ sinh nhật các bạn vừa dự xong. Không kể dến tuổi tác người mừng lễ sinh nhật, người đến dự không mừng lễ sinh nhật như thuở họ còn bé, nhủng là một ngủỏ̀i lỏ́n đến mủ̀ng lễ sinh nhật. Với Chúa Giêsu lễ sinh nhật không như thế. Mỗi lần đến lễ Giáng Sinh chúng ta mừng lễ Chúa Hài Nhi theo thánh Luca và thánh Mathêu để gây bối cảnh cho câu chuyện. Cả hai phúc âm này nói đến nhủ̃ng sụ̉ việc khó khăn về tủỏng lai của bé Hài Nhi, nhủng chúng ta không bỏ qua và tìm xem phần ấm cúng của hai phúc âm đó.

Phúc âm thánh Máccô không có câu chuyện Chúa sinh ra và cũng không có bối cảnh về Chúa Giêsu. Trái lại, phúc âm thánh Máccô bắt đầu vỏ́i lỏ̀i rao giảng của Gioan Tẩy Giả. Phúc âm thánh Gioan không bắt đầu vỏ́i truyền thống nói về Chúa Hài Nhi. Phúc âm thánh Gioan mỏ̉ đầu theo chúng ta nghe ngày hôm nay có thể làm chúng ta rúng động về ý kiến và hình ảnh theo tình cảm.

Tôi còn nhỏ́ một hình ảnh Chúa Giêsu trẻ trong xủỏ̉ng thọ̉ mộc vỏ́i thánh Giuse. Trong hình ảnh đó Chúa Giêsu và thánh Giuse đang bào hai cây gỗ. Hai cành gỗ làm thành cây thập giá. Trong cảnh yên tĩnh đó ngủỏ̀i cha dạy ngủỏ̀i con làm thọ̉ mộc, có ý đủọ̉m điều gì sẽ xảy ra cho ngủỏ̀i con là cây thập giá. Bài phúc âm hôm nay đủọ̉m cảnh trầm lặng đó về điều gì sẽ xảy ra cho ngủỏ̀i nghe phúc âm thánh Gioan. "Ngủỏ̀i ỏ̉ giủ̃a thế gian, và thế gian đã nhỏ̀ Ngủỏ̀i mà có nhủng lại không nhận biết Ngủỏ̀i. Ngủỏ̀i đã đến nhà mình, nhủng ngủỏ̀i nhà chẳng chịu đón nhận" (Ga1: 10).

Liệu chúng ta có giống ngủỏ̀i hà tiện trong bữa tiệc Giáng Sinh trong sách chuyện của Charles Dickens hay chăng? Nhủng chúng ta nhỏ̀ thánh Gioan giúp chúng ta để ý, và nhận thấy rõ ngủỏ̀i mà chúng ta mủ̀ng lễ sinh nhật hôm nay. Bé Hài Nhi trong nôi là cảnh đẹp của thiệp lễ Giáng Sinh, và làm trẻ con mủ̀ng vui. Nhủng chúng ta, nhủ̃ng ngủỏ̀i đọc phúc âm này đang sống đỏ̀i rối loạn. Vỏ́i đỏ̀i sống lộn xộn đó, chúng ta ngủỏ̀i lỏ́n cần nhỏ́ lại món quà và sụ̉ thách đố của Ngôi Lỏ̀i Nhập Thể đem đến cho đỏ̀i sống chúng ta.

Hôm nay chúng ta mủ̀ng sụ̉ sinh ra và sụ̉ hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong thế gian. Ngài không phải là một Bé Hài Nhi, nhủng là một Chúa Phục Sinh ỏ̉ giủ̃a chúng ta. Thánh Gioan nhắc chúng ta nhỏ́ là còn có ngủỏ̀i chủa đón nhận Ngài, ngay cả nhủ̃ng ngủỏ̀i trong dân tộc Ngài. Họ đang chỏ̀ đọ̉i nhủ ngôn sủ́ Isaia đã hủ́a một Người lãnh đạo sẽ khôi phục nước Zion. Trong lời mở đầu thánh Gioan cho chúng ta biết trước Vị ấy đã ở giữa chúng ta, sống giữa chúng ta, đi trước chúng ta đến sự chết, và bây giờ cho chúng ta một đời sống mới. "Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác..." (Ga 1: 16).

Chúng ta mừng ngày Chúa Giêsu Kitô và đời sống Ngài không đi đến ngôi mộ. Ngài đã phục sinh từ cõi chết. Bây giờ Ngài ban cho chúng ta "Ân huệ và sự thật" bằng cách cho chúng ta biết tình thương của Thiên Chúa đến với chúng ta. Chúng ta vui mừng Chúa Kitô đã sinh ra. Chúng ta vui mừng Ngài đã nhập thể làm người với chúng ta, và Ngài trung thành với Thiên Chúa và với chúng ta cho đến cùng. Hôm nay chúng ta mừng vui vì Đấng đang ỏ̉ giủ̃a chúng ta đã cho chúng ta sống đỏ̀i sống của Ngài, đỏ̀i sống đầy thông cảm và nhân hậu đối vỏ́i kẻ yếu hèn. Ngài đã dạy chúng ta hãy thương yêu nhau, và đã giúp chúng ta thụ̉c hiện, vì " tủ̀ nguồn sung mãn của Ngủỏ̀i, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ỏn này đến ỏn khác...".

Chúng ta là những người đã đón nhận ánh sáng đến giữa thế gian, và chúng ta cảm tạ những điều Người đã làm và cho chúng ta có thể làm được. Người đã cho chúng ta hy vọng và đã hứa là sẽ còn nhiều sự sống để san sẻ với chúng ta, nhiều thách đố cho chúng ta, và nhiều điều tốt lành chúng ta có thể làm được, vì "Ngôi Lời đã nhập thể và ở giữa chúng ta".

Bé Hài Nhi nằm trong máng cỏ đã lớn lên và đã thách đố bao nhiêu giá trị của thế giới chúng ta. Chúng ta sẽ phải đối phó, và sẽ cố gắng sống đời sống mới Ngài ban cho chúng ta, hay chúng ta chỉ vì tình cảm giữ Ngài mãi mãi trong máng cỏ như một bé hài nhi đáng yêu chỉ có chút ảnh hưởng trên chúng ta và trên thế giới hay sao?

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP