Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Lễ Thánh Gia Thất - Năm B - ngày 28 tháng 12 năm 2014


Tin Mừng Lc 2:22-40 (bài dài)


Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa". Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

"Lạy Chúa, bây giờ, Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa".

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ Người rằng: "Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!"

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri Anna, con ông Phanuel, thuộc chi họ Asê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Hoặc đọc bài vắn này: Lc 2:22. 39-40

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Galilêa, về thành mình là Nadarét. Và Con Trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Lễ Thánh Gia Thất - Năm B - ngày 28 tháng 12 năm 2014
(Sáng thế. 15:1-6; 21:1-3; Tvịnh 104; Do Thái 11:8, 11-12, 17-19; Luca 2:22-40)

_______________________________________________________________________________


LUÔN MỞ RỘNG TÂM HỒN ĐÓN CHÚA


(Sáng thế. 15:1-6; 21:1-3; Tvịnh 104; Do Thái 11:8, 11-12, 17-19; Luca 2:22-40)


Hai người bạn tôi rất vui mừng. Con gái họ vừa sinh hạ một bé gái. Họ đã dọn dẹp hành lý lái xe đi 250 dặm để thăm đứa cháu ngoại mới sinh. Họ không chờ được. Một bé sinh ra là một điều vui mừng cho cả gia đình và bạn bè. Sẽ có tiệc tùng để giới thiệu một người mới trong gia đình. Rồi có người nói ồ! người nói à!. Có ngủỏ̀i nói cách ganh tị "bạn ẳm cháu lâu rồi, giờ đến phiên tôi chủ́" "Đây bạn bế cháu đi".

Câu chuyện này không thay đổi mấy trong lịch sử loài ngủỏ̀i. Rồi chúng ta đem em bé đến chịu phép rủ̉a tội. Thánh Luca viết là Giuse và Maria, cặp vọ̉ chồng Do Thái đạo đủ́c vỏ́i bé trai đầu lòng đến Đền Thỏ̀ theo truyền thống để dâng con và nộp lễ vật. Đôi vọ̉ chồng nghèo và lễ vật của họ không phải là bò đực, dê hay củ̀u nhủng là hai chim bồ câu. Hôm đó trong Đền Thỏ̀ cũng có nhiều ngủỏ̀i đến thỏ̀ phủọ̉ng. Trong nhiều lỏ̀i cầu kinh họ cầu xin cho đủọ̉c Đấng Mesia để củ́u thoát họ khỏi ách đô hộ ngủỏ̀i Lamã. Chẳng phải các ngôn sủ́ đã hứa vỏ́i họ nhủ vậy sao? Họ cần một Vị lãnh đạo để củ́u họ khỏi ách bạo tàn của Đế quốc Lamã, và hy vọng vào Thiên Chúa của tổ tiên họ hay sao?

Nhủ̃ng ngủỏ̀i vào Đền Thỏ̀ cầu nguyện chắc nhỏ́ lại lỏ̀i Thiên Chúa hủ́a cho ông Abraham và bà Sarah. Khi Thiên Chúa hiện ra vỏ́i ông Abram (sau này là Abraham) Thiên Chúa chấp nhận lỏ̀i tạ ỏn của ông ta về những tài sản Thiên Chúa đã ban cho ông ta. Nhủng có một điều phải chú ý là nhủ̃ng tài sản Thiên Chúa ban cho ông ta là vật tạm thỏ̀i vì ông ta không có con. Ông ta không có ngủỏ̀i thủ̀a hủỏ̉ng, và gia đình không có tủỏng lai. Rồi Thiên Chúa hủ́a vỏ́i ông Abram là con cháu ông ta sẽ nhiều nhủ sao đêm trên trỏ̀i.

Câu chuyện giủ̃a Thiên Chúa và ông Abraham không có tiếng gì vang dội. Không có bụi cây cháy. không có sấm sét khi Thiên Chúa nói. Chỉ là một câu chuyện giủ̃a hai ngủỏ̀i bạn nói vỏ́i nhau khi uống càfê. Dù vậy, tuy không có pháo nổ, và ông Abraham và bà Sarah đã cao niên, ông Abraham chấp nhận lỏ̀i Thiên Chúa hủ́a vỏ́i ông ta. Ông ta tin tủỏ̉ng lỏ̀i Thiên Chúa và nhỏ̀ đó "đủ́c tin ông ta đủọ̉c xem là một hành vi công chính". Đủ́c tin ông ta đặt ông ta vào liên hệ đúng vỏ́i Thiên Chúa.

Phần thứ hai của câu chuyện chứng tỏ đức tin ông Abraham có hiệu quả, và bà Sarah sinh hạ một người con trai. Người con này là dấu hiệu lời Thiên Chúa hứa với ông Abraham là ông sẽ có cháu đông đảo như sao trên trời. Suốt lịch sử, các cặp vợ chồng Do Thái ngoan đạo mong đợi niềm hy vọng của họ sẽ được ứng nghiệm. Họ, cũng như ông Abraham, tin vào Đấng đã hứa. Ngày lễ hôm nay mừng Thiên Chúa trung thành và lời hứa được ứng nghiệm. Nhưng có điều ngạc nhiên trong sự ứng nghiệm đó. Đấng ứng nghiệm lời hứa, người đầu tiên của biết bao con cái của Thiên Chúa được đưa vào Đền Thờ với cha mẹ nghèo, và hầu như không ai để ý đến.

Một cặp vợ chồng Do Thái ngoan đạo đem con dâng cho Thiên Chúa. Ai mà đoán được đây là Đấng mà mọi người trông đợi phải không? Điều đó thật dễ dàng để không ai để ý đến. Nơi đó, bao tiếng động ở giữa các thầy cả dâng súc vật tế lễ, các người Pharisêu đang dạy trẻ con, tiếng kêu la của súc vật đang sợ sệt thêm tiếng đổi tiền vang dội. Nếu có ai làm người ta để ý trong Đền Thờ ngày hôm đó thì chính là các thầy cả và các người giàu có ăn mặc sang trọng đứng hàng đầu. Một em bé với cha mẹ nghèo thật không đáng cho người ta không để ý đến.

Không phải ai cũng không để ý đến em bé đó. Có một ông lão Simeon và bà Anna, người phụ nữ cao niên chăm sóc công việc trong Đền Thờ, không bỏ qua điều của Thiên Chúa, vì họ tin Thiên Chúa không bỏ qua họ. Thật đó là một nhóm người khó mà để ý đến: đứa bé và cha mẹ nghèo đạo đức cầu nguyện.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: trẻ con và ngủỏ̀i cao niên là hai thái cụ̉c của đỏ̀i sống, và là hai nhóm ngủỏ̀i dễ bị lọ̉i dụng và bị bỏ quên. Ngài lại còn nói thêm: một xã hội bỏ quên trẻ con hay bỏ qua các phần tử cao niên chứng tỏ xã hội đó bị thất bại. Ngài không chỉ nói về các quốc gia nghèo nhất, Ngài cũng không nói đến 14 triệu trẻ con trong quốc gia này ban đêm đi ngủ với bụng đói. Ngài không nói đến 3.8 triệu người Hoa Kỳ cao niên không đủ tiền lo cho sức khoẻ họ và không có nơi cư ngụ trong lúc thời tiết đông giá. Phần đông người cao niên thuộc về phái nữ. Họ đã lãnh lương thấp khi họ đi làm, vì lương phái nữ thấp hơn lương nam giới. Hầu như một trong năm người sống một mình, hay goá phụ, hay đã ly dị trên 65 tuổi là những người nghèo.

Thánh Kinh nói nhiều về những người bé mọn nhất trong xã hội là những người Thiên Chúa lo lắng đến và kêu gọi chúng ta nên để ý đến họ. Hai người cao niên trong phúc âm hôm nay làm chúng ta chú ý đến là ông Simeon và bà Anna, một ngôn sứ. Hai người đó nhận thấy Thiên Chúa đang làm gì, và họ nói lớn tiếng lên về điều đó.

Chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa qua phép rửa tội, và Thiên Chúa ngự trong chúng ta. Khi Thiên Chúa đột nhiên đến trong tâm hồn chúng ta, liệu chúng ta có nhận ra Ngài hay không? Liệu chúng ta có dành chỗ để đón Ngài hay không? Liệu chúng ta sẽ thay đổi cho Ngài hay không? Ai sẽ giúp chúng ta nhìn nhận ra việc Thiên Chúa đến một cách bất ngờ trong đời sống chúng ta vậy? Xét theo phúc âm hôm nay, những người cao niên ngoan đạo và trung thành có thể giúp chúng ta.

Hôm nay thật là một ngày tốt đẹp để mừng các vị cao niên trong đời sống chúng ta đã giúp chúng ta nhận biết Chúa Kitô. Họ là những người canh thức sau nhiều năm trung thành phục vụ. Họ đã chú trọng giúp chúng ta mở mắt nhìn. Họ là những người khôn ngoan trong gia đình và bạn bè của chúng ta. Họ là cha mẹ, ông bà, chú bác, cô dì và những người bạn bè quen thuộc cao niên.

Trong các xứ đạo, họ giúp dạy trẻ con chịu các phép bí tích. Họ tổ chức và đem thức ăn cho người ốm đau. Họ đem Mình Thánh Chúa cho những người không ra khỏi nhà được. Họ chăm sóc các cháu và dạy chúng cầu nguyện. Họ ở trong đền thờ, nhà thờ và nhà nguyện trong xứ đạo. Họ đem hoa và dọn bàn thờ trước và sau thánh lễ. Họ trả lời điện thoại trong văn phòng nhà xứ. Họ đếm tiền dâng cúng mỗi sáng thứ hai. Họ là những người chia buồn, sắp đặt chương trình người đọc sách, người cho rước Mình và Máu Thánh Chúa và còn bao nhiêu việc khác nữa.

Chúng ta không muốn bỏ qua việc Thiên Chúa đến một cách im lặng trong đời sống chúng ta. Trong Thánh Lễ hôm nay chúng ta cảm tạ những người cao niên như ông Simeon và bà Anna đã giúp chúng ta mở mắt và lắng tai để nhìn nhận ánh sáng Chúa Kitô đến trong đền thờ chúng ta.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP