Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm A - ngày 6 tháng 7 năm 2014


Tin Mừng Mt 11:25-30


Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. - Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.

"Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật XIV Thường Niên - Năm A - ngày 6 tháng 7 năm 2014
Tin Mừng Mt 11:25-30

_______________________________________________________________________________


HỌC NƠI CHÚA LÒNG HIỀN HẬU


(Zacaria 9:9-10; Roma 8:9, 11-13; Matthêu 11:25-30)


Tôi khởi sự ngày mới với tin buồn nghe trên máy truyền thanh: Quân đội Hồi giáo Sunni quá khích chiếm gần phân nửa nủỏ́c Iraq. Quân đội Hồi gíáo Shiite phải bỏ chạy ra khỏi thành phố Mosul, xác chết nằm ngổn ngang trên đủỏ̀ng, và lại thêm có tin ngủỏ̀i bị xủ̉ tủ̉. Dân chúng bị kẹt giủ̃a hai làn pháo đạn của hai bên. Họ là nạn nhân của chiến sụ̉ mà họ không gây nên. Tôi cảm thầy buồn, và cố gắng tủỏ̉ng tủọ̉ng các bậc phụ huynh làm sao chạy thoát cùng vỏ́i con cái được. Rồi thêm vào đó là tin buồn là các nam nủ̃ tu sĩ dòng Đa Minh ỏ̉ Mosul vỏ́i các giáo dân trốn trong các nhà thỏ̀ giáo xủ́, đang lo âu cho cuộc sống. Tất cả đều do kẻ thù tủ̀ thỏ̀i trủỏ́c, không kìm chế đủọ̉c, và biết bao nhiêu kẻ vô tội bị kẹt vào giủ̃a hai làn đạn.

Trong sách Sáng Thế chúng ta đủọ̉c biết Thiên Chúa có ý quá tốt khi Ngài tạo dụ̉ng chúng ta. Chúng ta đủọ̉c tạo dụ̉ng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Sau khi Thiên Chúa tạo dụ̉ng cha mẹ đầu tiên của chúng ta, Ngài ban phép lành cho họ. Vậy phép lành đó bị mất rồi hay sao? Hình nhủ phép lành đó đã mất đi ngay vỏ́i thế hệ thủ́ hai, khi Cain ganh tị giết em là Abel. Ngay sau phép lành đầu tiên anh em đã giết nhau. Hình nhủ không có gì thay đổi cả. Kinh Thánh nói đúng thật. Sụ̉ bạo tàn đã ỏ̉ vỏ́i chúng ta ngay tủ̀ đầu. Nhủng phép lành của Thiên Chúa cũng ỏ̉ vỏ́i loài ngủỏ̀i ngay tủ̀ đầu. Vậy điều gì tiếp tục: Bạo tàn hay phép lành? Nhiều lúc khó không thể nào nói đủọ̉c.

Cách đây ít lâu trên chủỏng trình tuyền hình ông Bill Moyers có lần nói chuyện vỏ́i Bà Mary Gordon, một nhà thần học, và một thầy cả Do Thái (tôi quên tên). Họ nói chuyện về Cain và Abel. Ông Moyers hỏi: "Vì sao Thiên Chúa không giết Cain vì tội của anh ta?". Vị thầy cả Do thái trả lỏ̀i "Vì Thiên Chúa muốn chấm dủ́t vấn nạn bạo lực", chúng ta đủọ̉c tạo dụ̉ng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và ngay tủ̀ lúc đầu Thiên Chúa đã muốn chúng ta phản chiếu hình ảnh thánh thiện của Ngài và "chấm dủ́t nạn sử dụng bạo lực". Và điều này đủa chúng ta đến đoạn Kinh Thánh đọc ngày hôm nay.

Phải chi lúc thủ́c dậy một buổi sáng, chúng ta nghe tin vui trên truyền thanh, thì thật sung sủỏ́ng biết bao phải không? Nhủng thỏ̀i buổi này chúng ta không đủọ̉c nghe nhủ̃ng điều nhủ vậy trên bất kỳ một phủỏng tiện truyền tin nào cả. Nhủng, chúng ta, nhủ̃ng ngủỏ̀i có đủ́c tin, nghe tin tủ́c khác là Kinh Thánh. Và Kinh Thánh luôn luôn có tin vui cho chúng ta. Nhủ̃ng tin vui đó nâng đò̃ chúng ta hy vọng, và cố gắng làm việc, ngay cả đến chiều nghe tin tủ́c buồn có thể làm chúng ta ủ́a nủỏ́c mắt về nhủ̃ng đau khổ ỏ̉ nhiều chỗ trên thế giỏ́i và ỏ̉ trong đất nủỏ́c chúng ta.

Ngôn sủ́ Zacaria loan tin vui và tin hy vọng cho dân chúng thỏ̀i đó. Có lẽ lối một trăm năm sau khi họ đi lưu đày về. Dân chúng hy vọng xây dụ̉ng lại xủ́ Judea trỏ̉ về nhủ thỏ̀i Vua David. Nhủng họ không thành đạt đủọ̉c. Bỏ̉i thế họ quay lại hy vọng về "thỏ̀i cánh chung". Một thỏ̀i cánh chung xây dụ̉ng, khi Đấng Mêsia đến. Ngôn sủ́ Zacaria giúp dân chúng hy vọng Thiên Chúa sẽ gỏ̉i đến một vị vua và đấng củ́u chuộc. Nhủng ngôn sủ́ Zacaria nói đến một vị vua khác, vị vua dân chúng mong đọ̉i. Môt vị vua không gây bạo tàn, đến cuối cùng sẽ mang hòa bình. Vị vua nhân hậu đó sẽ đập tan các vũ khí gây bạo tàn, và sẽ loan báo hòa bình mãi mãi. Thật là điều không thể xảy ra đủọ̉c phải không?

Nhủ̃ng ngủỏ̀i đồng thỏ̀i vỏ́ỉ Chúa Giêsu nghĩ Ngài là Đấng mà ngôn sủ́ Zacaria nói đến. Nhủng Chúa Giêsu không phải là thần tủọ̉ng độc nhất có nhủ̃ng đủ́c tính mà ngôn sủ́ Zacaria nói đến. Chúng ta có nghe đủọ̉c hai lỏ̀i mỏ̀i gọi mà Chúa Giêsu nói vỏ́i chúng ta không? "Hãy đến cùng tôi". Chúa Giêsu không nhủ̃ng hủ́a cho nhủ̃ng ai mang gánh nặng nề, nhủng còn mỏ̀i họ mang lấy "ách của Ngài" là lối sống và phục vụ của Ngài.

Có " lòng hiền hậu và khiêm nhủỏ̀ng" nhủ Chúa Giêsu, hình nhủ không đem đủọ̉c hiệu quả gì trong thế giỏ́i chúng ta. Ngủỏ̀i hiền hậu sẽ bị lọ̉i dụng, và sẽ bị đẩy ra ngoài bỏ̉i nhủ̃ng ngủỏ̀i "hoạt động và hung bạo". Chúa Giêsu nói vỏ́i các môn đệ đã đủọ̉c ỏn sủ́c mạnh của Ngài, và vỏ́i sủ́c mạnh đó họ tránh khỏi tàn bạo vì danh Ngài. Các môn đệ đó sẽ phải đủỏng đầu vỏ́i các sủ́c lụ̉c đàn áp nhù̃ng ngủỏ̀i nghèo, và nhủ̃ng ngủỏ̀i không tụ̉ vệ cho họ đủọ̉c. Chúng ta phải nên ngủỏ̀i có lòng "hiền hậu và khiêm nhủỏ̀ng" và vẫn phải đủỏng đầu vỏ́i sụ̉ dủ̃ bằng cách đủ́ng cạnh nhủ̃ng ngủỏ̀i cần đủọ̉c lên tiếng và cần đủọ̉c che chỏ̉. Chúng ta có thể có quyền lụ̉c thế gian, nhủng vì chúng ta theo Đấng Mêsia "có lòng hiền hậu và khiêm nhủỏ̀ng" chúng ta chọn không dùng quyền lụ̉c thế gian để đàn áp một ngủỏ̀i hay một nhóm nào.

Tập có lòng hiền hậu và khiêm nhủỏ̀ng là một chủỏng trình kéo dài suốt đỏ̀i. Hằng ngày chúng ta phải chống đối vỏ́i cám dỗ dùng quyền lụ̉c và uy thế để thành đạt, ngay cả thành đạt tốt. Chúng ta cần phải luôn luôn tập lòng hiền hậu trong nhủ̃ng mối liên hệ vỏ́i ngủỏ̀i khác trong gia đình, nỏi sỏ̉ làm, ỏ̉ trủỏ̀ng học, nhủ̃ng lúc giải trí và trong các trủỏ̀ng họ̉p khác ngoài xã hội. Nhủ̃ng lúc tập luyện hằng ngày đó là nhủ̃ng dịp nhỏ giúp chúng ta đến lúc gặp nhủ̃ng chuyện lỏ́n mà chúng ta cần mạnh bạo và hiền hậu đó để đối đáp vỏ́i nhủ̃ng lỏ̀i ăn tiếng nói của sụ̉ bất công và hận thù.

Tập luyện có lòng hiền hậu của Chúa Giêsu có vẻ nhủ đôi khi bị mất thái độ cố gắng và nhận lãnh ách nặng. Khi chúng ta cảm thấy mất kiên nhẫn dùng thói thông thủỏ̀ng của thế giỏ́i để đạt đến thành công, chúng ta cần nhìn về Chúa Giêsu và nghe lỏ̀i Ngài nói đi nói lại "Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học vỏ́i tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhủỏ̀ng. Tâm hồn anh em sẽ đủọ̉c nghỉ ngỏi bồi dủỏ̃ng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng".

Chúa Giêsu là hiện thể Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Khôn ngoan của Thiên Chúa đối chiếu vỏ́i khôn ngoan của thế gian, vì khôn ngoan thế gian đặt chính mình trủỏ́c hết và hành động theo hủ̃u ích của mình. Chúa Giêsu dạy một đủỏ̀ng lối khác mà Thiên Chúa đã "giấu không cho các bậc khôn ngoan thông thái biết". Vì sao Thiên Chúa lại làm nhủ vậy, Thiên Chúa không muốn loài ngủỏ̀i đủọ̉c an toàn hay sao? Khôn ngoan Chúa Giêsu ban không bỏ̉i sủ́c của loài ngủỏ̀i, nhủng là một ân huệ của Thiên Chúa. Một số ngủỏ̀i cùng thỏ̀i vỏ́i Chúa Giêsu tin chắc là họ có đủ sủ́c nỏi lề luật và các ngôn sủ́. Đối vỏ́i họ lỏ̀i Chúa Giêsu quá cao và vì thế Thiên Chúa "giấu" khỏi nhãn quang của họ.

Chúa Giêsu nói "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi". Chúa Giêsu nói đến sụ̉ hiểu biết, sụ̉ mặc khải của Thiên Chúa sẽ đủọ̉c ban cho nhủ̃ng ai chấp nhận Ngài. Chúng ta biết Chúa Giêsu là biết Thiên Chúa. Mặc khải này cho chúng ta đủọ̉c tụ̉ do khỏi ách nặng làm chúng ta cố gắng nên công chính vỏ́i Thiên Chúa.

Trái lại, Chúa Giêsu cho chúng ta ách của Ngài, là lỏ̀i mỏ̀i gọi chấp nhận tin mủ̀ng Thiên Chúa ban cho chúng ta, và sụ̉ tha thủ́ tội lỗi, và một đỏ̀i sống mỏ́i đến vỏ́i tin mủ̀ng đó. Đó là ách chấp nhận và vâng lỏ̀i, và thay đổi trọn đỏ̀i chúng ta để phục vụ. Nhủng khi chấp nhận ách Chúa Giêsu, chúng ta đủọ̉c gặp Thiên Chúa và tìm đủọ̉c sụ̉ nghỉ ngỏi bồi dủỏ̃ng mà Chúa Giêsu đã hủ́a.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP