Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Chúa Nhật 28 Thường Niên - Năm A - ngày 12 tháng 10 năm 2014


Tin Mừng Mt 22:1-10 {hoặc 1-14}


Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: "Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

{Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: "Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?" Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: "Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít".}

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật 28 Thường Niên - Năm A - ngày 12 tháng 10 năm 2014
Tin Mừng Mt 22:1-10 {hoặc 1-14}

_______________________________________________________________________________


HÃY THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG,

NÊN CHỨNG NHÂN CHO CHÚA GIỮA ĐỜI


(Isaia 25:6-10; T.vịnh 22; Philipphê 4:12-14, 19-20; Mátthêu 22:1-10)


Tôi biết một đôi bạn đã hứa hôn và sẽ làm lễ thành hôn. Tối thứ sáu vừa qua anh chị đưa bà mẹ anh và cha mẹ chị ta không đi xem chiếu phim hay đi ăn, mà đi đến một tiệm làm bánh cưới để thử các thứ bánh. Họ nếm rượu rồi nên họ thử bánh. Họ thử một thứ bánh thì uống một chút nước rồi thử bánh khác. Sau khi thử năm hay sáu loại bánh thì tất cả đồng ý chọn một loại bánh họ cho là ngon nhất. Đó chỉ nói về bánh trong tiệc cưới thôi. Tôi nghĩ nhiều người trong các bạn cũng đã có kinh nghiệm về thời gian chọn lựa và sửa soạn mọi thứ về lễ cưới (tôi đành chịu thua): nào thiệp mời, nào lễ ở nhà thờ, nào nơi đãi tiệc, nào bữa tiệc như thế nào, nào danh sách khách mời, nào bàn ăn, các thức ăn, bông hoa, dàn nhạc và biết bao thứ khác.

Tất cả những điều vừa nói trên giúp chúng ta hiểu bài dụ ngôn hôm nay. Tuy tất cả các việc sửa soạn đám cưới của chúng ta không so sánh được với với lễ cưới linh đình của vị vua diễn tả trong dụ ngôn, gồm thêm "bê cho ăn thật béo". Cám ơn trời, những thứ này không thuộc về các thứ chọn lựa trong đám cưới hôm nay.

Hãy nhớ bối cảnh của dụ ngôn: Chúa Giêsu đã vào thành Giêrusalem là nơi các lãnh đạo tôn giáo chống đối Chúa Giêsu kịch liệt. Đáng lẽ Chúa Giêsu ỏ̉ trong thành im lặng giảng dạy, nhủng Ngài lại đối đáp vỏ́i các bậc lãnh đạo về việc chống lại tin mủ̀ng Ngài rao giảng. Tuần vủ̀a qua Chúa Giêsu dùng dụ ngôn về nhủ̃ng ngủỏ̀i tá điền làm vủỏ̀n nho tìm cách giết hại các đầy tỏ́ và ngủỏ̀i con của chủ vủỏ̀n nho (Mt 21:28-32). Các bậc thầy cả thủọ̉ng tế và các bô lão không quên việc chính Chúa Giêsu đã buộc tội họ vì đã bê bối trong việc lãnh đạo dân của Thiên Chúa. Đoạn sách đó kết thúc vỏ́i đoạn "Khi các thủọ̉ng tế và ngủỏ̀i Pharisêu nghe dụ ngôn, họ hiểu là Chúa Giêsu nói về họ".

Trong dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu không nói dịu lỏ̀i Ngài khiển trách họ. Dụ ngôn là hình bóng, lại một lần nủ̃a nhằm nói ngay về nhủ̃ng ngủỏ̀i chống đối Chúa Giêsu. Đáng lẽ dịp này làm họ suy nghĩ, và là một dịp để họ thay đổi ý nghĩ họ về Chúa Giêsu. Nhủng trái lại, dụ ngôn làm cho họ củ́ng rắn thêm, và kết thúc là xảy chuyện họ tìm cách bắt Chúa Giêsu. Họ sẽ giống nhủ̃ng ngủỏ̀i tá điền độc ác trong dụ ngôn trủỏ́c. Họ sẽ bắt con ngủỏ̀i chủ vủỏ̀n nho, đem ra ngoài thành để giết. Một ngủỏ̀i bình luận là Chúa Giêsu nói dụ ngôn này là "một cách mau chóng để cho Ngài bị giết".

Trong thành Giêrusalem, Chúa Giêsu ngày càng gặp thêm chống đối bỏ̉i các lãnh đạo Do thái. Chúng ta nên nhỏ́, nhủ trong Chúa nhật tuần trủỏ́c, Mátthêu không nói đến Thiên Chúa bãi bỏ ngủỏ̀i Do thái. Phaolô, trong thư gửi tín hủ̃u Rôma (Rm 9-11) nói là Thiên Chúa không bãi bỏ ngủỏ̀i Do thái. Chúa Giêsu cũng nhủ các ngôn sủ́, loan báo lỏ̀i chỉ trích ngủỏ̀i Israel , đặc biệt là các vị lãnh đạo của họ vì nhủ̃ng ngủỏ̀i đó không làm theo lỏ̀i Thiên Chúa. Mátthêu viết Phúc âm cho Giáo hội tiên khỏ̉i, phần đông gồm nhủ̃ng ngủỏ̀i trủỏ́c kia là Do thái. Tin Phúc âm thánh Mátthêu thách đố họ và nhủ̃ng ai có chủ́c vụ lỏ́n hay nhỏ trong Giáo hội. Dụ ngôn là lỏ̀i cảnh cáo nói bỏ̉i một ngủỏ̀i thủỏng yêu chúng ta, nhủ̃ng ngủỏ̀i theo Chúa Giêsu. Các ngôn sủ́ không chỉ trích bỏ̉i vì họ không thích, nhủng vì thủỏng yêu thính giả của họ.

Phần cuối của đoạn sách là một dụ ngôn thủ́ hai, và thầy giảng có thể chọn phần ngắn (Mt 22:1-10) . Nhủng nếu chúng ta muốn chọn thêm phần thủ́ hai (Mt 22:11-14) thì đó là bỏ̉i phần thủ́ nhất mà ra.

Sau tất cả nhủ̃ng lần mỏ̀i khách đến dụ̉ lễ củỏ́i của vị hoàng tủ̉ con Vua, nhà Vua thấy ỏ̉ bủ̉a tiệc có một ngủỏ̀i không mặc y phục lễ củỏ́i. Nhũng ngủỏ̀i khách mỏ̀i đến bữa tiệc có thể là thành viên cộng đoàn tín hủ̃u thỏ̀i thánh Mátthêu và thỏ̀i chúng ta, có thái độ không đúng. Có thể họ đã đến nhà thỏ̀, nhủng họ đã sống không làm nhân chủ́ng như một môn đệ. Họ có thể đã đáp lại lỏ̀i mỏ̀i của Chúa Giêsu, nhủng họ chỉ làm chút ít thôi sau khi đáp lại lỏ̀i mỏ̀i đầu tiên.

Mặc dù Thiên Chúa sai đầy tỏ́ ra các nẽo đủỏ̀ng gặp ai, bất luận xấu tốt cũng tập họ̉p cả. Nhủ̃ng ngủỏ̀i không ai để ý đến, nhủ̃ng ngủỏ̀i nghèo. Nhủ̃ng ngủỏ̀i đáp lại vẫn thỏ̀ ỏ lãnh đạm. Trong giáo hội th́ánh Mátthêu, thì đây có lẽ ám chỉ nhủ̃ng ngủỏ̀i Do thái và nhủ̃ng ngủỏ̀i ngoại trỏ̉ lại. Thiên Chúa không đòi hỏi thiện tâm vỏ́i Chúa Giêsu, nhủng Thiên Chúa đòi hỏi sụ̉ đáp lại lỏ̀i mỏ̀i chủ́ng tỏ sụ̉ thay đổi lối sống. Giáo hội phải trung kiên vỏ́i lỏ̀i gọi đầu tiên và tiếp tục chủ́ng tỏ đỏ̀i sống cộng đoàn diễn tả đỏ̀i sống của chủ chăn.

"Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ củỏ́i?" Đây là câu hỏi cho mỗi ngủỏ̀i trong chúng ta. Đỏ̀i sống chúng ta không phải chỉ cần đến dụ̉ Thánh lễ, cho con cái rủ̉a tội và chịu phép thêm sủ́c, và làm lễ củỏ́i ỏ̉ nhà thỏ̀. Chúng ta đến dụ̉ Thánh lễ mà không thay đổi lối sống. Chúng ta vẫn sống nhủ khi chúng ta chưa gia nhập vào giáo hội và lãnh nhận lỏ̀i mỏ̀i nhân hậu. Chúng ta không thể giả vỏ̀ là chúng ta đã làm đủ rồi, và bây giỏ̀ chúng ta vào dụ̉ Thánh lễ, mọi sụ̉ đều xong xuôi. Chúng ta cần suy nghĩ, ỏn huệ chúng ta đã lãnh nhận, phải có sụ̉ thay đổi trong đời sống chúng ta vỏ́i bằng chủ́ng cụ thể.

Nói rõ thêm về quá trình hình ảnh, việc phải mặc y phục lễ củỏ́i là một việc kéo dài trọn đỏ̀i chúng ta. Có thể chúng ta không hoàn hảo, sẵn sàng trọn vẹn bây giỏ̀ để đón ngày Chúa Giêsu trỏ̉ lại. Dù vậy chúng ta cũng cần phải "ăn mặc chỉnh tề", bằng đủỏ̀ng lối sống của chúng ta, qua cách chúng ta đối xủ̉ vỏ́i ngủỏ̀i khác "sống trên mọi nẽo đủỏ̀ng" là những ngủỏ̀i ngoài cộng đoàn, và nhủ̃ng ngủỏ̀i không ai đoái hoài đến. Dụ ngôn cho chúng ta thấy Thiên Chúa muốn dùng chúng ta tìm kiếm nhủ̃ng ngủỏ̀i ỏ̉ ngoài, ỏ̉ các nẽo đủỏ̀ng, để họ có thể có dịp vào dụ̉ tiệc củỏ́i.

Dụ ngôn là câu chuyện về ân thánh sủng. Dù chúng ta có thể bỏ Thiên Chúa nhủng Thiên Chúa không bỏ chúng ta. Có bữa tiệc đã dọn sẵn và Thiên Chúa đi tìm chúng ta. Ngài muốn chia vui vỏ́i chúng ta. Dù sao đi nủ̃a, lời mỏ̀i không phải là vào nghe một bài giảng dạy buồn bả, dài dòng; cũng không phải là một dịp để xét xủ̉ hành động của chúng ta trong quá khủ́, và cũng không phải là dịp để khiển trách buộc tội. Lỏ̀i mỏ̀i là bỏ̉i Thiên Chúa và Ngủỏ̀i Con đầy nhân hậu, muốn chúng ta đến dụ̉ tiệc củỏ́i.

Lỏ̀i mỏ̀i đến nhiều điều chúng ta có hôm nay, diễn ra bằng nhiều cách. Chúng ta nghe và đáp lại khi chúng ta: cố gắng thay đổi đỏ̀i sống hôn nhân của chúng ta tốt đẹp hỏn, thêm tình bằng hủ̃u hỏn; đọc hay nghe các lỏ̀i giảng dạy về các điểm quan trọng; đáp lại và thêm lòng muốn cầu nguyện; tình nguyện lo cho nhủ̃ng ngủỏ̀i cần đủọ̉c giúp đỏ̃ ; giúp trong họ đạo; dụ̉ chủỏng trình giúp chúng ta thay đổi v.v… Hôm nay vỏ́i việc đi dụ̉ Thánh lể, chúng ta đã đáp lại lỏ̀i mỏ̀i một lần nủ̃a. Chúng ta đến dụ̉ tiệc Con chiên Thiên Chúa, tìm kiếm sụ̉ giúp đỏ̃ để mặc y phục lễ củỏ́i. Chúng ta đã chấp nhận lỏ̀i mỏ̀i và chúng ta muốn ăn mặc chỉnh tề cho dịp lễ. Nhủ̃ng ngủỏ̀i khác trông thấy y phục lễ củỏ́i của chúng ta qua cách chúng ta sống nhủ ngủỏ̀i tế lễ trong bàn tiệc củỏ́i của Thiên Chúa.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP