Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Chúa Nhật I Mùa Chay Năm B

ngày 22 tháng 2 năm 2015


Tin Mừng Mc 1, 12-15


Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người.

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm B - ngày 22 tháng 2 năm 2015
(Sáng Thế 9:8-15; Tvịnh 24; 1Phêrô 3:18-22; Máccô 1:12-15 )

Chi Tiết Hay:
• Thánh Máccô nói về Đức Giêsu bị cám dỗ một cách ngắn gọn. Đối với thánh Máccô, sự "giằng co" giữa Đức Giêsu và Satan, giữa chính và tà, không có gì là quyết liệt.
• Con số "bốn mươi" thường xuyên dùng trong Kinh Thánh, như với ông Môi-sê (Exod 24, 18) và tiên tri Ê-li-a (1 Kgs 19, 18), để diễn tả một khoảng thời gian khá dài.
• Theo tiếng Hy Lạp, Satan có nghĩa là "Kẻ thù địch," kẻ phản đối hay chống đối lại với chính nghĩa của con người.
• Dã thú (c. 1, 13) cũng có thể là
- Sự thất vọng
- Sự cô đơn
- Những người không lắng nghe tiếng Chúa
- Những người chống đối Chúa
- Những người có thể sẽ giết Chúa
Tóm lại, Đức Giêsu biết về những sự dữ Ngài phải đối diện.
• (c.14) "Sau khi ông Gioan bị nộp" ý chỉ sứ mạng của ông đã được hoàn tất và sự rao giảng của Đức Giêsu được bắt đầu. Sự việc Gioan "bị nộp" như báo trước cuộc tử nạn và sự thương khó của Đức Giêsu.
• (c.15) "Thời kỳ đã mãn" có nghiã rằng đặc điểm sứ mạng của Chúa là tiếp nhận và rao giảng tin mừng. Tin Mừng là: Sự thật, hy vọng, bình an, lời hứa, sự sống đời đời, và sự cứu rỗi.
• (c.15) "Triều Đại Thiên Chúa" nói lên sự uy quyền của Chúa, sự phán xét của đời sau, và quyền năng của nước Chúa đối với mọi thụ tạo.
• (c.15) "Tin vào Tin Mừng" là tin vào Chúa Kitô (người mang thông điệp từ Chúa Cha) và lời của Người.

Một Điểm Chính:
Chúa Giêsu bắt đầu cuộc rao giảng của Ngài với lời hứa là uy quyền của Thiên Chúa sẽ đến với những ai mở lòng tiếp nhận Lời Ngài và con đường phục vụ trong yêu thương của Ngài.

Suy Niệm:
1. Những tin mừng nào tôi được nghe từ Chúa Giêsu?
2. Khi tôi dấn thân trong công tác mục vụ và phục vụ, tôi có dành thời giờ để cải hóa chính tôi không?
3. Những sự cám dỗ trong đời sống hằng ngày của tôi là gì? Tôi thường phạm tội gì?
4. Tôi cần làm gì để "ăn năn," "sám hối," và thoát bỏ khỏi tội lỗi?
5. Trong những sự cám dỗ hằng ngày, tôi có nhận biết sự hiện diện và giúp đỡ của Chúa Thánh Thần không?

_______________________________________________________________________________


NƯỚC CHÚA ĐÃ GẦN ĐẾN

HÃY SÁM HỐI VÀ THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG


(Sáng Thế 9:8-15; Tvịnh 24; 1Phêrô 3:18-22; Máccô 1:12-15 )


Nhủ̃ng ngủỏ̀i có nhủ̃ng thay đổi lỏ́n lao trong đỏ̀i họ nhủ: bỏ đi một thói quen, cai nghiện, sống một đỏ̀i sống mỏ́i, họ biết nhủ̃ng thay đổi lỏ́n lao ấy không xảy ra một cách dễ dàng đâu. Điều đó cần phải có sủ́c mạnh trong tâm hồn, sụ̉ củỏng quyết, lòng can đảm, sụ̉ kiên nhẫn và nhiều thay đổi trong tâm trí.

Hôm nay Chúa Giêsu đòi hỏi nhủ̃ng ngủỏ̀i nghe Ngài dạy bảo nên thay đổi một cách thiết thụ̉c. Sau khi Ngài chịu phép rửa bởi Gioan Tẩy Giả, Ngài sống trong hoang địa một thỏ̀i gian và chịu cám dỗ. Ngài bị thủ̉ thách và có thần khí ỏ̉ vỏ́i Ngài một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Chúa Giêsu loan báo Triều Đại Thiên Chúa đã đến, và Ngài mỏ̀i gọi dân chúng nghe Ngài thay đổi cuộc sống hoàn toàn theo đủỏ̀ng lối của Thiên Chúa. Ngài giảng dạy "sám hối" là cần thay đổi lòng dạ và tâm trí. Ngài không muốn một sụ̉ thay đổi bên ngoài. Ngài không đòi hỏi vài phút, vài giỏ̀, vài tuần hay vài tháng của thì giỏ̀ của chúng ta, để sau khi hoàn tất, chúng ta có thể trỏ̉ lại đỏ̀i sống trủỏ́c kia.

Có thể chúng ta hy sinh rủọ̉u hay đồ ăn tráng miệng trong Mùa Chay. Rồi chúng ta hy vọng cố gắng đến lễ Phục Sinh chúng ta sẽ mỏ̉ chai rủọ̉u, hay cắt một lát bánh ngọt Phục Sinh. Không phải thế. Sám hối không phải chỉ trong một khoảng thỏ̀i gian trong năm. Sám hối là trọn thỏ̀i gian quyết chí thay đổi. Sám hối đòi hỏi chúng ta quay hẳn khỏi nhủ̃ng điều làm chúng ta xao lãng về Thiên Chúa, và quay lại yêu mến Đấng thủỏng yêu chúng ta vô bỏ̀ bến.

Sụ̉ thay đổi toàn vẹn nhủ thế có thể dỏ̀i lại một cách dễ dàng cho "một thỏ̀i gian thuận tiện" trong tủỏng lai. Chúng ta nói chúng ta sẽ bắt đầu theo Thiên Chúa sau này, như sau khi học xong, sau khi lập gia đình, hay sau khi hủu trí, khi chúng ta có nhiều thì giỏ̀ để cầu nguyện và làm việc thiện. Nhủng Chúa Giêsu nói về hiện tại chủ́ không về tủỏng lai. "Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mủ̀ng". Bây giỏ̀ là "thỏ̀i kỳ đã mãn". Bây giỏ̀ là thỏ̀i kỳ hồng ân. Khi chúng ta đủọ̉c ỏn giúp đỏ̃, chúng ta hãy nên đáp lại, và thay đổi cuộc sống về vỏ́i Thiên Chúa. Điều đó không có nghĩa là nhủ̃ng thay đổi lỏ́n lao có thể thành đạt một cách dễ dàng trong một thỏ̀i gian ngắn. Sám hối có nghĩa là chúng ta để trọn đỏ̀i chúng ta được thay đổi. Thật ra, điều đó không bao giỏ̀ là một thay đổi hoàn tất. Nhủng nếu hôm nay chúng ta nghe Chúa Giêsu, chúng ta cần phải bắt đầu, hay bắt đầu một lần nủ̃a để trỏ̉ thành môn đệ của Chúa Giêsu.

Trong thế gian có nhủ̃ng quyền lụ̉c mạnh mẽ, lôi kéo và chận đủ́ng chúng ta để không hết lòng đáp lại Chúa Kitô và nhủ̃ng đòi hỏi của Ngài. Nhủ̃ng quyền lụ̉c này có thể gọi là quyền lụ̉c của quỷ dủ̃, hoặc uy quyền thế gian, của danh vọng, của sụ̉ hỏ̀ hủ̃ng, của ham mê thân xác v.v.. Đó là nhủ̃ng quyền lụ̉c khó lòng chống đỡ. Nhủng chúng ta không sống một mình khi chúng ta bắt đầu vào Mùa Chay. Qua phép rửa thần khí Thiên Chúa ỏ̉ vỏ́i chúng ta và giúp chúng ta theo đủỏ̀ng lối Thiên Chúa và chấp nhận Triều Đại mà Chúa Giêsu loan báo.

Khi chúng ta nghe Chúa Giêsu kêu gọi lần nủ̃a là nên sám hối, chúng ta nhận ra đó không phải chỉ là lỏ̀i kêu gọi cho tủ̀ng cá nhân. Chúng ta tụ̉ hỏi điều gì trong gia đình, nỏi sỏ̉ làm, trong địa phủỏng, trong cộng đồng giáo xủ́ cần phải thay đổi. Ở nhủ̃ng nỏi đó chúng ta đủọ̉c gọi sám hối về cách chúng ta củ xủ̉ vỏ́i ngủỏ̀i khác, cách chúng ta dùng và phá hủy tài liệu, cách chúng ta tụ̉ trở nên xa cách và đủ́ng trên kẻ khác, về cách chúng ta thỏ̀ ỏ lãnh đạm trước nhu cầu của anh chị em chúng ta.

Chúng ta có nghĩ rằng Chúa Giêsu bị cám dỗ nhủ trên, nghĩa là Ngài khỏi nhủ̃ng cám đỗ thủ̉ thách của phàm nhân hay không? Có ngủỏ̀i nghĩ là Chúa Giêsu không bị cám dỗ thật sụ̉, nhủng chỉ là để nêu gủỏng cho chúng ta. Vị thần học về Kinh Thánh và về dạy rao giảng Fred Craddock có nói "nếu chỉ để nêu gủỏng thì không phải là làm gủỏng" Ông ta nói tiếp "quan niệm nhủ thế, mặc dù thành thật, dành ý nghĩ của Chúa Giêsu và Kinh Thánh, phúc âm và đỏ̀i sống thụ̉c tế".

Thánh Máccô đã nói rõ chúng ta có thể thay đổi nhủ thế nào. Trong phúc âm thánh Máccô Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ Ngài vỏ́i các thần khí hầu hạ. Thần khí đưa Ngài vào hoang địa và hầu hạ Ngài suốt 40 ngày bị cám dỗ. Thần khí đó cũng đã ban cho chúng ta khi chúng ta chịu phép rửa.

Câu chuyện ông Nôê mạc khải lòng rộng lủọ̉ng của Thiên Chúa đối vỏ́i gia đình ông ta và các thú vật là giao ủỏ́c Thiên Chúa làm vỏ́i chúng ta và tất cả. Vành móng trên trỏ̀i là dấu chỉ Thiên Chúa sẽ nhỏ́ giao ủỏ́c này và thánh Phêrô dâng Chúa Kitô nhủ bằng chủ́ng Thiên Chúa luôn luôn rộng lủọ̉ng hãi hà vỏ́i chúng ta. Chúa Giêsu là giao ủỏ́c trong thể xác, và Ngài mỏ̀i gọi chúng ta quay về vỏ́i Thiên Chúa đầy yêu thủỏng, để thay đổi cuộc sống chúng ta và tin vào Tin Mủ̀ng. Sủ́ điệp về hồng ân Thiên Chúa là ý chính trong các bài đọc hôm nay. Nó tạo mối liên hệ vỏ́i nhau về hồng ân, nhủng không phải các bài đọc đều liên hệ vỏ́i nhau nhủ vậy?

Phúc âm thánh Máccô trình bày rõ ràng các chi tiết và tiếp tục diễn tả tin mủ̀ng Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta. Dù vậy, trong sụ̉ vội vả đó, Máccô nói vỏ́i chúng ta là Chúa Giêsu dủ̀ng lại 40 ngày, sống một mình cầu nguyện trong hoang địa trủỏ́c khi Ngài thi hành sứ vụ của Ngài. Chúa Giêsu không sống trong đó một mình, quỷ dủ̃ có đó. Nhủng theo thánh Máthêu và Thánh Luca, thì thánh Máccô không nói chi tiết về nhủ̃ng cám dỗ.

Chúng ta biết ý nghĩa của thánh Máccô là Chúa Giêsu cần sống một mình và cầu nguyện để có thể chống đối vỏ́i nhủ̃ng việc khó khăn Ngài sẽ phải gặp để chống vỏ́i quyền lụ̉c quỷ dữ bao vây loài ngủỏ̀i. Chúng ta có thể có thỏ̀i giỏ̀ để dành ngày cấm phòng trong sa mạc. Nhủng dù sao đi nủ̃a chúng ta cũng cần tìm cách sống một mình để nghe Thiên Chúa.

Điều chúng ta có thể tìm ra trong lỏ̀i cầu nguyện nhủ thế là điều thánh Phêrô nhấn mạnh: là phép rửa của chúng ta không phải là một phép trống trải bên ngoài mà là "phép rửa" mỏ̉̉̉ lòng trí chúng ta để biết Thiên Chúa và bắt đầu trong chúng ta một lủỏng tâm mỏ́i của đỏ̀i sống Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Kitô. Nhỏ̀ phép rửa này, chúng ta sống đỏ̀i sống, sụ̉ chết, và sụ̉ sống lại của Chúa Kitô. Riêng phép rửa đó, sụ̉ đau khổ không có giá trị, Nhủng vỏ́i Chúa Kitô, sụ̉ đau khổ của chúng ta, nhất là khi thành quả là điều chúng ta tin vào tin Mủ̀ng và thay đổi sụ̉ đau khổ thành niềm vui, vì nhủ thánh Phêrô nhắc nhỏ̉ chúng ta là phép rửa "củ́u rỗi chúng ta bây giỏ̀". Trong Chúa Giêsu "thỏ̀i giỏ̀ đúng lúc" đã đến. Chúa Giêsu mỏ̀i gọi dân chúng chấp nhận lề luật của Thiên Chúa. Cụ̉u Ủỏ́c diễn tả lề luật Thiên Chúa dành cho dân Israel là lề luật "Vua" của họ và trên khắp hoàn cầu. Dù vậy lề luật này chưa đủọ̉c thi hành và các ngôn sủ́ nói lên hình ảnh điều dân Israel khao khát và hy vọng.

Trủỏ́c kia Gioan Tẩy Giả rao giảng "có Đấng quyền thế hỏn tôi sẽ đến"(Mc 1:7), và hôm nay chúng ta nghe Chúa Giêsu loan báo Triều Đại thiên Chúa đã đến gần. Trong Chúa Giêsu lề luật Thiên Chúa đã hiện diện. Dù vậy Kitô hủ̃u cầu xin "Nủỏ́c Cha trị đến" cho thành quả trong tủỏng lai. Gioan Tẩy Giả rao giảng sụ̉ đoán xét và dân chúng đáp lại xủng tội mình ra và chịu phép rửa. Chúa Giêsu rao giảng tin mủ̀ng, và sụ̉ đáp ủ́ng của chúng ta trong Mùa Chay này phải là sụ̉ vui mủ̀ng về hồng ân Thiên Chúa đối vỏ́i chúng ta.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP