Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Chúa Nhật II Thường Niên Năm B

ngày 18 tháng 1 năm 2015


Tin Mừng Ga 1, 35-42


Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa". Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: "Các ngươi tìm gì?" Họ thưa với Người: "Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Người đáp: "Hãy đến mà xem". Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô". Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: "Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Đá".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật II Thường Niên - Năm B - ngày 18 tháng 1 năm 2015
(I Samuen 3:3b-10, 19; Tv. 39:2-4, 7-10; I Cr. 6:13c-15a, 17-20; Gioan 1:35-42 )

Chi Tiết Hay:
• Nhờ Phúc Âm Nhất Lãm, chúng ta được biết Gioan Tẩy Giả là người dọn đường cho Đức Kitô. Ngoài ra, trong cuốn Phúc Âm thứ tư chúng ta còn thấy ông đóng thêm một vai trò khác nữa: "Ông đến để làm chứng" (1:7a). Phúc Âm của thánh Gioan không kể lại cảnh Đức Kitô chịu phép rửa như trong các sách Phúc Âm Nhất Lãm, nhưng cho thấy thêm một hình ảnh nữa về cuộc gặp gỡ giữa Đức Kitô và Gioan Tẩy Giả.
• Qua từng diễn biến, Phúc Âm thánh Gioan cho thấy hình ảnh Đức Kitô mỗi lúc mỗi rõ hơn. Đầu tiên, Đức Giêsu chỉ được giới thiệu một cách không rõ ràng là "một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết" (1:26). Tiếp đến, Gioan thấy "Đức Giêsu tiến về phía mình" (1:29). Và trong bài đọc hôm nay, Đức Giêsu "đi ngang qua" (1:36) và bắt đầu mời gọi những môn đệ đầu tiên đi theo Ngài.
• Mặc dù các môn đệ "đi theo" Đức Kitô, họ chưa thực sự là môn đệ của Ngài. Họ mới chỉ ngưng đi theo Gioan mà thôi. Phải đợi đến lúc Đức Giêsu quay lại hỏi và mời họ ở lại với Ngài thì các ông mới thực sự trở nên môn đệ của Ngài.
• Vì cách tường thuật tỉ mỉ và các chi tiết thật rõ ràng của câu chuyện, giờ giấc chính xác, kèm thêm khuynh hướng thích ẩn danh mình đi (19:26, 20:2, 21:7,20), có thể kết luận được rằng Gioan, tác giả cuốn Phúc Âm thứ tư, chính là người môn đệ thứ hai trong câu chuyện.
• Thay đổi tên hàm ý một sự thay đổi lớn đối với một người. Đây là giây phút quan trọng trong cuộc đời Phêrô. "Kê-pha" theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là đá. Đó không phải là tên riêng, nhưng Đức Giêsu đặt cho ông để ám chỉ sau này Ngài sẽ phong cho ông chức vụ làm cột trụ và nền móng của Giáo Hội (Mt. 16:16-18).

Một Điểm Chính:
Gioan Tẩy Giả đến "để mọi người nhờ ông mà tin" (1:7b). Nhờ ông, những tín hữu đầu tiên đã đến với Đức Kitô.

Suy Niệm:
1. Theo cuốn Phúc Âm thứ tư, Gioan Tẩy Giả giữ nhiệm vụ gì? Điều đó giúp chúng ta ý thức thế nào về nhiệm vụ của chúng ta là những người đi theo Đức Kitô?
2. Ai là người đã giới thiệu Đức Kitô cho chúng ta? Chúng ta đã giới thiệu Ngài cho ai? Chúng ta đã chứng tỏ được lòng nhiệt thành như thế nào vì đã được món quà đức tin?
3. Tôi đã tìm thấy gì nơi Đức Giêsu? Và sự khám phá đó đã thúc đẩy tôi làm gì?

_______________________________________________________________________________


TRỞ NÊN MÔN ĐỆ CHÚA TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY


(I Samuen 3:3b-10, 19; Tv. 39:2-4, 7-10; I Cr. 6:13c-15a, 17-20; Gioan 1:35-42)


Thánh Gioan Tẩy Giả được giới thiệu rất sớm trong phúc âm của thánh Gioan tông đồ. "Có người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin..." (Ga 1:6). Hôm nay ông Gioan Tẩy Giả đã hoàn thành sứ mệnh của ông ta khi ông ta chỉ cho 2 môn đệ của ông ta về phía Chúa Giêsu "Đây là Chiên Thiên Chúa".

Tôi tự hỏi hai môn đệ ông Gioan Tẩy Giả nghĩ gì khi họ nghe ông ta nói về Chúa Giêsu vừa đi qua "Đây là Chiên Thiên Chúa"? Các môn đệ đó đã biết theo truyền thống là con chiên đã bị giết để tế lễ trong Đền Thờ rồi bị quăng ra ngoài hoang địa vì con chiên đó đã đầy tội lỗi của cộng đoàn đã nuôi nó. Con chiên cũng được nói đến trong sách Xuất Hành trong việc cử hành nghi lễ Vượt Qua (Xh 12). Các lễ nghi nhắc lại ngày dân Israel thoát cảnh nô lệ ở Ai Cập. Con chiên được tế lễ và cứu dân chúng khỏi Thần Sứ sự chết - như Chúa Giêsu hiến tế Ngài trên cây thánh giá. Con chiên được ăn trong lễ Vượt Qua - như thân xác Chúa Giêsu sẽ được ban cho các môn đệ trong bữa Tiệc Ly. Sách Khải Huyền cũng nói đến con chiên thắng trận.

Vậy thì, nếu hai môn đệ đã chọn theo ông Tẩy Giả khi thấy ông ta chỉ về Chúa Giêsu và nói "Chiên Thiên Chúa: thì họ đã biết được những khó khăn sẽ đến và cả sự thắng trận khi họ chọn "đi theo" Chúa Giêsu lúc Chúa Giêsu mời gọi họ các ông" hãy đến mà xem" là một lời hứa sẽ thay đổi đời họ.

Ông An-rê và môn đệ kia (theo truyền thống được cho là ông Gioan) đến gần Chúa Giêsu. Họ theo Chúa Giêsu cho đến khi Chúa Giêsu quay lại hỏi họ "Các anh tìm gì thế?" Chúa Giêsu không mất thời gian, Ngài đi thẳng vào vấn đề. Ngài không hỏi, "Các anh là ai?" "Tên của anh là gì?" Nhưng "Anh đang tìm gì?" Họ trả lời bằng cách bắt đầu với từ "Rabbi", mà Thánh Gioan nói với chúng ta có nghĩa là "Thầy" câu trả lời là "Thưa Rabbi (nghĩa là thưa Thầy) Thầy ở đâu?". Trong câu hỏi đó có ý muốn biết lối sống của Chúa Giêsu và lời Ngài sẽ dạy và chia sẻ với họ.

Chúa Giêsu đặt câu hỏi với chúng ta "anh em tìm gì?". Ngài hỏi một câu cặn kẻ, để chúng ta nghĩ đến cốt lõi đời sống của chúng ta. Những giá trị căn bản của chúng ta là gì? Chúng ta tìm những giá trị đó ở đâu? Những giá trị đó có dựa trên nền tảng Chúa Giêsu và lời giảng dạy của Ngài hay không? Và nó có ảnh hưởng ra sao đến lối sống của chúng ta? Những lựa chọn hằng ngày của chúng ta có phản ảnh được Đấng mà chúng ta đang đi theo hay không?

Theo Chúa Giêsu là cả một cuộc đời để nghe, để học hỏi, và để hành động. Và khi cần, để ăn năn hối cải. Thời gian học tập này có thể là ý thánh Gioan nghĩ khi Chúa Giêsu mời gọi hai môn đệ đi tìm. "Hãy đến mà xem". Hai ông đó đi theo Chúa Giêsu và ở lại với Ngài. Trong ba phúc âm Nhất Lãm Chúa Giêsu đi tìm các môn đệ. Trong phúc âm thánh Gioan các môn đệ đi tìm Chúa Giêsu. Vậy đâu là sự thật? Cả hai loại phúc âm đều có sự thật. Tuỳ lúc và tuỳ trường hợp khác nhau, chúng ta nghe Chúa Giêsu gọi hãy theo Ngài. Đó có thể là một lời gọi căn bản để thay đổi chiều hướng lối sống của chúng ta. Hay là, lời mời gọi để đáp lại một cách riêng biệt cho việc gì cần phải làm hôm nay.

Lúc khác, như các môn đệ, chúng ta cảm thấy lòng mơ ước khát khao tìm Thiên Chúa và chúng ta lên đường tìm kiếm.(Lòng mơ ước khát khao này được diễn tả trong thánh vịnh 63 và 42). Chúng ta có thể quyết định đi với người nào mà chúng ta biết là khôn ngoan hiểu điều chúng ta nóng lòng khao khát. Hay hoặc chúng ta đọc một quyển sách khuyên chúng ta làm việc đó. Hoặc nữa, chúng ta dự một dịp tĩnh tâm, hay đi bộ một chặng đường dài dể suy gẫm. Trong những lúc này chúng ta cùng với các môn đệ đã hỏi: "Thưa Ráp-bi... Thầy ở đâu?". Theo cách này hay cách khác, việc chúng ta mong ước tìm tòi kết quả đến việc chọn ở lại lâu hơn với Chúa Giêsu để chúng ta có thể học hỏi nơi Chúa Giêsu "cư ngụ".

Khi hai người tìm tòi hỏi Chúa Giê su "Thưa Thầy, Thầy ở đâu?", thánh Gioan dùng từ "MENEIN" là từ dùng trong chương 15 nói về Cây Nho Thật và cành nho. Trong chương đó Chúa Giêsu hứa là "ai ở lại trong Thầy" và người đó sẽ ở lại trong tình thương của Chúa Giêsu và tình thương của Chúa Cha. Phúc âm của thánh Gioan có những ý nghĩa sâu đậm hơn là ý nghĩa ngoài hình dáng của từ ngữ. Khi Chúa Giêsu trả lời câu hỏi của hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả "anh em hãy đến mà xem", Chúa Giêsu không chỉ nói đến nhà nơi Ngài sống. Chúa Giêsu mời gọi họ đến để cảm nghiệm với Ngài một cách sâu đậm hơn - để tìm hiểu nơi Ngài sinh sống với Thiên Chúa.

Chúng ta thường nghĩ đến những dịp đặc biệt bằng cách nhắc đến ngày giờ dịp đó đã xảy ra. Thánh Gioan nói với chúng ta "lúc đó vào khoảng giờ thứ mười" khi Chúa Giêsu bảo hai môn đệ "đến mà xem". Tôi tự hỏi hai ông An-rê và Gioan đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần câu chuyện họ gặp Chúa Kitô lần đầu tiên và kết luận là "lúc đó vào khoảng giờ thứ mười"? Chúng ta không cần biết việc mời gọi đó xảy vào giờ nào. Nhưng đối với hai môn đệ đó thì lúc đó rất quan trọng vì giờ đó bắt đầu chặng đường đi đã thay đổi mãi mãi đời sống các ông. Họ cho chúng ta biết giờ nào các ông được mời đến ở lại với Chúa Giêsu và bởi thế phúc âm nhấn mạnh tầm quan trọng của giờ đó đối với hai ông. Thánh Gioan hình như cũng muốn nhấn mạnh lời mời gọi đó kéo dài suốt cả đời chúng ta. Lời mời đi theo Chúa Kitô và "ở lại" với Ngài đã là, hay là dịp chúng ta thay đổi đời sống.

Những người đọc phúc âm thánh Gioan nhớ không có cảnh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Chúa Giêsu. Ba phúc âm Nhất Lãm kể việc Chúa Giêsu chịu phép rửa có tầng trời mở ra, Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán rằng "Đây là Con yêu dấu của Ta" Phúc âm thánh Gioan chỉ có việc ông Gioan Tẩy Giả làm chứng bản tính Chúa Giêsu thôi. Ông ta nói "Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn". Không có những dấu chỉ đặc biệt nào để chứng nhận lời làm chứng đó. Hôm sau Chúa Giêsu đi ngang qua và Gioan Tẩy Giả chỉ Chúa Giêsu cho hai môn đệ của ông ta: Đó là Người. Hai môn đệ tin Gioan Tẩy Giả là người làm chứng thật sự và họ chấp nhận lời nói của Gioan Tẩy Giả. Thật là một việc đơn sơ: một người làm chứng đáng tin tưởng mặc dù không có dấu chỉ chứng thật cho việc làm chứng đó, người đó làm chứng điều ông ta đã trông thấy và nghe. Ai tin ông ta, chấp nhận lời ông ta và thay đổi đời sống của người đó theo việc làm chừng đó.

Cha mẹ muốn các con mình tin Chúa Giêsu và sống đức tin. Chúng ta muốn bạn bè và những người chúng ta biết cùng chia sẻ đức tin và cùng chấp nhận đời sống Thiên Chúa ban cho chúng ta. Giáo Hội là cộng đoàn của các đệ tử Chúa Giêsu đã "ở lại " và đã "trông thấy" Chúa Giêsu ở đâu. Nhiệm vụ của chúng ta, từng cá nhân, và bởi Giáo Hội kêu gọi chúng ta theo Chúa Giêsu, là phải mời người khác "hãy đến và sẽ trông thấy". Người khác sẽ đến để biết Chúa Giêsu qua sự làm chứng của chúng ta về Ngài.

Sẽ không có dấu chỉ nào từ trời để giúp lời chứng của chúng ta. Nhưng nếu, như Gioan Tẩy Giả, lời chứng của chúng ta trung trực tỏ bằng chứng Thần Khí đã thổi hơi trên chúng ta, thì lời chứng mỏng manh của chúng ta sẽ nên mạnh mẻ để thu hút người khác "đến mà xem".

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP