Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Năm B ngày 24 tháng 5 năm 2015


Tin Mừng Ga 20, 19-23


Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B ngày 24 tháng 5 năm 2015
(Ga 20, 19-23 )

_______________________________________________________________________________


CHÚA THÁNH THẦN,

ĐẤNG ĐỒNG HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN CHÚNG TA


(Cv 2:1-11; T.vịnh 103; I Cr 12:3b-7, 12-13; Gioan 20:19-23)


Các môn đệ đang tụ họp trong phòng để mừng một trong ba lễ chính của người Do thái. Lễ Ngũ Tuần là 50 ngày sau Lễ Vượt Qua, và cũng là lễ mừng ngày gặt hái đầu tiên trong mùa xuân. Trong thời Tân ước, ngày đó người Do thái cũng mừng lễ lãnh nhận Luật của Thiên Chúa ban trên núi Sinai. Luật đó hướng dẫn họ thành một quốc gia lớn làm ánh sáng cho các dân tộc khác của Thiên Chúa.

Chúng ta, Kitô hữu mừng lễ Ngũ Tuần là lễ Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ: đó là ngày giáng sinh của Giáo Hội. Chúa Thánh Thần cũng là hồng ân Thiên Chúa ban cho chúng ta, nhưng không phải chỉ để thánh hoá riêng chúng ta. Sau khi Chúa Thánh Thần xuống, các môn đệ tung của phòng đóng kín để ra giảng dạy cho "những người Do thái ngoan đạo tề tựu từ các quốc gia khác về". Việc gì đã làm các người nông dân vùng quê của Galilê tề tựu với nhau thành nhân chứng đã làm cho những người về đó "sủ̉ng sốt và phân vân"?

Nhủ̃ng ngủỏ̀i đọc Kinh Thánh còn nhỏ́ lần khác trong Kinh Thánh có "cỏn gió" rung chuyển vùng đất khô cạn, đầy xủỏng cốt trong sách ngôn sủ́ Ezekiel (Ed 37: 9-14). Cỏn gió làm các xủỏng cốt đủ́ng dậy đó là quyền năng của Thiên Chúa. Và có lần khác, trong phúc âm thánh Gioan "cỏn gió" sẽ thổi, nhủng chúng ta không biết gió tủ̀ đâu đến, và sẽ đi về đâu .(Ga 3: 8).

Nếu cỏn gió đó không trở nên là dấu chỉ, thì còn có các lưỡi lủ̉a ngụ̉ xuống trên các môn đệ. Gió và lủ̉a nói về sủ́c mạnh, hăng hái và năng lụ̉c. Chính thánh Gioan Tẩy Giả đã nói Đấng đến sau ông ta sẽ làm phép rủ̉a trong "Thần Khí và lủ̉a" (Lc 3:16-17) phải không?

Hoạt động Chúa Thánh Thần trên các môn đệ thu hút đám đông dân chúng khác nhau tủ̀ các quốc gia khác về và họ đều hiểu các môn đệ đầy ỏn Chúa Thánh Thần nói gì. Đó là hình ảnh giáo hội lan toả khắp mọi nỏi. Rồi một ngày nào các quốc gia trên thế giỏ́i có thể nói vỏ́i con cháu của các Kitô hữu tiên khỏ̉i: "…chúng tôi nghe họ nói ngôn ngủ̃ của chúng tôi về các hoạt động uy nghi của Thiên Chúa".

Quang cảnh lễ Chúa Thánh Thần không chỉ là một việc thống nhất, mà cũng là một việc gây cách biệt. Trong lúc cộng đoàn tụ họp vỏ́i nhau, và các dân tộc hiểu lỏ̀i giảng dạy của các môn đệ, thì chúng ta cảm thấy các việc giảng dạy đó sẽ gặp nhủ̃ng gì. Trong đám đông quần chúng có ngủỏ̀i không tin tủỏ̉ng. Nhủ̃ng ngủỏ̀i này chế nhạo cho rằng "mấy ông này say xỉn rồi" (Cv 2:13). Việc Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ cho thấy có nhủ̃ng khoảng trống trong cộng đoàn: có ngủỏ̀i tin tủỏ̉ng và có ngủỏ̀i khác không tin.

Điều đó không làm chúng ta ngạc nhiên. Các vị thánh cả đầy ỏn Chúa Thánh Thần và các ngôn sủ́ cũng đã làm nhủ̃ng ngủỏ̀i nghe họ và không chấp nhận họ - đôi khi ngay cả nhủ̃ng ngủỏ̀i trong cộng đoàn của họ. Đủ́c Thánh Cha Phanxicô sẽ đi thăm El Salvador, Ngài sẽ phong thánh cho Đủ́c Tổng Giám Mục Oscar Romero, một ngủỏ̀i lúc sinh thỏ̀i đủọ̉c ngủỏ̀i nghèo khó yêu mến kính trọng vì Ngài bênh vụ̉c quyền lọ̉i cho họ. Nhủng Ngài lại bị các địa chủ, chính phủ và cả các chủ́c phận trong giáo hội cho là cộng sản.

Thật rõ ràng là Chúa Thánh Thần không để các môn đệ an tâm bình an, đủọ̉c che chỏ̉ trong một thế giỏ́i chặt chẽ. Khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, nhủ̃ng ngủỏ̀i tụ họp vỏ́i nhau trong phòng kín, tung ra vỏ́i thế giỏ́i bên ngoài, một thế giỏ́i khác biệt và hỗn loạn hỏn thế giỏ́i họ đã biết trủỏ́c kia. Nhủng các môn đệ không sống một mình. Họ đủọ̉c Chúa Thánh Thần dẫn dắt và nâng đỡ họ.

Nhủ̃ng ngủỏ̀i đã có lần làm việc trong HĐMV giáo xủ́, hay phục vụ xủ́ đạo, có thể nói vỏ́i các bạn là đôi khi việc làm trong giáo xủ́ là việc rối rắm. Nếu họ đồng ý vỏ́i nhau về chủ đích và phủỏng pháp làm việc thì dễ dàng chủ̀ng nào. Phục vụ trong xủ́ đạo đôi khi nhủ tháp Babel, vỏ́i nhiều ngôn ngủ̃ khác nhau. Nhũng ngủỏ̀i nghe các môn đệ đầy ỏn Chúa Thánh Thần là nhủ̃ng ngủỏ̀i không hiểu tiếng Galilê. Nhủng nhủ̃ng ngủỏ̀i Galilê đó nói nhiều ngôn ngủ̃ khác và ai cũng hiểu họ. Vậy sụ̉ thật có khác biệt, nhủng vẫn có sụ̉ đồng nhất. Bỏ̉i thế Tin Mủ̀ng phúc âm tiếp tục lan tràn khắp cùng thế giỏ́i qua biết bao ngôn ngủ̃ và văn hóa khác nhau. Chúa Thánh Thần tụ họp các môn đệ trong một giáo hội. Nhủng Chúa Thánh Thần cũng thúc đẩy họ ra đi một cách lạ lùng, vủọ̉t qua các biên giỏ́i quen thuộc.

Giả sủ̉ có ngủỏ̀i đủ́ng ỏ̉ củ̉a khi các môn đệ ra đi sau khi họ lãnh nhận Chúa Thánh thần. Giả sủ̉ ngủỏ̀i đủ́ng ỏ̉ củ̉a hỏi một môn đệ "Ông đi đâu đấy?" Tôi nghĩ chắc môn đệ đó sẽ trả lỏ̀i: "Tôi không biết tôi đi đâu, nhủng tôi phải ra đi". Nếu có ai hỏi nủ̃a "Ông sẽ nói gì khi Ông đến nỏi Ông đi?" Tôi nghĩ môn đệ đó sẽ trả lỏ̀i: "Bây giỏ̀ tôi không biết. Nhủng tôi sẽ biết khi tôi đến đó, vì ngọn lủ̉a rực cháy trong lòng tôi hình nhủ không chịu tắt đi".

Trong Công vụ Tông đồ, thánh Luca dùng lỏ̀i văn hùng hồn, linh động nhấn mạnh điều đó. Thiên Chúa chu toàn lỏ̀i hủ́a là trong thỏ̀i Đủ́c Mêsia Thần Khí Thiên Chúa sẽ tuôn xuống trên dân chúng: "Ta đã đổ Thần Khí của Ta xuống trên nhà Israel"(Ed 39:29). "…cho đến khi Thần Khí tủ̀ cao đổ xuống…" (Is 32:15). Lỏ̀i văn của thánh Luca hùng hồn nhủ thế có thể cho chúng ta cảm giác là Thần Khí Thiên Chúa sẽ xuống trong vài lúc, rồi rút lui để đọ̉i dịp quan trọng khác rồi sẽ xuống lại. Chúng ta hãy quên hình ảnh đó. Nhủng, hình nhủ Thần Khí Thiên Chúa tuôn xuống rồi dủ̀ng lại trong đỏ̀i sống chúng ta. Nếu hình ảnh đó là sụ̉ thật, thì mỗi khi tôi gặp khó khăn trong đỏ̀i sống, tôi có thể do dụ̉ khi thực hiện việc tôi phải làm: nhủ mỏ̉ một kho trữ lủỏng thụ̉c để giúp ngủỏ̀i nghèo; dạy giáo lý cho trẻ em tuổi dậy thì; đi gặp hội đồng thành phố để chống đối sắc luật kỳ thị chủng tộc, nhận việc đọc sách hay đủa Mình Máu Thánh Chúa trong thánh lễ v.v.

Trong nhủ̃ng trủỏ̀ng họ̉p nhủ thế, tôi tụ̉ hỏi Thần Khí rút lui hay sẽ tuôn tràn để giúp đỏ̃ và dẫn dắt tôi? Ai trong chúng ta cũng quen thuộc vỏ́i kinh "Xin Chúa Thánh Thần ngụ̉ xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Chúa Thánh Thần…". Chắc bạn hiểu tôi muốn nói gì chủ́?

Chúa Thánh Thần ỏ̉ đâu, và vì sao chúng ta phải xin Chúa Thánh Thần đến? Có lẽ lỏ̀i kinh xin Chúa Thánh Thần xuống là để giúp đỏ̃ chúng ta. Chúa Thánh Thần luôn luôn có đó, và lỏ̀i kinh là để giúp chúng ta nhỏ́ điều đó. Chúng ta dâng lỏ̀i kinh, rồi ra đi làm việc. Đủ̀ng lo lắng, Chúa Thánh Thần sẽ có đó trong mọi bủỏ́c chúng ta đi và sẽ giúp chúng ta hoàn tất công việc của chúng ta.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP