Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Năm B

ngày 22 tháng 11 năm 2015


Tin Mừng Ga 18,33b-37


Khi ấy, quan Phi-la-tô nói với Đức Giê-su rằng: “Ông có phải là vua dân Do-thái không?" Đức Giê-su đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?" Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì?" Đức Giê-su trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng nay Nước tôi không thuộc chốn này." Ông Phi-la-tô liền hỏi: "Vậy ông là vua sao?" Đức Giê-su đáp : "Chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian vì điều này: đó là để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.”

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Năm B ngày 22 tháng 11 năm 2015
(Ga 18,33b-37)

Chi Tiết Hay:
• Chương 18 Phúc Âm thánh Gioan kể lại sự việc Đức Giêsu bị bắt và bị đem ra trước toà. Sau đây là thứ tự các biến cố đã xảy ra:
- Đức Giêsu bị bắt (c.1-11)
- Đức Giêsu bị điệu ra trước Caipha (c.13-14)
- Phêrô chối Thầy (c.15-18)
- Caipha chất vấn Đức Giêsu (c.19-24)
- Phêrô lại chối Thầy một lần nữa (c.25-27)
- Philatô nói với những "người Do Thái" về những gì họ đã buộc tội Đức Giêsu (c.28-32)
- Philatô nói với Đức Giêsu về vương quyền của Ngài (c.33-38)
- Philatô lại nói với những "người Do Thái" về sự vô tội của Đức Giêsu (c.39-40).
Bài Phúc Âm hôm nay (c.33-38) đề cập đến những điều người ta buộc tội Đức Giêsu.
• Trong câu 33, khi Philatô hỏi Đức Giêsu "Ông có phải là vua dân Do Thái chăng?", thì chính ông đã làm cho những gì người ta muốn buộc tội Đức Giêsu trở nên rõ ràng. Đức Giêsu bị tố cáo đã tự xưng là vua - một thủ lãnh kháng chiến, chính trị - nghĩa là muốn chống cự lại Đế quốc La Mã.
• Đức Giêsu trả lời rằng vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian này. Nói rõ hơn: vương quốc của Ngài ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. "Thế gian" (hay xác thịt) ở đây có ý chỉ sự dữ, tà thần. Câu này làm nổi bật sự xung khắc giữa sự tốt lành nơi Đức Giêsu với sự dữ của thế gian.
• Đức Giêsu cho Philatô biết Ngài không phải là một lãnh tụ chính trị. Điều đặc biệt ở đây là câu trả lời của Đức Giêsu đã trở thành một thách đố cho Philatô bắt ông ta phải hiểu sự thật là gì (c.38). Philatô như đã trở thành một người bị đem ra xét xử.

Một Điểm Chính:
Đức Giêsu đến làm chứng cho sự thật, những ai thuộc về Ngài sẽ nghe tiếng Ngài.

Suy Niệm:
1. Đức Giêsu bị đem ra trước toà. Những giá trị của Ngài bị đem ra xét xử. Tôi đặt mình vào phiên toà này. Phiên toà này xảy ra lúc nào? Tôi đứng ở đâu? Tôi là ai? Là gì?
2. Đức Giêsu là vua của tôi như thế nào?
3. Đức Giêsu đến làm chứng cho sự thật để cho ta thấy sự sống của Thiên Chúa. Tôi thuộc về Ngài thế nào? Sự thật là gì đối với tôi?

_______________________________________________________________________________


CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ


(Danien: 7:13-14; Thánh vịnh 93; Khải huyền 1:5-8; Gioan 18:33b-37)


Lễ hôm nay có tên quan trọng hơn; trước kia thường được gọi là “Lễ Chúa kitô là Vua” nay được thay bằng “Chúa Giêsu kitô Chúa chúng con: Vua Vũ Trụ”. Tên lễ thật là ấn tượng; nhưng bài phúc âm hôm nay lại thiếu vẻ hoành tráng mà chúng ta mong đợi từ ý tứ của tên lễ. Bối cảnh không ở trong cung điện hoành tráng của hoàng gia. Nơi đó vị Vua ngồi trên ngai uy nghi bao quanh bởi các quần thần và binh sĩ uy vệ. Trái lại Đấng mà chúng ta mừng ngày hôm nay là “Vua Vũ Trụ” đang ngự trong một triều thần với vương quyền ngoại lai. Đây không phải là lễ đăng quang, và vị Vua không đội vương miện do vị vua khác trao. “Triều đại” đang đón chờ vị tân vương là sự thất bại nhục nhã.

Thánh lễ hôm nay khó hiểu phải không? Cuộc sống của vị lãnh đạo tuyệt vời nên kết thúc trong thành công với một danh sách về những thành tích để học sinh ghi nhớ. Chúa Giêsu trước mặt quan tổng trấn Philatô không có vẻ như không có điều để quan tâm; Không có danh sách các liên minh chính trị và các hiệp ước thương lượng, không có chiến thắng trên chiến trường được mô tả trong các bức tranh hoành tráng để treo tại hành lang của tòa nhà chính phủ. Không, không có nhiều sự việc được kể ra trong các Tin Mừng tiết lộ Chúa Giêsu là "Vua của vũ trụ." Tôi tự hỏi những người sống 50 dặm cách xa bối cảnh hôm nay sẽ biết về sự tồn tại của Chúa Giêsu hay không? Trừ một số ít những người trung thành theo Ngài cho đến cùng, còn đám đông và những người khác đã theo Ngài trên đường đến Giêrusalem, cũng đã bỏ rơi Ngài; có lẽ để chờ đợi một vị lãnh đạo khác mà họ hy vọng. Đó có phải là cách đối đãi với một vị vua không?

Philatô hỏi Chúa Giêsu. "Ông có phải là vua dân Do Thái không?" ông ta cố gắng điền thêm tên Chúa Giêsu vào danh sách các nhà cách mạng khác, những người chống lại La Mã cai trị. Sau đó, ông sẽ có lý do để kết tội hay xá giải Ngài.

Năm phụng vụ này, chúng ta đã được đọc Phúc Âm của thánh Máccô. Hôm nay là ngày Chúa nhật cuối cùng của năm, chúng ta đổi sang phúc âm theo thánh Gioan.... Trong suốt phúc âm Máccô, các môn đệ và đám đông dân chúng muốn Chúa Giêsu làm vị Vua Mêsia của họ. Chúa Giêsu luôn cố gắng để nói với họ rằng Ngài là một người tôi tớ đau khổ. Ngài trốn tránh mỗi khi họ cố gắng đến để tôn Ngài làm vua. Nhưng trong đoạn văn chúng ta đọc ngày hôm nay của thánh Gioan, khi Philatô hỏi Chúa Giêsu, "Ông có phải là vua dân Do Thái không?" Chúa Giêsu dường như chấp nhận danh hiệu đó. Mặc dù Ngài nói, "Nước tôi không thuộc về thế gian này". Vì vậy, thì Đức Giêsu là Vua như thế nào?

Không phải Ngài ngồi trên ngai vàng ở một số nơi xa lạ. Nơi Ngài sinh ra là trong thế giới này Theo thánh Gioan nói là Chúa Giêsu "làm chứng cho sự thật" (Ga18:37). Sự thật hôm nay nói về triều đại của Chúa Giêsu. Thế giới của Ngài là ở đây và cho chúng ta. Nhưng thế giới đó khác với thế giới chúng ta biết mỗi ngày: là thế giới của kiểm soát, áp bức, bạo lực, sợ hãi, sự thờ ơ, coi thường quyền lợi của người khác, tàn ác và cưỡng đoạt. Chúng ta đang trong phòng thế giới của quan tổng trấn Philatô, nơi người La Mã đã bắt dân Do Thái làm nô lệ.

Thế giới của Chúa Giêsu cũng ở nơi đó, nhưng là một "triều đại" khác chứ không phải triều đại của Philatô hay của những người xung quanh ông ta. Chúa Giêsu là Vua của chúng ta, và Ngài đặt ý nghĩa mới về vương quyền cho chúng ta. Ngài đã đến trong thế gian, để làm chứng cho sự thật. Ngài không có gì để làm với việc cai trị vùng lãnh thổ và quân đội, cũng không cần phải điều tra dân số.

Chúa Giêsu cai trị trên một vương quốc cung cấp cho công dân sự thật. Sự hiểu biết của Phi-la-tô về sự thật có ý nghĩa tượng trưng. Đối với chúng ta, sự thật của Chúa Giêsu là sự mặc khải Ngài là đường để tin tưởng và sống. Chúng ta không cần kiến thức sách vở về Thiên Chúa. Chúng ta cần phải khám phá Thiên Chúa là ai và mỗi khi chúng ta làm như vậy, chúng ta đã đặt niềm tín trung vào Chúa. Chúa Giêsu là cầu nối của chúng ta với Thiên Chúa và chúng ta đã là thành phần của vương quốc Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta. Sau sự cai trị của Vua Giêsu của chúng ta, chúng ta sống phù hợp theo lề luật của Vua chúng ta là Giêsu. Chúng ta luôn giữ lòng trung thành với Chúa Giêsu, khi chúng ta sống trên thế giới theo Chúa Giêsu.

"Những ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng tôi nói". Đoạn Tin Mừng hôm nay kết thúc với thách thức ngụ ý này. Làm thế nào chúng ta nghiêm túc chấp nhận sự thật về Chúa Giêsu như thế nào, không như một tín lý, nhưng là một hướng dẫn để chúng ta xét mình xem thái độ cư xử của chúng ta đối với người khác. Nếu theo lời Chúa Giêsu đã dạy, Thiên Chúa là ân sủng và tình yêu đối với chúng ta, thì chúng ta có thường tìm kiếm Thiên Chúa trong lời cầu nguyện và suy gẫm để nhận được ân sủng và tình yêu dành sẵn cho những người tuyên xưng và theo các lề luật của Vua của chúng ta phải không? Sự thật về Đức Chúa chúng ta không phải là một cái gì đó để chúng ta lãnh nhận và thưởng thức. Nó cũng cho thấy tình yêu của Thiên Chúa đối với thế giới và vì vậy cần phải thúc đẩy chúng ta khám phá tình yêu Thiên Chúa cử chỉ của chúng ta khi yêu thương những người khác.

Điều này có thể là một thái độ vinh quang trong cử hành phụng vụ hôm nay. Có thể là cách hát thánh ca tung hô, mặc áo lễ vàng, rước các cờ xí ở lối vào nhà thờv.v… Có một nơi cho tất cả các điều đó, nhưng chúng ta không nên quên vị vua cai trị chúng ta là ai. Ngài đã sống không theo quyền bính của thế giới. Ngài không chấp nhận vương miện trần thế hay các quyền hạn và đặc quyền. Ngài đã không chiến đấu để cai trị người khác. Thay vào đó, ngài đã hiến thân Ngài và sự thật của Ngài cho chúng ta. Hôm nay chúng ta đặt câu hỏi: Chúng ta thuộc về thế giới nào? Chúng ta sống và hành động dưới quyền cai trị nào?

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP