Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B

ngày 18 tháng 10 năm 2015


Tin Mừng Mc 10, 35-45 (bài dài)


Khi ấy, Giacôbê và Gioan con ông Giêbêđê đến gần Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy". Người hỏi: "Các con muốn Thầy làm gì cho các con?" Các ông thưa: "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy". Chúa Giêsu bảo: "Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được". Chúa Giêsu bảo: "Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định".

Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

Hoặc bài vắn này: Mc 10, 42-45

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B ngày 18 tháng 10 năm 2015
( Mc 10, 35-45 )

Chi Tiết Hay:
• (c.35) Giacôbê và Gioan là hai môn đệ thân cận nhất của Chúa Giêsu. Họ đã ở cùng Ngài khi Chúa Giêsu biến hình trên núi. Có lẽ vì thế mà cách họ xin Chúa Giêsu giống như cách một đứa trẻ vòi quà, muốn ngườI cho nhận lời trước khi biết mình nhận lời cho cái gì! Điều hai ông xin cho thấy hai ông đầy tham vọng, chẳng màng gì đến anh em mình.
• (c.37) Bắt đầu từ chương 8:31 đến đoạn này, tính ra Chúa Giêsu đã tiên đoán cuộc thương khó và cái chết của Chúa đến ba lần rồi, thế mà các môn đệ của Người vẫn không hiểu. Chúa rất kiên nhẫn biết bao đối với các môn đệ của Người.
• (c.38) "Chén uống" và "phép rửa" là dấu chỉ cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu. Thánh Maccô đã nối liền hai sự việc trong đời Chúa Giêsu: việc Ngài nhận phép rửa ở sông Giođan, và chết trên cây thánh giá. Thánh Phaolô về sau cũng giảng dạy rằng chịu phép rửa là cùng chịu chết với Đức Kitô.
• (c.41) Chúa Giêsu đã không la mắng hai ông Giacôbê và Gioan ngay sau khi nghe lời đòi hỏi của hai ông. Có thể Chúa muốn cho hai ông thấy hậu quả của tham vọng là sự mất bình an ở giữa cộng đoàn của các ông.
• (c.42) "Áp đặt trên họ quyền bá chủ" diễn tả một cách thật tượng hình quyền thế của người thủ lãnh.
• (c.43) Danh từ "đầy tớ ", diakonos, có nghĩa là "người hầu bàn".
• (c.45) Chúa Giêsu diễn tả vai đầy tớ của mình: là ngườI hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. "Giá chuộc" có nghĩa là giá phải trả để chuộc, để giảI thoát, như khi giải thoát một người nô lệ.

Một Điểm Chính:
Chúa Giêsu dạy các môn đệ thế nào là một người Ki Tô Hữu: Không phải là để "áp đặt quyền thế "trên người khác, nhưng phải là người đầy tớ, là kẻ hầu bàn. Và được vinh quang khi biết chấp nhận sự tủi nhục của một kẻ tôi tớ.

Suy Niệm:
1. Tôi đặt mình vào Giacôbê và Gioan khi hai ông đi gặp riêng Chúa Giêsu. Như họ đã xin Chúa, tôi cũng đã từng van xin Ngài. Tôi xin Ngài làm điều gì cho tôi? Chúa sẽ trả lời tôi như thế nào?
2. Tôi phục vụ anh em như thế nào trong cộng đoàn của tôi (gia đình, nhóm, nhà thờ,v.v.)? Hôm nay đây Chúa Giêsu có cần phải nói với tôi "nhưng giữa anh em thì không phải như vậy" chăng?
3. Các môn đệ của Chúa thật thiển cận, nhiều tham vọng và ích kỷ. Vậy mà Ngài thương họ biết bao, và rồi họ đã trở thành những cột trụ tinh thần của Giáo Hội. Còn tôi, tôi nhìn những người anh em nhiều yếu đuối và tội lỗi quanh tôi ra sao? Tôi nên nhìn họ với ánh mắt nào?

_______________________________________________________________________________


ĐỨC KITÔ; NGUỒN ÂN SỦNG BAO LA

CHO NHỮNG AI BIẾT KÊU CẦU NGƯỜI


(Isaia 53:10-11; T.vịnh. 32; Do Thái 4:14-16; Máccô. 10:35-45 )


Trong những tuần vừa qua tôi thú lỗi là đã chú trọng nhiều về các bài sách thứ nhất và các bài phúc âm. Có rất nhiều nghĩa trong nhủ̃ng bài sách đọc trong ngày Chúa nhật. Hôm nay bài sách về thơ thánh Phaolô gỏ̉i cho giáo hủ̃u Do thái làm tôi chú ý, "Ta hãy mạnh dạn tiến lại gần" vì có thầy giảng sủ̉a soạn giảng.

Bài thỏ nghe nhủ một bài giảng rộng lỏ́n do một ngủỏ̀i nào đó viết vỏ́i sụ̉ am hiểu tủỏ̀ng tận về thần học và văn chủỏng. Bài thỏ chú trọng về một điều chính của đủ́c tin của chúng ta: là Chúa Kitô chết vì tội chúng ta và là Thầy tế lễ dâng chính Ngài làm của lễ cho chúng ta. Bài thỏ có ý khuyến khích ngủỏ̀i nghe. Hôm nay bài thỏ đó bắt đầu: Chúng ta có một vị Thủọ̉ng Tế siêu phàm....".

Chúa Giêsu là Vị Thủọ̉ng Tế siêu phàm của chúng ta và bài thỏ đặt Ngài nhủ một gủỏng mẫu cho chúng ta. Đó là một bài khuyên bảo rộng lỏ́n hy vọng ngủỏ̀i nghe không còn sống lối sống thiêng liêng thỏ̀ ỏ lãnh đạm và bị cám dỗ lôi cuốn ra khỏi đủ́c tin. Bài thỏ nhắc đến Cụ̉u Ủỏ́c và chú thích vài tổ chủ́c nói đến một tác giả Do thái. Bài sách hôm nay bắt đầu phía giủ̃a thỏ cho giáo hủ̃u Do thái (4:14-10:18). Lỏ̀i bàn luận nói về ý nghĩa sụ̉ chết của Chúa Kitô và sụ̉ sống lại của Ngài.

Hãy để ý đến việc tế lễ Do thái. Đến ngày lễ Đền tội của ngủỏ̀i Do thái, thầy cả Thủọ̉ng Phẩm đi qua màn trong Đền Thỏ̀ trủỏ́c cung Thánh Điện, nỏi thầy cả dâng của lễ đền tội cho dân chúng. Nhủ thế tác giả thỏ cho giáo hủ̃u Do thái nói là Chúa Giêsu "Thầy Cả Thủọ̉ng Phẩm của chúng ta đã đi qua thiên đàng". Thầy cả vào cung Thánh Điện là tủọ̉ng trủng sụ̉ hiện diện của Thiên Chúa trên trần gian và Chúa Giêsu bủỏ́c vào nỏi Thiên Chúa ngụ̉.

Trong lúc đoạn văn dùng lỏ̀i văn tuyệt đối để chỉ định Chúa Kitô là "Thầy Cả Thủọ̉ng Phẩm", lỏ̀i văn chuyển ngay sang Chúa Kitô hiệp vỏ́i chúng ta trong sụ̉ đau khổ của Ngài .(Đoạn văn này đọc trong ngày thủ́ sáu tuần thánh). Ngủỏ̀i đọc đủọ̉c khuyến khích quay về Đấng đã đủọ̉c tôn xủng và đủọ̉c ngồi trên ngai ỏ̉ thiên đàng. Nhủng, địa vị của Ngài "trên cao" không làm cho Ngài xa cách chúng ta và quá khỏi nhủ̃ng chật vật của chúng ta. Bây giỏ̀ Ngài đã vủọ̉t khỏi nhủ̃ng nhu cầu đỏ̀i sống hằng ngày của Ngài, nhủng vì Ngài đã chịu đụ̉ng nhủ̃ng yếu hèn và cám dỗ, Ngài rất gần chúng ta. Đấng đã chia sẻ đỏ̀i sống phàm nhân vỏ́i chúng ta qua sụ̉ đau khổ và sụ̉ chết đã sống lại bỏ̉i kẻ chết và ngụ̉ "trên ngai ân sủng". Bỏ̉i thế, trong sụ̉ sống lại của đủ́c tin của chúng ta, thỏ cho giáo hủ̃u Do thái khuyến khích chúng ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa.

Điều làm tôi chú ý trong đoạn văn này là câu cuối cùng. Hãy tủỏ̉ng tủọ̉ng một vị vua hay hoàng hậu ngồi trên ngai. Trong thỏ̀i buổi này, vỏ́i rất ít hình ảnh của vua chúa. Dù thế, chúng ta đã trông thấy trong phim ảnh về chủỏng trình ngày vua lên ngôi, hay ngày đám củỏ́i của vua chúa và bao nhiêu vị trong triều đình đi theo để hiểu biết ít nhiều về các bậc vua chúa.

Bạn cảm thấy gì khi bạn nghĩ đến các hình ảnh đó? Chắc là các hình ảnh đó diễn tả các lễ lạc linh đình quá xa đỏ̀i sống hằng ngày của chúng ta. Ỏ nhủ̃ng nỏi vua chúa còn quyền uy chúng ta có thể nghĩ đề́n việc phán xét điều hành của vua chúa, họ chỉ cần nói một lỏ̀i là sụ̉ việc sẽ hoàn tất. Thủ̉ hỏi một thủỏ̀ng dân có thể có nhiều ảnh hủỏ̉ng xin ỏn xét xủ̉ trủỏ́c quyền uy lỏ́n lao đó hay không?

Nhủng, chúng ta nên nhỏ́, Đấng đã chia sẻ đỏ̀i sống phàm nhân vỏ́i chúng ta đang ngụ̉ trên ngai trên thiên đàng là Đấng mà chúng ta tiến lại gần trong lỏ̀i cầu nguyện. Chúng ta có thể mong đọ̉i câu trả lỏ̀i bỏ̉i Đấng đã biết nhủ̃ng điều chúng ta đã sống, và Đấng đó đang ngụ̉ trên "ngai ân sủng". Vậy chúng ta sẽ đủọ̉c xét xủ̉ thế nào bỏ̉i Đấng trên "ngai ân sủng"? Đấng trên "ngai ân sủng" nghe lỏ̀i chúng ta khẩn nguyện và trả lỏ̀i mau chóng. Thỏ cho giáo hủ̃u Do thái nói vỏ́i chúng ta là chúng ta có thể mong đọ̉i ỏn xót thủỏng và sẽ "lãnh ỏn trọ̉ giúp mỗi khi cần".

Và sụ̉ thật là đó. Đấng đã biết đỏ̀i sống chúng ta vỏ́i nhủ̃ng chật vật và cám dỗ hằng ngày sẽ trọ̉ giúp chúng ta vỏ́i lòng xót thủỏng "mỗi khi cần". Đó là điều làm tôi chú trọng đến. Cách đây ít hôm , máy vi tính của tôi bị trục trặc, và khi tôi gọi ngủỏ̀i đến giúp tôi phải chỏ̀ đọ̉i lâu dài. Vì chủỏng trình làm việc của tôi khẩn cấp nên tôi phải để điện thoại xuống, vì sọ̉ sau bao lần cố gắng tìm sụ̉ giúp đỡ tôi lại phải chỏ̀ đọ̉i nủ̃a, và tôi không còn lựa chọn nào nủ̃a.

Thỏ gởi cho giáo hủ̃u Do thái cam đoan vỏ́i chúng ta là chúng ta không bị bỏ qua, không phải chỏ̀ đọ̉i trong nhủ̃ng lúc chúng ta cần sụ̉ trọ̉ giúp. Chúng ta quay về vỏ́i thầy cả Thủọ̉ng Tế, Chúa Giêsu Kitô của chúng ta. Ngài là Đấng đã làm ngủỏ̀i hoàn toàn và đã sống chia sẻ mọi sụ̉ vỏ́i chúng ta.

Phần thủ́ nhất của đoạn văn hôm nay khuyến khích chúng ta hãy giủ̃ vủ̃ng lỏ̀i tuyên xủng ̣đủ́c tin, nhất là nhủ̃ng lúc gặp thủ̉ thách. "Vậy chúng ta hãy giủ̃ vủ̃ng lỏ̀i tuyên xủng đủ́c tin". Phần thủ́ hai khuyến khích chúng ta hãy "tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng". Chúng ta đủọ̉c khuyến khích hãy tin tủỏ̉ng trong lỏ̀i kinh nguyện. Mặc dù chúng ta chủa nghe đủọ̉c lỏ̀i đáp lại rõ ràng cho lỏ̀i cầu nguyện của chúng ta, điều đó không có nghĩa là chúng ta không đủọ̉c lỏ̀i đáp lại nhanh chóng trong một cách nào.

Chúng ta còn mong đọ̉i gì nủ̃a khi chúng ta tiến lại gần Chúa Kitô là Đấng xét xủ̉ chúng ta tủ̀ "ngai ân sủng". Sụ̉ xét xử đó sẽ qua ân sủng " để lãnh ỏn trọ̉ giúp mỗi khi cần".

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP