Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B

ngày 13 tháng 9 năm 2015


Tin Mừng Mc 8, 27-35


Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Đấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.

Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người".

Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm B ngày 13 tháng 9 năm 2015
( Mc 8, 27-35 )

_______________________________________________________________________________


HÃY MÚC LẤY SỨC SỐNG KITÔ HỮU TRONG BÍ TÍCH THÁNH THỂ


(Isaia 50:5-9a; T.vịnh. 58; Giacôbê 2:14-18; Máccô. 8:27-35 )


Tối hôm qua phóng viên truyền hình hỏi một nhà báo "Ông có nghĩ phó tổng thống Joe Biden sẽ ra ứng cử tổng thống hay không?". Rồi hai người bàn với nhau là tổng thống Obama sẽ làm gì nếu ông Joe Biden ra ứng cử. Tổng thống Obama sẽ ủng hộ ông Joe Biden hay bà Hilary Clinton, cựu bộ trưởng ngoại giao?. Rồi tin tức chuyển qua tin ông Donald Trump ở sân vận động ở Alabama có 35.000 người ủng hộ. Ông Trump hứa nếu ông ta đắc cử ông ta sẽ có thêm nhiều việc, nền kinh tế sẽ mới hơn và đất nước sẽ bình an hơn.

Thật thế, một vị ứng cử tổng thống chẳng hứa gì hơn trong lúc nền kinh tế và sự bằng an trong đất nước bị lay chuyển. Bất kỳ ai muốn được đắc cử phải đặt ra chương trình để thắng thế. Họ phải thuê người tổ chức vận động và viết diễn văn cho họ để giúp họ nói những gì thu hút lá phiếu.

Chúa Giêsu có thể dùng một người tổ chức vận động và viết diễn văn cho Ngài để giúp Ngài thu hút người theo Ngài và ở lại với Ngài. Và tin Ngài đem đến sẽ làm cho gia đình Ngài xa Ngài.

Nếu bạn muốn thu hút dân chúng đến với bạn thì bạn không nên nói đến việc bạn sẽ bị sa thải bởi các lãnh đạo tôn giáo, rồi sẽ bị giết. Bạn cũng không có thể thu hút dân bằng cách nói với họ là nên bỏ mình để chịu chết. Bạn có thể nghe uỷ ban vận động nói với Chúa Giêsu là "Thầy nên nói thực tế hơn, vì nói như thế thì không thể nào thắng được". Chúa Giêsu đang nói về hy sinh, lo lắng cho người khác ở ngoài vòng thân thuộc, ngay cả kẻ thù. Bài diễn văn như thế không thể nào giúp ứng cử viên thắng được.

Bài sách thứ 3, bài phúc âm là tin mừng. Nhưng hình như vài người kể cả ông Phêrô, nghĩ là chúng ta không phải đối phó với "tin không vui". Như có thầy giảng xung quanh chúng ta giảng phúc âm của tin phồn thịnh thắng thế: hãy tin Chúa Giêsu thì đời sống sẽ an vui, bạn và gia đình sẽ được phồn thịnh nếu bạn chỉ có đức tin.

Nhưng khi chúng ta cố gắng hiểu tin mừng Chúa Giêsu đem đến, chúng ta phải đối phó với tin không vui trong đời sống chúng ta và trong thế giới. Tôi có nghe nói một nhà xuất bản sách đạo in tờ thông tin cho một xứ đạo vào ngày lễ Phục Sinh. Trang đầu có hình Chúa Giêsu khoẻ mạnh đứng trước bà Maria Magdala trong vườn, hai tay dang ra có vẻ thắng trận. Nhưng một ông lão quét dọn nhà thờ, không biết tiếng Anh, nhìn thấy hình đó ngạc nhiên quá và nói "Sao không có vết thương ở tay, trên trán không có vết sẹo đội mũ gai? Chúa Giêsu lại có vẻ uy nghi sáng láng chứ không phải là Chúa Kitô đã chịu đóng đinh, và bởi kẻ chết sống lại".

Các môn đệ đã nghe tin mừng trong việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh nhân, rồi tưởng như thế là phúc âm phồn thịnh "như họ mong mỏi". Ông Phêrô chắc đã vui vẻ nói: "Thầy là Đấng Kitô" và chúng ta nên thêm sau lời nói đó một chấm than. Và bây giờ họ sẽ được tự do sau bao nhiêu năm bị đô hộ bởi người Ai cập, Ba tư, Babylon, và La mã. Dân Israel ao ước được một vị cứu tinh giải thoát họ. Chính đó mới thật là tin mừng chứ phải không?

Chúa Giêsu phản đối ý nghĩ đó về Đấng Mêsia. Ngài nói về đau khổ, phải chịu mất sự sống để được lại sự sống. Trong bữa cơm trưa ngày Chúa nhật gia đình cần suy nghĩ làm sao lại phải mất sự sống để được sự sống? Tôi nghĩ các bậc phụ huynh đã hy sinh nhiều cho con cái có thể trả lời câu hỏi đó.

Ông Phêrô không muốn chấp nhận ý nghĩ Chúa Giêsu, Đấng Mesia, sẽ phải chịu đau khổ, ông ta nói Chúa Giêsu là "Đấng Kitô". Chúng ta biết đó không phải là tên thứ hai của Chúa Giêsu. Tên đó có nghĩa là Mêsia. Trong Kinh Thánh Do thái, Mêsia có thể có ý nghĩa là Vua, Thầy cả thượng tế, vị anh hùng đánh giặc, vị tổ phụ hay một quan toà. Nhưng vẫn có ý nghĩa là người "thắng trận" đối vói họ. Dân chúng thời bấy giờ không nói trước về sự đau khổ của đấng Mêsia. "Thầy là Đấng Kitô". Câu trả lời nói đến "Thầy là tình thông cảm của Thiên Chúa". Thông cảm có ý nghĩa là "chia sẻ khổ đau". Kinh Thánh luôn luôn nói đến Thiên Chúa như một phụ huynh đau khổ thông cảm với chúng ta, và ngay cả chịu đau khổ với chúng ta.

Thiên Chúa hết sức cảm thông với chúng ta như một phụ huynh có thể làm bất cứ điều gì để giúp đứa con đang đau khổ, và ngay cả chịu đau khổ với con. Chỗ khác trong Kinh Thánh có nói "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một" {Ga 3:16} Phê rô tuyên xưng "Thầy là Đấng Kitô {Mêsia}". Nói chừng đó chưa đủ, lời nói đó không chứng tỏ rõ ràng sự thật về Chúa Giêsu. Ngài là "Thiên Chúa thông cảm trong xác thịt. Thiên Chúa ở bên cạnh chúng ta. Thiên Chúa sẵn sàng chịu chết vì chúng ta".

"Tôi không muốn một Đấng cứu thế vinh quang, cai trị từ trên ngai như trong các hình vẽ các anh hùng đánh giặc thắng trận khải hoàn. Tôi muốn được một Đấng chia sẻ nổi đau khổ của tôi và của thế giới. Tôi muốn một Đấng nâng đỡ tôi khi tôi cố gắng làm điều phải, và làm như thế phải khổ đau, và khó khăn. Chọn một đời sống tốt trong phục vụ cần phải hy sinh. Tôi muốn Chúa Giêsu ở với tôi khi tôi chọn thập giá của phục vụ đòi hỏi mạng sống của tôi vì danh Ngài vì "hễ ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta. Hễ ai muốn giữ mạng sống mình thì sẽ bị mất, nhưng hễ ai mất mạng sống mình vì Ta và vì phúc âm thì sẽ được sống".

Cụ già quét dọn nghĩ đúng. Không có Chúa Phục Sinh mà không phải là Chúa bị đóng đinh, "với dấu vết đóng đinh". Không có tin mừng mà không phải đối phó với tin không vui trong thế giới, và trong đời sống chúng ta cố gắng làm gì về những tin không vui đó.

Bí tích Thánh Thể hôm nay là lời ca ngợi, cảm tạ Chúa Kitô đã đối phó với tin không vui trong thế giới với chúng ta. Ngài cho chúng ta năng lực để làm gì về những tin không vui đó, và hứa sẽ "cho chúng ta sự sống bằng cách mất sự sống" như Ngài đã nói: Đối phó với tin không vui là tin vui mừng.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP