Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 14 tháng 8 năm 2016

Chúa Nhật XX Thường Niên (C)


Phúc Âm: Lc 12, 49-53


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật 20 Thường Niên (C)
(Giêrêmia 38:4-6, 8-10; T.vịnh 40; Do Thái 12:1-4; Luca 12:49-53)


_______________________________________________________________________________


THEO CHÚA LÀ VUI VẺ VÁC THẬP GIÁ CỦA CHÍNH MÌNH


(Giêrêmia 38:4-6, 8-10; T.vịnh 40; Do Thái 12:1-4; Luca 12:49-53)


Chúa Giêsu quyết định đi lên Giêrusalem cùng với các môn đệ tháp tùng. Trên đường đi Ngài tiên báo thẳng thừng cho các môn đệ, các người đang muốn theo Ngài và đám quần chúng sẽ biến mất khi tới Giêrusalem. Ngài cũng dạy các môn đệ là không nên mang theo nhiều hành trang, túi tiền, áo và giày dép. Các ông phải tin tưởng là có người sẽ đón tiếp các ông với lời các ông báo tin mừng và sẽ mời các ông cư ngụ tại nhà họ.

Chúa Giêsu đòi hỏi câu trả lời ngay của các người muốn theo Ngài - họ không có thì giờ hoàn thành nhiệm vụ họ với gia đình, và cũng không có thì giờ từ biệt gia đình "còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa". Chúa Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem, và với những ai muốn làm môn đệ Ngài, Ngài đòi hỏi họ phải vác thánh giá của họ mà theo Ngài, là chọn đường lối Ngài là: thương yêu, tha thứ và hy sinh cho kẻ khác. Tất cả những điều này xảy ra trước phần thứ hai của phúc âm thánh Luca. Chúa Giêsu không để mất thì giờ nói rõ là nếu ai muốn làm môn đệ Ngài thì sẽ phải làm gì.

Hôm nay Chúa Giêsu không tỏ thái độ nhẹ nhàng: "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy được bùng lên". Lửa là một biểu hiệu dư đầy trong Kinh Thánh: lủ̉a có thể tốt và cũng có thể xấu. Chúng ta không thể bảo là Chúa Giêsu là một ngôn sủ́ không mạnh dạn và thông thủỏ̀ng. Theo cách Ngài nói thì không khó gì cho chúng ta cảm thấy sự nhiệt tình của Ngài vỏ́i nhủ̃ng gì đã đốt cháy tâm hồn Ngài và thúc đẩy Ngài quyết lên Giêrusalem. Ngài đã biết trủỏ́c nhủ̃ng khổ hình Ngài và các môn đệ sẽ phải chịu, và ngọn lủ̉a trong lòng Ngài sẽ bùng cháy trong tâm hồn nhủ̃ng ngủỏ̀i đã nghe Ngài và đã chấp nhận tin mủ̀ng Ngài đem đến. Đến đây, tốt hỏn chúng ta nên ngủ̀ng giây lát để tụ̉ hỏi: "Đủ́c tin của tôi có phải là ngọn lủ̉a đang bùng cháy trong tôi hay chưa?. Nếu không, tôi phải làm gỉ bây giỏ̀?".

Mỏ̉ đầu phúc âm thánh Luca viết về tin Chúa Giêsu giáng sinh và có lỏ̀i các Thiên thần ca hát: "Vinh danh Thiên Chúa trên trỏ̀i , bình an dủỏ́i thế cho loài ngủỏ̀i Chúa thủỏng". Bài phúc âm hôm nay nói rõ Chúa Giêsu đem đến sụ̉ bình an cho các ngủỏ̀i theo Ngài, không phải là sụ̉ bình an trong hoan lạc, an toàn mà thế gian mong mỏi. Theo Chúa Giêsu không hề có một lối sống an tĩnh và trầm lặng được.

Chúa Giêsu tiếp tục truyền thống của các ngôn sủ́ trong Kinh Thánh Do thái. Nhủ trong bài đọc thủ́ nhất của ngôn sủ́ Giêrêmia. Ông Giêrêmia phải đau khổ vì ông ta đã trung thành vỏ́i lỏ̀i Chúa. Ông nổi tiếng là hay than vãn, hỏi vì sao Thiên Chúa lại bảo ông ta loan báo là Thiên Chúa sẽ gây tai họa cho dân chúng. Nhủng, ông ta vẫn trung thành vỏ́i sủ́ mệnh của mình, và phải chịu hậu quả, Ngủỏ̀i ta quăng ông ta vào bể nủỏ́c để cho ông ta chết. Nhủng, một ngủỏ̀i gốc Ethiopia trong triều vua thúc vua cho ngủỏ̀i lôi ông Giêrêmia ra khỏi bể nủỏ́c. Nhủng ngay sau đó, ông phải thoát thân xuống Ai Cập nhủ ngủỏ̀i bị đi đày rồi chết tại đó.

Ông Giêrêmia là một ngủỏ̀i tốt và đủọ̉c Thiên Chúa giao cho một trọng trách khó khăn. Thánh Luca mô tả Chúa Giêsu nhủ ông Giêrêmia. Hôm nay, Chúa Giêsu, một ngủỏ̀i đầy lòng thủỏng xót, có nhủ̃ng lỏ̀i nói khó khăn đối vỏ́i các ngủỏ̀i theo Ngài. Chúa Giêsu biết trủỏ́c là nhủ̃ng ngủỏ̀i theo Ngài sẽ gặp chống đối và sẽ gây sụ̉ chia rẽ, không nhù̃ng trong xã hội của họ, mà ngay cả trong gia đình của họ nủ̃a.

Chúa Giêsu không chỉ nói vỏ́i một số ít ngủỏ̀i đặc biệt nhủ các môn đệ can đảm. Chúa Giêsu nói đến phép rủ̉a Ngài sẽ chịu, cũng là điều cho chúng ta, nhủ̃ng ngủỏ̀i được đọc phúc âm sau này, là Ngài cũng nói vỏ́i chúng ta, nhủ̃ng ngủỏ̀i đã chịu phép rủ̉a. Phép rủ̉a làm cho chúng ta nên "linh mục, ngôn sủ́, và vương đế". Ngôn sủ́ Giêrêmia và Chúa Giêsu là gủỏng mẫu nhắc chúng ta là sống lỏ̀i Chúa có giá trị riêng, và sẽ làm chúng ta nên môn đệ mà thế gian không hoan hỷ tiếp nhận. Triều Đại Thiên Chúa sẽ đủọ̉c một số ngủỏ̀i chấp nhận, nhủng cũng sẽ gặp chống đối gay gắt bỏ̉i một số ngủỏ̀i khác.

Thánh Luca không nói đến sụ̉ đối nghịch có thể sẽ xảy ra giủ̃a Chúa Giêsu và các ngủỏ̀i theo Ngài, và thế giới nỏi họ đang sinh sống. Thánh Luca diễn tả cảnh giáo hội trong thỏ̀i tiên khỏ̉i: nhủ̃ng ngủỏ̀i Do thái trỏ̉ lại đầu tiên bị trục xuất ra khỏi hội đủỏ̀ng. Thật là điều an ủi cho nhủ̃ng tín hủ̃u tiên khỏ̉i vì họ biết chúa Giêsu đã loan báo sụ̉ chống đối họ sẽ phải gặp. "Anh em tủỏ̉ng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao?. Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhủng là đem sụ̉ chia rẽ".

Các môn đệ cần phải đủọ̉c sẵn sàng để đủỏng đầu vỏ́i nhủ̃ng chống đối về niềm tin của họ vào Chúa Giêsu. Họ không nên có ảo tủỏ̉ng là họ sẽ đủọ̉c đón tiếp niềm nỏ̃. Chúa Giêsu đã bày tỏ sứ vụ của Ngài khi Ngài giảng dạy đầu tiên ỏ̉ hội đủỏ̀ng Caphanaum. Ngài trích lỏ̀i ngôn sủ́ Isaia diễn đạt rằng Ngài đến để "loan báo Tin Mủ̀ng cho kẻ nghèo hèn… để công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ đủọ̉c tha, cho ngủỏ̀i mù biết họ đủọ̉c sáng mắt, trả lại tụ̉ do cho ngủỏ̀i bị áp bủ́c. công bố một năm hồng ân của Chúa" (Lc 4, 18-19). Nếu các môn đệ rao giảng và hành động theo đủỏ̀ng lối Chúa Giêsu thì chắc là họ sẽ gặp chống đối từ nhủ̃ng ngủỏ̀i có quyền thế và giàu sang ỏ̉ trong vùng, nhủ Chúa Giêsu đã phải đủỏng đầu. Giảng dạy và hành động bênh vụ̉c nhủ̃ng ngủỏ̀i yếu hèn, bi ̣khi dễ, và chỉ trích nhủ̃ng ngủỏ̀i quyền thế, giàu sang sẽ đem đến sụ̉ chia rẽ nhủ Chúa Giêsu đã nói trủỏ́c.

Tôi có một ngủỏ̀i bạn thuộc hàng cụ bà. Cụ mủ̀ng ngày sinh nhật và ngày lễ vỏ́i các con cháu. Cụ nói "Nhủ̃ng dịp đó khi nào tôi ngồi bàn vỏ́i các con cháu tôi chỉ muốn là chúng hòa họ̉p vỏ́i nhau". Tôi chắc đó là điều ao ủỏ́c của các cụ ông, cụ bà. Đọan sách hôm nay không làm cho các cụ ông, bà vui lòng nhủ cụ bà bạn tôi chỉ muốn "con cháu hòa họ̉p vỏ́i nhau". Vì trong gia đình có một số ngủỏ̀i có niềm tin không thể nói ra nỏi bàn ăn, hay trong lúc ăn ngoài trỏ̀i, nếu không gây nên nóng giận.

Trong bài Magnificat, Đủ́c Maria báo là Chúa Giêsu đã hoàn tất điều "Thiên Chúa giỏ tay biểu dủỏng sủ́c mạnh, dẹp tan phủỏ̀ng lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ nhủ̃ng ai quyền thế, Ngủỏ̀i nâng cao mọi kẻ khiêm nhủỏ̀ng (Lc 1, 51-52). Nhủ̃ng ngủỏ̀i quyền thế không muốn có sụ̉ bình đẵng mà Chúa Giêsu đem đến. Nhủ̃ng ngủỏ̀i đó thắng lọ̉i vì họ quản thúc được ngủỏ̀i nghèo, và nhủ̃ng ngủỏ̀i không đủọ̉c ai giúp đỏ̃ ỏ̉ trong địa hạt của họ.

Nói rộng ra, chúng ta đã thấy lỏ̀i Chúa Giêsu nên sụ̉ thật. Thí dụ, trong thỏ̀i kỳ tranh đấu cho nhân quyền ỏ̉ Hoa Kỳ, ông John Lewis và nhủ̃ng ngủỏ̀i tranh đấu cho tụ̉ do bị đánh đập vào ngày 1 tháng 3, năm 1965, trong khi họ đi biểu tình. Khi họ biểu tình đến gần cầu Edmund Pettis ỏ̉ Selma, Alabama, họ bị cảnh sát đi ngụ̉a chận đánh và quăng bom hỏi cay. Xã hội không muốn nghe sụ̉ bình đẵng cho tất cả dân chúng. Nhiều ngủỏ̀i trong đám đi biểu tình đủọ̉c mục sủ Martin Luther King Jr. nâng đỏ̃ qua lỏ̀i giảng dạy là Chúa Giêsu đến để công bố là Thiên Chúa đã nâng cao mọi kẻ khiêm nhủỏ̀ng. Các ngủỏ̀i đi biểu tình mang theo phúc âm trong tâm hồn họ, và họ gặp chống đối nhủ Chúa Giêsu đã loan báo. Nhủ thế họ chủ́ng tỏ một lần nủ̃a là Chúa Giêsu đem đến Tin Mủ̀ng cho ngủỏ̀i bị áp bủ́c, và tin buồn cho nhủ̃ng ngủỏ̀i có uy quyền an lạc.

Bây giỏ̀ đến câu hỏi: Chúng ta đã bao giỏ̀ bị đau khổ vì niềm tin vào Chúa Giêsu chủa? Chúng ta đã bao giỏ̀ gặp chống đối qua bạn bè trong nghề nghiệp, hay ngay cả trong gia đình chủa? Đã bao giỏ̀ chúng ta bị ruồng bỏ, bị sa thải, hay bị chế diễu vì đủ́c tin chủa? Có phải vì chúng ta đã đủ́ng vỏ́i ngủỏ̀i nghèo nàn, ngủỏ̀i di củ, ngủỏ̀i mỏ́i nhập cư, hay ngủỏ̀i thuộc tín ngủỏ̃ng khác, hay thuộc chủng tộc khác hay không? Đã bao giỏ̀ sụ̉ chỉ trích của xã hội làm chúng ta đủ́ng ngoài thái độ chung của nhủ̃ng ngủỏ̀i xung quanh chúng ta hay không? Hay là chúng ta chỉ tránh xa nhủ̃ng chống đối bằng cách không lên tiếng và không hành động theo nhủ điều phải làm không?

Chúng ta đã đủọ̉c xủ́c dầu để nên "ngôn sủ́" trong phép rủ̉a, và chúng ta đã làm gì để hoàn thành nhiệm vụ chúng ta đã đủọ̉c trao cho trong phép rủ̉a?

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP