Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 11 tháng 12 năm 2016

Chúa Nhật III Mùa Vọng (A)


Phúc Âm: Mt 11, 2-11


Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?" Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta".

Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: 'Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con'. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật III Mùa Vọng (A)
(Isaia 35:1-6a, 10; T,vịnh 146; Giacôbê 5:7-10; Mátthêu 11:2-11)


Chi Tiết Hay:
• Cách đặt câu hỏi để rồi phủ nhận của ba câu 7, 8 và 9, có mục đích nhấn mạnh một điểm. Ý thứ nhất, một người bạo dạn như Gioan thì tương phản với cây sậy mỏng manh. Thứ hai, một người bình dị và khắc khổ như Gioan chắc chắn không mặc sang trọng. Thứ ba, Gioan khác hẳn với những tiên tri thông thường, và đây là điểm chính. Gioan khác biệt hẳn ở chỗ ông là người dọn đường cho Chúa tới. Điều đó làm cho Chúa và những ai theo Ngài trở nên cao trọng hơn nữa.
• Gioan biết Đức Giêsu là Đấng Kitô nhưng ông không thể hình dung ra được. Trước tiên, ông thắc mắc tại sao Đức Giêsu lại muốn chịu phép rửa, kế đến ông phân vân tại sao Đức Giêsu không làm những việc trọng đại như trừng phạt kẻ có tội và giải phóng những người bị áp bức.
• "Người mù được thấy": Sách Cựu Ước đã nói rằng Đấng Mêsia sẽ chữa lành kẻ bị đui mù. Đức Giêsu là người duy nhất trong Cựu Ước cũng như Tân Ước đã chữa lành người mù, và đây cũng là phép lạ mà Ngài thường làm nhất.
• "Người cùi được sạch", bệnh phong cùi là điều ô uế không những cần được chữa khỏi mà còn đươc rửa sạch nữa.
• "Kẻ nghèo được nghe tin mừng", đây là điểm cuối cùng, và là tột điểm, làm ta liên tưởng đến các Mối Phúc Thật trong Mt 5:3.
• Đứng về phía những người nghèo khó luôn là việc làm phản với văn hóa, và đó không phải là điều người ta mong đợi nơi Đấng Cứu Thế sẽ làm. Bởi vậy, "phúc thay kẻ nào không bị vấp ngã vì Ta."

Một Điểm Chính:
NGƯỜI CAO TRỌNG NHẤT
Gioan là người cao trọng nhất. Đối với đân chúng đó là điều thật khó hiểu vì ai có thể cao trọng hơn Abraham, Môisen, Đavít, v.v. Gioan là người cao trọng nhất vì ông là người dọn đường cho Chúa. Thật rõ ràng rằng những người được Chúa chúc phúc sẽ cao trọng hơn, và trở thành những người cao trọng nhất. Họ là ai? Họ là những người nghèo khó đã được Chúa đem tin mừng tới. Chúa Giêsu đã hoàn toàn đảo lộn thế giới. Vì thế không có gì lạ khi ngay cả Gioan cũng không hiểu nổi.

Suy Niệm:
Chúa Giêsu nói: "hãy thuật lại cho Gioan những gì các ngươi nghe và thấy." - Tôi thấy gì và nghe gì?
- Chúa Giêsu nói gì và làm gì?
- Người ta phản ứng ra sao?
- Tôi nghĩ và cảm nhận những gì Chúa Giêsu nói và làm?
- Tôi có tin rằng nước Chúa cao trọng, cao trọng nhất?
- Cao trọng ở khía cạnh nào?
- Tôi có nghe và thấy nước Chúa cao trọng nhất trong cuộc sống hằng ngày không?
- Tôi có phải là người nghèo đón nhận tin mừng không?
- Tôi có thể nào tin rằng tin mừng của Chúa Giêsu là cho kẻ nghèo khó không?

_______________________________________________________________________________


HOÁN CẢI BẢN THÂN CHÚNG TA THEO Ý CHÚA


(Isaia 35:1-6a, 10; T,vịnh 146; Giacôbê 5:7-10; Mátthêu 11:2-11)


Nếu bạn ngồi trong lao tù, bạn khó lòng biết nhủ̃ng gì xảy ra bên ngoài thành lao tù và ngoài cổng đi vào. Tôi có một ngủỏ̀i bạn làm tuyên uý, đi thăm một ngủỏ̀i tù, nỏi phòng anh ta, trong trại St. Quentin. Ngủỏ̀i ta đủa ngủỏ̀i tù này đến St. Quentin vào nủ̉a đêm, nên anh ta không trông thấy khung cảnh xung quanh lao tù. Anh ta hỏi vị tuyên úy bạn tôi: "Bên ngoài lao tù này có nhủ̃ng gì vậy Cha?".

Bạn tôi dùng một tỏ̀ giấy và vẽ trên đó hình vịnh San Francisco và vùng lân cận: "Đây là San Francisco, đây là Oakland, đây là hai đảo Angel và Alcatraz, đây là cầu Golden Gate, và cầu Richmond San Rafael mà anh đi qua ban đêm tủ̀ lao tù Folsom để đến lao tù này, St Quentin". Ngủỏ̀i tù cám ỏn vị tuyên úy.

Nhủng sau khi vị tuyên úy lái xe về phía đông Vịnh và trông thấy mặt trỏ̀i lặn bên kia cầu Golden Gate. Ánh mặt trỏ̀i lặn chiếu vào các đám mây lỏ lủ̉ng trên nền trỏ̀i làm vị tuyên úy tụ̉ nghĩ. Ngủỏ̀i tù trong lao chỉ có chút khái niệm về quang cảnh ỏ̉ vùng Vịnh San Francisco, nhủng anh ta không có khái niệm gì về quang cảnh thụ̉c sụ̉ nhủ lúc này: cảnh Vịnh tuyệt đẹp và ánh sáng mặt trỏ̀i lặn nỏi vùng Vịnh.

Thật không có gì bằng kinh nghiệm thụ̉c sụ̉. Ông Gioan Tẩy Giả ngồi trong lao tù vì nhủ̃ng lỏ̀i giảng dạy củ́ng rắn của ông ta. Ông ta có nhiều kẻ thù có quyền uy chống đối ông ta. Nhất là vua Hêrođê, mà ông ta chỉ trích về tội ngoại tình. Nhủ Chúa Giêsu nói về ông Gioan: ông Gioan không phải là một cây gậy phất phỏ trủỏ́c gió; ông ta không ăn mặc gấm vóc lụa là nhủ ngủỏ̀i ỏ̉ trong cung điện ngồi trên ngai. Ông Gioan là một sủ́ giả dọn đủỏ̀ng cho Đủ́c Giêsu, đủỏ̀ng cho Đấng Mêsia, vỏ́i lỏ̀i nói hùng biện và kêu gọi dân chúng nên sám hối.

Ông Gioan đầy tin tủỏ̉ng và vủ̃ng vàng, nhủng bị bắt vào tù, và bây giỏ̀ nhủ̃ng hy vọng của ông ta cũng bị giam nhủ ông ta. Ông ta nghe nói về Đủ́c Giêsu, ông ta bắt đầu đâm ra do dụ̉, không phải về quang cảnh bên ngoài lao tù, mà về quang cảnh về Đủ́c Giêsu. Đủ́c Giêsu không hùng biện nhủ ông Gioan mong đọ̉i. Đủ́c Giêsu cũng không là ngủỏ̀i đe dọa sụ̉ trủ̀ng phạt của Thiên Chúa.

Bỏ̉i thế, hình nhủ ông Gioan dùng một tỏ̀ giấy để đặt câu hỏi đủa cho các môn đệ đến thăm ông ta: Đây, anh em viết xuống và hỏi Đủ́c Giêsu: "Thủa Thầy, Thầy có phải là Đấng phải đến hay không, hay là chúng tôi còn phải đọ̉i ai khác?".

Ông Gioan muốn có một ngủỏ̀i đến để lật đổ quyền uy chính trị và tôn giáo, nhủ một cỏn sóng thần quét sạch các tệ đoan và các điều vô tín ngưỡng. Ông ta muốn có một ai cưỡi ngựa xông vào nhủ một ngủỏ̀i trong trận diễn hành và loan báo Triều Đại hùng mạnh của Thiên Chúa.

Nhủng, trái lại, tin tủ́c đủa đến cho ông ta nói rằng Đủ́c Giêsu ngồi bàn ăn vỏ́i nhủ̃ng ngủỏ̀i thu thuế là nhủ̃ng ngủỏ̀i thu thuế cho Đế Quốc La mã. Đủ́c Giêsu không loại bỏ, không buộc tội phủỏ̀ng tội lỗi. Trái lại, Đủ́c Giêsu ngồi vào bàn ăn vỏ́i họ và làm cho ỏn tha thủ́ của Thiên Chúa sẵn sàng cho họ, thật là điều quá ủ dễ dàng theo ông ta nghĩ. Đủ́c Giêsu lại còn khuyến khích tha thủ́ cho kẻ thù địch, kể cả ngủỏ̀i La mã. Mọi sụ̉ không xảy ra nhủ ông Gioan mong đọ̉i, và bây giỏ̀ ông ta ngồi tù chỏ̀ chết.

Khi môn đệ ông Gioan đến gặp Chúa Giêsu vỏ́i câu hỏi của ông Gioan. Chúa Giêsu không trả lỏ̀i ngay vào câu hỏi. Nhủng Chúa Giêsu bảo các môn đệ ông Gioan hãy về thuật lại nhủ̃ng điều mắt thấy tai nghe: ngủỏ̀i mù xem thấy kẻ què đủọ̉c đi, ngủỏ̀i cùi đủọ̉c sạch, kẻ điếc đủọ̉c nghe, ngủỏ̀i chết sống lại và kẻ nghèo đủọ̉c nghe Tin Mủ̀ng.

Điều căn bản là: Chúa Giêsu giúp đỏ̃ nhủ̃ng ngủỏ̀i cần đủọ̉c giúp đỏ̃ nhiều nhất, nhủ̃ng ngủỏ̀i không có ai giúp đỏ̃ hay nhủ̃ng ngủỏ̀i không thể giúp đỏ̃ họ. Thật ra, Chúa Giêsu không đến nhủ ông Gioan mong mỏi, để phá tan nhủ̃ng ngủỏ̀i ác đủ́c, nhủng Chúa Giêsu lại đến nâng đỏ̃ họ dậy, cho họ đủọ̉c dịp thủ́ hai để thay đổi. Chúa Giêsu mỏ̀i ngủỏ̀i ngu dốt, ngủỏ̀i tội lỗi và ngủỏ̀i điên cuồng trỏ̉ về đủỏ̀ng lối thênh thang của Thiên Chúa là đủỏ̀ng lối ngay thật.

Ngay hôm nay, có ngủỏ̀i vẫn còn không chấp nhận Đấng Mêsia mà Chúa Giêsu đang thể hiện. Nhủ̃ng ngủỏ̀i bảo thủ, có thể là vài ngủỏ̀i trong chúng ta, không muốn chấp nhận nhủ̃ng ngủỏ̀i khác họ. Họ tụ̉ cho họ là nhủ̃ng ngủỏ̀i đáng đủọ̉c tôn trọng, và họ biết một số ngủỏ̀i không đáng đủọ̉c chấp nhận nhủ; nhủ̃ng ngủỏ̀i thuộc tôn giáo khác, nhủ̃ng ngủỏ̀i vủ̀a mỏ́i trỏ̉ lại đạo, nhủ̃ng ngủỏ̀i đồng tình luyến ái, hay cả nhủ̃ng ngủỏ̀i nhủ ngủỏ̀i tù ỏ̉ San Quentin.

Đây là mùa mong đọ̉i, Mùa Vọng. Đây là mùa trẻ con và cả ngủỏ̀i lỏ́n nghĩ đến nhủ̃ng điều họ muốn lãnh nhận trong dịp lễ Giáng Sinh. Nhủng, đối vỏ́i chúng ta, Mùa Vọng có ý nghĩa nhiều hỏn là nhủ̃ng ý nghĩ đó. Chúng ta mong đọ̉i và hy vọng một sụ̉ thay đổi, và một lối sống đậm đà, thâm sâu hỏn về đủ́c tin trong nhủ̃ng lúc suy ngẫm trong mùa vọng này. Chúng ta mong đọ̉i Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta để ban cho chúng ta ánh sáng để chúng ta trông thấy nhủ̃ng điều chúng ta không thấy được vì sụ̉ mù loà.
để mỏ̉ tai chúng ta để nghe nhủ̃ng điều chúng ta không hề nghĩ đến.
để rủ̉a sạch chúng ta thoát khỏi nhủ̃ng điều trong quá khủ́ đang đè nặng trên chúng ta.
để làm cho chúng ta nên tin mủ̀ng cho ngủỏ̀i nghèo đang cần chúng ta giúp đỡ.


Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP