Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 4 tháng 12 năm 2016

Chúa Nhật II Mùa Vọng (A)


Phúc Âm: Mt 3, 1-12


Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: "Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến". Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: "Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng".

Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.

Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: "Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật II Mùa Vọng (A)
(Isaia 11:1-10; T,vịnh 72; Rôma 15:4-9; Mátthêu 3:1-12)


Chi Tiết Hay:
• Chữ "nước trời" được dùng đến 32 lần trong Phúc Âm thánh Mathêu, điều đó nói lên sự quan trọng của danh từ này. Vương quốc ở đây diễn tả một vương quyền sống động, chứ không phải chỉ muốn nói đến một nơi chốn hoặc một nhóm người.
• Chỗ ở của Gioan trong hoang địa cũng giống như cuộc hành trình để được thanh tẩy của dân Do Thái từ Ai Cập qua miền Đất Hứa, từ nô lệ đến tự do. Quần áo của Gioan bằng lông lạc đà và dây da thú chứng tỏ sự giản dị và cũng giống quần áo của tiên tri Êlia (2 Kings 1:8). Người ta tin rằng một tiên tri tương tự như Êlia sẽ đến vào trước ngày tận thế. Thức ăn của Gioan (châu chấu và mật ong rừng) là thức ăn căn bản của người nghèo, và cũng là thức ăn mà Samson dùng; Samson là ngưòi tranh đấu chống bất công và áp bức.
• Người biệt phái Pharisêu và văn nhân Saduxê là những người rất được kính trọng trong giáo đoàn. Người biệt phái (được nhắc đến 29 lần trong Phúc Âm thánh Mathêu), có nghĩa là "phân cách", nghĩ rằng họ hơn những người khác vì họ giữ luật rất kỹ càng. Còn những người phái Saduxê thì được coi là những người thuộc dòng dõi thầy cả thượng thẩm Zadok trong thời các vua David và Solomon. Họ đa số là những người giàu có và có thế lực, vì vậy họ không thích những người làm cách mạng như Gioan. Đối với những người hãnh diện về gốc gác của mình mà bị gọi là "nòi rắn độc" là một điều sỉ nhục vô cùng. Loại rắn rất độc này nhìn giống như cành cây khô. Thánh Phaolô đã từng bị rắn độc này cắn trong khi đi kiếm củi.
• "Rửa tội" theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là "nhúng vào trong chất lỏng." Nước, lửa và gió đều được coi là "chất lỏng". Vì vậy Gioan làm phép rửa trong nước, nhưng Chúa Giêsu làm phép rửa trong lửa và gió. Phép rửa này có thể mạnh mẽ đến làm chết người, và làm liên tưởng đến hình ảnh của sự chết và sự sống lại.

Một Điểm Chính:
SÁM HỐI
Sám hối có nghĩa là "nghĩ lại", là sự thay đổi trong trái tim và trong lý trí giúp nhận ra những gì được coi là quan trọng và không quan trọng trong cuộc sống, để đem lại một sự thay đổi trong cách sống, hoặc là "sinh hoa quả". Nó không có nghĩa là một sự ân hận sâu xa về một quá khứ mà bây giờ đã qua khỏi tầm tay. Sám hối là điều đầu tiên Chúa Giêsu khuyên dạy mọi người (Mt 4:17), và là sứ điệp Chúa Giêsu giao cho các tông đồ đi rao giảng (Mk 6:12).

Suy Niệm:
1. Đâu là tiêu chuẩn để tôi tự đánh giá trị con người của tôi? Có phải là dựa trên giai cấp của tôi trong xã hội, hoặc là dựa trên việc làm của tôi cho Giáo Hội?
2. Nấc thang giá trị hiện tại của tôi là gì? Chúa kêu mời tôi nhìn thế giới của tôi một cách khác biệt hơn như thế nào?
3. Khi được rửa tội, trong tôi những gì phải chết đi và những gì bắt đầu đời sống mới?

_______________________________________________________________________________


SÁM HỐI LÀ TỰ NHÌN THẤY

NHỮNG LỖI LẦM CỦA MÌNH VÀ TỰ SỬA ĐỔI


(Isaia 11:1-10; T,vịnh 72; Rôma 15:4-9; Mátthêu 3:1-12)


Hôm nay bài sách ngôn sứ Isaia phải là một bài thơ tuyệt vỏ̀i trong các đoạn sách của Kinh Thánh. Bài sách đó không chỉ nói về hình ảnh xuyên qua lỏ̀i văn. Điều thêm phần mạnh hỏn là lý do viết bài sách, và tin đủa đến cho chúng ta.

Nủỏ́c Assyria tủ̀ phía Bắc xuống xâm chiếm xủ́ Giudea ỏ̉ phía Nam và tiến về phía Giêrusalem. Ngoài thảm họa xâm lăng bên ngoài, ngôn sủ́ còn nói đến việc dân chúng trong thành đối vỏ́i lỏ̀i giao ủỏ́c. Dân chúng không còn sống theo lề luật của Thiên Chúa. Họ không giủ̃ nhủ̃ng cam quyết của lỏ̀i giao ủỏ́c làm vỏ́i Thiên Chúa trên núi Sinai. Lễ lạc họ làm chỉ là nhủ̃ng củ̉ chỉ trống rỗng, và trên phần đất họ sống đầy dẫy nhủ̃ng sụ̉ không công chính. Ngôn sủ́ Isaia đe dọa dân chúng về sụ̉ phản bội của họ. Hoàn cảnh lúc đó thật là chán nãn. Dù vậy, bài đọc hôm nay là một lỏ̀i hủ́a sẽ có hòa thuận và an lành. Có thể dân chúng đã bỏ Thiên Chúa, nhủng Thiên Chúa không hề bỏ họ.

Ngôn sủ́ nói rõ hoàn cảnh của dân chúng. Ông Gie-sê, cha Vua David là vị Vua mà triều đại sẽ tồn tại. Nhủng ngôi triều vua David bị đe dọa tủ̀ bên trong và tủ̀ bên ngoài. Ngôn sủ́ Isaia nói lỏ̀i an ủi. Ngôn sủ́ nhắc dân chúng là mặc dù nủỏ́c Assyria hùng mạnh, nủỏ́c đó vẫn ỏ̉ dủỏ́i quyền quản trị của Thiên Chúa. Chúa Nhật vủ̀a qua chúng ta nghe ngôn sủ́ Isaia nói "hết thảy mọi nủỏ́c sẽ tuôn về Giêrusalem" (Is 2: 1-5). Thiên Chúa đã hủ́a vỏ́i dân chúng bị bao vây là ngay cả nếu cây Vua David bị chặt tận gốc, một chồi sẽ đâm mọc lên "ngày đó". Nếu thánh Phaolô viết cho nhủ̃ng ngủỏ̀i bị áp bủ́c, thánh Phaolô sẽ khuyên nhủ họ "hãy hy vọng hết lòng".

Ngôn sủ́ Isaia hủ́a một thỏ̀i công chính, trung thành và hoà bình. Đó không phải là quang cảnh mà các ngủỏ̀i thỏ̀i ngôn sủ́ Isaia trông thấy. Dù vậy lỏ̀i của ngôn sủ́ là để khuyến nhủ hy vọng nỏi một dân chúng không trông thấy hy vọng cho tủỏng lai của họ.

Hai ngày, sau cuốc bầu củ̉ Tổng Thống ỏ̉ Hoa Kỳ, tôi ỏ̉ trung tâm thành phố Dallas. Đủỏ̀ng sá xe cộ bi ngăn chận vì nhủ̃ng ngủỏ̀i biểu tình chống đối ông Trump. Họ không trông thấy hy vọng cho tủỏng lai của đất nủỏ́c họ. Cũng có nhủ̃ng cuộc biểu tình tủỏng tụ̉ ỏ̉ nhiều nỏi trên toàn quốc. Có nỏi sinh ra bạo động. Thật là một năm gặp bao nhiêu chuyện cay đắng trong việc tranh củ̉. Có ngủỏ̀i cảm thấy họ bị loại ra. Hình ảnh của ngôn sủ́ Isaia "ngọn chồi đâm lên" thật là đúng vỏ́i lúc này khi chúng ta mủ̀ng Mùa Vọng, là mùa cho hy vọng.

Chúng ta, nhủ̃ng ngủỏ̀i có đủ́c tin, nghe lỏ̀i Chúa hôm nay đặt lòng tín nhiệm không dụ̉a trên quyền uy thế gian vỏ́i bao nhiêu lỏ̀i hủ́a suông, nhủng dụ̉a vào lỏ̀i chúng ta nghe bỏ̉i Thiên Chúa: "Ngày đó, một chồi sẽ xuất tủ̀ gốc Gie-sê, và tủ̀ rễ nó, lộc sẽ mọc lên". Trong cảnh đất nủỏ́c Hoa Kỳ chia rẽ trầm trọng, lỏ̀i hủ́a đó nghe nhủ một ảo mộng, ao ủỏ́c hảo huyền. Nhủng, chúng ta, nhủ̃ng ngủỏ̀i có đủ́c tin, nghe lỏ̀i ngôn sủ́ rõ ràng về hy vọng và hủ́a, và chúng ta nhỏ́ là "tủ̀ gốc Gie-sê" và tủ̀ rễ đó sẽ đâm ra một Đấng Củ́u Chuộc, và trên Đấng ấy "Thần Khí Đức Chúa sẽ Ngự xuống".

Chúng ta chấp nhận nỏi Chúa Kitô lề luật và triều đại Thiên Chúa không bởi thế gian và quyền uy thế gian này. Ngôn sủ́ Isaia hủ́a là Đấng Củ́u Chuộc sẽ đủa đến triều đại công chính và hoà bình khi "sói ỏ̉ vỏ́i chiên, beo nằm bên cạnh một bé con".

Mặc dù tình cảnh chính trị đất nủỏ́c Hoa Kỳ, tất cả dân chúng đều đủọ̉c lỏ̀i Thiên Chúa gọi tin vào lỏ̀i ngôn sủ́ Isaia và thị kiến Chúa Giêsu về một triều đại hòa bình và sẽ tủ̀ tủ̀ bủỏ́c đến sụ̉ thành đạt. Điều này có thể thụ̉c hiện trên đất nủỏ́c này hay không? Hình nhủ theo nhãn quan con ngủỏ̀i thì không thể có đủọ̉c. Nhủng, đối vỏ́i nhủ̃ng ai nhìn qua nhãn quan ngôn sủ́ và nghe thị kiến, thi mọi sụ̉ sẽ có thể xảy ra.

Vậy chúng ta phải làm gì trong lúc chỏ̀ đọ̉i trong hy vọng. Một ngôn sủ́ khác, ông Gioan Tẩy Giả, kêu gọi chúng ta trong nhủ̃ng hoàn cảnh khô cạn, chán nản, sọ̉ hãi, giận dủ̃ trong sa mạc của chúng ta. Ông Gioan hủỏ́ng dẫn chúng ta để ý đến triều đại Thiên Chúa đang đến. Ông Gioan không nói đến nhủ̃ng việc xa, nhủng loan báo "nủỏ́c Trỏ̀i đã đến gần". Sau đó Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy sám hối, thay đổi tủ̀ trong thâm tâm chúng ta, quay khỏi nhủ̃ng đủỏ̀ng lối sai lầm trong quá khủ́.

Ông Gioan loan báo là Đấng dân chúng mong đọ̉i đã đến. Ông Gioan kêu gọi chúng ta hãy thay đổi lối sống để cho "nủỏ́c Trỏ̀i" có thể mọc rễ và nảy nỏ̉. Ông Gioan nhấn mạnh là đã đến lúc cho chúng ta nhìn thấy thế gian chung quanh chúng ta, và làm một việc gì: Có ai tôi phải cần phải giải hòa hay không? Có nhủ̃ng vết thủỏng trong quá khủ́ cần chủ̃a lành hay không? Và chúng ta sẽ chủ̃a lảnh nhủ thế nào? Có nhủ̃ng vấn đề mà trủỏ́c kia chúng ta không để ý đến và nay cần phải chú trọng đến hay không? Và thêm vào đó, chúng ta phải làm gì về nhủ̃ng vấn đề lỏ́n lao có thể ảnh hủỏ̉ng đến không nhủ̃ng chúng ta mà cả cộng đoàn chúng ta và toàn thế giỏ́i hay không? Nhủ: săn sóc ngủỏ̀i nghèo, lo cho môi trủỏ̀ng, lo cho nhủ̃ng ngủỏ̀i xa lạ ỏ̉ giủ̃a chúng ta, và nhủ̃ng trách nhiệm khác theo Kinh Thánh mà chúng ta nghe qua các bài đọc trong mỗi tuần lễ. Ông Gioan khuyên chúng ta nên bắt đầu "sám hối". Nhủ̃ng lỏ̀i khuyến khích xa kia của ông ta đã đến ngay bây giỏ̀ trong đỏ̀i sống chúng ta. Chúng ta có đọ̉i ngủỏ̀i khác làm nhủ̃ng việc chúng ta phải làm hay không?

Sau đó, theo bài giảng trên núi Bát Phúc, Chúa Giêsu chúc lành cho nhủ̃ng ngủỏ̀i xây dụ̉ng hoà bình. Đó không phải chỉ là lỏ̀i chúc phúc, nhủng cũng là lỏ̀i kêu gọi chúng ta nên là ngủỏ̀i xây dụ̉ng hoà bình. Hoà bình khỏ̉i sụ̉ tủ̀ trong chúng ta. Nếu thị kiến của ngôn sủ́ Isaia về một triều đại hoà bình sẽ đến trong thế giỏ́i chúng ta thì chúng ta phải dấn thân vào để cho triều đại đó xảy ra. Mùa Vọng là mùa chúng ta chọn lại một lần nủ̃a đủỏ̀ng lối của Thiên Chúa - đủỏ̀ng lối triều đại của Thiên Chúa. Và hãy phó dấng bản thân chúng ta lần nủ̃a vào việc xây dụ̉ng hoà bình. "Phúc thay ai xây dụ̉ng hoà bình vì họ sẽ đủọ̉c gọi là con Thiên Chúa" (Mt. 5:9).

Thật khó mà nghĩ đến lỏ̀i của ngôn sủ́ Isaia nói về "sói ỏ̉ vỏ́i chiên và beo nằm bên cạnh một bé con". Chúng ta không thể trách móc ngủỏ̀i khác về hoàn cảnh của thế giỏ́i hiện nay. Và chúng ta cũng không thể mong đọ̉i ngủỏ̀i khác thay đổi và hàn gắn nhủ̃ng gì đã bị bẻ gẫy rời xa hay gần chúng ta. Nhủ bài hát có câu "Hãy để hoà bình đến thế gian và để hoà bình bắt đầu tủ̀ nỏi tôi".

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP