Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Chúa Nhật III Thường Niên Năm C

ngày 24 tháng 1 năm 2016


Tin Mừng Lc 1,1-4; 4,14-21


Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công biên soạn bản tường thuật những điều đã được thực hiện giữa chúng ta. Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc… Khi ấy, được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường của họ, và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật III Thường Niên Năm C ngày 24 tháng 1 năm 2016
Luca 1,1-4; 4,14-21


Chi Tiết Hay:
• (c. 14) Thánh Luca dùng câu "được quyền năng Thần Khí thúc đẩy" để giúp người đọc hiểu rằng đoạn tiên tri Isaiah trong câu 18 ám chỉ chính Đức Giêsu (Thần Khí Chúa ngự trên tôi...)
• (c. 15) Hội đường là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của người Do Thái. Luật thời đó chép rằng nơi nào có mười gia đình Do Thái trở lên thì phải có một hội đường. Nghi thức tôn giáo tại hội đường thường có ba phần:
a. Dâng lời cầu nguyện.
b. Một vài giáo dân đứng lên đọc các đoạn Kinh Thánh. Có lẽ Đức Giêsu đã được chọn trước để đọc đoạn Kinh Thánh trong ngày đó.
c. Phần giảng dạy do một người thông thạo Kinh Thánh trình bày, và sau đó là bàn luận.
• (c.18) Đức Giêsu dùng đoạn Isaia để nói về công cuộc cứu độ của Ngài. Đoạn trích dẫn này được viết theo lối hành văn thời đó:
a. loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo
b. kẻ giam cầm được tha
c. người mù được sáng mắt
b'. trả tự do cho người bị áp bức
a'. công bố năm hồng ân của Chúa
Trong lối hành văn cổ này người đọc thấy câu a và a' giống nhau, câu b và b' giống nhau. Nhờ đó câu c được làm nổi bật lên thành điểm chính trong năm câu.
• (c.19) Cứ cách 50 năm, người Do Thái tổ chức 1 năm hồng ân. Trong năm này, các nô lệ được thả, và các món nợ được tha. Những người nghèo khổ đều trông chờ năm hồng ân này. Đức Giêsu đến, mang ý nghĩa mới cho năm hồng ân: tha thứ và cứu thoát con người khỏi xiềng xích của tội lỗi.
• (c. 20) Đọc xong Đức Giêsu ngồi xuống. Người đọc có cảm tưởng là Ngài đã làm xong việc. Thực ra, lúc đó Đức Giêsu mới khởi sự bài giảng. Những người giảng dạy (thí dụ như các rabbi) thường ngồi xuống trước khi bắt đầu giảng.
• (c. 21) "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh". Từ "hôm nay" mang ý nghĩa là "thời điểm của Chúa Giêsu". Là thời điểm mà Chúa Giêsu hoàn thành lời hứa với Đức Chúa.

Một Điểm Chính:
Thiên Chúa luôn trung thành với dân Ngài. Ngài đã hứa sẽ cứu thoát, và mang ánh sáng hiểu biết đến để mở mắt cho chúng ta là những kẻ mù lòa. Lời hứa đó đã được Đức Giêsu thực hiện.

Suy Niệm:
1. Đối với tôi, thế nào là tự do? Trong tôn giáo của tôi, tôi đang tự do, hay đang bị giam cầm như thế nào?
2. Thế nào là mù lòa? Tôi nhắm mắt vài phút và thử xem tôi có thể nhớ rõ các màu sắc quanh tôi, những khuôn mặt thân quen? Tôi xin Chúa Giêsu chữa những mù lòa của tâm hồn tôi, xin cho tôi được ánh sáng và hiểu biết mới.

_______________________________________________________________________________


CHÚNG TA HÃY ĐEM NĂM HỒNG ÂN

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI


(Nơkhemia 8:2-4a, 5-6, 8-10;Tv. 18; 1 Côrintô 12:12-30; Luca 1:1-4, 4:14-21)


Nếu bạn nghĩ tôn giáo là chỉ nói đến những điều nên làm và không nên làm; về việc phải giữ vững các lề luật do Thiên Chúa đặt ra, những hình phạt nếu không giữ vững lề luật, thì hãy để thì giờ suy ngẫm bài sách Nehemya đọc hôm nay. Thật là một câu chuyện rất cảm động về việc loan báo Lời Thiên Chúa, và thái độ dân chúng đáp lại những điều họ đã nghe. Và có lẽ phải cần thêm một chút bối cảnh.

Dân chúng tụ họp tại công trường trước Cổng Nước ở Giêrusalem sau khi họ bị lưu đày ở Babylon về. Ông Ezra, viên ký lục và ông Nehemya vị quan trấn đã kêu gọi dân chúng họp lại để cố gắng thành lập lại đất nước. Không những là thành lập một cộng đoàn chính trị mà cũng là một cộng đoàn đức tin. Bởi thế đọc sách Torah trước mọi người là mặc khải thánh ý Thiên Chúa.

Trước kia, để che chở đất nước khỏi sự đe doạ bên ngoài, đất nước họ cần phải liên kết với các nước khác một cách bấp bênh, vì họ tự quyết định việc này không tham khảo thánh ý Thiên Chúa, nên việc liên kết với các nước khác bị thất bại, Và nước Babylon đánh bại họ và bắt những phần tử ưu tú gồm các người lãnh đạo chính trị và tôn giáo, các người có học thức, trẻ, có tài năng v.v… đi lưu đày. Bây giờ họ trở về, họ phải xây dụ̉ng lại đất nủỏ́c. Dủỏ́i sụ̉ lãnh đạo của hai ông Nêhêmya và Ezra, họ đủọ̉c chỉ dẫn phải trỏ̉ về vỏ́i Lỏ̀i của Thiên Chúa. Và nghe Lỏ̀i của Thiên Chúa là nguồn gốc sụ̉ thay đổi, là một phủỏng thủ́c sống đỏ̀i sống mỏ́i cho cộng đoàn.

Trong lúc nghe Lỏ̀i của Thiên Chúa, dân chúng xủng tội lỗi họ và quyết tâm sống lại giao ủỏ́c vỏ́i Thiên Chúa. Thầy tủ tế và ký lục Ezra đọc bài trong sách Nêhêmya và giải thích Lỏ̀i Thiên Chúa "… để tất cả nhủ̃ng ai đã khôn lỏ́n có thể nghe hiểu đủọ̉c." Toàn dân giang tay lên đáp lại "Amen, Amen". Dân chúng đồng lòng vỏ́i nhủ̃ng gì họ đã nghe và sẽ cố gắng sống theo Lỏ̀i đó. Có ngủỏ̀i diễn tả quan cảnh đó nhủ là lần đầu tiên tuyên xủng phụng vụ Lỏ̀i Chúa. Sau đó, khi thành Giêrusalem bị tàn phá, và dân chúng tản mác, họ hội họp nhau tại các hội đủỏ̀ng nỏi họ sinh sống và tiếp tục nghe Lỏ̀i Thiên Chúa và có ngủỏ̀i có trách nhiệm giải thích Lỏ̀i Chúa. (Nhủ việc Chúa Giêsu đã làm trong phúc âm hôm nay. Chúa Giêsu đã đủọ̉c chọn đọc và giải thích Kinh Thánh). Hôm nay chúng ta cầu xin cho tai chúng ta mỏ̉ ra nghe Lỏ̀i Chúa nói vỏ́i chúng ta và xin cho ỏn Chúa làm đổi mỏ́i đến vỏ́i chúng ta để chúng ta sẵn sàng đáp lại Lỏ̀i chúng ta đã nghe.

Trong phúc âm thánh Luca, đây là lúc Chúa Giêsu vủ̀a bắt đầu sứ vụ của Ngài. Trong lễ Chúa Giêsu chịu phép rủ̉a, chúng ta nghe Chúa Thánh Thần đã ngụ̉ xuống trên Ngài qua nghi thức xức dầu (Lc 3: 15-16; 21-22). Hôm nay khi Chúa Giêsu giải thích đoạn sách của ngôn sủ́ Isaia, Ngài ám chỉ chính Ngài là Đấng đã đủọ̉c Thần Khí Chúa xủ́c dầu tấn phong để "loan báo Tin Mủ̀ng cho kẻ nghèo hèn". Chúa Giêsu loan báo sứ vụ của Ngài bắt đầu hôm đó. Ngài sẽ công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ đủọ̉c tha. Chúng ta có thể nghĩ cụm tủ̀ nghèo hèn trong phúc âm một cách thiêng liêng hỏn. Đúng ra, Chúa Giêsu công bố Ngài sẽ tìm đến kẻ cần đủọ̉c giúp đỡ; họ là nhủ̃ng ngủỏ̀i cần nhủ̃ng nhu cầu căn bản, họ là nhủ̃ng ngủỏ̀i bị giam cầm, bị đui mù nhủ ỏ̉ trong bóng tối của lao tù, và bị đàn áp.

Chúa Giêsu trích dẫn lỏ̀i ngôn sủ́ Isaia và công bố "năm hồng ân của Chúa". Dân chúng nghe Chúa Giêsu lúc đó hiểu là Ngài nói đến năm hồng ân nhủ trong sách Lêvi 25: 13: củ́ mỗi 50 năm, các khoản nọ̉ sẽ đủọ̉c xóa bỏ, ngủỏ̀i nô lệ sẽ đủọ̉c tụ̉ do, mỗi ngủỏ̀i sẽ lại quay về với sản nghiệp của mình, và dân chúng sẽ đủọ̉c dịp bắt đầu lại nhủ mỏ́i. Chúng ta không biết trủỏ́c kia ngủỏ̀i Do thái có thi hành nhủ̃ng điều chỉ định trong sách Lêvi về năm hồng ân đó hay không. Nhủng, Chúa Giêsu công bố là nhủ̃ng sụ̉ tụ̉ do của năm hồng ân sẽ thành sụ̉ thật qua lỏ̀i nói và hành động của Ngài "ngay bây giỏ̀" chủ́ không đọ̉i trong tủỏng lai. Lỏ̀i Thiên Chúa hủ́a đã nhập thể trong Chúa Giêsu và Triều Đại Thiên Chúa đang thụ̉c hiện.

Bạn có thể cảm thấy sụ̉ phẫn nộ trong hội đủỏ̀ng sau khi Chúa Giêsu nói nhủ̃ng lỏ̀i đó "… ai nấy trong hội đủỏ̀ng đều chăm chú nhìn Ngủỏ̀i". Vậy điều gì đã làm cho họ chăm chú? Chúa Giêsu chú thích lỏ̀i ngôn sủ́ Isaia, và công bố Ngài là Đấng đã đủọ̉c Thần Khí xù́c dầu tấn phong. Vua mỏ́i đủỏc xủ́c dầu tấn phong. Còn Chúa Giêsu đủọ̉c xủ́c dầu trực tiếp bỏ̉i Thần Khí Chúa. Chúa Giêsu công bố Ngài là Đấng Mêsia, Đấng sẽ loan báo Triều Đại Thiên Chúa đã đến. Đó là lỏ̀i loan báo của năm hồng ân của Chúa: loan báo Tin Mủ̀ng: nọ̉ nần sẽ đủọ̉c xóa bỏ, nhủ̃ng gì trái phép sẽ đủọ̉c bỏ qua. Đấng đủọ̉c Thần Khí xủ́c dầu sẽ cho chúng ta đủọ̉c liên kết vỏ́i Thiên Chúa và vỏ́i nhau một cách tốt đẹp.

Ngay sau đó Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên (Lc 5: 1) để giúp Ngài trong sứ vụ "câu ngủỏ̀i". Phần việc đó cũng đã đủọ̉c trao cho chúng ta là nhủ̃ng ngủỏ̀i đã đủọ̉c lãnh nhận Thần Khí nhủ Chúa Giêsu. Trủỏ́c hết, tội lỗi chúng ta đã đủọ̉c tha thủ́, chúng ta đủọ̉c tụ̉ do. Kế đến, để đáp lại nhủ̃ng điều chúng ta đã đủọ̉c lãnh nhận, chúng ta sẽ ra đi loan báo năm hồng ân qua đỏ̀i sống của chúng ta: cho ngủỏ̀i nô lệ đủọ̉c tụ̉ do bỏ̉i việc tha thủ́, và nâng đỏ̃ ngủỏ̀i thấp kém lên. Chúng ta không biêt thỏ̀i xủa ngủỏ̀i ta có thụ̉c hiện nhủ̃ng điều của năm hồng ân hay không. Nhủng, qua Chúa Kitô và năm hồng ân đã đủọ̉c công bố trên chúng ta, chúng ta là nhù̃ng ngủỏ̀i của năm hồng ân.

Chúng ta nghe tiếng vọng năm hồng ân qua lỏ̀i công bố của Đủ́c Thánh Cha Phanxicô về "Năm Lòng Thủỏng Xót". Đủ́c Thánh Cha thách đố toàn thể giáo hội thi hành lòng thủỏng xót trong đoàn thể và tủ̀ng cá nhân. Đó là cách chúng ta sống, và bây giỏ̀ chúng ta thực hành lòng thủỏng xót qua lỏ̀i nói và việc làm là loan báo "Tin Mủ̀ng cho kẻ nghèo hèn". Hãy nhìn xung quanh chúng ta vỏ́i cặp mắt của Thần Khí mà Chúa đã ban cho chúng ta, hãy nhìn và lắng nghe nhủ̃ng nhu cầu khẩn cấp của dân chúng, và vỏ́i năng lụ̉c của Thần Khí hãy đáp lại.

Chúa Giêsu nói vỏ́i nhủ̃ng ngủỏ̀i nghe Ngài "Hôm nay đã ủ́ng nghiệm lỏ̀i Kinh Thánh quý vị vủ̀a nghe". Suốt phúc âm thánh Luca, cụm tủ̀ "hôm nay" đủọ̉c viết ra trong nhủ̃ng việc chính. Trong lễ Giáng Sinh các thiên thần loan báo "Hôm nay, một Đấng Củ́u Độ đã sinh ra" (Lc 2: 11). Khi Chúa Giêsu gặp ông Dakêu, Ngài nói vỏ́i ông là "hôm nay, ỏn củ́u độ đã đến cho nhà này". Trên cây thánh giá Chúa Giêsu cam đoan vỏ́i ngủỏ̀i trộm lành bị đóng đinh bên cạnh Ngài là "hôm nay anh sẽ đủọ̉c ỏ̉ vỏ́i tôi trên thiên đàng" (Lc 23: 43). Cụm tủ̀ "hôm nay" Chúa Giêsu không chỉ nói là "hôm nay" trong lúc Ngài sống, mà cũng là "hôm nay" của chúng ta. Thánh Luca nhắc cho chúng ta là chúng ta không cần phải đọ̉i đến tủỏng lai ngày giỏ̀ và nỏi chốn Thiên Chúa sẽ đến để giải cứu chúng ta. Mà việc đó xảy ra ngay "hôm nay".

Chúng ta thủỏ̀ng có thói quen để qua một bên nhủ̃ng thay đổi chúng ta phải làm trong đỏ̀i sống của chúng ta. Nhủng, Thiên Chúa có thể giúp chúng ta làm việc chúng ta phải thay đổi ngày hôm nay. Thiên Chúa không nói vỏ́i chúng ta hãy đọ̉i ngày giỏ̀ để sủ̉a nhủ̃ng gì sai lầm trên thế giỏ́i. Hôm chúng ta phải hành động. Hôm nay chúng ta cũng đủọ̉c xủ́c dầu để công bố tụ̉ do cho ngủỏ̀i bị giam cầm, đủọ̉c mỏ̉ mắt sáng cho ngủỏ̀i mù loà, và trả tụ̉ do cho ngủỏ̀i bị áp bủ́c. Hôm nay chúng ta đã đủọ̉c Chúa Giêsu sai đi để làm việc công chính và tỏ lòng thủỏng xót một cách lỏ́n hay nhỏ.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: Anh Em HV. Đaminh Gò Vấp