Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 12 tháng 6 năm 2016

Chúa Nhật XI Thường Niên (C)


Phúc Âm: Lc 7, 36-50 {hoặc 7, 36 - 8, 3}


Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người nghĩ thầm rằng: "Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào: là một người tội lỗi". Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: "Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông". Simon thưa: "Xin Thầy cứ nói".

- "Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?" Simon đáp: "Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông đã xét đoán đúng". Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: "Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi; còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít".

Rồi Người bảo người đàn bà: "Tội con đã được tha rồi". Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: "Ông này là ai mà lại tha tội được?" Và Người nói với người đàn bà: "Đức tin con đã cứu con, con hãy về bình an".

{Sau đó Người rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: Maria gọi là Mađalêna, đã được chữa khỏi bảy quỷ ám, Gioanna vợ của Cusa viên quản lý của Hêrôđê, Susanna và nhiều bà khác: họ đã lấy của cải mình mà giúp Người.}

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật XI Thường Niên (C)
(2 Samuen 12:7-10, 13; Tvịnh 32; Galát 2:16, 19-21; Luca 7:36-8:3)


Tóm lược:
- Bài Tin Mừng hôm nay kể lại sự việc Chúa Giêsu dự tiệc tại nhà của một người Biệt Phái. Có một người đàn bà đem một bình dầu thơm. Chị khóc, lấy nước mắt tưới ướt chân Người. Rồi chị lấy tóc mình mà lau, sau đó hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Người Biệt Phái chứng kiến sự việc, lấy làm khó chịu vì ông ta biết người đàn bà này là một người tội lỗi, và không muốn tiếp xúc với hạng người như vậy. Gặp Chúa Giêsu là ước muốn của bà để được Người tha tội. Chúa xuống thế gian để cứu chuộc những người tội lỗi và tha thứ tội của họ nếu họ thật lòng ăn năn thống hối.

Suy niệm:
1- Thái độ của những người Biệt Phái đối với những người tội lỗi như thế nào?
2- Trong cuộc sống, lúc nào chúng ta có ý nghĩ như người Biệt Phái?

Thực Hành:
- Hãy làm một việc tốt để cầu nguyện cho những người không tin có Thiên Chúa.

Trẻ em:
- Trước khi đi ngủ, em hãy đọc kinh cho những người tội lỗi mau trở về với Chúa.

Cầu Nguyện:
- Lạy Chúa, người đàn bà tội lỗi đã can đảm vượt qua mọi nghi ngại, mặc cảm để đến gặp Chúa và xin Người tha tội. Xin Chúa giúp chúng con biết noi gương người phụ nữ đó, can đảm, vượt qua mọi khó khăn tìm đến Chúa để xin Người tha thứ mọi tội lỗi chúng con đã phạm vì Chúa là Thiên Chúa rất nhân từ, luôn tha thứ cho ai có lòng ăn năn thống hối. Amen.

_______________________________________________________________________________


ƠN THA THỨ - SỰ HUYỀN NHIỆM CỦA TÌNH YÊU THIÊN CHÚA


(2 Samuen 12:7-10, 13; Tvịnh 32; Galát 2:16, 19-21; Luca 7:36-8:3)


Trong tất cả bốn sách phúc âm đều có câu chuyện một người phụ nữ xức dầu Chúa Giêsu. Nhưng, các câu chuyện được trình bày trong bối cảnh khác nhau. Đúng thật là có một phụ nủ̃ xù́c dầu Chúa Giêsu. Mặc dù có sụ̉ phân biệt trong bối cảnh trình bày câu chuyện, chỉ có một phụ nủ̃ xủ́c dầu Chúa Giêsu thôi. Và một lần khác Chúa Giêsu đủọ̉c xủ́c dầu là khi Ngài chịu phép rủ̉a và đủọ̉c Chúa Thánh Thần xủ́c dầu.

Ngoài phúc âm thánh Luca, các phúc âm kia đều kể câu chuyện ngủỏ̀i phụ nủ̃ xủ́c dầu trủỏ́c khi Chúa Giêsu chịu thủỏng khó. Phúc âm thánh Luca kể câu chuyện đó ỏ̉ phía bắc Galilê khi Chúa Giêsu ỏ̉ trong nhà một ngủỏ̀i Pharisêu. Vì thánh Luca có tài kể chuyện, nên câu chuyện ngủỏ̀i phụ nủ̃ xủ́c dầu Chúa Giêsu tồn tại mãi trong trí nhỏ́ của chúng ta. Chúng ta không biết tên ngủỏ̀i phụ nủ̃ đó, mặc dù có ngủỏ̀i nói lầm tên chị ta là Maria Mácđala. Phụ nủ̃ đó bị gọi là "người tội lỗi", và có ngủỏ̀i kết luận chị ta là một gái điếm. Nhủng, ngủỏ̀i phụ nủ̃ đó có thể là một ngủỏ̀i kẻ ngoại mà ngủỏ̀i Do thái thường cho là ngủỏ̀i tội lỗi, hay ngủỏ̀i đó là ngủỏ̀i bị đau ốm, vì có ngủỏ̀i cho sụ̉ đau ốm của chị ta là sụ̉ trủ̀ng phạt bởi tội lỗi.

Trong phúc âm việc đón tiếp khách là điều rất quan trọng. Cử chỉ Chúa Giêsu đón tiếp các người tội lỗi và gái điếm là điều bị những người trong hàng ngũ tôn giáo chỉ trích. (Còn các người thuộc phái Pharisêu và các kinh sư thì lẩm bẩm: Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng (Lc 15:2). Ông Pharisêu Simon đón tiếp Chúa Giêsu, nhủng đó là củ̉ chỉ bên ngoài. Khi ông ta mỏ̀i Chúa Giêsu đến nhà ông ta, ông ta không tỏ vẻ đón tiếp theo lệ thủỏ̀ng là: hôn Ngủỏ̀i khách, đem nủỏ́c rủ̉a chân cho khách, và xủ́c dầu thỏm trên đầu khách.

Trủỏ́c đó, trong phúc âm thánh Luca, khi cha mẹ Chúa Giêsu đem con lên dâng trong Đền Thỏ̀, ông Simêon nói với Bà Maria là "Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm cớ bị ngủỏ̀i đỏ̀i chống đối - còn chính Bà thì một lủỏ̃i gủỏm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà, ngõ hầu nhủ̃ng ý nghĩ tủ̀ thâm tâm nhiều ngủỏ̀i phải lộ ra". (Lc 2:34-35). Đó là điều xảy ra trong câu chuyện hôm nay: ý nghĩ của ông Simon đã lộ ra, ông ta không nghĩ như Thiên Chúa nghĩ.

Thánh Luca kể câu chuyện vào phần trủỏ́c của phúc âm. Luca có ý đủa ra hai thái độ về sứ vụ của Chúa Giêsu: ngủỏ̀i tội lỗi đáp ủ́ng lòng nhân ái của Chúa Giêsu, và nhủ̃ng kinh sủ lãnh đạo tôn giáo chống lại Chúa Giêsu và Tin Mủ̀ng Ngài đem đến. Câu chuyện cũng là một hình ảnh khác về việc Chúa Giêsu ăn uống vỏ́i phủỏ̀ng tội lỗi: có ngủỏ̀i phụ nủ̃ đủọ̉c tha thủ́ nhiều, và ngủỏ̀i khác nhủ ngủò̀i Pharisêu đủọ̉c tha thủ́ ít. Ngủỏ̀i phụ nủ̃ hiểu điều đó, nhủng ngủỏ̀i Pharisêu thì không. Chúa Giêsu tỏ lòng tha thủ́ cho cả hai ngủỏ̀i, nhủng chỉ có ngủỏ̀i phụ nủ̃ là ngủỏ̀i tội lỗi nhiều lãnh nhận đủọ̉c ỏn huệ đó.

Ánh sáng của tình thủỏng chiếu rọi qua củ̉ chỉ của ngủỏ̀i phụ nủ̃. Có nhiều bình luận về năng lụ̉c của đoạn sách này. Lỏ̀i bình luận tôi nghe suốt đỏ̀i tôi là lòng thủỏng yêu nhiều của ngủỏ̀i phụ nủ̃ đã làm cho chị ta đủọ̉c ỏn tha thủ́ nhiều. Quan niệm này đủa đến sụ̉ bình luận thần học về việc làm và ỏn thánh. Chính "việc làm" của ngủỏ̀i phụ nủ̃ làm chị ta đủọ̉c "hủỏ̉ng" ỏn tha thủ́.

Một quan niệm khác nhủ thánh Phaolô nói hôm nay "Con ngủỏ̀i đủọ̉c nên công chính không phải nhỏ̀ làm nhủ̃ng gì Luật dạy, nhủng nhỏ̀ tin vào Đủ́c Giêsu Kitô…". Có lẽ "Sách Kinh Thánh Mỏ́i" sau này nói đến quan niệm thủ́ hai này. Sách Kinh Thánh Mỏ́i viết lỏ̀i Chúa Giêsu nói vỏ́i ông Simon: "Vì thế tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhủng đã đủọ̉c tha, bằng cỏ́ là chị đã yêu mến nhiều”. Điều này nói rõ hỏn về ỏn huệ là nói về chị phụ nủ̃ đã đủọ̉c cảm nghiệm trủỏ́c về ỏn tha thủ́ khiến cô phải tìm Ðức Chúa Giêsus ra và dẫn đến cử chỉ khẩn thiết của cô về tình yêu đối với Ngài. Từ "vì thế" trong bản dịch nhấn mạnh trình tự này: tha thứ trước những cử chỉ yêu thương. Nên khiến cho chị ta tìm đến Chúa Giêsu và bày tỏ củ̉ chỉ tạ ỏn về nhủ̃ng gì Thiên Chúa đã làm cho chị ta qua Chúa Giêsu.

Thủ̉ hỏi chúng ta có biết ỏn tha thủ́ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta lần này qua lần khác không? Việc nhỏ́ lại điều này có làm cho chúng ta thêm lòng cảm tạ hay không? Ỏn huệ đã ban nhủng không cho chúng ta, và Bí tích Thánh Thể là đáp ủ́ng lỏ̀i tạ ỏn của chúng ta. Thiên Chúa đã làm gì cho chúng ta? Ngài thủỏng yêu chúng ta không kể gì đến chúng ta. Chúng ta đã làm gì để đáp lại ỏn đó? Chúng ta hãy chủ́ng tỏ lòng yêu thủỏng đó vỏ́i kẻ khác nhủ chúng ta đã đủọ̉c hủỏ̉ng.

Đôi khi, cũng nhủ ngủỏ̀i phụ nủ̃, thái độ yêu mến có thể bị hiểu lầm. Chúng ta có thể chủ́ng tỏ tình yêu mến đó qua sụ̉ hiểu lầm chỉ trích của nhủ̃ng ngủỏ̀i xung quanh chúng ta. Nhủ "Ngủỏ̀i đó không đáng đủọ̉c ỏn tha thủ́ của bạn"; "Ngủỏ̀i đó đã làm gì cho bạn mà bạn lại tủ̉ tế vỏ́i ngủỏ̀i đó đến thế?"; "Theo ý tôi, nhủ̃ng tù nhân không đáng đủọ̉c ỏn nghỉ ngỏi".

Ông Simon biết rõ sụ̉ phân biệt giủ̃a "chúng ta và họ"; giủ̃a phủỏ̀ng tội lỗi và ngủỏ̀i công chính; “giủ̃a ngủò̀i trong sạch và ngủỏ̀i ô uế". Chúng ta cũng đã học đủọ̉c một bài học quý giá diễn ra trong thái độ chúng ta đối vỏ́i: nhủ̃ng ngủỏ̀i di củ bất họ̉p pháp; ngủỏ̀i bị nghiện ma tuý; các tù nhân; ngủỏ̀i thay đổi giới tính; ngủỏ̀i vô gia củ v.v.

Ông Simon, ngủỏ̀i chủ nhà, không tỏ thái độ đón tiếp khách một cách đúng tục lệ. Vậy vì lý do gì mà ông ta đã mỏ̀i Chúa Giêsu đến nhà ông ta? Có phải vì ông ta làm nhủ vậy để theo bổn phận xã giao phải không? Có phải một ngủỏ̀i lãnh đạo tôn giáo địa phủỏng cần phải mỏ̀i một ngủỏ̀i đi giảng dạy hay không? Có phải ông ta đã nghe nói đến nhủ̃ng lỏ̀i giảng dạy và nhủ̃ng phép lạ của Chúa Giêsu, và bây giỏ̀ ông ta muốn xem thử Chúa Giêsu có chính đáng hay không? Ông Simon không phải là một chủ nhà đón tiếp khách nồng hậu, nhủng Chúa Giêsu lại là ngủỏ̀i được đón tiếp nồng hậu. Mặc dù Chúa Giêsu là một ngủỏ̀i khách đến ăn tại nhà ông Simon, Chúa Giêsu đóp tiếp ngủỏ̀i phụ nủ̃. Chúa Giêsu đã làm điều mà ngủỏ̀i chống đối gọi là Ngài đón tiếp phủỏ̀ng tội lỗi. Đó là điều Chúa Giêsu làm cho chúng ta trong Bí Tích Thánh Thể này. Chúng ta vào nhà Chúa Giêsu cảm nghiệm chúng ta đã sỏ suất và đã phạm tội. Dù vậy, chúng ta đã đủọ̉c mỏ̀i đến dụ̉ tiệc ỏ̉ nhà Chúa. Và, ỏ̉ đây chúng ta đủọ̉c ỏn tha thủ́, và lãnh lủỏng thụ̉c tốt lành thêm năng lụ̉c cho chúng ta nên môn đệ của Chúa. Chúng ta đón tiếp khách cùng vỏ́i chị phụ nủ̃, và nhủ̃ng ngủỏ̀i khác đã đến để ca ngọ̉i Thiên Chúa. Ngủỏ̀i chủ nhà nói lỏ̀i đón tiếp nồng hậu, ban ỏn tha thủ́, và cho chúng ta lủỏng thụ̉c đầy đủ.

Khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ, Ngài giảng dạy trong đền thỏ̀ ỏ̉ Nadareth (Lc 4:14-30: Và ỏ̉ đó Ngài công bố "một năm hồng ân của Chúa"). Chúa Giêsu công bố năm hồng ân khi các món nọ̉ sẽ đủọ̉c bãi bỏ, và mọi ngủỏ̀i sẽ tỏ thái độ cảm thông vỏ́i nhau. Tình thủỏng yêu cần sụ̉ rộng lủọ̉ng trong khi chúng ta đủọ̉c sai đi để chia sẻ vỏ́i ngủỏ̀i khác ỏn tha thủ́ mà chúng ta đã đủọ̉c lãnh nhận. Chúng ta làm hết sủ́c chúng ta để giúp họ khỏi bị áp bủ́c vì màu da nủỏ́c tóc, vì nghèo nàn, vì chiến tranh, vì sụ̉ bất công v. v... Năm hồng ân cần nhủ̃ng điều này, và như Chúa Giêsu lúc thi hành sứ vụ Ngài đã loan báo trủỏ́c và công bố "một năm hồng ân của Chúa".

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP