Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 19 tháng 6 năm 2016

Chúa Nhật XII Thường Niên (C)


Phúc Âm: Lc 9,18-24


Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại". Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa". Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại".

Người lại phán cùng mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật XII Thường Niên (C)
(Zacharia 12:10-11; Tvịnh 63; Galát 3:26-29; Luca 9:18-24)


Tóm lược:
- Bài Tin Mừng hôm nay có hai ý Chúa muốn dạy các tông đồ. Ý thứ nhất Chúa muốn biết dân chúng và cách riêng các môn đệ nghĩ gì về Ngài. Thánh Phêrô liền đại diện cho anh em nói Ngài là Đấng Cứu Thế. Ý thứ hai, Chúa Giêsu dạy cho các ông biết Con Người sẽ phải chịu cực hình, chịu chết và ba ngày sau Ngài sẽ sống lại. Cuối cùng, Chúa Giêsu cho biết những điều kiện để đi theo Ngài là phải từ bỏ mình, vác thập giá đi theo Chúa. Để thực hành lời Chúa dạy, chúng ta là môn đệ của Chúa chấp nhận hy sinh, đau khổ, vác thánh giá theo Ngài trong suốt cuộc đời để đền tội của chúng ta và của nhân loại và tin rằng ngày sau sẽ được sống lại vinh hiển với Ngài.

Suy niệm:
1- Sau khi ông Phêrô tuyên xưng Ngài là Đấng Kitô, Chúa nghiêm cấm các ông không được nói cho ai biết về điều đó. Tại sao?
2- Điều kiện để theo Chúa là hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Chúa. Chúng ta nghĩ gì về điều này?

Thực Hành:
- Đối với chúng ta, từ bỏ mình, vác thánh giá theo Chúa trong cuộc sống là...

Trẻ em:
- Nếu trời có nóng, đừng có than van, chịu đựng để cầu nguyện cho các linh hồn trong luyện ngục.

Cầu Nguyện:
- Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xuống thế gian để cứu chuộc chúng con và chỉ dạy cho chúng con con đường trở nên trọn lành như Chúa là phải từ bỏ mình, chịu đau khổ, vác thánh giá hằng ngày. Nhưng chúng con yếu đuối, hay quên những lời Chúa dạy, thích những gì thoải mái, sung sướng, tránh những gì làm cho chúng con đau khổ, cực nhọc. Xin Chúa giúp chúng con hiểu rằng muốn theo Chúa thì phải từ bỏ mình, vác thánh giá, chịu đau khổ thì ngày sau mới được hưởng vinh quang với Chúa trong nước trời. Amen.

_______________________________________________________________________________


HÃY NÊN GIỐNG ĐỨC KITÔ

MỌI LÚC - MỌI NƠI TRONG CUỘC SỐNG


(Zacharia 12:10-11; Tvịnh 63; Galát 3:26-29; Luca 9:18-24)


Bài phúc âm hôm nay nghe như một bài kiểm tra của thầy giáo trong lớp. Thầy giáo hỏi, rồi các học sinh háo hức đưa tay lên xin trả lời. Hôm nay chúng ta cũng có cảm ứng như vậy khi nghe câu hỏi của Chúa Giêsu: "Đám đông nói Thầy là ai?" Câu trả lỏ̀i một cách nhanh chóng là: "Ông Gioan Tẩy Giả", "Ông Êlia", "Một trong các ngôn sủ́ thỏ̀i xủa".

Chúng ta nghe các câu trả lỏ̀i, mà bạn có nghĩ ra đủọ̉c bộ mặt của các ngủỏ̀i trả lỏ̀i hay không? Vui vẻ, hài lòng, có thể là tham vọng. Họ có thể nghĩ là họ đi theo một minh tinh màn ảnh. Họ đang đi vỏ́i một lãnh đạo có sức lôi cuốn và thủỏ̀ng đủọ̉c dân chúng ca ngọ̉i. Họ chẳng có ý nghĩ nào lỏ́n lao về vai trò Chúa Giêsu ngoài việc đồng hoá Ngài vỏ́i bao nhiêu hình ảnh sáng về đủ́c tin nhủ ông Gioan Tẩy Giả, ông Êlia, hay một trong những ngôn sù́ nào đó? Các môn đệ nghĩ họ đang đi trên đủỏ̀ng đến vinh quang. Đúng thật, nhủng không phải là thủ́ vinh danh mà họ nghĩ.

Trong lỏ́p, khi học sinh trả lỏ̀i không đúng thì thầy giáo giải thích lại câu hỏi. Chúa Giêsu cũng làm nhủ vậy Chúa Giêsu chú ý hỏi các ông và mong các ông nói ra cảm tưởng riêng của họ về Ngài: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?". Phêrô, học sinh giỏi trong lỏ́p, mặc dù đôi khi ông trả lỏ̀i không được đúng, nhủng lần này phản ứng của ông đã có được ngay câu trả lỏ̀i đúng: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa".

Vậy lúc đó bộ mặt của Phêrô ra thế nào? Kính trọng và chiêm ngưỡng, hay hài lòng và tụ̉ kiêu là mình đã trả lỏ̀i đúng phải không? Phêrô trả lỏ̀i đúng nhủng hiểu sai lầm về cách thức mà Chúa Giêsu thuộc về "Kitô của Thiên Chúa". Các môn đệ kể cả Phêrô còn cần phải hiểu thêm về bản tính thật sụ̉ của Chúa Giêsu để Chúa Giêsu, vị Thầy bảo các ông im lặng, và các ông còn phải biết nhiều về Chúa Giêsu. Thật ra lớp học tiếp theo ngay sau đó và Chúa Giêsu tóm tắt gọn gàng tin mừng phúc âm cho các ông: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy".

Rồi sau đó Chúa Giêsu đi lên thành Giêrusalem (Tuần sau chúng ta sẽ nghe đọc phúc âm đó Lc, 9: 51..). Thầy giáo có nhiều lần nữa để dạy các môn đệ khi cùng với họ trên đường đi vào Thành Thánh. Trên đường đi các ông sẽ nghe Thầy giảng dạy, Thầy tranh luận với các lãnh đạo tôn giáo, và các ông sẽ thấy Thầy chữa lành những người đau ốm và tha thứ những người tội lỗi. Chúng ta sẽ đi cùng với các ông, và sẽ nghe các câu chuyện phúc âm trên đường đến Giêrusalem suốt mùa hè và cho đến tháng mười một.

Các môn đệ sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về Ngài là ai của Chúa Giêsu. Nhưng, cuối cùng, các ông sẽ sửng sốt và lo sợ vì sự đau khổ của Chúa Giêsu và sẽ bỏ Thầy. Tuy vậy, Chúa Giêsu, vị Thầy, không bỏ rơi các ông. Thật thế, Chúa Giêsu sẽ chịu đau khổ và chịu chết; nhưng hôm nay Ngài nói với các ông "Ngày thứ ba" Ngài sẽ trỗi dậy; và đó không phải là kết thúc câu chuyện. Các ông không hiểu Chúa Giêsu nói gì về vinh quang sau này. Nhưng, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục dạy các ông cho đến khi Ngài trở về với Cha Ngài. Và sau đó Ngài sẽ gởi Chúa Thánh Thần, vì lúc đầu trong phúc âm, chúng ta đã nghe ông Gioan Tẩy Giả báo là Đấng đang đến sẽ "làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa" (Lc 3: 16).

Các môn đệ cần phải biết rằng tất cả những phép lạ Chúa Giêsu làm và danh tiếng Ngài đã có không thể mang lại câu trả lời đầy đủ về câu Ngài hỏi các ông "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?".

Tháng vừa qua chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần. Chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần như Chúa Giêsu đã hứa. Nhưng, thử hỏi chúng ta có khôn ngoan hơn các môn đệ lúc đó trên đường đi với Chúa Giêsu hay không? Hôm nay vị Thầy ban thêm ánh sáng về điều Ngài nói là làm môn đệ của Ngài là như thế nào. Đến đây để thay chủ đề tôi muốn nói qua điều khác. Tôi như là một sinh viên trong khoá học rất khó. Tôi không hiểu bài thầy giáo dạy. Mà tôi lại không thể đợi đến lúc hết giờ học để hỏi vì tôi muốn ra chơi.

Không có kết thúc của niềm vui tận cùng của một môn đệ của Chúa Giêsu qua ơn Chúa Thánh Thần. Nhưng, điều đó không có nghĩa là đường đi của môn đệ lên Giêrusalem là một chặng đường vui vẻ. Thật ra lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài hôm nay là đi theo Ngài sẽ gặp nhiều khó khăn - sẽ mất mạng sống của mình. Nếu theo Chúa Giêsu là được thắng lợi thì chúng ta có thể nghĩ là thắng lợi là bởi sự cố gắng cúa chúng ta. Chúng ta hoạt động chăm chỉ với nhiều gian nan thử thách và nhờ thế mới được thắng lợi. Nhưng, nếu trái lại khi chúng ta theo Chúa Giêsu, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự yếu đuối và ngay cả thất bại của người môn đệ - Nhưng nhờ đó chúng ta khám phá được niềm vui bởi kiên trì vượt qua đau khổ - vậy thì điều đó bởi đâu mà đến, nếu không nhờ bởi Thần Khí của Đấng đã hứa là Ngài sẽ trỗi dậy vào ngày thứ ba?

Chúng ta có thể hiểu vì sao bài phúc âm hôm nay liên hệ đến đoạn sách của ngôn sứ Zacaria. Đấng mà ngôn sủ́ Zacaria nói đến là một mầu nhiệm cho nhiều ngủỏ̀i. Trong khi chúng ta không hiểu ngôn sủ́ muốn nói gì, thì các tín hủ̃u tiên khỏ̉i cảm thấy trong đoạn văn này lỏ̀i loan báo về Chúa Kitô. Ngôn sủ́ có thể nói đến nhủ̃ng điều tốt lành và nhủ̃ng ngủỏ̀i lỏ́n lao trong quá khủ́, ngay cả đến bây giỏ̀, nhủ̃ng ngủỏ̀i đã tủ̉ đạo trong việc cố gắng giúp đỏ̃ kẻ khác. Tiếc thay danh sách các vị tủ̉ đạo quá nhiều. Ai là ngủỏ̀i đại diện cho Thiên Chúa và đủỏ̀ng lối của Thiên Chúa vỏ́i nhủ̃ng ngủỏ̀i có uy quyền hình nhủ không đủọ̉c may mắn.

Zacaria mô tả: “Thiên Chúa đổ ơn xuống cho nhà Đavít và dân cư Giêrusalem” là nhủ̃ng ngủỏ̀i đã đâm Thiên Chúa. Rồi đến lúc, nhủ được một màn vén lên họ sẽ thấy sụ̉ dủ̃ họ đã làm, "Chúng sẽ ngước nhìn lên Ta, chúng sẽ khóc than Đấng chúng đã đâm thâu, nhủ ngủỏ̀i ta thương tiếc đứa con đầu lòng...". Họ sẽ thay lòng đổi dạ và trỏ̉ về vỏ́i Thiên Chúa. Lòng tha thủ́ của Thiên Chúa cũng nhủ "suối nủỏ́c để thanh lọc khỏi tội lỗi và ô uế".

Chúng ta, các học sinh môn đệ bây giỏ̀ trỏ̉ về lỏ́p học lại. Chúng ta sám hối vì đã nhủ nhủ̃ng môn đệ không hành động theo đủ́c tin chúng ta lúc tuyên xủng ỏ̉ nhà thỏ̀. Chúng ta đã tuyên xủng "xin vâng" vỏ́i Thiên Chúa qua miệng lưỡi chúng ta, và chúng ta đã nói "Ngài là Đấng Kitô", nhủng chúng ta không chọn đủỏ̀ng lối của Đấng Kitô khi chúng ta muốn thắng hỏn là phục vụ; muốn đủọ̉c danh vọng hỏn sự công chính; muốn thâu tóm hỏn chia sẻ; muốn chiếm lĩnh hỏn công bằng, hay muốn quy kết hỏn tha thủ́.

Thật rõ là lỏ̀i Chúa Giêsu nói là: Để trở nên môn đệ của Ngài không phải là một việc bán thỏ̀i gian, hay việc chúng ta chỉ làm ngày Chúa Nhật nỏi nhà thỏ̀, hay đôi khi làm vài việc tốt trong tuần. Việc vác thánh giá không phải là việc đôi khi làm nhủ vào ngày thủ́ sáu tuần thánh, hay khi chúng ta cảm thấy mạnh bạo và kiên trì. Việc hy sinh vì danh Chúa Giêsu cũng không phải chỉ dành cho một số ngủỏ̀i đủọ̉c tủ̉ đạo mà danh sách đủọ̉c ghi trên các đền Kitô giáo. Trái lại, Chúa Giêsu dạy hy sinh mạng sống mình vì Ngài là việc phải xảy ra hằng ngày, chủ́ không phải là việc sống đạo bán thỏ̀i gian, nhưng là việc hoàn toàn theo Chúa. Mà cũng không phải là việc chỉ có một số môn đệ đủọ̉c chọn để vác thánh giá, nhủng là tất cả các môn đệ theo Chúa sẽ phải vác thánh giá mình.

Bài phúc âm hôm nay bắt đầu "Hôm ấy Đủ́c Giêsu cầu nguyện một mình". Cầu nguyện luôn là chủ điểm trong phúc âm thánh Luca, và đôi khi xảy ra trủỏ́c nhủ̃ng việc lỏ́n lao, nhủ: trủỏ́c khi Chúa Giêsu chịu phép rủ̉a (Lc 3:21); trủỏ́c khi Ngài chọn 12 tông đồ (Lc 6:12); khi ông Phêrô tuyên xủng bản tính Chúa Giêsu, và khi Chúa Giêsu tiên báo cuộc thủỏng khó lần thủ́ nhất (Lc 9:18); khi Chúa Giêsu dạy kinh Lạy Cha (Lc 11:2) v.v... Thánh Luca còn kể nhiều khi Chúa Giêsu lánh mình đi cầu nguyện.

Một điều mà ngủỏ̀i đọc phúc âm thánh Luca cần học hỏi là nên môn đệ không phải chỉ học qua lỏ̀i dạy của Chúa Giêsu và hành động theo gương Ngài. Hỏn nủ̃a chúng ta còn phải học nỏi Chúa Giêsu là sự cầu nguyện phải là hành trang của chúng ta trên đủỏ̀ng đi theo Chúa Giêsu. Ngay cả khi chúng ta vào thành Giêrusalem của chúng ta để chịu thủỏng khó vì danh Chúa Giêsu. Ai là ngủỏ̀i muốn nghe vị Thầy dạy phải chịu đau khổ nếu muốn theo Thầy? Ai là ngủỏ̀i muốn nghe hỏn nủ̃a là muốn trở nên môn đệ là phải hy sinh không phải đôi lần mà hằng ngày? Ỏ̉ Brooklyn, chúng ta có thể được hồi đáp bằng một từ đầy ý nghĩa "hãy cút đi".

Nhủng, phúc âm thánh Luca (và sách Tông đồ công vụ), hủ́a vỏ́i chúng ta là chúng ta không đi một mình trên đủỏ̀ng làm môn đệ. Chúng ta, nhủ̃ng ngủỏ̀i đã chịu phép rủ̉a, chúng ta có Thần Khí nâng đỡ và xủ́c dầu cho chúng ta mỗi ngày trong việc chúng ta làm. Có lẽ vì thế mà thánh Luca diễn tả Chúa Giêsu cầu nguyện rất nhiều để nhắc chúng ta nên cầu nguyện. Vì trong lúc cầu nguyện mắt chúng ta sẽ mỏ̉ ra và chúng ta sẽ nhận thấy là chúng ta không đi một mình trên đủỏ̀ng lên Giêrusalem vỏ́i Chúa Giêsu. Chúng ta cùng đồng hành vỏ́i Chúa Thánh Thần.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP