Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Chúa Nhật Lễ Lá Năm C

ngày 20 tháng 3 năm 2016


Tin Mừng Lc 22,14 – 23,56


Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người. Người nói với các ông: "Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa". Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: "Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. Bởi vì, Thầy bảo cho anh em biết, từ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Triều Đại Thiên Chúa đến".
Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy". Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.
"Nhưng này bàn tay kẻ nộp Thầy đang cùng đặt trên bàn với Thầy. Đã hẳn Con Người ra đi như đã ấn định, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người". Các Tông Đồ bắt đầu bàn tán với nhau xem ai trong Nhóm lại là kẻ toan làm chuyện ấy.
Các ông còn cãi nhau sôi nổi xem ai trong Nhóm được coi là người lớn nhất. Đức Giê-su bảo các ông: "Vua của các dân thì lấy quyền mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Anh em thì không như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ.
"Còn anh em, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy, giữa những lúc Thầy gặp thử thách gian nan. Vì thế, Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy, và ngự toà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en".
Rồi Chúa nói: "Si-mon, Si-mon ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của anh nên vững mạnh". Ông Phê-rô thưa với Người: "Lạy Chúa, với Chúa, con sẵn sàng vào tù, và có chết cũng cam". Đức Giê-su lại nói: "Này anh Phê-rô, Thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy, thì đã ba lần anh chối là không biết Thầy".
Rồi Người nói với các ông: "Khi Thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bị, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không?" Các ông đáp: "Thưa Thầy, không". Người bảo các ông: "Nhưng bây giờ, ai có túi tiền thì hãy mang theo, ai có bao bị cũng vậy; còn ai chưa có gươm thì bán áo đi mà mua. Vì Thầy bảo cho anh em hay: cần phải ứng nghiệm nơi bản thân Thầy lời Kinh Thánh đã chép: Người bị liệt vào hàng phạm pháp. Thật vậy, những gì đã chép về Thầy sắp được hoàn tất". Các ông nói: "Lạy Chúa, đã có hai thanh gươm đây". Người bảo họ: "Đủ rồi!"
Rồi Người đi ra núi Ô-liu như đã quen. Các môn đệ cũng theo Người. Đến nơi, Người bảo các ông: "Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ". Rồi Người đi cách các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha". Bấy giờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người. Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, Người liền nói với các ông: "Sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ".
Người còn đang nói, thì kìa một đám đông xuất hiện, và kẻ dẫn đầu tên là Giu-đa, một người trong Nhóm Mười Hai. Hắn lại gần Đức Giê-su để hôn Người. Đức Giê-su bảo hắn: "Giu-đa ơi! Anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?" Thấy việc sắp xảy ra, những kẻ đứng chung quanh Người liền hỏi: "Lạy Chúa, chúng con tuốt gươm chém được không?" Thế rồi một người trong nhóm chém tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai bên phải. Nhưng Đức Giê-su lên tiếng: "Thôi, ngừng lại". Và Người sờ vào tai tên đầy tớ mà chữa lành. Rồi Đức Giê-su nói với các thượng tế, lãnh binh Đền Thờ và kỳ mục đến bắt Người: "Các ông đem gươm giáo gậy gộc đến như thể bắt một tên cướp sao? Ngày ngày, tôi ở giữa các ông trong Đền Thờ, mà các ông không tra tay bắt. Nhưng đây là giờ của các ông và quyền lực của tối tăm".
Họ bắt Đức Giê-su, điệu Người đến nhà vị thượng tế. Còn ông Phê-rô thì theo xa xa. Họ đốt lửa giữa sân và đang ngồi quây quần với nhau, thì ông Phê-rô đến ngồi giữa họ. Thấy ông ngồi bên ánh lửa, một người tớ gái nhìn ông chòng chọc và nói: "Cả bác này cũng đã ở với ông ấy đấy!" Ông liền chối: "Tôi có biết ông ấy đâu, chị!" Một lát sau, có người khác thấy ông, liền nói: "Cả bác nữa, bác cũng thuộc bọn chúng!" Nhưng ông Phê-rô đáp lại: "Này anh, không phải đâu!" Chừng một giờ sau, có người khác lại quả quyết: "Đúng là bác này cũng đã ở với ông ấy, vì bác ta cũng là người Ga-li-lê". Nhưng ông Phê-rô trả lời: "Này anh, tôi không biết anh nói gì!" Ngay lúc ông còn đang nói, thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn ông, ông sực nhớ lời Chúa đã bảo ông: "Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần". Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.
Những kẻ canh giữ Đức Giê-su nhạo báng đánh đập Người. Chúng bịt mắt Người lại, rồi hỏi rằng: "Nói tiên tri xem: ai đánh ông đó?" Chúng còn thốt ra nhiều lời khác xúc phạm đến Người.
Khi trời sáng, đoàn kỳ mục trong dân, các thượng tế và kinh sư nhóm họp. Họ điệu Người ra trước Thượng Hội Đồng và hỏi: "Ông có phải là Đấng Mê-si-a thì nói cho chúng tôi biết!" Người đáp: "Tôi có nói với các ông, các ông cũng chẳng tin; tôi có hỏi, các ông cũng chẳng trả lời. Nhưng từ nay, Con Người sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa toàn năng". Mọi người liền nói: "Vậy ông là Con Thiên Chúa sao?" Người đáp: "Đúng như các ông nói, chính tôi đây". Họ liền nói: "Chúng ta cần gì lời chứng nữa? Chính chúng ta vừa nghe miệng hắn nói!" Toàn thể cử toạ đứng lên, điệu Đức Giê-su đến ông Phi-la-tô.
Họ bắt đầu tố cáo Người rằng: "Chúng tôi đã phát giác ra tên này sách động dân tộc chúng tôi, và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Xê-da, lại còn xưng mình là Mê-si-a, là Vua nữa". Ông Phi-la-tô hỏi Người: "Ông là Vua dân Do-thái sao?" Người trả lời: "Chính ngài nói đó". Ông Phi-la-tô nói với các thượng tế và đám đông: "Ta xét thấy người này không có tội gì". Nhưng họ cứ khăng khăng nói: "Hắn đã xúi dân nổi loạn, đi giảng dạy khắp vùng Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê cho đến đây". Nghe nói thế, ông Phi-la-tô liền hỏi xem đương sự có phải là người Ga-li-lê không. Và khi biết Người thuộc thẩm quyền vua Hê-rô-đê, ông liền cho gửi Người lên vua Hê-rô-đê, lúc ấy đang có mặt tại Giê-ru-sa-lem.
Vua Hê-rô-đê thấy Đức Giê-su thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp Người bởi đã từng nghe nói về Người. Vả lại, vua cũng mong được xem Người làm một hai phép lạ. Nhà vua hỏi Người nhiều điều, nhưng Người không trả lời gì cả. Các thượng tế và kinh sư đứng đó, tố cáo Người dữ dội. Vua Hê-rô-đê cùng với bọn lính tỏ ra khinh dể Người, khoác cho Người một chiếc áo rực rỡ mà chế giễu, rồi cho giải Người lại cho ông Phi-la-tô. Ngày hôm ấy, vua Hê-rô-đê và tổng trấn Phi-la-tô bắt đầu thân thiện với nhau, chứ trước kia hai bên vẫn hiềm thù.
Bấy giờ ông Phi-la-tô triệu tập các thượng tế, thủ lãnh và dân chúng lại mà nói: "Các ngươi nộp người này cho ta, vì cho là tay kích động dân, nhưng ta đã hỏi cung ngay trước mặt các ngươi, mà không thấy người này có tội gì, như các ngươi tố cáo. Cả vua Hê- rô-đê cũng vậy, bởi lẽ nhà vua đã cho giải ông ấy lại cho chúng ta. Và các ngươi thấy đó, ông ấy chẳng can tội gì đáng chết cả. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra". Vào mỗi dịp lễ lớn, ông Phi-la-tô phải phóng thích cho họ một người tù. Nhưng tất cả mọi người đều la ó: "Giết nó đi, thả Ba-ra-ba cho chúng tôi!" Tên này đã bị tống ngục vì một vụ bạo động đã xảy ra trong thành, và vì tội giết người. Ông Phi-la-tô muốn thả Đức Giê-su, nên lại lên tiếng một lần nữa. Nhưng họ cứ một mực la lớn: "Đóng đinh! Đóng đinh nó vào thập giá!" Lần thứ ba, ông Phi-la-tô nói với họ: "Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác? Ta xét thấy ông ấy không có tội gì đáng chết. Vậy ta sẽ cho đánh đòn rồi thả ra". Nhưng họ cứ la to hơn, nhất định đòi phải đóng đinh Người. Và tiếng la càng thêm dữ dội. Và ông Phi-la-tô phán quyết chấp thuận điều họ yêu cầu. Ông phóng thích người tù họ xin tha, tức là tên bị tống ngục vì tội bạo động và giết người. Còn Đức Giê-su thì ông trao nộp theo ý họ muốn.
Khi điệu Đức Giê-su đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giê-su. Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: "Phúc thay những đàn bà hiếm hoi, những lòng dạ không sinh không đẻ, những kẻ không cho bú mớm!" Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi!, và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao?" Có hai tên gian phi cũng bị điệu đi hành quyết cùng với Người.
Khi đến nơi gọi là "Đồi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm". Rồi họ bắt thăm mà chia nhau áo của Người.
Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo n: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô, của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!" Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!" Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người Do-thái".
Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!" Nhưng tên kia mắng nó: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!" Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!" Và Người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng".
Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời tối đi. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở.

(quỳ gối, thinh lặng trong giây lát)

Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa: "Người này quả thật là công chính!". Và khi thấy những việc xảy ra như thế, tất cả những đám người đã tụ tập đông đảo để xem cảnh tượng ấy đều đấm ngực trở về nhà. Đứng đàng xa, có tất cả những người quen biết Đức Giê-su cũng như những phụ nữ đã theo Người từ Ga-li-lê; các bà đã chứng kiến những việc ấy.
Và này có một người tên là Giô-xép, thành viên của Thượng Hội Đồng, một người lương thiện, công chính. Ông đã không tán thành quyết định và hành động của Thượng Hội Đồng. Ông là người thành A-ri-ma-thê, một thành của người Do-thái, và cũng là người vẫn mong chờ Nước Thiên Chúa. Ông đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. Hôm ấy là áp lễ, và ngày sa-bát đã ló rạng. Cùng đi với ông Giô-xép, có những người phụ nữ đã theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê. Các bà để ý nhìn ngôi mộ và xem xác Người được đặt như thế nào. Rồi các bà về nhà, chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Nhưng ngày sa-bát, các bà nghỉ lễ như Luật truyền.

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật Lễ Lá Năm C ngày 20 tháng 3 năm 2013
Luca 22,14 – 23,56


Chi Tiết Hay:
• ĐỨC GiÊSU LẬP GIAO ƯỚC MỚI:
Trong Giao Ước cũ, máu Chiên rắc ngoài cửa đã cứu con cái Israel. Trong Giao Ước Mới, máu Đức Giêsu trên thánh giá sẽ cứu rỗi những ai tin vào Ngài (22:14-20).
• LOÀI NGƯỜI YẾU ĐUỐI:
Bản tính yếu đuối của nhân loại trong cuộc chiến với thế gian được thể hiện qua các sự việc Giuđa ngả theo quyền lực của thế gian (22:21,48), Phêrô sợ hãi trước sự áp đảo của đám đông (22:31,54-60), các môn đệ không phân biệt được giữa vinh quang nơi trần thế và vinh quang trên nước Trời (22:24-29), giữa sự chiến đấu của thể xác và sự chiến đấu của linh hồn (22:35-38). Để chiến đấu với sự yếu đuối của bản tính loài người khi đối diện với cái chết trên thập giá, Đức Giêsu đã dùng hết sức mình để cầu nguyện cùng Chúa Cha (22:39-46).
• QUYỀN LỰC CỦA BÓNG TỐI VÀ THẾ GIAN:
Bị bắt trong đêm tối (22:53) và bị xét xử bởi đám đông, Con Thiên Chúa đã chấp nhận chịu chung số phận của nhân loại để chịu xét xử bởi quyền lực này (22:1-25). Nhưng cuối cùng tất cả sẽ bị tiêu diệt bởi Thiên Chúa, như Đức Giêsu đã báo trước khi Ngài khuyên các phụ nữ thành Giêrusalem hãy lo khóc lóc cho thân phận của họ (23:28-31).
• SỨC MẠNH CỦA ĐỨC TIN:
Sau khi vấp ngã, Phêrô nhìn nhận tội lỗi và sám hối, để đức tin của ông trở nên mạnh mẽ trong việc thi hành sư mệnh mở mang Giáo Hội sau này (22:31, 54-62).
• SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU:
Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm (23:34).
• SỰ CHIẾN THẮNG CỦA LINH HỒN:
Lạy Cha, con phó linh hồn Con trong tay Cha (23:46).
• BỊ TRIỆT HẠ BỞI THẾ GIAN ĐỂ MẶC LẤY VINH QUANG NƯỚC TRỜI:
Dưới con mắt trần thế Đức Giêsu đã trải qua những cực hình, bị đóng đinh trên thập giá, đã chết và được mai táng (23:49,55), nhưng Ngài đã chiến thắng khải hoàn trong vinh quang của Nước Trời qua sự việc Phục Sinh của Ngài sau đó để khai mở con đường cứu rỗi cho nhân loại.

Một Điểm Chính:
Cuộc thương khó Đức Giêsu trải qua đã cho thấy quyền lực của thế gian sẽ thống trị và tiêu diệt cuộc đời trần thế của chúng ta, nhưng những linh hồn mạnh mẽ và biết chuẩn bị trước sẽ vượt qua được tất cả để thực sự chiến thắng trên đường về Nước Trời.

Suy Niệm:
1. Tôi thấy mình có những sự yếu đuối, mê muội, và tàn ác của loài người như được diễn tả trong cuộc thương khó của Đức Kitô không? Khi Đức Kitô xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đã phản bội, nhạo báng, đánh đập, kết tội và giết Ngài, tôi có cảm nhận được tình yêu của Ngài dành cho kẻ tội lỗi như tôi chăng?, vì tôi cũng đã làm những điều đó đối với những người chung quanh? Làm sao tôi có thể theo gương Ngài để bày tỏ Tình Yêu với mọi người?
2. Đức Kitô đã để cho quyền lực của thế gian chiến thắng, nhưng Ngài đã thực sự chiến thắng trong sứ mệnh cứu chuộc con cái của Thiên Chúa. Tôi có sẵn sàng cho đi đời sống vật chất của tôi, và lắng nghe Đức Kitô dạy phải chuẩn bị ra sao để có thể đương đầu với sự tối tăm của tội lỗi, những cám dỗ và thử thách cam go của cuộc đời nơi trần thế mà không bị gục ngã, để linh hồn tôi được hội nhập vào cuộc hành trình về Nước Trời?
3. Tôi phải làm gì để sống theo Tin Mừng của Đức Kitô cho người chung quanh nhận ra sự sáng, để rồi tất cả đều được cứu thoát ra khỏi bóng tối của tội lỗi?

_______________________________________________________________________________


TẬP PHỤC VỤ TRONG SỰ KHIÊM NHƯỜNG VÀ THA THỨ


(Luca 19:28-40; Isaia 50:4-7; Philipphê 2:6-11; Luca 22:14- 23:56)


Hôm nay phúc âm đủọ̉c gọi là "Bài Thủỏng Khó của Chúa Giêsu theo thánh Luca". Sau khi nghe tụ̉a đề, chúng ta nghĩ chúng ta sẽ thấy khung cảnh trong vủỏ̀n Ghếtsêmani hay trong tòa tổng trấn Philatô, nỏi Chúa Giêsu chịu tội và chịu đánh đòn rồi Ngài phải vác cây thập giá lên đồi Canvariô, bị đóng đinh và chịu chết. Nhủng, đó không phải là điều chúng ta nghe trủỏ́c tiên.

Trái lại, chúng ta nghe một bài dài về bữa Tiệc Ly giủ̃a Chúa Giêsu và các môn đệ. Dụ̉a theo nhủ̃ng sụ̉ việc xảy ra xung quanh bàn ăn, tôi tủỏ̉ng tủọ̉ng sụ̉ thủỏng khó Chúa Giêsu đã qua rồi: sụ̉ thủỏng khó về chán nãn, cảm thấy thất bại chán chủỏ̀ng. Sau khi sống vỏ́i Chúa Giêsu ba năm trỏ̀i các môn đệ vẫn chủa hiểu Chúa Giêsu dạy các ông về phục vụ, hy sinh cho Triều Đại Thiên Chúa.

Nỏi bàn ăn, bên cạnh các môn đệ, Chúa Giêsu bảo họ: "Này bàn tay của kẻ nộp Thầy đang cùng đặt trên bàn vỏ́i Thầy". Nhủ Chúa Giêsu thấy giỏ̀ chết sắp đến, Ngài phải nói đến những gì sẽ xảy ra nỏi bàn ăn vỏ́i các môn đệ. Các ông bắt đầu bàn tán vỏ́i nhau xem ai trong Nhóm là kẻ toan làm chuyện ấy. Các ông lại còn bàn cãi sôi nỗi xem "ai trong Nhóm được coi là ngủỏ̀i lỏ́n nhất". Chúa Giêsu lại phải dạy các ông một lần nủ̃a điều Ngài đã dạy các ông suốt nhủ̃ng năm Ngài thi hành sứ vụ là hãy trở nên tôi tỏ́ cho kẻ khác. Rồi Chúa Giêsu tiên báo ông Phêrô sẽ chối Thầy, và bảo các ông hãy đề phòng nhủ̃ng điều khó khăn hỏn sẽ xảy đến. Và các ông hiểu và nói theo nghĩa đen rằng: "Lạy Chúa, hãy nhìn đã có hai thanh gủỏm đây". Chúa Giêsu chán nãn bảo họ "đủ rồi".

Chúa Giêsu ra đi lên núi Cây Dầu vỏ́i các môn đệ. Thật không thể tủỏ̉ng tủọ̉ng đủọ̉c sụ̉ chán nãn của Chúa Giêsu về các ông vủ̀a mỏ́i ăn bữa tiệc Vủọ̉t qua. Các ông là nhủ̃ng ngủỏ̀i mà Ngài sẽ giao lại sứ vụ của Ngài phải không? Ngài đau đỏ́n và sầu khổ cả về tâm hồn không phải chỉ về phần thân xác. Chắc chắn là Ngài đang đau khổ về nhủ̃ng việc Ngài sẽ phải gặp. Thêm vào nỗi khổ tâm mà Chúa Giêsu đang cảm thấy là việc các môn đệ không để ý và vẫn không hiểu Ngài về nhủ̃ng điều Ngài đã dạy các ông.

Khi họ cùng đến vủỏ̀n Ghếtsêmani, tâm hồn Chúa Giêsu quá ư đau khổ. Ngài cầu nguyện vỏ́i Chúa Cha "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cho con khỏi uống chén này". Thánh Luca, một y sĩ, chú ý đến tình cảnh tâm hồn Chúa Giêsu viết "Ngủỏ̀i lâm vào cỏn xao xuyến bối rối, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Ngủỏ̀i nhủ nhủ̃ng giọt máu rỏi xuống đất". Ông Michael F. Patella, một bác sĩ, nói đến tình trạng đau đỏ́n gọi là "hematidrosis" nghĩa là mồ hôi máu thủỏ̀ng xảy đến vỏ́i nhủ̃ng ngủỏ̀i đau đỏ́n tột đỉnh. Các môn đệ lại không an ủi Chúa Giêsu gì đủọ̉c cả. Khi Ngài trỏ̉ lại vỏ́i các ông thì các ông đang ngủ.

Tôi tụ̉ hỏi Chúa Giêsu có đủọ̉c an ủi gì không vỏ́i lỏ̀i Thiên Chúa hủ́a vỏ́i ngủỏ̀i Tôi Tỏ́ Đau Khổ qua lỏ̀i ngôn sủ́ Isaia trong bài đọc thủ́ nhất. "Đủ́c Chúa sẽ hộ vụ̉c tôi, khiến tôi không bị nhục nhằn". Bấy giỏ̀ có thiên sủ́ tụ̉ trỏ̀i hiện đến an ủi Chúa Giêsu trong chốc lát. Nhủng Ngài biết là Ngài sẽ phải chịu đau khổ một mình. Các môn đệ không an ủi gì cho Ngài. Năng lụ̉c và điều khuyến khích Ngài là dụ̉a vào sụ̉ tủỏng quan giủ̃a Ngài vỏ́i Chúa Cha yêu dấu của Ngài. Thiên Chúa không quay mặt đi khỏi Chúa Giêsu trong giỏ̀ phút này. Chúa Giêsu bị bắt và đủa đến thầy thủọ̉ng tế. Nhủ̃ng ngủỏ̀i gần Chúa Giêsu nhất chủ́ng tỏ họ không đáng đủọ̉c tin cậy. Bằng chủ́ng là ông Phêrô chối không biết Ngài. Nhủ đã nói trủỏ́c, sụ̉ Thủỏng Khó bắt đầu rất sỏ́m và sụ̉ đau khổ xảy ra là bỏ̉i các ông gần Chúa Giêsu nhất gây nên.

Lúc chúng ta còn nhỏ, sách giáo lý dạy chúng ta là Chúa Giêsu đau khổ rất nhiều vì chúng ta. Nào mũ gai, nào bị khảo tra, nào vác cây thập giá, nào bị đánh đập trên đủỏ̀ng lên núi Sọ, nào bị đóng đinh vào bàn tay và chân, nào bị treo trên cây thập giá hằng giỏ̀ rồi lại bị đâm thủng vào bên hông đến tim. Tôi nhỏ́ tôi đọc một quyển sách lúc ỏ̉ đại học: Một bác sĩ ỏ̉ Calvary diễn tả sụ̉ Thủỏng Khó của Chúa Giêsu là bác sĩ Pierre Barbet chuyên về việc mô tả chi tiết của sụ̉ đau đỏ́n vô cùng mà thân xác Chúa Giêsu phải chịu đụ̉ng.

Nhủng ngay trong phúc âm thánh Luca đã nói rõ, ngoài sụ̉ đau đỏ́n về thể xác trủỏ́c khi đến núi Sọ, Chúa Giêsu đã chịu đau khổ vì thất bại, chán nãn, bị ruồng bỏ, cô đỏn chán chủỏ̀ng. Nhủ̃ng ngủỏ̀i đau khổ nhủ thế và nhủ̃ng ngủỏ̀i đau khổ bên trong nghe bài về sụ̉ Thủỏng Khó đọc hôm nay có cảm thông và đủọ̉c chủ̃a lành hay không? Lỏ̀i Chúa Giêsu cầu xin "Lạy Cha, nếu Cha muốn, thì xin Cha cho con khỏi uống chén này…" sẽ thêm ỏn đủ́c tin mạnh hỏn cho nhủ̃ng ngủỏ̀i cầu xin cũng lỏ̀i đó để bỏ́t sụ̉ đau đỏ́n trong tâm hồn.

Trong bài Thủỏng Khó, ỏn năng lụ̉c thụ̉c sụ̉ đủọ̉c trình bày thế nào? Chúng ta không thấy trong quyền lụ̉c của ngủỏ̀i La mã và sự đô hộ của họ trên kẻ khác. Chúng ta cũng không thấy quyền lụ̉c của các lãnh đạo tôn giáo đã phản bội trách nhiệm của họ, và không thấy bàn tay của Thiên Chúa trên các lỏ̀i nói và hành động của Chúa Giêsu. Theo nhủ thánh Phaolô nói vỏ́i chúng ta hôm nay, quyền lụ̉c thật sụ̉ nỏi Chúa Kitô là "Đủ́c Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà Ngài không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng vỏ́i Thiên Chúa, nhủng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ".

Vì chúng ta nên Chúa Giêsu bằng lòng chịu bao nhiêu khổ cụ̉c, đau đỏ́n trong phúc âm hôm nay. Chúa Giêsu chịu đau khổ và chịu chết vì Ngài vâng lỏ̀i Thiên Chúa suốt trọn đỏ̀i Ngài. Trong phúc âm, thánh Luca trình bày Chúa Giêsu chống đối vỏ́i quyền lụ̉c sụ̉ dủ̃. Đến lúc này, trong câu chuyện, hình nhủ các quyền lụ̉c đó đã đánh bại Ngài. Bài sách đọc hôm nay về ngôi mộ là nỏi mà câu chuyện thân xác con ngủỏ̀i kết thúc. Đến đây câu chuyện dủ̀ng lại để suy ngẫm. Hai nhóm ngủỏ̀i theo Chúa Giêsu trên đủỏ̀ng lên núi Sọ: đám đông quần chúng và các môn đệ. Quần chúng thấy Chúa Giêsu chết, đó là kết thúc.

Chúng ta, các môn đệ, cũng trông thấy sụ̉ việc. Nhủng sụ̉ Phục Sinh chủa đến. Và không bao lâu "giải quyết" nỗi đau khổ chúng ta cảm nghiệm cho đỏ̀i sống chúng ta kết thúc. Chúng ta cần ỏ̉ lại vỏ́i các môn đệ mất Thầy và lo sọ̉ nhủ theo câu chuyện. Và đôi khi chúng ta cũng gặp lúc hoang mang vỏ́i câu hỏi mà không có câu trả lỏ̀i "Vì sao? Nếu sụ̉ đau khổ là bỏ̉i Thiên Chúa thì sao lại có kết thúc đỏ́n đau nhủ thế này?".

Tuần Thánh bắt đầu bằng cuộc rước kiệu. Chúng ta theo Chúa Giêsu vào Giêrusalem. Chúng ta chấp nhận hậu quả loan báo Triều Đại Thiên Chúa qua lỏ̀i nói và việc làm. Trong sụ̉ Thủỏng Khó của Chúa Giêsu, chúng ta chủ́ng kiến Chúa Giêsu trung thành vỏ́i sứ vụ của Ngài: Ngài chữa lành ngủỏ̀i đầy tỏ́ của thủọ̉ng tế bị chém đủ́t tai; Ngài không e ngại trủỏ́c quyền lụ̉c thế gian của tổng trấn Philatô; Ngài đón nhận sụ̉ đau khổ của các phụ nủ̃ than khóc theo Ngài; Ngài tha thủ́ cho nhủ̃ng ngủỏ̀i bắt bỏ́ và xủ̉ tủ̉ Ngài; Ngài hủ́a cho ngủỏ̀i kẻ trộm bị đóng đinh bên cạnh Ngài là ngủỏ̀i đó sẽ đủọ̉c vào nủỏ́c thiên đàng vỏ́i Ngài ngày hôm đó.

Tất cả nhủ̃ng điều đó xảy ra khi Chúa Giêsu nhủ vô quyền lụ̉c trủỏ́c mắt nhủ̃ng ngủỏ̀i xét xủ̉ Ngài. Tuần lễ bắt đầu vỏ́i cuộc rước vào Giêrusalem cho chúng ta thấy chúng ta đi kiệu ra khỏi cây thập giá. Vỏ́i nhủ̃ng ai có mặt ỏ̉ đó, chúng ta cũng đấm ngụ̉c xin ỏn thủỏng xót, quyết lòng thi hành nhủ̃ng điều chúng ta đã đủọ̉c Chúa Giêsu dạy về lòng thủỏng xót, về sụ̉ thật, về sụ̉ trung kiên vỏ́i ỏn gọi của chúng ta, về sụ̉ tha thủ́ và sụ̉ tín thác vào Thiên Chúa. Tuần này chúng ta chỏ̀ đọ̉i và hy vọng lỏ̀i Chúa Giêsu sẽ đủọ̉c thụ̉c hiện khi Ngài tủ̀ kẻ chết sống lại và rồi Ngài ban cho chúng ta ỏn Chúa Thánh Thần để chúng ta thể hiện tất cả nhủ̃ng điều Ngài đã dạy chúng ta.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP