Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 15 tháng 5 năm 2016

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống (C)


Phúc Âm: Ga 20, 19-23


Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống (C)
(CVTĐ 1-11; Tv. 104; Roma 8:8-17; Gioan 20:19-23)


Chi Tiết Hay:
• Gioan không ghi lại Đức Giêsu đã dùng cách nào để vào trong phòng nơi các tông đồ hội họp, mà chỉ xác định rằng Chúa đã hiện diện giữa các tông đồ để nói lên những đặc điểm thiêng liêng nơi thân xác phục sinh của Người.
• Lời chào hỏi của Đức Giêsu với các tông đồ: "Bình an cho anh em" không phải chỉ có nghĩa là "Mong anh em đừng bị bất cứ rắc rối nào", nhưng còn mang ý nghĩa sâu xa hơn: "Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi sự tốt lành". Bình an được coi là hồng ân Chúa hứa trong Cựu Ước là sẽ có ngày giải thoát.
• Người cho họ xem tay và cạnh sườn Người. Đây là chứng cớ hiển nhiên duy nhất trong Tin Mừng cho thấy Đức Giêsu đã bị đóng đinh chứ không phải chỉ bị trói vào thập giá.
• Người thở hơi trên họ. Cử chỉ này có ý nghĩa ban sự sống mới, giống như trong sách Sáng Thế kể lại việc Thiên Chúa thở hơi sự sống vào con người khi Người tạo dựng họ.
• Câu cuối cùng nói lên nhiệm vụ của Hội Thánh là ban ơn tha thứ cho những hối nhân thực lòng ăn năn và khuyến cáo những người cứng lòng là họ đang để mất đi lòng thương xót của Chúa. Câu này cũng được coi là chứng lý Kinh Thánh về bí tích giải tội và rửa tội.

Một Điểm Chính:
Đức Kitô Phục Sinh trao cho các tông đồ và Hội Thánh sứ mệnh tiếp tục công việc đem ơn cứu chuộc đến cho mọi người. Để có thể thực thi công cuộc chính Người đã hoàn tất, Đức Giêsu củng cố Hội Thánh bằng Thánh Thần của Người, Đấng sẽ là sức mạnh sinh động và hướng dẫn tác vụ truyền bá sứ điệp của Chúa.

Suy niệm:
1. Chúng ta hãy hình dung mình là những môn đệ trong phòng Tiệc ly, đang run sợ và hoài nghi về những gì đã xảy ra. Chúng ta cảm thấy như thế nào khi Chúa Giêsu hiện đến với chúng ta?
2. Hãy hình dung bạn đang hiện diện lúc Chúa Giêsu thở hơi Thánh Thần của Người trên các tông đồ và truyền cho họ hãy đi rao giảng Tin Mừng. Chúng ta phải làm sao để người ta biết được tình yêu của Chúa trong thế giới hôm nay?

_______________________________________________________________________________


CHÚA THÁNH THẦN: SỨC SỐNG ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TA


(CVTĐ 1-11; Tv. 104; Roma 8:8-17; Gioan 20:19-23)


Khi các bạn còn trẻ, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, các bạn có làm bữa ăn đặc biệt hay không? Chúng tôi có thói quen làm bữa ăn đặc biệt vào ngày lễ Chúa Giáng Sinh và Lễ Chúa Phục Sinh thôi, chứ chúng tôi không làm bữa ăn đặc biệt cho ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ Chúa Thánh Thần không có gì đặc biệt với chúng tôi như một ngày lễ lớn: không trao đổi quà cáp, không có cây thông trang hoàng với đèn sáng chói, không đi lủọ̉m trủ́ng, hay được mặc quần áo mới. Lễ Chúa Thánh Thần được xem như ngày Chúa Nhật trên lịch thôi. Chúng tôi không trao đổi thiệp vào lễ Chúa Thánh Thần, cũng không đi thăm gia đình và bạn bè với quà lễ Chúa Thánh Thần. Đối vỏ́i phần đông giáo dân, ngủỏ̀i ta chỉ đi lễ Chúa Thánh Thần nhủ một ngày Chúa Nhật thủỏ̀ng. Chỉ có khác là ngày Chúa Nhật đó có tên là lễ Chúa Thánh Thần. Ngày đó cũng không có đông ngủỏ̀i dụ̉ lễ nhủ lễ Giáng Sinh hay lễ Phục Sinh.

Nhủng, trong Giáo Hội, lễ Chúa Thánh Thần cũng lỏ́n nhủ lễ Chúa Phục Sinh. Có lẽ đó là điều hay, là trong văn hóa chúng ta không có gì linh đình vào ngày lễ Chúa Thánh Thần, để chúng ta có cỏ hội chú trọng đến sụ̉ quan trọng của ý nghĩa ngày lễ đối vỏ́i Giáo Hội và vỏ́i đỏ̀i sống riêng của chúng ta. Trong khi lễ Chúa Thánh Thần đủọ̉c mủ̀ng nhủ lễ thủỏ̀ng, Chúa Thánh Thần không đến vỏ́i chúng ta nhủ một ngủỏ̀i khách mời đến để đủọ̉c giỏ́i thiệu vỏ́i các giáo dân trong nhà thỏ̀. Chúa Thánh Thần vẫn luôn luôn ỏ̉ vỏ́i chúng ta suốt lịch sủ̉ củ́u chuộc.

Trong tiếng Do thái từ "Thần Khí" cũng là tủ̀ "hỏi thỏ̉", và "gió". Trong lỏ̀i mỏ̉ đầu sách Khỏ̉i Nguyên, "Thần Khí", "gió", "Thần Khí là là trên mặt nủỏ́c". "Gió" đem đến trật tụ̉ trong "hổn mang". Khi sách Sáng Thế mô tả Thiên Chúa tạo dụ̉ng loài ngủỏ̀i thì có hai giai đoạn: thủ́ nhất, Thiên Chúa "nắn hình ngủỏ̀i lấy tủ̀ bụi đất". Hình ngủỏ̀i đó không có sụ̉ sống. Kế đến, Thiên Chúa "thổi hỏi sống vào trong hình ngủỏ̀i, và con ngủỏ̀i đã trở thành có sự sống".

Nhỏ́ lại việc Thần Khí xảy đến làm chúng ta nên ngủ̀ng để suy nghĩ. Thiên Chúa tiếp tục thổi hỏi sống vào các nỏi chết trong đỏ̀i sống chúng ta và trong thế giỏ́i. Thần Khí Thiên Chúa không ngủ̀ng tạo dụ̉ng, không ngủ̀ng hà hỏi vào nhủ̃ng bối cảnh không có sụ̉ sống, vào nhủ̃ng liên hệ bị rạn nủ́t, vào các sụ̉ thù nghịch, và các hoàn cảnh vô vọng. Không hoàn cảnh nào vủọ̉t ra ngoài sụ̉ tạo sinh Thần Khí.

Thật sụ̉ lễ Chúa Thánh Thần không có ý nghĩa trong văn hóa của các ngày lễ tôn giáo và không tôn giáo, nhủ "60 ngày trủỏ́c lễ Giáng Sinh". Nhủng, lễ này cho chúng ta cỏ hội chú trọng đến ngày lễ và nhủ̃ng dịp Thần Khí ban ỏn cho đỏ̀i sống chúng ta. Hôm nay chúng ta mủ̀ng lễ tình thủỏng yêu của Thiên Chúa đối vỏ́i chúng ta: Thiên Chúa luôn luôn ỏ̉ bên cạnh chúng ta, ban sụ̉ sống cho chúng ta ngay cả ỏ̉ nhủ̃ng trủỏ̀ng họ̉p chúng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ xảy ra đủọ̉c. Chúng ta nên nghĩ lại trong tâm trí chúng ta việc Thiên Chúa hà hỏi sống vào tạo vật từ tro bụi để ban sụ̉ sống cho hình hài đó. Thật là một hình ảnh mạnh mẻ vô cùng hy vọng nỏi chúng ta cảm thấy thất vọng.

Thần Khí Thiên Chúa hoạt động không ngủ̀ng suốt lịch sủ̉ dân Ngài đã chọn. Thần Khí chọn nhủ̃ng ngủỏ̀i lãnh đạo dân Ngài, và gầy dụ̉ng các ngôn sủ́ để kêu gọi dân Chúa đã lầm lạc trỏ̉ về vỏ́i đủỏ̀ng lối của Thiên Chúa. Thần Khí hoạt động trong đỏ̀i sống Chúa Giêsu tủ̀ khi Ngài nhập thể làm ngủỏ̀i, trong lúc Ngài chịu phép rủ̉a, và trong nhủ̃ng dấu chỉ và phép lạ Ngài làm. Trủỏ́c khi Chúa Giêsu trỏ̉ về vỏ́i Chúa Cha, Ngài hủ́a sẽ ban Thần Khí cho nhủ̃ng ai đã theo Ngài.

Bài phúc âm hôm nay bắt đầu trong bối cảnh huyền bí, và đủọ̉c đón nhận. Các môn đệ họp nhau trong phòng khóa củ̉a kín vì sọ̉ hãi. Bà Maria Magđala đã báo tin mủ̀ng cho các môn đệ là Chúa Giêsu đã sống lại. Thánh Phêrô và ngủỏ̀i môn đệ Chúa Giêsu yêu mến đã đến ngôi mộ và thấy ngôi mộ trống. Mọi ngủỏ̀i mong đọ̉i. Điều gì sẽ xảy ra? Các ông phải tin gì? Sụ̉ gì có thể xảy ra? Các ông sẽ phải làm gì sau đó?

Trong khi các môn đệ sọ̉ hãi và không biết gì cả, thi Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến giủ̃a các ông và chúc bình an cho họ. Chúa Giêsu sai phái và ban Thần Khí cho họ để họ có thể thi hành sứ vụ Ngài giao phó. Thánh Gioan diễn tả ỏn Thần Khí là bỏ̉i Chúa Giêsu thổi hỏi vào các ông. Một ngủỏ̀i nhỏ́ lại sách sáng thế là Thiên Chúa hà hỏi vào hình ngủỏ̀i được nặn bỏ̉i đất bụi. Nhủng, ỏ̉ nỏi đó không có gì là sự sống vậy mà thần khí Thiên Chúa đã vủọ̉t qua và ban sụ̉ sống cho sự vật từ đất. Như chúng ta đã thấy các môn đệ cảm thấy bị thất bại và tan rã, sợ hãi và thất vọng sau cuộc tử nạn của Chúa Giêsu; họ trở nên như bụi đất. Vậy mà sau khi các môn đệ nhận lãnh năng lụ̉c sức sống của Thần Khí, các ông đã họp thành một giáo hội rồi ra khỏi phòng kín để rao giảng tin mủ̀ng Chúa Kitô sống lại mà các ông đã chủ́ng kiến.

Chúng ta đủọ̉c đủ́c tin qua hai cách: Cách thủ́ nhất là nhủ các môn đệ chủ́ng kiến, là gặp Chúa Giêsu sống lại. Cách thủ́ hai là qua nhủ̃ng nhân chủ́ng đầy dẫy ỏn Thánh Linh giúp đủa chúng ta vào đủ́c tin qua bằng chủ́ng và đỏ̀i sống của họ. Bạn có thể nói lên nhủ̃ng ai đã giúp bạn qua việc lãnh nhận đủ́c tin, nhủ̃ng ngủỏ̀i đã làm nhân chủ́ng qua lỏ̀i nói và việc làm về Chúa Kitô sống lại.

Chúng ta không thể tỏ rõ "sụ̉ kiện" Chúa Giêsu sống lại cho vủ̀a ý mọi ngủỏ̀i, và chúng ta cũng không thể chủ́ng nhận Thiên Chúa tạo dụ̉ng thế giỏ́i. Điều gì chúng ta có thể làm đủọ̉c trong một thế giỏ́i hỗn loạn chúng ta đang sống là có nhủ̃ng ngủỏ̀i làm nhân chủ́ng mạnh mẽ của sụ̉ hiện diện của Thần Khí: nhủ nhủ̃ng ngủỏ̀i gây dựng hòa bình và biết tha thủ́, nhủ̃ng ngủỏ̀i biết sống công bình trong tình thủỏng xót và hoà giải. Các dấu chỉ mạnh mẽ nhủ thế làm chủ́ng sụ̉ thật của Thiên Chúa, đấng tốt lành và nhân hậu đến tủ̀ đâu? Nhủ̃ng nhân chủ́ng đó chủ́ng tỏ sụ̉ thật Thiên Chúa đã làm, và điều gì Thiên Chúa đã làm tủ̀ thuỏ̉ tạo thiên lập địa, và Ngài tiếp tục mãi mãi hà hỏi sụ̉ sống vào nhủ̃ng hình ngủỏ̀i nặn bỏ̉i đất bụi trong thế giỏ́i chúng ta.

Lúc tôi đi giảng phòng ở vài giáo xứ, tôi để ý thấy dấu chỉ tôn giáo khắp nơi: nào người đeo thánh giá, có người treo tràng hạt mân côi trên kính chiếu hậu trong xe, có người mặc áo có in "Thiên Chúa yêu bạn", có nhà trong sân trước có tượng Đủ́c Mẹ và tủọ̉ng thánh Phanxicô. Mọi sụ̉ đều đẹp đẽ tốt lành.

Nhủng, ngày lễ hôm nay có ý thúc đẩy mạnh vào tâm trí chúng ta. Chúng ta có đáp lại ỏn đã được thổi hỏi bởi Thần Khí Chúa Giêsu đã truyền cho chúng ta làm chủ́ng nhân cho Ngài hay không? Chúng ta có tha thủ́ cho kẻ thù hay không? Chúng ta có đem thủ́c ăn cho ngủỏ̀i đói, chia áo mặc vỏ́i ngủỏ̀i thiếu thốn hay không? Hay là đủ́c tin của chúng ta chỉ là nhủ̃ng đồ vật trình bày bên ngoài và chỉ đi nhà thỏ̀ thôi. Chúng ta có thỏ̉ hỏi của Thần Khí Thiên Chúa hay không? Chúng ta có thay đổi đỏ̀i sống và tìm thấy ỏn gọi làm nhân chủ́ng cho Chúa Kitô Phục Sinh hay không?

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP