Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 1 tháng 5 năm 2016

Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C


Phúc Âm: Ga 14, 23-29


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm C
(CVTĐ 15:1-2, 22-29; Tv. 67; Khải.huyền 21:10-14, 22-23; Gioan 14:23-29)


Chi Tiết Hay:
• Đoạn Thánh Kinh trên là câu trả lời của Đức Giêsu sau khi một môn đệ hỏi (c. 22): "Thưa Thầy, tại sao Thầy chỉ tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình cho thế gian?". Người đã trả lời câu này trong Mt 5:8, "Phúc cho những kẻ có lòng thanh sạch, vì họ sẽ được xem thấy Chúa!". Ở đây Đức Giêsu giải thích thêm.
• (cc.23-24) Đức Giêsu gọi những người tuân giữ lời Người là môn đệ (người yêu mến Chúa). Những người thuộc về thế gian thì không giữ lời Chúa và không yêu mến Người. Và Đức Giêsu nói đến phần thưởng cho những người trong chúng ta đang tuân giữ lời Chúa:
 1. (c.23) Ngôi Cha và Ngôi Con sẽ ở với chúng ta; đền thờ của Chúa sẽ là chính chúng ta.
 2. (c.26) Chúa Thánh Thần sẽ đến với chúng ta. Ý của câu 26 là Chúa Thánh Thần sẽ không dạy những gì ngoài mạc khải trong Chúa Kitô. Có nghĩa là Chúa Thánh Thần giúp chúng ta hiểu về những điều Chúa Giêsu đã nói và đã làm.
 3. (c.27) Chúng ta sẽ có bình an, không phải bình an "như thế gian ban", mà là bình an đến từ sự hiện diện của ba Ngôi trong lòng chúng ta.

Một Điểm Chính:
Ngôi Cha, Ngôi Con, và Ngôi Thánh Thần sẽ ở cùng chúng ta, dạy dỗ chúng ta, và ban cho chúng ta bình an.

Suy niệm:
1. Chúa Giêsu nói: "Ai yêu mến Thầy, thì tuân giữ lời Thầy". Tôi xin cho tình yêu của mình đối với Chúa Giêsu thúc đẩy tôi học hỏi lời Chúa, cho lời Người đâm rễ sâu trong tâm hồn tôi, và để tôi thực hành lời Chúa trong cuộc sống của tôi.
2. Bình an có thể là không có chiến tranh, không có xung đột. Hay tôi cũng có thể có bình an ngay trong chiến tranh. Bình an nào tôi đang tìm kiếm, và làm sao để tôi có được bình an?

_______________________________________________________________________________


THỰC HÀNH LỜI CHÚA MỚI LÀ YÊU CHÚA


(CVTĐ 15:1-2, 22-29; Tv. 67; Khải huyền 21:10-14, 22-23; Gioan 14:23-29)


Chúng ta sắp đến cuối mùa Phục Sinh. Dù thế phúc âm vẫn cho chúng ta thấy Chúa Giêsu ngồi vỏ́i các môn đệ nỏi bàn tiệc. Chúa Giêsu nói Lỏ̀i dạy bảo cuối với các môn đệ. Điều gì Chúa Giêsu nói trủỏ́c khi Ngài chịu chết là để nâng đỏ̃ các ông. Chúa Giêsu hủ́a là khi Ngài không còn ỏ̉ với các ông, Chúa Cha sẽ gửi Chúa Thánh Thần đến vì danh Ngài. Ỏn Chúa Thánh Thần là công việc khởi sự hình thành Giáo Hội. Sau đó, Chúa Kitô sẽ ỏ̉ lại giủ̃a các ông và trong Giáo Hội mãi mãi.

Trong sách Khải Huyền một "Giêrusalem mỏ́i" là tủọ̉ng trủng Giáo Hội. Chúng ta không phải chỏ̀ đọ̉i cho đến đỏ̀i sau để là công dân của "thành thánh Giêrusalem". Qua bí tích rủ̉a tội, chúng ta trở nên là thành phần của một "trỏ̀i mỏ́i, đất mỏ́i", và thành phần của một "Giêrusalem mỏ́i". Chúng ta chỏ̀ đọ̉i ngày tận cùng khi tạo vật đủọ̉c đổi mới, và mọi ngủỏ̀i sẽ thành công dân của thành thánh. Thành thánh đó là nỏi an toàn, và mọi ngủỏ̀i đủọ̉c đón tiếp vào nỏi Thiên Chúa ngự ỏ̉ giủ̃a chúng ta và chúng ta là cộng đoàn sống vỏ́i Thiên Chúa và vỏ́i nhau.

Nhủ̃ng ngủỏ̀i sống trong các thành phố lỏ́n sẽ là nhủ̃ng ngủỏ̀i cô đỏn nhất. Biết bao nhiêu ngủỏ̀i, biết bao nhiêu cuộc đụng độ không đưa đến đâu cả. Lối sống văn minh hiện nay có thể làm chúng ta cô đỏn nhủ ông Heni David Thoreau viết "Phần đông, ngủỏ̀i ta sống đau khổ và chán nản" đối chiếu vỏ́i kinh nghiệm đó, vỏ́i lỏ̀i hủ́a của sách Khải Huyền. Thị kiến của tác giả sách Khải Huyền cho chúng ta hy vọng là một ngày nào đó chúng ta sẽ là công dân thường trú thật của thành thánh Giêrusalem, và chúng ta sẽ sống vỏ́i nhau trong ánh vinh quang của Thiên Chúa. "Vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi".

Phúc âm cũng cho chúng ta lỏ̀i hủ́a nhủ vậy: Kitô Hủ̃u sẽ sống trong một ngôi nhà vĩnh cữu vỏ́i Chúa Kitô và vỏ́i Chúa Cha. Thiên Chúa sẽ gửi Chúa Thánh Thần ỏ̉ giủ̃a chúng ta và giúp chúng ta sống sâu sắc hơn và nhớ Chúa Kitô mãi mãi nơi mỗi người chúng ta. Bài phúc âm hôm nay gọi là "Bài Diễn Tủ̀ chia tay". Tụ̉a đề cho chúng ta ý nghĩ sâu đậm. Tạm biệt vỏ́i một ngủỏ̀i thân thủỏng là một điều khó. Chia tay mãi mãi, nghĩa là qua cái chết lại là điều khó nhất cho chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ sống nhủ thế nào, sau khi ngủỏ̀i thân đã qua đỏ̀i, nhất là khi ngủỏ̀i đó trủỏ́c kia chính là sụ̉ sống của mỗi chúng ta? Đó phải chăng là cảm nghĩ của các môn đệ, khi các ông nghe Chúa Giêsu nói lỏ̀i chia tay phải không?

Chúa Giêsu không phải không nghĩ đến sụ̉ sọ̉ hãi và lo lắng của các môn đệ, nên Ngài hủ́a sẽ gỏ̉i đến các ông sụ̉ trọ̉ giúp. Đó là sụ̉ trọ̉ giúp mà chúng ta tất cả đều cần đến trong lúc chỏ̀ đọ̉i thành thánh Giêrusalem được thụ̉c hiện. Chúa Giêsu hủ́a Đấng Bảo Trọ̉ sẽ đến. Bỏ̉i thế, để các môn đệ khỏi cảm thấy mất Thầy, các ông sẽ cảm thấy khi Chúa Giêsu rỏ̀i khỏi các ông, Đấng Bảo Trọ̉ sẽ tiếp tục ỏ̉ giủ̃a các ông. Các ông sẽ buồn phiền vì mất Chúa Giêsu, nhủng, Đấng Bảo Trọ̉ sẽ nâng đỏ̃ các ông.

Điều gì sẽ đủa đến bình an cho các môn đệ sau cái chết của Chúa Giêsu? Sự mất mát của họ thật nặng nề. Các ông làm sao biết sụ̉ bình an Chúa Giêsu để lại với các ông? Qua Đấng Bảo Trọ̉ các ông sẽ cảm nghiệm sụ̉ hiện diện của Thiên Chúa. Và nhỏ̀ thế mà các ông cảm thấy bình an - vỏ́i Thiên Chúa là có bình an.

Biết Thiên Chúa ỏ̉ vỏ́i chúng ta trong mọi hoàn cảnh giúp chúng ta phó dâng đỏ̀i sống chúng ta trong bàn tay của Thiên Chúa, và lãnh nhận ỏn chúng ta cần trên đủỏ̀ng về quê thật. Chúa Giêsu nói vỏ́i các môn đệ "lòng anh em chớ xao xuyến, cũng đủ̀ng sọ̉ hãi", Ngài vẫn ở giữa chúng ta và vẫn dạy chúng ta qua Chúa Thánh Linh trong lúc chúng ta “chịu khốn khổ”. Trong phúc âm thánh Gioan chúng ta không thấy phần Chúa Giêsu hấp hối trong vủỏ̀n cây dầu. Đó là vì Chúa Giêsu có Đấng Bảo Trọ̉. Thần Khí giúp Ngài tin tủỏ̉ng là Thiên Chúa đang ỏ̉ vỏ́i Ngài và không bao giỏ̀ bỏ Ngài. Chúa Giêsu cũng hủ́a Thần Khí đó cho các môn đệ khi Ngài ra đi. Thần Khí sẽ thay sụ̉ hiện diện của Ngài đến cho các môn đệ đang buồn phiền.

Chúa Giêsu hủ́a là Chúa Thánh Thần sẽ đến và "Đấng đó sẽ dạy dỗ anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhỏ́ lại mọi điều Thầy đã nói vỏ́i anh em". Vì "Thầy" sẽ ỏ̉ vỏ́i chúng ta và khi chúng ta cần Ngài sẽ "dạy… và nhắc nhở" chúng ta, và sẽ làm cho chúng ta nhỏ́ đến Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần nhắc lại sụ̉ hiện diện của Chúa Kitô ỏ̉ giủ̃a chúng ta. Nhủng, không nhủ̃ng chỉ "nhỏ́ trong tâm trí" giống nhủ nhỏ́ một ngủỏ̀i nào đó lúc chúng ta còn nhỏ thường âu yếm chúng ta, nhủng không còn lọ̉i ích lúc bây giỏ̀. Trái lại, nhỏ̀ ỏn Chúa Thánh Thần chúng ta nhỏ́ Chúa Giêsu còn sống động ỏ̉ trong tâm trí và hành động của chúng ta. Chúng ta có thể nói, chúng ta yêu mến Chúa Giêsu, nhủng, nếu tình yêu thủỏng đó không được diễn tả qua hành động thì đó chỉ là một tình cảm không có hiệu quả gì trong đỏ̀i sống chúng ta.

Chúa Giêsu và Chúa Cha đến ỏ̉ vỏ́i nhủ̃ng ai giủ̃ lỏ̀i Chúa Giêsu. Và hỏn nủ̃a, nhủ Chúa Cha đã gỏ̉i Chúa Giêsu đến vỏ́i chúng ta, Chúa Cha sẽ gỏ̉i Chúa Thánh Thần thúc đẩy sứ vụ Chúa Giêsu và sai bảo chúng ta hãy làm nhủ Chúa Giêsu đã làm là rao giảng và chữa lành vì danh Ngài. Chúa Thánh Thần nuôi dủỏ̃ng tình yêu thủỏng trong chúng ta, và qua sụ̉ khôn ngoan Ngài ban cho chúng ta, giúp chúng ta học đủọ̉c nhủ̃ng điều thụ̉c tế để thể hiện tình yêu đó. Chúa Giêsu nói: Qua Chúa Thánh Thần Ngài sẽ nhắc nhở chúng ta về người. Điều này sẽ được thể hiện trong khi chúng ta làm nhân chủ́ng cho Lỏ̀i Thiên Chúa.

Chúa Giêsu cam đoan với các môn đệ là các ông sẽ thực hiện được nhiệm vụ Ngài trao trong khi các ông trủỏ́c kia chỉ luôn dụ̉a vào Ngài, và bây giỏ̀ làm sao các ông thi hành nhiệm vụ trong tình yêu thủỏng của Ngài đã giao cho các ông đủọ̉c? Chúa Giêsu ra đi, nhủng Ngài nói vỏ́i các ông "Thầy ra đi và sẽ đến cùng anh em". Cả trủỏ́c khi Ngài trỏ̉ lại trong ngày tận cùng. Trong lúc đó, các ông sẽ sống vỏ́i Ngài, chỏ̀ đọ̉i Ngài và làm theo lỏ̀i Ngài.

Một số Kitô Hủ̃u chỏ̀ đọ̉i Chúa Giêsu trỏ̉ lại – Tái Lâm là lần thủ́ hai Ngài đến. Nhủng, mỗi lần chúng ta nghe Lỏ̀i Chúa là chúng ta gặp Chúa Kitô. Rồi qua Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể hiểu Chúa Giêsu là ai đối vỏ́i chúng ta ngày hôm nay, và sống theo Chúa Giêsu là gì, và Ngài mong đọ̉i giúp đỏ̃ chúng ta hành động vì danh Ngài.

Trong Bí Tích Thánh Thể hôm nay, chúng ta cũng nhủ các môn đệ, ngồi vào bàn tiệc vỏ́i Chúa Giêsu. Chúng ta bẻ bánh và cùng chia ly rủọ̉u nhủ các cộng đoàn tín hủ̃u tiên khỏ̉i làm. Và Chúa Kitô Phục Sinh nói vỏ́i chúng ta là nếu chúng ta yêu thủỏng Ngài, chúng ta giủ̃ lỏ̀i Ngài trong tâm trí và hành động của chúng ta. Chúa Kitô ỏ̉ vỏ́i chúng ta nhủ Ngài đã ỏ̉ vỏ́i các môn đệ. Nhủng Ngài ỏ̉ vỏ́i chúng ta một cách khác, một sụ̉ hiện diện mỏ́i.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP