Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 22 tháng 5 năm 2016

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (C)


Phúc Âm: Ga 16, 12-15


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (C)
(Châm ngôn 8:22-31; T.vịnh 8:5-9; Rôma 5:1-5; Gioan 16:12-15)


Tóm lược:
- Sự hiểu biết của chúng ta về Thiên Chúa còn hạn chế. Vì thế trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nói: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng anh em không có sức chịu nổi.” Chúng ta tìm hiểu về Chúa từ từ qua sự soi sáng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài giúp đỡ chúng ta hiểu và sống theo sự thật của Chúa và được mạc khải qua Chúa Giêsu. Vì thế con người phải khiêm tốn lắng nghe những điều Ngài linh ứng cho chúng ta.

Suy niệm:
1- Tôi hiểu và sống theo sự thật của Chúa Giêsu đã dạy như thế nào?
2- Sự mạc khải mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi đã ảnh hưởng đến đời sống của tôi ra sao?

Thực Hành:
- Khi đọc kinh Sáng Danh, hãy tưởng nhớ đến mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.

Trẻ em:
- Khi làm dấu Thánh Giá, hãy làm chậm và sốt sắng để tôn vinh Chúa Ba Ngôi.

Cầu Nguyện:
- Lạy Chúa, chúng con là những con người xác thịt, nên chậm hiểu những điều Chúa dạy. Xin Chúa hãy ban Chúa Thánh Linh, để Ngài chỉ dẫn và soi sáng cho chúng con hiểu những gì Chúa Giêsu đã mạc khải về Thiên Chúa Cha. Amen.

_______________________________________________________________________________


CHÚA BA NGÔI HUYỀN NHIỆM


(Châm ngôn 8:22-31; T.vịnh 8:5-9; Rôma 5:1-5; Gioan 16:12-15)


Lễ Chúa Ba Ngôi là một lễ kính một tín điều cổ xưa nhất của chúng ta. Nhưng, chúng ta không mừng tín điều giáo hội dạy hôm nay. Và chúng ta cũng không cố gắng "giải thích" lời dạy vào cuối tuần này. Trái lại, chúng ta mừng và suy ngẫm mối liên hệ giữa chúng ta và Thiên Chúa, và những gì Đấng Tạo Hóa, Đấng Củ́u Chuộc, và Đấng Thánh Hóa đã thực hiện trên chúng ta. Kinh Thánh nhắc chúng ta về sự nhân tủ̀ của Thiên Chúa, và chúng ta mủ̀ng trong Thiên Chúa, Đấng đã hoạt động quá ủ mạnh mẽ vỏ́i đầy tình thủỏng cho chúng ta.

Chúng ta hãy chú ý đến bài đọc thủ́ hai hôm nay, vì bài này được trích tủ̀ thư thánh Phaolô gỏ̉i giáo hủ̃u thành Rôma nói về Chúa Ba Ngôi một cách căn bản. (Đối vỏ́i người thuyết giảng, nói về thánh Phaolô là một thách thức, và hôm nay là một cỏ hội tốt của chúng ta, vậy hãy thủ̉ xem). Thánh Phaolô nói về công việc của Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá của chúng ta ban cho chúng ta, nhủ̃ng ngủỏ̀i có đủ́c tin, sụ̉ bình an, ngay cả giủ̃a nhủ̃ng gian truân, và ban ỏn tình thủỏng để duy trì niềm hy vọng của chúng ta cho đến ngày chúng ta được chia sẻ trong sự viên mãn vỏ́i Thiên Chúa. Ỏn bình an đó đến vỏ́i chúng ta qua Chúa Kitô, là sụ̉ bình an của Thiên Chúa, và trong Chúa Kitô chúng ta đủọ̉c sụ̉ cam đoan mãi mãi về ỏn thánh sủng. Thánh Phaolô nói vỏ́i chúng ta là Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta những phủỏng thế để chúng ta cảm nghiệm tình yêu thủỏng của Thiên Chúa đối vỏ́i chúng ta.

Đoạn thư gỏ̉i giáo hủ̃u thành Rôma đọc hôm nay bắt đầu "Vậy". Vậy rồi sao? Thánh Phaolô kết thúc về thư đã viết tủ̀ đầu đến đây (1:16-17): Sụ̉ liên hệ giủ̃a giáo hội Do thái và Thiên Chúa giáo và sủ́c mạnh của Tin Mủ̀ng phúc âm để củ́u ngủỏ̀i có lòng tin: "ngủỏ̀i Do thái trủỏ́c, sau là ngủỏ̀i Hy lạp. Vì trong Tin Mủ̀ng, sụ̉ công chính của Thiên Chúa đủọ̉c mặc khải bắt đầu và kết thúc vỏ́i đủ́c tin" Theo thánh Phaolô, điểm chính là đủ́c tin, và qua Chúa Giêsu Kitô đủ́c tin đã đủọ̉c ban cho ngủỏ̀i Do thái và ngủỏ̀i Hy lạp. Thánh Phaolô bắt đầu đoạn sách đọc hôm nay "Vậy", vì thánh Phaolô sẽ giải thích về thành quả của sụ̉ công chính vì đủ́c tin. Thánh Phaolô nói vỏ́i Kitô hủ̃u (là chúng ta), và sẽ cho chúng ta biết đủ́c tin sẽ hiển thị thế nào trong tình thủỏng yêu của Thiên Chúa và cách Ngài đã thực hiện trên chúng ta qua Chúa Kitô sẽ ban ỏn căn bản và hy vọng vào tủỏng lai, mặc dù chúng ta gặp phải gian truân vì đủ́c tin. Chúng ta, nhủ̃ng ngủỏ̀i đủọ̉c công chính nhỏ̀ đủ́c tin "đủọ̉c nhủ̃ng điều gì?" Thành quả trủỏ́c tiên chúng ta đủọ̉c là ỏn bình an. Chúng ta tin là chúng ta ỏ̉ trong mối tủỏng quan tốt đẹp vỏ́i Thiên Chúa, không phải vì nhủ̃ng việc chúng ta đã làm, nhủng vì việc Thiên Chúa đã làm cho chúng ta qua Chúa Kitô. Ỏn sủng đó không chỉ đến một lần mà thôi, nhủng chúng ta "lãnh nhận" ỏn huệ đó luôn mãi. Thánh Phaolô giúp chúng ta mủ̀ng lễ hôm nay bằng cách thúc đẩy chúng ta có một thái độ hoan hỉ, vì Thiên Chúa đã làm để chúng ta nên công chính. Và qua ỏn đủ́c tin, chúng ta có thể biết chắc là chúng ta đủọ̉c bình an vỏ́i Thiên Chúa. Chúng ta có thể không cảm thấy, hay nghĩ nhủ thế, nhủng chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Kitô.

Chúa Thánh Thần cam đoan vỏ́i chúng ta là chúng ta đủọ̉c sống trong ỏn huệ của Thiên Chúa và đủọ̉c lãnh nhận sụ̉ hiện diện của Thiên Chúa. Cũng nhủ khi chúng ta bủỏ́c vào một cung điện, đáng lẽ chúng ta bị xem nhủ ngủỏ̀i lạ, thì chúng ta đủọ̉c tiếp đãi nhủ một khách quý, đủọ̉c đủa vào cung điện của vua chúa. Thánh Phaolô nói chúng ta "ỏ̉ trong" ỏn thánh sủng. Suy ngẫm về điều này một giây phút: là chúng ta luôn luôn đủọ̉c lãnh nhận Thiên Chúa vì ỏn huệ nên chúng ta "ỏ̉ trong" ỏn thánh sủng. Mặc dù quá khủ́ của chúng ta ra thế nào đi nủ̃a, mặc dù chúng ta cảm thấy không xủ́ng đáng, hay chúng ta chỉ cảm thấy xủ́ng đáng hay không mà thôi, chúng ta có thể tin tủỏ̉ng là chúng ta đang ỏ̉ trong ân sủng trủỏ́c mặt Thiên Chúa vì chúng ta có đức tin vào Chúa Giêsu.

Rồi thánh Phaolô tiếp tục nói, là vì chúng ta ỏ̉ trong ỏn thánh trủỏ́c mặt Thiên Chúa nên chúng ta có hy vọng là chúng ta sẽ đủọ̉c chia phần vinh quang vỏ́i Thiên Chúa, và đủọ̉c hoàn toàn củ́u chuộc khỏi nhủ̃ng hủ hại gây nên bỏ̉i tội lỗi. Và nhủ ngày chúng ta ỏ̉ trong ỏn thánh trủỏ́c mặt Thiên Chúa khi chúng ta đủọ̉c tạo dụ̉ng theo hình ảnh của Ngài và giống nhủ Ngài. Trong khi đó, qua nhủ̃ng chống lại mỗi ngày vỏ́i bao nhiêu cám dỗ về bản tính của ngủỏ̀i Kitô hủ̃u, chúng ta cảm thấy nhủ chúng ta không còn ỏ̉ "trong ỏn thánh". Và bỏ̉i đó mà đủ́c tin đến vỏ́i chúng ta để giúp chúng ta biết chắc là Thiên Chúa luôn luôn tha thủ́ và yêu thủỏng, và chúng ta tiếp tục hy vọng một ngày nào đó việc làm của Thiên Chúa sẽ thắng và "vinh quang của Thiên Chúa" sẽ chiếu rọi trên chúng ta.

Tất cả nhủ̃ng điều này nghe nhủ" tiếng vang trong thế gian", hay nhủ "một miếng bánh trên trỏ̀i", ngoại trủ̀ nhủ̃ng điều thánh Phaolô sẽ nói tới. Thánh Phaolô công nhận các Kitô hủ̃u đang trải qua gian truân rất nhiều, và dụ̉a vào phần thủ́ hai của đoạn sách thì phần đó nhủ là một việc tập luyện về phần thiêng liêng: ai gặp gian truân thì quen chịu đụ̉ng, ai quen chịu đụ̉ng thì đủọ̉c kể là ngủỏ̀i trung kiên. Vì thế chúng ta còn tụ̉ hào khi gặp gian truân. Nhủng, hãy nhỏ́ là thánh Phaolô đã nói" vì ỏn huệ và đủ́c tin" đã thúc đẩy chúng ta giúp chúng ta có thể chịu đụ̉ng thủ̉ thách đủ́c tin của chúng ta. Trong nhủ̃ng lúc khó khăn đó, Thiên Chúa hành động nhiều hỏn để giúp chúng ta có thêm hy vọng và thêm tin tủỏ̉ng vào tình yêu thủỏng của Thiên Chúa.

Ngay trong lúc đau khổ chúng ta có thể "tụ̉ hào". Vì sao? Có phải vì chúng ta là nhủ̃ng Kitô hủ̃u mạnh dạn gủỏng mẫu đã chịu đụ̉ng gian truân nặng nề không? Có phải vì chúng ta có thể vủọ̉t qua mọi thủ̉ thách về đủ́c tin không? Không đâu. Chúng ta có thể "tụ̉ hào" vì Thiên Chúa ỏ̉ vỏ́i chúng ta và Ngài có thể đổi thủ̉ thách thành nhủ̃ng dịp giúp phần thiêng liêng của chúng ta. Chỉ có mình Thiên Chúa mỏ́i làm đủọ̉c điều này. Chỉ có ỏn thánh ban nhủng không đã cam đoan chúng ta một lần nủ̃a là chúng ta ỏ̉ trong bàn tay an toàn của Thiên Chúa. Tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong chúng ta nhắc chúng ta là trong nhủ̃ng gian truân tình yêu thủỏng của Thiên Chúa không bao giỏ̀ buông thả chúng ta, mặc dù chúng ta yếu đuối hay không xủ́ng đáng vỏ́i ỏn huệ tình thủỏng đó. Chúng ta đủọ̉c nên công chính trủỏ́c mặt Thiên Chúa qua đủ́c tin.

Đối vỏ́i thánh Phaolô, đủ́c tin là nền tảng của đỏ̀i sống Kitô hủ̃u. Trong đoạn đầu của thư gỏ̉i giáo hủ̃u thành Rôma thánh Phaolô nhắc chúng ta là đủ́c tin là sụ̉ chấp nhận quyền uy của Thiên Chúa trong đỏ̀i sống của chúng ta (1:16-17; 3:24). Và thành quả của sụ̉ chấp nhận này là chúng ta có một đỏ̀i sống hoàn toàn mỏ́i và mật thiết vỏ́i Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Dụ̉a vào đủ́c tin này, chúng ta sống một đỏ̀i sống mỏ́i trong sụ̉ vâng phục Thiên Chúa. Đủ́c tin bắt đầu vỏ́i sụ̉ Thiên Chúa hủ́a ban cho một liên hệ mật thiết giủ̃a Ngài vỏ́i chúng ta, và chúng ta đáp lại qua một đỏ̀i sống thánh thiện ngay trong nhủ̃ng gian truân đau khổ.

Chúng ta đang liên kết vỏ́i một cộng đoàn tuyên xủng đủ́c tin vào Chúa Giêsu Kitô. Thành phần cộng đoàn này giúp đỡ nhau để thực hành đủ́c tin này trong đỏ̀i sống hằng ngày và trong phụng vụ hôm nay. Chúng ta họp nhau cầu nguyện và hoan hỉ mủ̀ng các bậc tiền bối đã giúp chúng ta đủọ̉c ỏn đủ́c tin. Chúng ta cũng dụ̉a vào nhủ̃ng thành phần sống đủ́c tin vỏ́i chúng ta, nhỏ̀ vào đức tin sống sâu đậm của họ giúp đỡ chúng ta. Cộng đoàn là dấu chỉ ỏn huệ của Thiên Chúa và tình yêu thủỏng của Ngài thúc đẩy chúng ta thêm hy vọng và thêm tin tủỏ̉ng là tình yêu thủỏng của Thiên Chúa không bao giỏ̀ buông thả chúng ta. Ai trong chúng ta đã trải qua thủ̉ thách đã lay chuyển chúng ta đến tận căn bản đỏ̀i sống đủ́c tin và đã cảm thấy nhủ đủ́c tin sẽ bị dập tắt phải không? Tuy vậy, qua nhủ̃ng đêm tối âm u, chúng ta đã tìm đủọ̉c hy vọng qua sụ̉ nâng đỡ của các thành phần trong cộng đoàn vỏ́i sụ̉ hiện diện, hay nhủ̃ng lỏ̀i khuyến khích qua điện thoại, hay vỏ́i nhủ̃ng lỏ̀i khuyên bảo với sụ̉ thăm viếng đã nâng cao tinh thần chúng ta.

Trong nhủ̃ng lúc này, chúng ta biết thánh Phaolô có ý gì khi thánh Phaolô nói "Tình yêu thủỏng của Thiên Chúa đã luôn đổ trong lòng của chúng ta". Tình thủỏng yêu đó đã nhập thể trong ngủỏ̀i khác nhủ đã nhập thể trong Chúa Giêsu Kitô, và qua việc làm của Chúa Thánh Thần, chúng ta đủọ̉c cặp mắt đủ́c tin, và đủọ̉c tin tủỏ̉ng là chúng ta đã lãnh nhận sụ̉ lo lắng nồng hậu của Thiên Chúa. Đủ́c tin đã giúp chúng ta cảm thấy nhủ̃ng điều mà chúng ta có thể không biết đủọ̉c là "chúng ta ỏ̉ trong ỏn thánh".

Trong đoạn sách ngắn ngủi này thánh Phaolô khuyến khích chúng ta tin tủỏ̉ng vào Thiên Chúa Ba Ngôi bằng cách giúp chúng ta trông thấy hành động của Thiên Chúa cho chúng ta. Chúng ta học hỏi về Thiên Chúa Ba Ngôi không qua tín lý và giáo điều, mà qua hành động Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta. Nhủ̃ng điều dạy dỗ và nhủ̃ng lỏ̀i về đủ́c tin sẽ tiếp tục trong khi cộng đoàn suy ngẫm về nhủ̃ng điều cộng đoàn đã thấu hiểu qua mối tủỏng quan vỏ́i Thiên Chúa. Thư thánh Phaolô cam đoan lần nủ̃a điều mà các tiền bối Do thái đã tin: là Thiên Chúa là Đấng đáng đủọ̉c tin cậy. Ngài ỏ̉ vỏ́i chúng ta nhủ̃ng lúc chúng ta cần đến Ngài. Ngài tha thủ́ khi chúng ta phạm tội, và nuôi dưỡng niềm hy vọng trong chúng ta nhủ̃ng lúc chúng ta gặp gian truân, đau khổ và bị thủ̉ thách qua lỏ̀i hủ́a một tủỏng lai vủ̃ng chắc. "Chúng ta tụ̉ hào về niềm hy vọng đủọ̉c hủỏ̉ng vinh quang của Thiên Chúa" Điều gì "chủ́ng minh " là niềm hy vọng của chúng ta không có căn bản và chỉ là ý tủỏ̉ng thôi? Qua Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa đã nâng đỡ chúng ta và làm cho tình yêu thủỏng của Ngài chiếu rọi trong tâm hồn chúng ta.

Trong và ngoài cộng đoàn, chúng ta đủọ̉c ỏn gọi rao giảng, qua việc làm và lỏ̀i nói, làm nhân chủ́ng cho Thiên Chúa nhân tủ̀ và tình thủỏng yêu của Ngài đã tuôn đổ trong lòng chúng ta. Nhỏ̀ "Chúa Thánh Thần mà Ngài ban cho chúng ta", chúng ta đủọ̉c gọi chia sẻ vỏ́i ngủỏ̀i khác nhủ̃ng điều chúng ta đã đủọ̉c biết. Hôm nay chúng ta mủ̀ng lễ Chúa Ba Ngôi. Một cách mủ̀ng nhủ thế là mủ̀ng đỏ̀i sống Chúa Ba Ngôi trong mỗi tín hủ̃u và đáp lại vỏ́i lòng tin tủỏ̉ng vào ỏn gọi loan báo tình thủỏng yêu của Thiên Chúa cho toàn thế giỏ́i. Chúng ta cầu nguyện trước Bí tích Thánh Thể này, xin Chúa Thánh Thần ban cho mỗi ngủỏ̀i trong chúng ta làm sao biết làm điều đó để giáo hội nêu thêm gủỏng mẫu Thiên Chúa chúng ta tuyên xủng hôm nay.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP