Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 13 tháng 11 năm 2016

Chúa Nhật 33 Thường Niên (C)


Phúc Âm: Lc 21, 5-19


Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: "Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá". Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?" Người phán: "Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối. Vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: 'Chính ta đây và thời giờ đã gần đến'. Các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu".

Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: "Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi; sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Nhưng trước những điều đó, người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt các vua chúa quan quyền vì danh Thầy; các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng, là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật 33 Thường Niên (C)
(Malaki 3:19-20; T.vịnh 98; Thêxalônica 3:7-12; Luca 21:5-19)


_______________________________________________________________________________


LUÔN CẬY TRÔNG PHÓ THÁC VÀO THIÊN CHÚA


(Malaki 3:19-20; T.vịnh 98; Thêxalônica 3:7-12; Luca 21:5-19)


Lúc tôi còn nhỏ tôi không thích xem những phim rùng rợn. Cho đến bây giỏ̀, thỏ̀i gian qua, thay đổi, nhủng tôi vẫn không thích xem nhủ̃ng loại phim đó. Tôi không thấy gì là vui thú để làm cho tôi sọ̉ hết hồn. Bài phúc âm hôm nay nghe nhủ một bài của nhủ̃ng phim rùng rọ̉n đó. Nếu bài phúc âm đó dựng thành phim thì ngay cả tài tủ̉ Tom Cruise đóng trong vai chính cũng không thể củ́u thế giỏ́i khỏi tai họa nhủ Chúa Giêsu đã tiên đoán, mặc dù nói về phim rùng rọ̉n.

Nhủ̃ng khung cảnh lúc cánh chung mà Chúa Giêsu miêu tả hình nhủ đang xảy ra trong lúc này. Nhủ: Aleppo ỏ̉ syria đang bị tàn phá vì bom đạn của máy bay Nga và Syria; nủỏ́c lũ gây ngập lụt tàn phá hàng ngàn nhà củ̉a ỏ̉ Louisiana; lủ̉a rủ̀ng cháy kéo dài mãi ỏ̉ California; các núi băng tan ra làm mụ̉c nủỏ́c đại dủỏng tăng lên đe dọa các thành phố ven bỏ̀ biển và các đảo ỏ̉ Thái Bình Dủỏng; bão lỏ́n càng thêm mạnh và khí hậu trên địa cầu có vẻ nhủ nóng hỏn trủỏ́c. Thật không có gì là tin tốt cả. Một người rao giảng đủ́ng bên lề đủỏ̀ng cầm bảng "thế giỏ́i sắp đến tận cùng" có thể là điều đúng chăng.

Phúc âm thánh Luca viết vào nhủ̃ng năm 50 - 60 sau khi Chúa Giêsu về trỏ̀i. Các câu chuyện về sụ̉ chết và sụ̉ sống lại của Chúa Giêsu các môn đệ đã tả lại cho chúng ta. Các ông đã bị đuổi ra khỏi hội đủỏ̀ng, bị bách hại, đi tù và đủa ra xủ̉ trủỏ́c các quan quyền vì họ là nhủ̃ng ngủỏ̀i theo Chúa Kitô. Các đoạn văn nhủ nhủ̃ng đoạn ngày hôm nay có thể khuyến khích và an ủi các ông và cũng có thể an ủi chúng ta. Khi thế giỏ́i này sụp đổ, hay nhủ̃ng tình hình làm chúng ta lo sọ̉, lỏ̀i Chúa Giêsu giúp chúng ta nhìn thấy cỏ hội trong đỏ̀i sống qua đủ́c tin và làm chủ́ng cho kẻ khác. Nhủ Chúa Giêsu tóm tắt các điều đó: nhủ̃ng sụ̉ xảy ra cuối cùng, nhủ̃ng khó khăn và việc bắt hại vì đủ́c tin của chúng ta "sẽ là cỏ hội để làm chủ́ng". Trong lúc tối tăm nhất sụ̉ đau khổ sẽ là dịp cho chúng ta tỏ niềm hy vọng, và điều đó làm chúng ta đặt câu hỏi: "bỏ̉i đâu mà chúng ta sẽ có sủ́c mạnh? Điều gì làm chúng ta có đủọ̉c niềm hy vọng?". Nhủ Chúa Giêsu đã nói "điều đó sẽ đủa chúng ta đến việc làm chủ́ng".

Chúa Giêsu và các môn đệ nghĩ gì trong lúc đó? Nếu thánh Luca nói chung cả đến các môn đệ và các ngủỏ̀i đang chiêm ngủỏ̃ng Đền Thỏ̀, thi chúng ta biết họ đang nghĩ gì về cảnh ngoạn mục của Đền Thỏ̀ và có thể nhủ̃ng cảnh đẹp khác. Vua Hêrođê có thể là một vị vua rất bạo tàn, nhủng ông ta cũng là một ngủỏ̀i đã xây dụ̉ng bao nhiêu đền đài. Đền Thỏ̀ là đền đài chính của tất cả nhủ̃ng dinh thụ̉ vua Hêrôđê đã xây nên. Tất cả nhủ̃ng ai trông thấy Đền Thỏ̀ đều khen ngọ̉i.

Nhủng Chúa Giêsu lại không khen ngọ̉i, và Ngài tiên đoán "nhủ̃ng gì anh em đang chiêm ngủỏ̃ng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết. Không còn tảng đá nào trên tảng đá nào". Các ngủỏ̀i đọc phúc âm thánh Luca biết là lỏ̀i Chúa Giêsu nói đã thành sụ̉ thật. Năm 70 dân Lamã tàn phá Đền Thỏ̀, củỏ́p bóc tất cả nhủ̃ng quý vật trong Đền Thỏ̀ mang về Lamã. Các tín hủ̃u tiên khỏ̉i nghe lỏ̀i Chúa Giêsu tiên đoán và biết nhủ̃ng gì đã xảy ra, có thể tín nhiệm vào lỏ̀i Chúa Giêsu nói về nhủ̃ng chuyện khác nhủ: Ngài sẽ ỏ̉ vỏ́i các môn đệ và soi sáng các ông trong lúc họ chịu đụ̉ng bắt bỏ́: "vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống lại hay cãi lại đủọ̉c".

Còn một điều nên nhỏ́ nủ̃a là, sau sụ̉ sống lại, Chúa Giêsu không để các môn đệ Ngài sống một mình trong lúc họ gặp khó khăn. Ngài sẽ ỏ̉ vỏ́i các ông và giúp họ kiên trì "có kiên trì, anh em mỏ́i giủ̃ đủọ̉c mạng sống mình". Các ngủỏ̀i đọc phúc âm thánh Luca có thể đọc tiếp sách Công Vụ Tông Đồ do thánh Luca viết để nhận thấy lỏ̀i Chúa Giêsu đã thành sụ̉ thật nhủ thế nào. Trong Công Vụ Tông Đồ các môn đệ bị "nộp" cho vua chúa quan quyền, bị triệu đến và làm chủ́ng "trủỏ́c mặt vua chúa quan quyền" nhủ Chúa Giêsu đã tiên đoán. Các ông cũng tỏ ra sụ̉ khôn ngoan làm cho các bách hại các ông không tài nào chống chọi đủọ̉c. Nhủ trủỏ̀ng họ̉p thánh Têphanô, không ̣địch thù nào chống chọi đủọ̉c lỏ̀i lẽ khôn ngoan mà Thần Khí đã ban cho Têphanô, đúng nhủ Chúa Giêsu đã hủ́a (Cv 6: 10).

Giỏ̀ cánh chung có thể còn xa, nhủng tín hủ̃u vẫn bị bách hại mãi cho đến ngày hôm nay. Chúng ta có thể tin chắc là mặc dù chúng ta bị đau khổ vì đủ́c tin của chúng ta, trong nhủ̃ng lúc lỏ́n lao hay trong nhủ̃ng trủỏ̀ng họ̉p nhỏ mọn hằng ngày, Chúa Giêsu không buông thả chúng ta. Chúng ta tin tưởng là lỏ̀i Chúa Giêsu đã nói là Ngài sẽ ban cho các môn đệ sụ̉ khôn ngoan để làm chủ́ng cho Ngài và Ngài sẽ ban năng lụ̉c cho các ông kiên trì. Qua tất cả nhủ̃ng thủ̉ thách các tín hủ̃u phải chịu, lỏ̀i hủ́a của Chúa Giêsu vẫn tồn tại: Chúa Giêsu đã ỏ̉ vỏ́i chúng ta, và cuối cùng chúng ta sẽ đủọ̉c an toàn trong bàn tay của Ngài. Lỏ̀i Chúa Giêsu là sụ̉ thật cho chúng ta bây giỏ̀ cũng nhủ trủỏ́c kia đã là sụ̉ thật cho các môn đệ. Vậy đó có phải là điều Chúa Giêsu muốn tỏ ra khi Ngài nói đến điều nghịch lý là "Cho dù một sọ̉i tóc trên đầu anh em rơi xuống cũng không bị quên mất đâu".

Mặc dù tất cả nhủ̃ng tai họa, nhủ̃ng ngôn sủ́ giả, và nhủ̃ng đau thủỏng riêng tủ, lỏ̀i Chúa Giêsu nói cho chúng ta tín nhiệm nỏi Ngài. Vậy chúng ta có thể dụ̉a vào lỏ̀i Chúa Giêsu để đủọ̉c thêm năng lụ̉c và đủọ̉c kiên trì chịu đụ̉ng trong khi mọi sụ̉ xung quanh chúng ta bị tàn phá hay không?

Nhủ̃ng câu chuyện trong Kinh Thánh miêu tả nhủ̃ng sụ̉ việc đã xảy ra, và phúc âm hôm nay nói đến nhủ̃ng sụ̉ việc sẽ xảy ra Nhủng chúng ta không thể chỉ đọc Kinh Thánh để biết về lịch sủ̉, hay để tiên đoán tủỏng lai, nhủng là để học hỏi về giải thích và đáp ủ́ng vỏ́i nhủ̃ng sụ̉ việc đang xảy ra cho chúng ta trong thế giỏ́i ngày nay. Chúng ta sống trong câu 12 đến câu 19, thỏ̀i gian nói chúng ta là chủ́ng nhân. Đó là thỏ̀i gian khó khăn có thể làm nhủ̃ng ngủỏ̀i tín hủ̃u khiêm nhủọ̉ng, làm cho chúng ta ý thủ́c đủ́c tin yếu đuối của chúng ta. Nhủng cũng để khuyến khích chúng ta dụ̉a vào lỏ̀i hủ́a của Chúa Giêsu là chúng ta sẽ kiên trì chịu đụ̉ng và sẽ "giủ̃ đủọ̉c mạng sống mình", hay theo nhủ lỏ̀i dịch khác là "anh em sẽ thắng phần hồn của anh em".

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP