Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 27 tháng 11 năm 2016

Chúa Nhật I Mùa Vọng (A)


Phúc Âm: Mt 24:37-44


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.

"Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật I Mùa Vọng (A)
(Isaia 2:1-5; T,vịnh 122; Rôma 13:11-14; Mátthêu 24:37-44)


Chi Tiết Hay:
• Ở thời Đức Giêsu, cũng như ở thời đại này, một số người tin rằng ngày sau hết sắp xảy đến và tìm cách đoán ngày đó. Nhưng khi thấy người ta tiên đoán trật họ đâm ra nghi ngờ là không biết sẽ có ngày tận thế hay không? Ở đây Matthêu phân biệt rõ hai vấn đề đó: sẽ có ngày tận thế, nhưng thay vì tìm cách đoán mò, thì hãy chuẩn bị sẵn sàng.
• Bài phúc âm hôm nay kể lại ba dụ ngôn về ngày sau hết: nạn lụt, những người đàn ông và đàn bà đang làm việc, và kẻ trộm. Cả ba đều nhấn mạnh rằng sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giêsu sẽ bất thình lình và không báo trước. Bài học rút tỉa ở đây là phải canh thức sẵn sàng ngay từ bây giờ.
• Những ai phải canh thức sẵn sàng? Không phải chỉ những người tội lỗi mà thôi, nhưng tất cả mọi người đều phải tỉnh thức. Theo lời mô tả của Chúa Giêsu thì trong thời ông Noe, mọi người vẫn làm việc thường ngày (ăn uống, lập gia đình ...). Trong dụ ngôn thứ hai, mọi người đều làm việc một cách chăm chỉ, không có gì khác biệt giữa những người được cứu thoát và những người không được (duy chỉ mình Thiên Chúa biết).
• Chúng ta phải tỉnh thức như thế nào? Có thể sẽ phải cần thời giờ để chuẩn bị và khi làm như thế có vẻ ngược đời (giống như ông Noe, trong khi mọi người đang sống bình thường thì ông đóng tàu và gom góp các súc vật lại).

Một Điểm Chính:
Tôi phải tỉnh thức, canh chừng và kiểm điểm kỹ cuộc sống của tôi. Mặc dù cuộc sống có vẻ bình thường như mọi người khác, tôi có sẵn sàng chăng?

Suy Niệm:
1. Thật khó để đặt câu hỏi về những gì tôi làm thường xuyên, và khó hơn nữa nếu những điều đó là những điều có vẻ tốt. Chẳng hạn tôi làm việc cực nhọc để nuôi sống gia đình mà tôi yêu mến; tuy nhiên có thể tôi sẽ quên tự hỏi rằng Chúa có muốn tôi làm nhiều quá như thế chăng, tôi có làm với tình thương và tôi có chia sẻ những gì tôi kiếm được với người nghèo khổ trong các xóm lao động mà tôi đi qua mỗi ngày. Tôi có để ra một ít thời giờ hoặc nhờ những cái nhìn khách quan để giúp tôi kiểm điểm cuộc sống chăng?
2. Nếu tôi sẽ chết tối nay, tôi sẽ làm gì bây giờ?
3. Liệu thái độ tỉnh thức sẵn sàng của tôi có làm cho người chung quanh của tôi chế diễu chăng? Như ông Noe đã bị xưa kia? Nếu có, thì tôi có dám làm như thế chăng?

_______________________________________________________________________________


CHUẨN BỊ ĐÓN CHÚA


(Isaia 2:1-5; T,vịnh 122; Rôma 13:11-14; Mátthêu 24:37-44)


Trong Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng ngôn sủ́ Isaia bày tỏ chủỏng trình của Thiên Chúa cho thế giỏ́i. Ngôn sứ cũng trình bày một thị kiến về "nhủ̃ng ngày sắp đến". Chủỏng trình đó gồm có ngày cánh chung và một chủỏng trình có thể thụ̉c hiện trong lịch sủ̉. Núi ỏ̉ Giêrusalem sẽ nên kiên vủ̃ng "trên đỉnh đồi các núi non". Đó là hình bóng của lỏ̀i văn hủ́a là Đền Thỏ̀ sẽ ở trên hết trái đất. Hết thảy mọi nủỏ́c sẽ tuôn đến để Thiên Chúa dạy họ đủỏ̀ng lối của Ngủỏ̀i. Họ sẽ sống dủỏ́i lề luật của Thiên Chúa và sẽ có hoà bình trên thế giỏ́i. Thiên Chúa sẽ làm trọng tài phân xủ̉ giủ̃a các nủỏ́c đối chiếu nhau. Lỏ̀i phân xủ̉ sẽ công chính để giải quyết các tranh đấu, và các nủỏ́c sẽ không còn cần gủỏm giáo để đánh nhau.

Nhủng, điều thủ́ nhất phải đến trủỏ́c: là để đến sụ̉ thay đổi trên thế giỏ́i, ngôn sủ́ kêu gọi "nhà Giacob". "Hỏ̃i nhà Giacob! Nào, Ta hãy đi trong ánh sáng của Đức Chúa!". (Hãy chú trọng dấu chấm than, vì đó là tin rất quan trọng). Nhủ̃ng sụ̉ thay đổi sẽ bắt đầu tủ̀ gần nhà. Nếu dân chúng muốn các dân tộc đến để chấp nhận lỏ̀i Thiên Chúa dạy bảo và sống hòa bình vỏ́i nhau thì "nhà Giacob" trủỏ́c hết phải quay về vỏ́i Thiên Chúa trong sụ̉ vâng lỏ̀i và tín nhiệm. Và đó là chủỏng trình phải thụ̉c hiện ngay tủ̀ bây giỏ̀.

Trong khi Mùa Vọng không chỉ có việc hãm mình đền tội nhủ trong Mùa Chay, dù vậy, lúc Mùa Vọng bắt đầu, chúng ta nghe lỏ̀i kêu gọi hãy trỏ̉ về vỏ́i Thiên Chúa và sống dủỏ́i lề luật của Ngủỏ̀i. Mùa Vọng nhắc chúng ta là triều đại Thiên Chúa sẽ đến trên thế giỏ́i, và kêu gọi chúng ta hãy ăn năn thống hối và vâng lỏ̀i. Nếu tín hủ̃u muốn làm thay đổi trên thế giỏ́i và lôi kéo mọi ngủỏ̀i về vỏ́i Thiên Chúa, thì trủỏ́c hết họ hãy thực hiện nhủ̃ng thay đổi cần thiết trong đỏ̀i sống họ và hãy "đi trong ánh sáng của Đức Chúa". Cũng nhủ thánh Phaolô hôm nay kêu gọi chúng ta "vậy chúng ta hãy loại bỏ nhủ̃ng việc làm đen tối".

Thế giỏ́i ngày nay có một sụ̉ buồn phiền cho nhủ̃ng ai nghe lỏ̀i ngôn sủ́ Isaia kêu gọi dân chúng Giuđea hãy quay lại vỏ́i quyền uy của Thiên Chúa và hãy bỏ nhủ̃ng giao kết vỏ́i các ngoại bang. Có mảnh đất nào trên thế giỏ́i bị bạo lực tương tàn hoành hành hỏn đất Palestine hay không? Suốt bao nhiêu thế kỷ, cho đến ngày nay, đất nủỏ́c của các tổ phụ thiêng liêng của chúng ta đã phải chịu ngoại bang xâm lăng, chịu nội loạn, chịu chống đối tôn giáo và chịu chiến đấu trong toàn dân. Chúng ta chỉ biết cầu xin và hy vọng vào các thị kiến của ngôn sủ́ Isaia, khi các dân tộc ỏ̉ Trung Đông và ngay cả thế giỏ́i sẽ không còn "luyện binh đao" và "rèn gủỏm làm cày, và giáo mác làm dao quắm". Đó là một lỏ̀i kinh chúng ta cần dâng lên trong Mùa Vọng năm nay.

Đó là điều cộng đoàn Kitô Hủ̃u mong đọ̉i trong sụ̉ trỏ̉ lại sỏ́m nhất của Chúa Giêsu. Nhủng Ngài không đến và năm tháng kéo dài, cộng đoàn chấp nhận kiên nhẫn chỏ̀ đọ̉i. Kết luận phúc âm hôm nay tóm tắt lỏ̀i chỉ dẫn cho cộng đoàn Kitô Hủ̃u qua các thỏ̀i đại: "Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng vì chính giỏ̀ phút anh em không ngỏ̀, thì Con Ngủỏ̀i sẽ đến. "Lỏ̀i chú thích này nhắc đến điều thật sụ̉ xảy đến cho một ngủỏ̀i bạn của tôi lụ̉c lủỏ̃ng vạm vỏ̃, 28 tuổi xuân bị chết trong khi anh ta đang chạy điền kinh trong một ngày Xuân. Mỗi ngày chúng ta phải sống hoàn toàn, sẵn sàng kiên nhẫn và tỉnh thủ́c là "Con Ngủỏ̀i" sẽ đến một giỏ̀ mà chúng ta không biết trủỏ́c đủọ̉c.

Trong thế kỷ thủ́ 21 chúng ta không nghĩ đến ngày "Ngài đến" vỏ́i ý nghĩ chỏ̀ đọ̉i mong mỏi hết lòng nhủ các Kitô Hủ̃u Tiên Khỏ̉i. Dù vậy, chúng ta tin tủỏ̉ng việc Chúa Giêsu sẽ đến vẫn luôn luôn là điều chúng ta không biết trủỏ́c đủọ̉c. Chúa Kitô luôn luôn và bất thình lình đến trong đỏ̀i chúng ta để tha thủ́ lỗi lầm của chúng ta trong quá khủ́, để ban ỏn và thách thức hiện tại của chúng ta và giúp chúng ta hy vọng cho tủỏng lai. Chúa Kitô luôn luôn vẫn đến để nhắc nhỏ̉ lỏ̀i hủ́a của Ngài là mặc dù hiện tại có đen tối đến đâu đi nủ̃a, ánh sáng của Ngài vẫn chiếu rọi qua tăm tối và sụ̉ chết.

Bỏ̉i thế, Ngài nói vỏ́i chúng ta là hãy tỉnh thủ́c và hãy sẵn sàng chỏ̀ đọ̉i ngày Ngài đến. Ngôn sủ́ nói nhủ vậy tủ̀ trước bao lâu rồi cho một cộng đoàn dân chúng đang sống trong đau khổ của tối tăm và thất vọng. "Hỏ̃i nhà Giacob! Nào, Ta hãy đi trong ánh sáng của Đức Chúa".

Phúc âm dạy chúng ta nhìn vào hiện tại nhủ nghĩ đến tủỏng lai để chúng ta có thể sống trong ánh sáng của triều đại Thiên Chúa đang đến. Một ngày nào Thiên Chúa sẽ thình lình đặt lề luật Ngài, nhủng ngay bây giỏ̀, Thiên Chúa đang hoạt động qua Con Ngài để thúc đẩy chúng ta sống ngay thật. Đó là một sụ̉ căng thẳng phải không? Hiện tại và tủỏng lai cùng ỏ̉ trủỏ́c mắt chúng ta là nhủ̃ng môn đệ phải không? Chúa Giêsu khuyên bảo cộng đoàn Ngài hãy nhìn vào đỏ̀i sống của họ nhủ điều mong đọ̉i trong tủỏng lai.

Mặc dù chúng ta sống ỏ̉ đô thị, ngoại ô hay ỏ̉ thôn quê, chúng ta vẫn cẩn thận không muốn có ngủỏ̀i xông vào nhà. Chúng ta luôn có đèn bên ngoài nhà bật sáng lên khi có ngủỏ̀i bủỏ́c đến để biết được có ngủỏ̀i muốn xông vào nhà. Ỏ̉ đô thị, các củ̉a tiệm và đủỏ̀ng xá có máy ghi hình canh chủ̀ng lưu giữ hình ảnh nhủ̃ng ai đi qua hay xông vào tiệm. Thật khó tìm một chỗ tối để nhìn lên các ngôi sao trên trỏ̀i vì có biết bao ánh sáng chiếu rọi ban đêm. Chúng ta rất thận trọng trong việc canh giủ̃ nhà củ̉a chúng ta. Vậy thì việc canh giữ tâm hồn và sẵn sàng đón Chúa trong việc làm hằng ngày thì sao? Chúng ta làm bao nhiêu việc hằng ngày nhủ mọi ngủỏ̀i khác. Vậy thì việc họ làm và việc chúng ta làm khác nhau thật sụ̉ nhủ thế nào? Theo ánh sáng lỏ̀i Chúa Giêsu, chúng ta cần phải để ý việc chúng ta làm là tìm cỏ hội để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Hình nhủ sống nhủ thế là một cách để chúng ta tỉnh thủ́c, mong đọ̉i Con Ngủỏ̀i sẽ đến bất kỳ lúc nào.

Biết bao thế kỷ đã qua đi và phần đông trong chúng ta có sụ̉ mong đọ̉i rõ ràng về việc Chúa sẽ trỏ̉ lại nhủ nhủ̃ng Kitô Hủ̃u Tiên Khỏ̉i chỏ̀ đọ̉i. Dù vậy, chúng ta tin tủỏ̉ng lỏ̀i Chúa Kitô nói vỏ́i chúng ta hôm nay là "Con Ngủỏ̀i sẽ đến". Lỏ̀i Chúa Kitô nói phải cho chúng ta cảm thấy điều quan trọng là làm ngay bây giỏ̀ điều chúng ta biết phải làm, nhủng lại còn chỏ̀ đọ̉i, hay làm việc cam đoan vỏ́i Thiên Chúa và tha nhân vỏ́i thái độ lo lắng, thủỏng yêu và chăm sóc - trủỏ́c khi mọi sụ̉ đã quá trễ.

Đoạn phúc âm hôm nay có phải là chỉ để loan báo hay không có gì cả sao? Mỗi đoạn phúc âm đều có tin mủ̀ng cho chúng ta. Vậy thì ỏn phúc, tin mủ̀ng trong đoạn phúc âm hôm nay ỏ̉ đâu? Tin Chúa Kitô sẽ đến là tin mủ̀ng, vì đó không phải chỉ để loan báo nhủng là đủa tin là Chúa Kitô, Đấng sẽ đến, là Đấng đủọ̉c loan báo trong phúc âm. Thiên Chúa, Đấng tủ̀ bi nhân hậu là bạn của ngủỏ̀i tội lỗi và ngủỏ̀i ngoài lề.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP