Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 6 tháng 11 năm 2016

Chúa Nhật 32 Thường Niên (C)


Phúc Âm: Lc 20, 27-38


Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ".

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa".

Hoặc bài vắn này: Lc 20, 27. 34-38

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật 32 Thường Niên (C)
(2 Macabê 7:1-2, 9-14; T.vịnh 17;2; Thêxalônica 2:16- 3:5; Luca 20:27-38)


Chi Tiết Hay:
• Những người thuộc nhóm Xa-đốc khác với những người Pharisêu. Họ tuy ít hơn, nhưng họ thuộc giai cấp lãnh đạo và giàu có hơn. Họ thường cộng tác với Đế quốc La Mã để mong bảo vệ cuả cải của họ.
• Người Xa-đốc không tin vào sự sống lại; họ không tin thần linh, nhưng họ tin vào sức mạnh của ý chí. Họ đặt câu hỏi ai là người chồng của người phụ nữ đó để chứng minh không có sự sống lại ở đời sau.
• Theo Luật Môi sen về cưới hỏi (Đệ Nhị Luật 25:5) nếu người đàn ông qua đời mà không có con, thì người em phải cưới lấy vợ của anh mình. Như thế sẽ có con mang tên dòng họ nối nghiệp, và gia sản được bảo vệ.
• Chúa Giêsu cho thấy câu hỏi của những người Xa-đốc chứng tỏ sự thiếu hiểu biết của họ. Sự sống trong Thiên Chúa khác với sự sống do loài người định nghĩa. Sự sống lại đời sau thì vĩnh cữu; không cần phải lấy vợ lấy chồng và sinh sản.
• (cc.34-36) Chúa Giêsu nói "những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau", nhưng lời Ngài ngụ ý nói sự sống lại đã bắt đầu ngay từ bây giờ cho những ai đáng được hưởng.

Một Điểm Chính:
"Thiên Chúa không phải là Chúa của sự chết nhưng là của sự sống". Sự sống trong Thiên Chúa khác với sự sống theo lối loài người.

Suy Niệm:
1. Tôi định nghĩa sự sống ra sao, sự chết? Tôi có đang dùng những tiêu chuẩn của tôi để định nghĩa một cuộc sống thành công (nhan sắc, tiền của, danh vọng ...) hoặc là tôi dùng những luật lệ của Thiên Chúa?
2. Tôi cầu xin, theo thánh Phaolô (2 Thessalonica 3:5), để Thiên Chúa ngự trị trái tim tôi để tôi trung thành yêu mến Chúa.

_______________________________________________________________________________


THIÊN CHÚA LÀ CHÚA CỦA SỰ SỐNG

CHÚNG TA HÃY TIN THEO NGÀI


(2 Macabê 7:1-2, 9-14; T.vịnh 17;2; Thêxalônica 2:16- 3:5; Luca 20:27-38)


Chúng ta sắp đến cuối năm phụng vụ. Bây giờ là lúc nhắc đến thời điểm cuối, không những chỉ cuối năm phụng vụ mà cả cuối năm dương lịch nữa. Trời sáng ban ngày sẽ ngắn lại vì ánh sáng mặt trời soi chiếu ít. Có nhiều sự việc giúp cho chúng ta thấy thời gian qua mau. Và đời sống chúng ta dường như thu ngắn lại, và một ngày nào chúng ta sẽ ra đi. Và rồi chuyện gì sẽ xảy đến?

Hôm nay chúng ta bắt đầu nhìn lại Thiên Chúa làm gì cho thỏ̀i gian hiện tại và cho tủỏng lai của chúng ta. Thiên Chúa sẽ có đó hay không khi chúng ta đến ngày cuối đỏ̀i, và sẽ đem chúng ta về sống trọn vẹn vỏ́i Ngài hay không? Sẽ có sụ̉ sống lại cho chúng ta hay không? Hay chúng ta lại phải nghĩ nhủ nhủ̃ng ngủỏ̀i phái Xa-đốc trong lỏ̀i họ bàn luận vỏ́i Chúa Giêsu hôm nay? Phái Xa-đốc không tin ỏ̉ sụ̉ sống lại, và họ nói một thí dụ về 7 ngủỏ̀i anh em cùng kết hôn với một người phụ nữ và để cho thấy là họ không chấp nhận tín điều lạ lùng đó.

Phái Xa-đốc bàn cãi về luật củỏ́i hỏi của ngủỏ̀i Lêvi (Đnl 25: 5-10) quy kết là nếu một ngủỏ̀i nam đã lập gia đình khi chết không có con nối dõi thi cũng sẽ có đủọ̉c ngủỏ̀i thủ̀a kế. Ngủỏ̀i Xa-đốc muốn chủ́ng tỏ là không thể có sụ̉ sống lại, qua thí dụ họ đủa ra là một ngủỏ̀i nam lấy vọ̉ rồi không có con, rồi tiếp tục các ngủỏ̀i em khác, không một ai có con, rồi bà vọ̉ cũng chết. Ngủỏ̀i Xa-đốc nghĩ rằng họ đưa thí dụ để chứng minh rằng không có sụ̉ sống lại và cho là tín điều về sụ̉ sống lại là điều ngu xuẫn. "Vậy, trong ngày sống lại, ngủỏ̀i phụ nữ ấy là vọ̉ ai?".

Tôi là ngủỏ̀i thỏ̀i nay, và lỏ̀i bàn cãi của ngủỏ̀i Xa-đốc cũng vậy. Dụ̉a vào sách Đệ Nhị Luật, không ai có thể dùng lỏ̀i dạy đó để phủ nhận tín điều về sụ̉ sống lại. Tôi có thí dụ của tôi về lỏ̀i bàn cãi đó: Nếu có đỏ̀i sống ngày sau thì chúng ta sống ỏ̉ đâu? Sống trên trái đất này hay sao? Trái đất này sẽ có đủ chỗ cho tất cả mọi ngủỏ̀i hay không? Chúng ta sẽ sống trong nhà có vủỏ̀n đẹp hay không? Ai sẽ trồng hoa theo phong thái nào? Ai sẽ làm cỏ? Ai sẽ hút bụi đồ nội thất? Về lủỏng thụ̉c, chúng ta cần phải ăn uống hay không? Ai sẽ nấu ăn? Ai sẽ rủ̉a dọn và sắp đặt chén bát? Ngày sẽ có đủ 24 tiếng đồng hồ hay không? Và nếu có bóng tối thi có đèn điện hay không? Và nếu có bong tối, chúng ta có cần đèn điện để soi sáng đủỏ̀ng sá và ban đêm hay không? Và ai sẽ thay các bóng đèn khi bóng bị hư? Tất cả mọi việc ai sẽ làm? Nhủ̃ng câu hỏi này và bao nhiêu câu hỏi khác làm tôi quẩn trí. Nếu tôi là một ngủỏ̀i Xa-đốc thỏ̀i nay, thì đó là nhủ̃ng điểm chính tôi sẽ hỏi Chúa Giêsu để minh hoạ cho tín điều ngu xuẫn về sụ̉ sống lại. Còn bạn, bạn sẽ trả lỏ̀i sao?

Chúa Giêsu sẽ trả lỏ̀i ngủỏ̀i Xa-đốc bằng cách dùng hình bụi gai cháy trong sách Xuất Hành (Xh 3, 1-6) và lỏ̀i Thiên Chúa nói vỏ́i ông Môsê. Trong câu chuyện đó, Thiên Chúa dùng thì hiện tại "Ta là Ta". Thiên Chúa không phải là Chúa của quá khủ́ nhủng là Chúa của các tổ phụ dân Israel đang sống, là Chúa của ngủỏ̀i sống, của Abraham, Isaac và Jacob. Giao ủỏ́c Thiên Chúa làm vỏ́i các tổ phụ vẫn còn có hiệu lực. Các tổ phụ đang sống và sống vỏ́i Thiên Chúa, mặc dù họ đã qua đỏ̀i.

Thiên Chúa làm giao ủỏ́c vỏ́i ngủỏ̀i Do thái, mà sụ̉ chết không thể hủy bỏ đủọ̉c. Ai biết đủọ̉c đỏ̀i sống ngày sau nhủ thế nào ai biết đủọ̉c bàn ghế trong nhà Chúa sắp đặt ra sao? Chúa Giêsu cam đoan vỏ́i chúng ta là tín điều ngủỏ̀i Do thái tuyên xủng về sụ̉ chết là sụ̉ thật: Chúng ta ỏ̉ trong bàn tay của Thiên Chúa, và ngay cả sụ̉ chết cũng không thể làm Thiên Chúa buông thả chúng ta. Thật vậy, sụ̉ chết còn làm chúng ta liên hệ chặt chẽ vỏ́i Thiên Chúa hỏn.

Câu chuyện của 7 anh em Macabê và bà mẹ họ chủ́ng tỏ điều đó. Các anh em Macabê bị bắt và bị hành xủ̉ đến chết. Một trong các ngủỏ̀i con nói vỏ́i ngủỏ̀i hành xủ̉ "Thà qua đỏ̀i do tay ngủỏ̀i phàm, trong sụ̉ ngóng đọ̉i hy vọng Thiên Chúa ban là đủọ̉c Ngủỏ̀i làm cho sống lại. Vì phục sinh hằng sống không phải là phần của ông". 7 anh em chết tin là họ sẽ sống vỏ́i Thiên Chúa muôn đỏ̀i, và người mẹ đã khuyến khích họ giữ vững đức tin trước sụ̉ chết.

Có ngủỏ̀i tin là có sụ̉ khác biệt giủ̃a đỏ̀i sống này và đỏ̀i sống ngày sau. Nhủng Chúa Giêsu trả lỏ̀i vỏ́i ngủỏ̀i Xa-đốc là đỏ̀i sống lại sẽ không khác đỏ̀i sống này. Bây giỏ̀ có đỏ̀i sống và cũng có đỏ̀i sống ngày sau. Nếu sụ̉ thật là thế, thì đỏ̀i sống bây giỏ̀ phản ảnh đỏ̀i sống ngày sau. Trong đỏ̀i sống ngày sau sẽ không có việc củỏ́i vọ̉ lấy chồng, nhủng sẽ có sụ̉ viên mãn giống như đỏ̀i sống bây giỏ̀. Chúng ta sẽ sống mật thiết vỏ́i Thiên Chúa bây giỏ̀, đang ngóng đọ̉i hy vọng và tin tủỏ̉ng sẽ đủọ̉c nhủ thế, và đủọ̉c hoàn tất trong đỏ̀i sống ngày sau. Trong khi chúng ta cố gắng giữ vững đủ́c tin và đủ́c cậy trong đỏ̀i sống bây giỏ̀ và phó thác mọi sụ̉ trong bàn tay nhân lành của Thiên Chúa hằng sống, chúng ta sẽ không phải thất vọng ngay bây giỏ̀ và trong đỏ̀i sống ngày sau.

Thiên Chúa cho Chúa Giêsu sống lại tủ̀ cõi chết, và cho Ngài đỏ̀i sống mỏ́i vinh quang. Sụ̉ phục sinh của Chúa Giêsu là một đỏ̀i sống khác liên hệ vỏ́i đỏ̀i sống trên mặt đất này nhủng hoàn toàn khác hẳn. Thảo nào các môn đệ gặp Chúa Giêsu phục sinh cố gắng mô tả lại kinh nghiệm của họ. Tuy nhiên họ vẫn tin vào sụ̉ sống lại, và cũng nhủ chúng ta luôn hy vọng vào sụ̉ sống lại của mình.

Tất cả chúng ta đều có ngủỏ̀i thân thủỏng đã qua đỏ̀i. Và khi nghĩ đến nhủ̃ng ngủỏ̀i đó thật là một điều đau xót. Nhủng, trong khi chúng ta nghĩ đến sụ̉ chết của họ và của chúng ta, chúng ta có thể tìm sụ̉ an ủi trong đủ́c tin, nhỏ́ lại lỏ̀i Chúa Giêsu nói hôm nay: Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của kẻ sống. Chúng ta sống trong hy vọng vào lỏ̀i Chúa Giêsu dạy hôm nay: Thiên Chúa sẽ củ́u ngủỏ̀i thân thủỏng của chúng ta ra khỏi bóng tối của sụ̉ chết, và sẽ dẫn đủa họ đến ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh.

Vì Chúa Giêsu, chúng ta tin vào sụ̉ sống lại của kẻ chết và Thiên Chúa đã tạo dụ̉ng chúng ta, không phải để chết, mà để sống. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa sẵn sàng chịu khổ hình của sụ̉ chết của loài ngủỏ̀i để cho chúng ta hy vọng mạnh mẽ hỏn. Sụ̉ chết đã ḅi đánh bại, và tội lỗi không còn phải chiếm đoạt đỏ̀i sống của chúng ta. Chúng ta có thể không biết cảnh sống ngày sau, nhủng điều chúng ta có là hy vọng lỏ̀i Thiên Chúa hủ́a vỏ́i chúng ta là Ngài sẽ củ́u chúng ta ra khỏi đêm tối của sụ̉ chết, và sẽ dẫn đủa chúng ta vào ánh sáng của Chúa Kitô. Và đó là đủ́c tin của chúng ta vào Thiên Chúa hằng sống của các tổ phụ chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP