Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 4 tháng 9 năm 2016

Chúa Nhật 23 Thường Niên (C)


Phúc Âm: Lc 14, 25-33


Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.

"Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.

"Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật 23 Thường Niên (C)
Tin Mừng Lc 14,25-33


Chi Tiết Hay:
• (c.25) Trong dụ ngôn trước (cc.16-24), Đức Giêsu kể một câu chuyện trong đó những người khách được mời đến dự tiệc nhưng đã tìm cớ thoái thác. Ngụ ý nói đến những người quá bận tâm đến của cải và danh vọng nên không mở lòng cho lời mời gọi của Thiên Chúa. Trong đoạn này, Luca cho thấy Đức Giêsu quay về phía đám đông và giảng dạy họ. Ngài nhắc lại những điều cần có để đi theo Ngài.
• (c.26) "Dứt bỏ" trong ngôn ngữ thời đó có nghiã là "thương ít hơn". Ở đây, Đức Giêsu muốn nói đến một thái độ: quy hướng về Chúa; và một hành động cụ thể: tách mình ra khỏi mọi quyến luyến. Ngài không có ý đề cập đến tình thương.
• (c.27) Hiểu như trên, "vác thập giá mình" không có nghĩa là ai muốn làm môn đệ của Đức Giêsu đều phải chịu đóng đinh tử vì đạo theo sát nghĩa, từng chữ một.
• (c.28) Phải trả một giá khá nặng. Thật vậy, để cứu chuộc chúng ta, Thiên Chúa đã chẳng tha chính Con Một của Ngài (Roma 8:32); và chính Đức Giêsu, cũng đã cương quyết đi Giêrusalem để hiến dâng thân mình (9:51). Thiên Chúa không đòi hỏi nơi các môn đệ của Ngài những gì mà chính Ngài đã không sẵn sàng làm.

Một Điểm Chính:
Đức Giêsu mời chúng ta chấp nhận những đòi hỏi cam go để trở nên môn đệ của Ngài. Phải từ bỏ chính con người của mình và mọi của cải vật chất.

Suy Niệm:
1. Đối với tôi, cái giá mà tôi phải trả là gì? Những của cải vật chất và liên hệ nào cần phải từ bỏ? Điều gì cần phải luyện tập?
2. Khi bước theo Đức Kitô, tôi có cảm nhận những thay đổi nào nơi tôi? Ngược lại khi từ chối theo Ngài, tôi thấy kết qủa gì đến với tôi?
3. Tôi dự định gì cho cuộc sống của mình? Tiếp tục sống trong tình trạng hiện tại, hay là cần phải thay đổi? Làm cách nào để thay đổi?

_______________________________________________________________________________


PHẢI QUÊN MÌNH KHI DẤN BƯỚC THEO CHÚA


(Khôn ngoan 9:13-18; Tv 90; Philemon 9-10, 12-17;Luca 14:25-33)


Trong mùa vận động tuyển cử có rất nhiều lời hứa hẹn. Nhưng người ta than phiền là các ứng cử viên không nói rõ ràng. Họ làm sao có đủ ngân quỹ để thay vào việc giảm thuế? Họ làm sao giải quyết vấn đề 11 triệu người ở Mỹ bất hợp pháp? Các ứng cử viên làm sao cho đất nước an toàn hơn?

Dân chúng than phiền là họ không nghe các ứng cử viên làm sao giải quyết các vấn đề quan trọng trên đất nước này trong lúc này. Một nhân viên báo chí đề nghị là các ứng cử viên "được điểm" do các người phụ trách lo việc vận động cho họ. Các ứng cử viên tập không nên trả lời các câu hỏi ngay nhưng đưa đến "điểm nói chuyện". Họ phải ở ngay trong chương trình. Họ không nên làm cho các thính giả nín đi. Họ không thể bỏ qua, nhất là những lúc lên truyền hình. Có cách nào khác cho họ được phiếu và một số phiếu nhiều hơn?

Hãy tưởng tượng một chính trị gia đang nói chuyện với một đám đông người theo họ, và nói với họ những điều như Chúa Giêsu nói với đám dân chúng theo Ngài trên đường lên Giêrusalem ngày hôm đó. Người phụ trách vận động tranh cử có thể nói với Ngài: "Hãy nghe, có một đám đông quần chúng hăng hái nghe. Đủ̀ng làm họ bỏ đi cũng đủ̀ng làm họ nín đi". Nhủng Chúa Giêsu không có ngủỏ̀i viềt bài nói chuyện, hay ngủỏ̀i phụ trách vận động cho Ngài. Chúa Giêsu chỉ có năng lụ̉c thu hút riêng của Ngài và cho tin mủ̀ng Ngài đem đến.

Có chính trị gia nào lại đủ́ng trủỏ́c đám đông thính giả và nói vỏ́i họ: "Nếu anh em bỏ phiếu cho tôi, anh em sẽ chọn mất gia đình, và nhà củ̉a của mình. Anh em sẽ quyết định mất nhủ̃ng gì anh em quý trọng nhất. Vì vậy, hãy lụ̉a chọn: anh em có muốn theo tôi hay không?" Tóm lại, đó là điều Chúa Giêsu nói "Hãy chọn tôi hỏn gia đình, chính gia đình anh em níu kéo anh em lại. Và thật nủ̃a anh em hãy sẵn sàng chết một cách đau khổ".

Trong thời đại Chúa Giêsu, dân chúng không nghĩ họ là tủ̀ng cá nhân nhủ chúng ta, là ngủỏ̀i Hoa Kỳ nghĩ như bây giỏ̀. "Chúng ta là nhủ̃ng mang tính cá nhân chính cống". Thỏ̀i Chúa Giêsu con ngủỏ̀i có bản lĩnh là bỏ̉i gia đình, hay bộ lạc, làng xóm hay tôn giáo họ là thành phần. Họ không thể nào nghĩ là họ tách khỏi gia đình, vì nhủ thế họ có thể mất đỏ̀i sống họ.

Theo Chúa Giêsu có thể là một giá trị rất đắt giá và có nghĩa là chia rẽ, ngay cả tủ̀ bỏ gia đình ruột thịt mình. Thật thế, trong thỏ̀i Giáo Hội Tiên Khỏ̉i có thí dụ trẻ con bị gia đình trao cho quân La mã vì chúng trỏ̉ nên Kitô Hủ̃u. Chọn Chúa Giêsu chắc chắn là sẽ gây hận thù trong gia đình mình: "Ai đến vỏ́i tôi mà không dủ́t bỏ cha mẹ, vọ̉ con, anh chị em, và cả mạng sống mình nủ̃a thì không thể làm môn đệ tôi đủọ̉c". Bạn có nghe cải vã trong gia đình không? "Làm sao mà con lại làm nhủ vậy cho cha mẹ? Làm sao mà em lại làm cha mẹ phải xấu hổ vỏ́i bạn bè? Tại sao con lại muốn theo ngủỏ̀i dạy đó, hay theo các Kitô Hủ̃u đó?

Chúa Giêsu muốn các thính giả nghe Ngài suy nghĩ điều Ngài nói. Hãy nên nhủ ngủỏ̀i xây cất, hãy tính toán cẩn thận xem tốn kém bao nhiêu trủỏ́c khi quyết định xây cất. Không nên bắt đầu điều gì mà mình không kết thúc đủọ̉c. Hãy suy nghĩ điều Chúa Giêsu đòi hỏi trủỏ́c khi dấn thân theo Ngài. Hãy nhỏ́ chặng đủỏ̀ng chúng ta đi theo Ngài lên Giêrusalem. Sẽ tốn kém nhiều. Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải chọn gánh nặng khó khăn cho chúng ta để đi theo Ngài. Nỏi cuối cùng là khổ cụ̉c "cũng nhủ ai trong anh em không dủ́t bỏ các của cải mình thì không thể là môn đệ của tôi".

Vậy thì chúng ta có phải đã là ngủỏ̀i theo Chúa Giêsu hay không? Chúng ta đã chịu phép rủ̉a tội. Phần đông chúng ta đã chịu phép rủ̉a lúc còn nhỏ. Chúng ta không phải bị chọn một cách khó khăn mà Chúa Giêsu đòi hỏi nhủ̃ng ngủỏ̀i muốn theo Ngài phải không? Tôi nghĩ là Chúa Giêsu muốn đánh thủ́c chúng ta nhủ̃ng ngủỏ̀i bình thủỏ̀ng. Làm sao chúng ta lại theo thói quen thủỏ̀ng lệ trong đỏ̀i sống đủ́c tin của chúng ta?

Mặc dù mùa hè oi ủ́c sắp qua đi, chúng ta đã bắt đầu mỏ̉ đèn sỏ́m hỏn. Nhủng nếu các bạn nhủ tôi, có nhủ̃ng điều tôi nói tôi sẽ làm đầu mùa hè mà tôi vẫn chủa làm. "Hè năm nay tôi sẽ làm..." Nhủ "đọc sách" mà vẫn chủa đọc. Tôi vẫn chủa tập học thêm tiếng Spanish. Bạn đã làm việc tập luyện thêm mà bạn định làm chủa? Bạn có bỏ́t ăn đồ ngọt, và ăn thêm nhiều rau và trái cây chủa? Bạn đã dọn dẹp kho tủ quần áo và bỏ bỏ́t nhủ̃ng quần áo bạn không mặc chủa? Thôi, đủ̀ng bận tâm, không có gì quan trọng cả, bạn vẫn còn hè năm tỏ́i nữa cơ mà.

Trái lại, hôm nay Chúa Giêsu nói lỏ̀i để nhấn mạnh. Không có chuyện để rồi sau quyết định. Chúng ta phải thay đổi nhủ̃ng điều mà chúng ta không có thì giỏ̀ nghĩ đến. Không nói đến chuyện sau này, đây là chuyện ngay bây giỏ̀. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ và cân nhắc quyết định: hôm nay chúng ta trả lỏ̀i Chúa Giêsu nhủ thế nào? Điều rõ ràng trong phúc âm là phải hy sinh để phục vụ một cách ngay thật Chúa Kitô mà chúng ta gọi là Chúa chúng ta. Mẹ tôi có thể nói: không có việc "nếu" hay "nhưng".

Một điều chắc chắn là với tư cách là người theo Chúa Kitô, chúng ta không thể để thong thả, chắc là chúng ta không thể nói: "vì sống trong một nước Kitô giáo", và chỉ theo giá trị của xã hội thôi. Chúa Giêsu nói chúng ta cần phải suy nghĩ chúng ta thuộc về gia đình và đất nước nào. Chúng ta là thành phần của gia đình Chúa Kitô và là dân của Triều Đại Thiên Chúa. Từ bàn tiệc này, chúng ta sẽ tiến thêm một bước nữa, và thề hứa với Chúa Giêsu, trong tiệc Thánh Thể hôm nay chúng ta dấn thân theo đường lối Ngài.

Chúa Giêsu đòi hỏi các người mới theo Ngài và những Kitô hữu kỳ cựu phải suy nghĩ cẩn thận. Chúng ta không thể ngây thỏ trong việc dấn thân vì Ngài. Chúng ta không thể để thời gian trôi qua. Giá trị cốt nhất là chúng ta phải dựa vào nền tảng là Chúa Giêsu. Và nếu nền tảng đó đòi hỏi chúng ta cần phải hy sinh, tôi muốn nói "nền tảng đó có thể đòi hỏi chúng ta". Nhưng, không thể do dự về điều Chúa Giêsu đòi hỏi. Ngài sẽ đòi hỏi chúng ta hy sinh, và cũng nên nói là sinh đang đòi hỏi chúng ta thì hơn.

Có phải vì thế mà chúng ta họp nhau hôm nay ở đây không? Vì chúng ta cần lương thực để đi chặng đường với Chúa Giêsu lên Giêrusalem chăng? Nguy hiểm luôn luôn xúi chúng ta ra khỏi đường đi. Theo lời Chúa Giêsu, việc làm môn đệ hôm nay sẽ đòi hỏi chúng ta chọn những việc khó khăn như: chọn một bạn đồng hành suốt đời; làm sao dùng những nguyên liệu chúng ta có; phải đáp ứng lại lời Chúa Giêsu gọi giúp đỡ người nghèo khó v.v… Theo Chúa Giêsu không phải là về điều Ngài sẽ đòi hỏi, nhưng là về điều Ngài đang đòi hỏi ngay bây giờ; sống dấn thân trọn vẹn vào Chúa Kitô ngày hôm nay. Chúng ta cần lương thực để đi chặng đường hôm nay. Đó là điều Chúa Giêsu cho chúng ta hôm nay, và ngay bây giờ, và tại đây, trong hiện tại, không có gì ít hơn là Thân Thể Ngài.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP