Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 23 tháng 4 năm 2017

Chúa Nhật II Phục Sinh (A)

(CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA)


Phúc Âm: Ga 20, 19-31


Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật II Phục Sinh (A)

(CHÚA NHẬT VỀ LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA)
Phúc Âm: Ga 20, 19-31


Chi Tiết Hay:
• Đoạn Phúc Âm này là kết thúc Phúc Âm Thánh Gioan. Chương 21 kế tiếp là phụ trương được thêm vào sau. Câu cuối trong bài tóm lược mục đích của cả cuốn Phúc Âm là chúng ta tin nơi Đức Kitô mà được sự sống.
• Ơn gọi của một giáo trưởng hoặc một ngôn sứ (Môsê, Gideon, Jeramiah, môn đệ Đức Giêsu) thường trải qua 5 giai đoạn sau đây:
1. Dẫn Nhập: một căn nhà khóa kín cửa;
2. Đối Diện: Đức Giêsu hiện ra,Phản Ứng (các môn đệ sửng sốt) và Trấn An ("Bình an cho anh em");
3. Sứ Mạng: "Thầy sai anh em";
4. Chống Đối: như Thánh Tôma;
5. Trấn An: (Đức Giêsu hiện ra lần nữa) và Dấu Chỉ ("Hãy xem bàn tay Thầy").

Một Điểm Chính:
Đức Kitô trở lại trong vinh quang như lời đã hứa. Ngài cũng kiện toàn những lời hứa khác như mang lại niềm vui (Gioan 14:19, 16:16-24) và sự bình an (Gioan 14:27).

Suy Niệm:
1. Khi theo Chúa tôi đã trải qua những giai đoạn và bước tiến nào?
2. Những gì hoặc ai đã giúp tôi tin nơi Đức Kitô và được sống?
3. Tôi có phải là một Phúc Âm sống để người khác tin vào Chúa Giêsu mà được sống?

_______________________________________________________________________________


Chúa Nhật II Phục Sinh A


(Cv 2:42-47; Tv 117; 1 Phêrô 1:3-9; Gioan 20:19-31)


Những câu chuyện về Chúa Giêsu hiện ra sau Phục Sinh đều khác nhau. Nhưng, có một điểm chung là, trước hết các môn đệ không nhìn nhận ra Chúa Giêsu. Ngài trông khác lạ. Những chi tiết từ câu chuyện này sang câu chuyện khác về sự Chúa Giêsu hiện ra khác nhau nhiều. Chúng ta hãy nghĩ có bao nhiêu sự lộn xộn giữa các môn đệ về việc Chúa Giêsu hiện ra. Thật ra, thì các ông đang kinh nghiệm một sự kiện hoàn toàn mới lạ. Chúa Giêsu làm phép lạ cho anh Ladarô và cho con trai bà góa phụ ở Nain sống lại. Đó là những việc cho họ sống trở lại như bình thường, rồi họ sẽ chết lại. Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Chúa Giêsu phục sinh từ kẻ chết, để không phải chết lại lần nữa. Và đó không phải là làm cho Chúa Giêsu sống lại đời sống bình thường, nhưng, đó là một việc tạo dựng mới. Một khi Chúa Giêsu cho các môn đệ thấy chỗ các vết thương trên mình Ngài thì họ nhìn ra Ngài. Chính Ngài là Chúa Giêsu đã sống với họ trong mấy năm vừa qua.. Vì việc chúng ta hiệp thông với Chúa Kitô trong phép rửa, chúng ta cũng được chia phần sự sống mới với Chúa Giêsu. Chúng ta là một tạo vật mới. Chúng ta sẽ làm gì với đời sống mới này. Và chúng ta làm sao chia sẻ với người khác? Bài phúc âm hôm nay nói về sự việc này.

Khung cảnh nơi Chúa Giêsu hiện ra như thể nào? Thánh Gioan nói với chúng ta là các môn đệ khiếp sợ. Họ có lý do sợ hãi vì điều gì đã xảy ra cho Chúa Giêsu có thể xảy ra cho họ. Thánh Gioan nói "Nơi các môn đệ ở các cửa đều đóng kín". Không phải họ chỉ ở trong nơi khóa cửa kín mà thôi, phải chăng việc đó diễn tả tâm tình và tâm linh của các môn đệ hay sao?

Bà Maria đã nói với các môn đệ là bà ta đã trông thấy Chúa Giêsu (Ga 20, 18). Nhưng, họ không thể hiểu điều bà Maria nói với họ. Thật ra thì chưa bao giờ có ai thấy người sống lại từ kẻ chết phải không? Nếu Chúa Giêsu đã sống lại thật thì không còn sự nghi ngờ gì nữa, và thế giới là một nơi hoàn toàn mới lạ. Nếu Chúa Giêsu đã sống lại và đã hiện ra cho các môn đệ sau khi các ông liên tiếp từ chối, phản bội,và nghi ngờ, thì Chúa Giêsu ở trong tình trạng nào? Có lẽ đó là một lý do nữa làm cho các môn đệ sợ hãi và nghi ngờ.

Chúa Giêsu đến với các môn đệ mặc dù các ông ở trong phòng khóa cửa kín, và tâm tình khép kín lại. Chúng ta biết ngay tình trạng Chúa Giêsu ra sao vì lời nói đầu tiên của Ngài là "Bình an cho anh em". Lập tức ngay sau đó các ông nhìn nhận ra Chúa Giêsu, và lãnh nhận lời chào của Ngài. Sự sợ hãi và buồn phiền của họ biến thành niềm vui hớn hở.

Trong khi việc sống lại không cứu các ông ra khỏi một thế giới bạo lực - nhiều người sẽ bị chết vì đức tin của họ - cộng đoàn sẽ làm chứng về niềm vui mà đức tin đã ban cho họ. Niềm vui phải là điểm đặc biệt thứ nhất của cộng đoàn Kitô hữu. Và điều này làm chúng ta hỏi: khi một người khách đến cùng phụng vụ với chúng ta, hay đến dự một lễ lạc trong giáo hội, người đó có nhìn nhận ra niềm vui của cộng đoàn hay không? Niềm vui là dấu chỉ chúng ta là những người theo Chúa sống lại chia sẻ với nhau và với toàn thế giới.

Bây giờ chúng ta hãy dừng lại và suy ngẫm: làm sao mà tôi đóng cửa lòng tôi kín lại để ngăn cách tôi với Chúa Kitô và những người khác? Làm sao mà tội lỗi đã gây thói quen và sợ sệt tránh niềm vui? Chúa Kitô sống lại ở giữa chúng ta trong phụng vụ như Ngài đã ở giữa các môn đệ Ngài đang sợ hãi. Chúa Giêsu nói với chúng ta lời Ngài nói với các môn đệ "Bình an cho anh em". Hãy lãnh nhận niềm vui và ơn tha thứ là cam đoan của sự hiện diện của Ngài ban cho chúng ta. Nhưng, Ngài không ngừng lại với chúng ta, Ngài có việc gì cho chúng ta phải làm.

Sau khi Chúa Giêsu nói lần thứ hai "Bình an cho anh em", Ngài giao các ông một sứ mệnh lớn: "Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em". Như Chúa Giêsu đã được Chúa Cha gởi đến, Chúa Giêsu ban cho các môn đệ Thần Khí của Ngài, và gởi các ông đi làm việc hòa giải như Ngài đã làm. Những ai gặp và lãnh nhận Chúa Giêsu đã được ơn tha thứ cho tội lỗi của họ. Những ai không chấp nhận, thi họ tự xét xử họ vì họ đã từ chối. Cũng như với những người được Chúa Giêsu sai đi. Nếu dân chúng chấp nhận tin bình an họ đưa đến, họ sẽ được ơn tha thứ. Nếu họ từ chối, họ sẽ tự xét xử họ, và tội lỗi họ sẽ không được tha thứ, vì họ đã từ chối chấp nhận ơn huệ tha thứ của Thiên Chúa do các môn đệ đem đến cho họ.

Các bạn có để ý là thánh Gioan không nói là có bao nhiêu môn đệ trong phòng, và cũng không cho biết tên và bao nhiêu người nam và nữ. Đó có phải là một cách thánh Gioan muốn chúng ta đặt chúng ta ở đó trong sự hiện diện của Chúa Kitô sống lại không? Vậy ông Tôma có mặt với họ có thể cho chúng ta nói lên sự nghi ngờ và do dự hay không? Chúng ta đứng trước mặt Đấng đã sống lại với sự sợ hãi, do dự và với đức tin. Ngài nói với chúng ta "Bình an cho anh em". Chúng ta được chấp nhận và được sai đi để chia sẻ với người khác kinh nghiệm chúng ta đã được, niềm vui vào sự hiện diện của Chúa Kitô sống lại. Và chúng ta cũng được sai đi để tha thứ kẻ khác như chúng ta đã được tha thứ.

Nếu chúng ta thi hành trách nhiệm tha thứ mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta, thì người ta có thể hỏi nguồn gốc của thái độ lạ lùng đó bởi đâu mà ra. Nghĩ thật ra, chúng ta tất cả là "loài người", và loài người không thể sẵn sàng tha thứ một cách rộng lượng như thế. Ngoại trừ nguồn gốc sự tha thứ đó là bởi chính Chúa Giêsu. Ngay từ trên cây thánh giá Ngài đã ban ơn tha thứ cho các người xử tử Ngài. Khi Chúa Giêsu thổi hơi trên các môn đệ, Ngài ban cho chúng ta chính Thần Khí của Ngài. Và lý do bây giờ chúng ta có thể tha thứ ngay cho cả các thù địch của chúng ta như Chúa Giêsu đã làm.

Chúng ta không quên ông Tôma "người không tin". Thật đáng buồn là ông ta mang tên như thế. Chúng ta, những người do dự vui lên "cám ơn Chúa cho ông Tôma". Chúng ta không quên là trước kia ông ta có lần tỏ vẻ can đảm, kêu các môn đệ khác cùng đi với Chúa Giêsu lên thăm anh Ladarô đang đau nặng, mặc dù có sự nguy hiểm đe dọa họ (Ga 11, 16). Ông Tôma do dự như nhiều người trong chúng ta thời nay khi nghe tin Chúa Giêsu sống lại. Dù vậy, vẫn là ông Tôma thay cho chúng ta hôm nay khi chúng ta gặp Chúa Kitô sống lại trong lời Ngài nói và trong phép Thánh Thể "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con". Ông Tôma do dự và được tin lại là dịp Chúa Giêsu ban phép cho tất cả những ai tỏ lòng tin Ngài, những ai trong chúng ta không trông thấy Ngài, không sờ vào Ngài, nhưng chúng ta tin và nói lên lời với ông Tôma "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con".

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP