Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 10 tháng 12 năm 2017

Chúa Nhật II Mùa Vọng (B)


Phúc Âm: Mc 1, 1-8


Khởi đầu Phúc Âm của Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Đây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng".

Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Giuđêa và Giêrusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan.

Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: "Đấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật II Mùa Vọng (B)
Phúc Âm: Mc 1, 1-8

Chi Tiết Hay:
• (c.1) Trong Phúc Âm Máccô, chỉ có một đoạn khác nữa có một người đã tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa: đó là viên sĩ quan đại đội trưởng chứng kiến cảnh Đức Giêsu tắt thở trên thập giá. Theo Máccô, không một ai khác nhận ra chân tính của Đức Giêsu ngay cả khi chung sống với Ngài, chứng kiến những phép lạ phi thường và những lời dạy bảo của Ngài.
• (c.3) Qua hoang địa, Thiên Chúa đã giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập và đưa họ về miền đất hứa. Cũng qua hoang địa Thiên Chúa lại cứu vớt họ một lần thứ hai khỏi kiếp lưu đày ở Babylon. Sự xuất hiện của Gioan Tẩy giả như tiếng kêu trong hoang địa là dấu chỉ rằng tại trong hoang địa Thiên Chúa sẽ lập lại giao ước của Ngài với dân Do Thái.
• (c.5) "Mọi người" và "khắp miền" Giuđêa và Giêrusalem ... chứng tỏ thái độ háo hức và nồng nhiệt của những người đến nghe Gioan rao giảng. Sự hối cải của họ được diễn tả qua ba thái độ rõ ràng. Trước hết họ "kéo đến với ông", trở về với hoang đia. Kế đến, họ chịu phép rửa để chứng tỏ sự ăn năn. Và sau cùng họ thú tội lỗi của mình.
• (c.6) Chính sự xuất hiện của Gioan Tẩy giả cũng đã được loan báo trước trong Cựu Ước: ông là người đem tin (Malachi 3, 1) và là vị ngôn sứ trong hoang địa (Isaia 40, 3). Giống như Elia, Gioan mặc y phục của một vị ngôn sứ: áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da. Điều này ám chỉ Gioan là một Elia mới đến dọn đường cho Đức Giêsu.

Một Điểm Chính:
Đức Giêsu kêu gọi mọi người khi đó - cũng như chúng ta hôm nay - hãy ăn năn để được tha tội. Tuy nhiên, điểm được nhấn mạnh ở đây là sự việc Đức Giêsu là Đấng cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả và phép rửa của Ngài vượt trên phép rửa của Gioan.

Suy Niệm:
1. Đã có bao giờ bạn chờ đợi để được nghe một tin gì thật quan trọng? Bạn cảm thấy điều gì trong lòng?
2. Giả sử như Gioan Tẩy giả lại xuất hiện hôm nay để loan báo sứ điệp này thì bạn sẽ đề nghị chỗ nào thích hợp nhất?

_______________________________________________________________________________


Chúa Nhật II Mùa Vọng (B)


(Isaia 40:1-5, 9-11; Tvịnh 84; 2Phêrô 3:8-14; Máccô 1:1-8)


Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh là thời gian đặc biệt trong Giáo hội, vì chúng ta mừng sự hiện diện của Thiên Chúa và hành động của Ngài trong đời sống chúng ta. Tuần vừa qua, chúng ta được nhắc nhở là nên tỉnh thức và coi chừng ngày Đức Chúa ngự đến "Hãy coi chừng! Hãy tỉnh thức!". Đó là lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ (Mc 13, 33). Dấu chấm than dùng ở đây nhắc đến việc cấp bách phải không? Mùa Vọng nhắc chúng ta là chúng ta sẽ không thấy sự hiện hữu của Chúa Kitô đã ở giữa chúng ta và trong thời gian tới, trừ khi chúng ta tỉnh thức và ngóng trông tìm kiếm Ngài.

Các bài sách hôm nay nói thêm vào tin tuần trước. Không phải chúng ta chỉ coi chừng mà chúng ta còn sống đời sống đó nữa. Không phải chúng ta chỉ để đời sống chúng ta chìm đi lặng lẽ, mà chúng ta phải làm như ông Gioan Tẩy Giả nói là "Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa".

Ông Gioan lập lại lời ngôn sứ Isaia nói với chúng ta "Có tiếng người hô trong hoang địa! Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa". Đến đây, tôi muốn nhìn lại cuộc đời tôi, và đời sống trên thế giới nơi tôi sinh sống và tôi tự hỏi: nơi hoang địa trong đời tôi là chỗ nào? Tôi đã làm gì phung phí thì giờ và năng lực của tôi theo đuổi những việc phù phiếm? Tôi đã phung phí thời giờ cho việc kinh doanh, mất nhiều thời gian cho việc giải trí, và biết bao nhiêu những ưu tư lộn xộn trong đầu chúng ta. Tôi đã lãng phí bao nhiêu tài nguyên thiên nhiên? Và biết bao việc sẽ thêm vào đó như những lãng phí thời gian, năng lực, và nguồn lợi của mình.

Những lúc này chúng ta nghĩ đến những phung phí. Chúng ta đã được nghe lời thức tỉnh của ngôn sứ Isaia: "Trong hoang địa, hãy dọn đường của Đức Chúa chúng ta". Mùa Vọng kêu gọi chúng ta dọn dẹp việc làm của chúng ta và sửa đường lối cho ngay thẳng. Không phải là lúc bàn cãi, hay thưa với Thiên Chúa xin Ngài hành động cho chúng ta. Thiên Chúa đã sẵn sàng với chúng ta. Ngôn sứ Isaia nói rõ thánh ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa nói với ngôn sứ "Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giêrusalem, và hô lên cho Thành: Thời phục dịch của Thành đã mãn".

Thiên Chúa sẵn sàng hành động cho chúng ta, hàn gắn vết thương , và tha tội lỗi của chúng ta. Nhưng, trong lúc chúng ta chưa đáng được sự hài lòng của Thiên Chúa đối với chúng ta, thì chúng ta cần phải biết chúng ta sẽ phải làm gì để dọn sẵn con đường của Đức Chúa. Chúng ta có thể làm gì để "thức tỉnh" đón Đức Chúa đến?

Ngôn sứ Isaia đề nghị việc dọn đường. Thời xưa, mỗi khi một vị vua chúa muốn thăm một thành trì, thì dân chúng trong thành dọn dẹp đường sá để cho vị vua chúa đi qua được êm đẹp, không gồ ghề. Còn chúng ta, chúng ta phải dọn dẹp đường sá nào trong Mùa Vọng này? Thung lũng nào cần bồi đắp? Núi đồi nào chận đường trong đời sống chúng ta cần được san phẳng? Lề đường nào cần được dọn dẹp?

Nếu chúng ta dọn dẹp đường lối chúng ta thì ngôn sứ hứa "Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cũng được thấy". Vinh quang là từ ngữ rất quan trọng trong Cựu và Tân Ước. Theo tiếng Do thái, vinh quang có nghĩa là "trọng tâm" hay "quan trọng". Nói về Thiên Chúa thì vinh quang ám chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa cho người phàm. Khi chúng ta có kinh nghiệm như thế về Thiên Chúa, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Có kinh nghiệm vinh quang của Thiên Chúa sẽ thay đổi chúng ta. Không những chúng ta có kinh nghiệm, mà người khác cũng sẽ biết sự "quan trọng" của Thiên Chúa qua kinh nghiệm của chúng ta.

Các bài sách đọc hôm nay có một sự quan trọng nói đến việc thay đổi. Thí dụ như thánh Phêrô khuyến khích chúng ta "phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao" Ông Gioan Tẩy Giả kêu gọi người ta "chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội". Khi chúng ta nghe từ "sám hối" chúng ta có thể có cảm nghĩ về từ đó. Nói thật ra, chúng ta có thể nói là "chúng ta không phải là người xấu". Thật vậy. Phải chăng hôm nay chúng ta đến nhà thờ, nghe Lời Thiên Chúa, cầu nguyện và sẵn sàng rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. Chắc là tất cả chúng ta đều có lỗi, nhưng, trong căn bản, chúng ta là những người tốt, và chúng ta đã làm hết sức chúng ta. Đường lối chúng ta được thẳng, thung lũng chúng ta không sâu mấy, núi đồi chúng ta không cao mấy.

Nhưng, Lời Chúa trong những tuần đầu Mùa Vọng kêu gọi chúng ta hãy xem xét kỹ trong đời sống chúng ta. Cách đây vài hôm, tôi dọn dẹp ít sách trong kệ sách, và thấy bụi đóng đầy bên trong. Vì tôi dọn nên mới trông thấy bụi. Đó là bài học cho đời sống tôi. Tôi cần phải dời ít đồ đạc, sửa soạn lại, mới trông thấy bụi và chùi dọn. Isaia nói như thế này: "Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa". Ông Gioan Tấy Giả nói "Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi". Theo việc tôi dọn sách của tôi, chúng ta có thể nói "Hãy chùi dọn bụi bặm và sắp xếp ngay thẳng cho Mùa Vọng năm nay".

Tội lỗi và những thiếu sót của "người tốt" như chúng ta không trông thấy rõ ràng cho đến khi chúng ta có dịp ngừng lại và xem xét. Đó là điều chúng ta làm trong Mùa Vọng. Hãy nhìn những thái độ vô tư đối với sự dữ xung quanh chúng ta: những thái độ yên tâm làm chúng ta khác kẻ khác; các cử chỉ lo lắng về những điều chúng ta ham muốn nhất là trong mùa mua bán này; thái độ thiếu suy nghĩ và thiếu tạ ơn Thiên Chúa về bao nhiêu điều tử tế đối với chúng ta; thái độ không chú trọng đến người khác để thay đổi thế giới chúng ta; thái độ tránh né không giúp đỡ những người cần đến chúng ta.

Đây không phải là mười điều răn. Nhưng, trong Mùa Vọng chúng ta hãy xét mình lại. Trong đời sống của bạn, bạn sẽ thêm gì về những thung lũng cần được bồi đắp, về những đồi núi cần được san bằng, và những đường lối cần làm ngay thẳng? Đây có thể không phải là những tội lỗi lớn lao, nhưng cần phải nghĩ đến trong khi chúng ta dọn đường của Đức Chúa phải không?

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP