Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 17 tháng 12 năm 2017

Chúa Nhật III Mùa Vọng (B)


Phúc Âm: Ga 1, 6-8. 19-28


Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Đấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: "Không phải".

Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo".

Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Đấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sống Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật III Mùa Vọng (B)
(Ga 1, 6-8. 19-28)

Chi Tiết Hay:
• Tác giả đoạn Phúc Âm muốn nhấn mạnh việc Gioan Tẩy Giả xác nhận ông chỉ là nhân chứng có thể là để đánh tan những hiểu lầm vào thời đó về vai trò của Gioan.
• (c.6) Trong Phúc Âm này, Gioan Tẩy Giả được giới thiệu một cách bất ngờ. Những chi tiết về ông như: mặc áo lông lạc đà, thắt lưng dây da, ăn châu chấu chỉ được tìm thấy trong Phúc Âm Nhất Lãm. Cũng trong Phúc Âm Thánh Gioan ta không thấy dùng danh từ "Tẩy Giả".
• (c.8) Cuộc đời công khai của Đức Giêsu được khởi đầu bằng sự làm chứng của Gioan Tẩy Giả cho Chiên Thiên Chúa; cuộc đời đó sẽ chấm dứt với sự chứng kiến của "người môn đệ thương mến" khi Chiên Thiên Chúa chết trên thập giá vào chiều áp lễ Vượt Qua. Phúc Âm Thánh Gioan cho ta một bức tranh ghép ba cảnh: ở giữa là Chiên Thiên Chúa, hai bên là hai nhân chứng.
• (c.23) Các câu trả lời của Gioan hầu hết là để phủ nhận duy chỉ có một câu để xác nhận; nhưng chính lời xác nhận đó lại mang ý nghiã của một sự phủ nhận "Tôi là tiếng người hộ..". Lời mở đầu Phúc Âm của Gioan tuyên xưng Đức Giêsu là "Ngôi Lời" (1:1); trong khi Gioan Tẩy Giả chỉ là một "tiếng hô". Gioan Tẩy giả lớn tiếng rao giảng nhưng chỉ là để "sửa đường cho Đức Chúa đi"; chỉ có Đức Giêsu mới tuyên bố rằng Ngài là "đường" (14:6).
• (c.27) Gioan Tẩy Giả phục vụ Thiên Chúa, mở đường cho Đức Kitô và dẫn đưa nhiều người ăn năn hối cải chờ đón Đấng Cứu Thế, tuy nhiên ông vẫn không nhận mình xứng đáng làm đầy tớ Đức Kitô, để cởi quai dép cho Ngài. Lời nói tiêu cực này chuẩn bị để Đức Kitô tiết lộ một hình ảnh đặc biệt của Ngài trong cuốn Phúc Âm thứ tư này: Trong buổi Tiệc Ly, Đức Kitô thi hành nhiệm vụ của một người đầy tớ khi cởi bỏ áo bên ngoài và qùy xuống rửa chân cho các môn đệ (13:5).

Một Điểm Chính:
Gioan Tẩy Giả là một nhân vật quan trọng - vì ông là người được Thiên Chúa sai đến - nhưng dù quan trọng, ông cũng vẫn chỉ đóng vai một nhân chứng.

Suy Niệm:
1. Có bao giờ bạn bị lầm tưởng là một người nào khác? Tại sao Gioan bị tưởng lầm là Đức Giêsu?
2. Ngày nay Đức Giêsu có còn là nhân vật mà thế gian vẫn chưa nhận ra chăng? Làm cách nào để bạn giới thiệu Ngài?

_______________________________________________________________________________


Chúa Nhật III Mùa Vọng (B)


(Isaia 61:1-2a, 10-11; Luca 1:46-54; I Thêsalônica. 5:16-24; Gioan 1:6-8, 19-28)


Bài Phúc âm hôm nay đến ngay sau Lời Tựa của Phúc âm thánh Gioan "Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa" (Ga 1, 1). Bài Phúc âm này nói về thực tế: Chúng ta gặp "một người tên là Gioan". Trong khi thánh Luca tả trường hợp ông Gioan sinh ra bởi Ông Zacharia và Bà Elizabeth là hai người đã lớn tuổi, thì Phúc âm thánh Gioan trình bày ông Gioan Tấy Giả đã lớn, đi rao giảng và làm phép rửa bên sông Jordan.

Ông Gioan, người phàm đầu tiên chúng ta gặp trong Phúc âm thánh Gioan, là người được biết ngay là "người được Thiên Chúa sai đến... để làm chứng về ánh sáng". Ông Gioan là người được hưởng ánh sáng và đó là bản tính của ông ta. Ông ta là người được sai đến để chia sẻ với người khác điều gì ông ta đã được hưởng. Ông ta không phải là người được tả là người làm phép rửa, hay là một ngôn sứ, nhưng là một "nhân chứng". Từ ngữ đó được dùng trên 30 lần trong Phúc âm thánh Gioan. "Nhân chứng" là từ bởi tiếng Hy lạp "martyria" có nghĩa là "tử đạo". Trong Phúc âm thánh Gioan chúng ta biết một điều mới mà sau này dược diễn tả trong ba Phúc âm Nhất Lãm là làm sao mà ông Gioan được Thiên Chúa định như vậy. Ông ta sẽ bị "tử đạo", vì ông ta làm chứng cho ánh sáng mà Thiên Chúa gửi đến cho thế gian. Số phận ông Gioan cũng là dấu chỉ sự đối kháng của thế gian đối với những người theo ánh sáng mà chúng ta sẽ gặp. Qua phép rửa tội, chúng ta cũng như ông Gioan, được gọi làm nhân chứng cho Ngôi Lời Nhập Thể.

Nếu hôm nay người thuyết giảng đứng trước cộng đoàn và hỏi "Ai sẽ là nhân chứng cho Chúa Kitô?". Tất cả chúng ta, những người đã chịu phép rửa phải đưa tay lên. Nhưng, làm chứng nghĩa là trước hết phải là chứng nhân tại khung cảnh mà chúng ta đang sống. Chúng ta sẽ là những nhân chứng như thế nào? Điều đó tùy việc chúng ta biết Chúa Giêsu như thế nào. Chúng ta trông thấy và nghe Chúa Giêsu ở nơi nào và trong lúc nào trong đời sống chúng ta? Hôm nay chúng ta cảm nghiệm Ngài trong Ngôi Lời và Bí Tích, và trong lời giảng dạy của Giáo hội, trong cộng đoàn tín hữu, giữa những người nghèo khó và sống bên lề. Lễ Giáng Sinh sắp đến gần, chúng ta nghe câu chuyện Thánh Gia trốn qua Ai Cập. Chúng ta được nhắc nhở là Đức Kitô cũng ở trong số những người di cư. Chúng ta cũng gặp Ngôi Lời trong cảnh vật thiên nhiên, trong tranh ảnh và những lúc chúng ta thinh lặng cầu nguyện. Trong những khung cảnh này và những nơi khác, ánh sáng chiếu tỏa qua bóng tối âm u của thế gian. Cũng như ông Gioan, chúng ta là tiếng nói để dọn đường cho Đức Kitô đến.

Một trong những cách đưa ngay đến việc làm chứng về đức tin của chúng ta vào Đức Kitô là nói lên điều đó. Có thể, người Công Giáo là những người có đức tin nhút nhát nhất khi nói đến "làm chứng". Thật ra thì chúng ta có cách làm chứng mà không đối đáp "trước mặt" người khác. Tôi làm sao có thể là "một tiếng nói" để dọn đường cho Đức Kitô ngự đến?: bằng cách làm chứng đức tin của tôi trong cộng đoàn Giáo hội qua sự cộng tác đắc lực trong các tổ chức của giáo xứ và của địa phận; bằng cách là thành phần đắc lực của cộng đoàn để giúp người nghèo, người bị áp bức, người ít học, người di cư; bằng cách nói lên tiếng nói bênh vực các bào thai và các người bị bệnh nan y, và những tù nhân bị tử hình; bằng cách chống lại việc đàn áp những người thiểu số, người Hồi giáo, và người không có giấy tờ hợp pháp để cư ngụ; bằng cách yêu thương kẻ thù, và lên tiếng bênh vực các tạo vật Thiên Chúa dựng nên.

Cũng như ông Gioan Tẩy Giả là nhân chứng cho Đức Kitô đến, chúng ta được nhắc nhở rằng, làm chứng cho Chúa Kitô là một việc có thể gây khó khăn. Chúng ta nên nhớ rằng trong Kinh Thánh từ "làm chứng" là bởi từ "tử đạo" mà ra. Ông Gioan là một người "tử đạo" và chúng ta cũng sẽ như thế. Có thể là chúng ta không gặp chống đối mãnh liệt với việc chúng ta làm chứng vì danh Chúa Kitô. Trong xã hội ngày nay dân chúng thường không mấy để ý đến chúng ta, và làm lơ, hay gọi chúng ta là những người ngu si. Tuy vậy, bổn phận chúng ta là Kitô Hữu là làm chứng với kẻ khác, và chịu hậu quả của việc làm chứng đó, là bị đối xử thậm tệ hay bị gạt ra một bên.

Thường thì trong việc làm chứng cho Chúa Kitô đều luôn luôn gặp khó khăn. Nhất là trong mùa mua bán này. Khi người khác hỏi chúng ta muốn gì trong lễ Giáng Sinh, chúng ta có định đề nghị việc giúp các tổ chức từ thiện hay không? Hay hoặc đề nghị tặng một con vật như: gà, vịt, dê, cừu cho người nghèo ở các quốc gia thiếu thốn hay không? Bạn nên xem trên mạng, trang của tổ chức quốc tế Heifer để biết một quà đầy ý nghĩa cho lễ Giáng Sinh. Thật là một sự lạ là đề nghị biếu một con dê cho lễ Giáng Sinh. Nhưng, đó có thể là việc thực tế để làm chứng cho ánh sáng Chúa Kitô trong thế gian, một ánh sáng chiếu qua bóng tối âm u và rọi vào gương mặt của những người nghèo.

Hôm nay chúng ta đến để thực hiện phụng vụ giữa Mùa Vọng. Nội việc chúng ta đến nhà thờ là chúng ta đã làm chứng cho ánh sáng. Chúng ta đã nói lên sự quan trọng của Chúa Giêsu trong đời sống chúng ta, cũng như ông Gioan Tấy Giả, chúng ta không chú trọng đến chúng ta, mà chú trọng đến Chúa Kitô. Hay, ít ra, chúng ta cố gắng chú trọng đến sự hiện diện của Chúa Kitô ở giữa chúng ta, trong cộng đoàn cầu nguyện, và là bước để chúng ta quay về ánh sáng thật sẽ đến trong thế gian.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP