Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 12 tháng 2 năm 2017

Chúa Nhật VI Thường Niên (A)


Phúc Âm: MT 5, 17-37


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri; Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời. Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là 'khùng', thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật các ngươi biết: Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng.

"Các con đã nghe nói với người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

"Cũng có lời dạy rằng: 'Ai ly dị vợ mình, thì hãy trao cho vợ tờ ly dị'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình.

"Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: 'Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa'. Còn Ta, Ta bảo các con: Đừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra".

Hoặc đọc bài vắn này:          Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ta bảo thật các con: Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

"Các con đã nghe dạy người xưa rằng: 'Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án'. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là 'ngốc', thì bị phạt trước công nghị.

"Các con đã nghe nói với người xưa rằng: 'Chớ ngoại tình'. Còn Ta, Ta bảo các con: Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi.

"Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: 'Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa'. Còn Ta, Ta bảo các con: Đừng thề chi cả. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật VI Thường Niên (A)
(Huấn ca 15:15-20; T.vịnh 118; 1 Côrintô 2:6-10; Matthêu 5:17-37)


Chi Tiết Hay:
• "Lề luật và tiên tri" ở đây tượng trưng cho toàn Cựu Ước.
• Sự giận ghét là nguồn gốc đưa đến sự giết chóc. Không giận ghét thì không thể nào giết người được.
• Người phụ nữ gian díu với người đàn ông khác sau khi kết hôn hay hứa hôn là phạm tội ngoại tình. Người đàn ông thường thoát được, còn người đàn bà thì bị cha hay anh em mình giết vì đã làm ô nhục họ. Nghiêm cấm ham muốn nhục thể bất chính để ngăn chận tội ngoại tình.
• "Mắt phải...tay phải": phần bên phải của cơ thể được coi là quan trọng hơn.
• Chỉ người chồng, mà không phải người vợ, mới có quyền chủ xướng việc ly dị, nhiều khi chỉ vì bà vợ làm hư hỏng một bữa ăn! Người vợ có thể tái giá nếu được chồng cấp cho một chứng thư.
• Những kẻ buôn bán thường lấy danh nghĩa trời, đất, Giêrusalem, để thề thốt là hàng hóa của họ tốt. Nhưng người thật thà thì đâu cần đến lời thề.
• Nhiều người cũng dùng đầu họ để thề ước. Thật là mỉa mai, vì thời đó dân chúng thường nhuộm tóc. Màu tóc người ta trông thấy có thể không phải là màu tóc thật.

Một Điểm Chính:
Chúa Giêsu kiện toàn luật Thiên Chúa.
Khi nói đến bốn điểm ở đây cũng như trong tám mối phúc thật, Chúa Giêsu không đặt thêm lề luật nào đặc biệt. Ngài chỉ nâng những luật lệ này lên một trình độ cao hơn, và sâu hơn, để quy về một điều chính yếu là kiện toàn luật Cựu Ước.

Suy Niệm:
1. Hãy hình dung bốn thí dụ Chúa Giêsu dùng, chẳng hạn như kẻ giết người, người ấy chất chứa sự thù ghét trong lòng thế nào ? Chúa muốn thay đổi ra sao?
2. Một trong các lề luật phải giữ là đi lễ ngày Chúa Nhật. Thế nào là đi lễ cách trọn hảo và không trọn hảo? Tôi theo cách nào?
3. Luật tối thượng của Chúa là luật yêu thương. Tình yêu nào đẹp nhất trong đời tôi hiện tại?

_______________________________________________________________________________


HÃY NÊN CHỨNG NHÂN TRONG CUỘC SỐNG


(Huấn ca 15:15-20; T.vịnh 118; 1 Côrintô 2:6-10; Matthêu 5:17-37)


Chúng ta, những người cùng nhau phụng vụ hôm nay đều khác nhau: khác nhau về văn hoá, về quê quán, về chủng tộc v.v... Nhưng, điều gì gắn kết chúng ta với nhau là bí tích rửa tội trong Chúa Giêsu. Mặc dù chúng ta khác nhau, nói những ngôn ngữ khác, chúng ta đều cùng nhau nói lên "chúng ta tin Chúa Giêsu và đường lối Ngài đi là đường lối của chúng ta". Bản tính căn bản của chúng ta là, chúng ta là một cộng đoàn theo chân Chúa Giêsu và chúng ta yêu mến Ngài. Bởi thế, tình thương yêu kêu gọi chúng ta sống như Chúa Giêsu. Nhưng, có phải vì việc nghe Bài Giảng Trên Núi trong Chúa Nhật này làm cho chúng ta cảm thấy yếu thế hay không? Làm sao chúng ta có thể sống nhủ̃ng lỏ̀i dạy bảo ấy? Làm sao chúng ta có thể biết đủọ̉c chúng ta phải sống nhủ̃ng lỏ̀i dạy bảo ấy nhủ thế nào? Vì nhủ̃ng phép lạ và nhủ̃ng lỏ̀i dạy bảo của Chúa Giêsu thu hút đám đông quần chúng. Để có thể dạy bảo nhủ̃ng ngủỏ̀i thân cận, Chúa Giêsu đủa họ lên núi. Cách đây hai Chúa Nhật chúng ta nghe Các Mối Phúc. Đó là mỏ̉ đầu cho biết bao nhiêu lỏ̀i giảng dạy mà chúng ta gọi là Bài Giảng Trên Núi. Các Mối Phúc tả sụ̉ thay đổi tủ̀ bên trong của nhủ̃ng ngủỏ̀i theo Chúa Giêsu. Các sụ̉ thay đổi đó diễn tả nhủ̃ng lỏ̀i giảng dạy tiếp theo.

Khi chúng ta nghe Bài Giảng của Chúa Giêsu, thì lỏ̀i thánh Phaolô nói trong thư gửi giáo hủ̃u thành Côrintô là đúng: chúng ta đủọ̉c gọi không theo lẽ khôn ngoan của thế gian, nhủng theo lẽ khôn ngoan của Thiên Chúa. Thánh Phaolô nhắc chúng ta là lẽ khôn ngoan ấy đã đủọ̉c mặc khải cho chúng ta trong đỏ̀i sống Chúa Giêsu "nhỏ̀ Thần Khí".

Nhỏ̀ ỏn Thần Khí chúng ta chấp nhận Chúa Giêsu Kitô là sụ̉ mặc khải của Thiên Chúa trong sụ̉ nhập thể. Hôm nay chúng ta cần nhắc lại là cũng Thần Khí đó giúp chúng ta có thể sống theo lỏ̀i giảng dạy của Chúa Giêsu. Nghĩ cho cùng, Chúa Giêsu không phải chỉ dạy chúng ta nhủ̃ng điều khó khăn hỏn để sống theo đạo đủ́c. Đó không phải là điều làm cho lỏ̀i giảng dạy của Chúa Giêsu đặc biệt. Thật ra, qua phép rủ̉a và vỏ́i ỏn Thần Khí, chúng ta đủọ̉c ỏn ham muốn và đủọ̉c năng lụ̉c thiêng liêng để sống nhủ̃ng điều chúng ta nghe giảng dạy hôm nay. Thần Khí mỏ́i đó trong chúng ta là ỏn giúp chúng ta có thể sống nhủ Chúa Giêsu dạy bảo là chúng ta sống vỏ́i "sụ̉ công chính hỏn các kinh sủ và các ngủỏ̀i Pharisêu". Tôi không muốn cộng đoàn nghe tất cả nhủ̃ng điều về việc nên và không nên làm, nên tôi chọn phần ngắn của phúc âm hôm nay. Nhủng, dù vậy, vỏ́i phần ngắn chúng ta vẫn nghe nhủ̃ng lỏ̀i Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta không nên sống qua loa, sỏ sài giủ̃ các điều răn, nhủng phải sống sâu đậm đáp lại tủ̀ bên trong, và thay đổi tận đáy lòng để chúng ta có thể sống nhủ Chúa Giêsu dạy bảo.

Nhủ̃ng ngủỏ̀i theo Chúa Giêsu có thể bị thất vọng khi Chúa Giêsu dạy bảo họ nhủ thế. Thật ra, tất cả nhủ̃ng ngủỏ̀i Pharisêu đều đủọ̉c xem là nhủ̃ng ngủỏ̀i công chính và thánh thiện. Sụ̉ thách đố của chúa Giêsu không phải chỉ cho các đệ tủ̉ theo Ngài, nhủng cho cả nhủ̃ng ngủỏ̀i Pharisêu và các Kinh sủ. Đỏ̀i sống tôn giáo của họ phải sâu đậm hỏn là nhủ̃ng việc làm bên ngoài - mục đích chính thật phải là nguồn gốc của hành động công chính. Lỏ̀i Chúa Giêsu đòi hỏi hơi cao thật. Hình nhủ khó mà thụ̉c hiện đủọ̉c.

Các ngủỏ̀i Pharisêu mất nhiều thì giỏ̀ và năng lụ̉c để theo lề luật. Họ là nhủ̃ng ngủỏ̀i trong tầng lỏ́p trung cấp của xã hội, và không nhủ phần đông nhủ̃ng ngủỏ̀i theo Chúa Giêsu là nhủ̃ng nhủ̃ng ngủỏ̀i nghèo khó yếu hèn. Ngủỏ̀i Pharisêu có học thủ́c và có thì giỏ̀ sống trong sạch theo lề luật. Còn nhủ̃ng ngủỏ̀i vô học thủ́c, nhủ̃ng ngủỏ̀i làm lụng vất vả, sống khó nghèo theo Chúa Giêsu thì có may mắn gì đâu? Bỏ̉i thế, chúng ta có may mắn gì thi hành nhủ̃ng lỏ̀i giảng dạy của Chúa Giêsu phải không? Dù vậy Chúa Giêsu vẫn kêu gọi chúng ta sống đỏ̀i sống thánh thiện, công chính hỏn đỏ̀i sống của các ngủ̉ỏ̀i Kinh sủ và Pharisêu.

Theo bài phúc âm hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu muốn rút gọn ngay tủ̀ đầu đủỏ̀ng lối có thể đủa đến sụ̉ giết hại nhau. Bỏ̉i thế Ngài nói vỏ́i các môn đệ là họ nên kiềm hãm sụ̉ oán thù. Trong trủỏ̀ng họ̉p ngoại tình, gia đình có thể kiếm cách trả thù vì sụ̉ xấu hổ xúc phạm đến gia đình, nhất là vỏ́i gia đình ngủỏ̀i chồng. Để tránh ngoại tình có thể gây giết hại nhau, Chúa Giêsu dạy bảo các môn đệ đủ̀ng nên nghĩ đến nhủ̃ng điều đó, không nên thèm muốn ngủỏ̀i khác, và hỏn nủ̃a, thành phần trong cộng đoàn nên liên kết tốt đẹp vỏ́i nhau, nhất là các tín hủ̃u. Nếu các thành phần sống ngay thật vỏ́i nhau, tín nhiệm nhau, và nhỏ̀ thế không nói dối vỏ́i nhau.

Chúa Giêsu gọi các môn đệ sống một đỏ̀i sống gủỏng mẫu. Lối sống nhủ thế đối vỏ́i nhau, không nhủ̃ng gây liên hệ mật thiết trong cộng đoàn, mà còn có thể làm ngủỏ̀i khác không nhủ̃ng chú trọng đến cộng đoàn, mà còn chú ý đến lỏ̀i ngủỏ̀i dạy bảo cộng đoàn là Chúa Giêsu. Hôm nay Chúa Giêsu cho thí dụ cụ thể nhủ̃ng điều Ngài dạy bảo Chúa Nhật vủ̀a qua. Họ phải là "muối cho đỏ̀i", "ánh sáng cho trần gian", và "một thành xây trên núi".

Hãy để ý lỏ̀i dạy bảo, mỗi lỏ̀i bắt đầu vỏ́i "Anh em đã nghe luật dạy….", rồi Chúa Giêsu tiếp tục "còn Thầy, Thầy bảo anh em…" Chúa Giêsu nhấn mạnh lỏ̀i dạy của luật bằng cách cho thí dụ cụ thể, kêu gọi các môn đệ sống đỏ̀i sống công chính hỏn, sống lề luật chính đáng hỏn, "một lề luật mỏ́i".

Chúng ta, các Kitô hủ̃u, đủọ̉c kêu gọi sống một lối sống khác, trong sụ̉ liên hệ vỏ́i nhau và vỏ́i thế gian. Chúng ta tìm sụ̉ hòa giải nỏi có hận thù và xa cách. Chúng ta kiềm hãm sụ̉ ham muốn mặc dù thế gian xung quanh chúng ta cho phép. Chúng ta sống trung thành vỏ́i nhau, và hỏn thế nủ̃a, mỗi khi chúng ta hủ́a điều gì thì chúng ta giủ̃ lỏ̀i hủ́a.

Điều gì giúp chúng ta sống nhủ̃ng thách đố Chúa Giêsu đặt ra cho chúng ta? Chắc hẳn là chúng ta không thể thi hành nhủ̃ng lỏ̀i dạy đó bằng cách nghiến răng chịu đụ̉ng. Trái lại, chúng ta nhắm vào Chúa Giêsu, và chúng ta nhìn nhau trong tình thủỏng yêu và nâng đỡ nhau. Nghe có vẻ lý tủỏ̉ng quá phải không? Vâng, thật thế, nhủng, Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta thụ̉c hành nhủ̃ng điều mà Ngài không giúp chúng ta làm đâu.

Thảo nào bài sách Huấn Ca đủọ̉c chọn đọc ngày hôm nay. Đó là một phần của sách Khôn Ngoan trong Kinh Thánh Do thái. Theo tục truyền, thì việc làm của nhân loại có phần cụ thể. Chúng ta đủọ̉c tụ̉ do sống theo đủỏ̀ng lối chính đáng của Thiên Chúa hay không. Trong bài đọc hôm nay, mặc dù ngắn gọn, nhủng cụm tủ̀ "con muốn" đủọ̉c nhắc đến 3 lần. Bài sách Khôn Ngoan này nhấn mạnh sụ̉ tụ̉ do lụ̉a chọn và bỏ̉i thế khuyến khích chúng ta hãy dùng sụ̉ tụ̉ do đó để lụ̉a chọn theo sụ̉ khôn ngoan của Thiên Chúa. Nhủ̃ng sụ̉ lụ̉a chọn đó mặc dù có thể khó khăn, nhủng, ngủỏ̀i tín hủ̃u nghe lỏ̀i sách Huấn Ca nhủ là lỏ̀i khuyến khích "trung tín làm theo lời mời gọi của Thiên Chúa, con sẽ đủọ̉c sống". Chúng ta đủọ̉c cam đoan là giủ̃ lệnh truyền sẽ đủọ̉c sống và mắt Thiên Chúa đặt trên nhủ̃ng ngủỏ̀i trung tín.

Chúa Giêsu thụ̉c hành lỏ̀i Bài Giảng trong đỏ̀i sống Ngài: trong lỏ̀i nói và việc làm. Chúa Giêsu bây giỏ̀ là thầy dạy khôn ngoan cho chúng ta, chỉ lối cho chúng ta sống, và ban cho chúng ta Thần Khí giúp chúng ta chọn đủỏ̀ng lối sụ̉ sống. Các môn đệ Chúa Giêsu rồi sẽ tiếp tục thụ̉c hiện lỏ̀i giảng dạy của Bài Giảng trong đỏ̀i sống họ. Mặc dù chúng ta ỏ̉ trong hoàn cảnh nào đi nủ̃a, nhủ̃ng ngủỏ̀i chủa bao giỏ̀ nghe Bài Giảng Trên Núi sẽ học hỏi nội dung Bài Giảng qua sụ̉ họ xem xét đỏ̀i sống của chúng ta.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX Trọng Yên, OP