Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 29 tháng 1 năm 2017

Chúa Nhật IV Thường Niên (A)


Phúc Âm: Mt 5, 1-12a


Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật IV Thường Niên (A)
(Phúc Âm: Mt 5, 1-12a)


_______________________________________________________________________________


DIỄN TỪ KHAI MẠC SỨ VỤ CỦA CHÚA GIÊSU


(Mt 5, 1-12a)


Chúng ta còn nhớ lễ nhậm chức tổng thống mới đây, sau khi tuyên thệ, theo truyền thống vị tân tổng thống đã đọc Diễn văn Nhậm chức. Trong bài diễn văn này, các vị tân tổng thống đều đưa ra những mục tiêu và kỳ vọng đối với chính phủ của mình. Diễn văn Nhậm chức thường trình bày triết lý làm nền tảng cho nhiệm kỳ tổng thống của họ.

Trong sách Tin Mừng Matthêu, diễn từ đầu tiên của Chúa Giêsu lúc khởi đầu sứ vụ được gọi là Bài giảng trên Núi (Matthêu 5, 1-12). Trong diễn từ giống như bài Diễn văn Nhậm chức này, Chúa Giêsu đưa ra nền tảng và những điểm then chốt trong sứ vụ của Người . Những vấn đề được nêu lên trong Diễn văn Nhậm chức tổng thống thường bao gồm những lời hứa mang lại thịnh vượng, an ninh và tất cả những phương cách làm cho đất nước được tốt đẹp hơn nhờ có tổng thống mới. Trong bài giảng của mình,Chúa Giêsu đặt vấn đề cho một cuộc chuyển hướng triệt để. Sứ điệp của Chúa Giêsu loan báo những phúc lành của Thiên Chúa sẽ đến với những ai đang thiếu thốn. Những người không tài sản, không địa vị, không niềm vui, không được kính nể, không an bình và không được tôn trọng đều là người có phúc. Nói cách khác, phúc thay những ai có tinh thần nghèo khó.

Có tinh thần nghèo khó là nhận biết những gì mình không có. Việc nhìn nhận này không phải là lời than trách,mà là thành thật nói lên rằng không ai, trong đó có chúng ta, lại có được mọi sự. Tất cả chúng ta đều có những lúc lâm vào cảnh thiếu thốn một điều gì đó. Có thể chúng ta thiếu lòng kiên nhẫn, khoan dung, cởi mở, đồng cảm hoặc nhạy cảm. Có những lúc chúng ta thiếu tiền, thiếu sức khỏe, thiếu khả năng, tài năng, hiểu biết, tự tin, lòng tin tưởng, nhiệt huyết, sự sáng tạo, óc quân bình và còn thêm nữa. Khi chúng ta nhận ra sự nghèo nàn của mình, thì những ơn lành hoặc những điều tốt đẹp có thể xuất hiện. Tinh thần nghèo khó giúp chúng ta thật sự thấy mình cần Chúa biết bao, thấy chúng ta cần đến người khác biết bao và những người khác cần chúng ta biết bao. Tinh thần nghèo khó giúp chúng ta tìm sự trợ giúp từ những người đang có những cái mình không có. Tinh thần này còn giúp chúng ta biết lưu tâm đến những người không có những cái chúng ta có và có thể cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.

Tinh thần nghèo khó thật giàu có biết bao! Còn cách sống nào tốt đẹp hơn là biết mình thật cần Chúa, biết mình thật cần người khác và những người khác thật cần đến mình. Ai đã cho rằng sự nghèo khó của chúng ta lại là một mối phúc vậy? Chính Chúa Giêsu đấy. Chẳng lạ gì khi đây là một chủ đề trong bài giảng đầu tiên của Chúa.

Đồng hành trong niềm tin,

Lm. Christopher Smith, Viện Trưởng