Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 25 tháng 6 năm 2017

Chúa Nhật XII Thường Niên (A)


Phúc Âm: Mt 10, 26-33


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

"Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật XII Thường Niên (A)
Phúc Âm: Mt 10, 26-33

Chi Tiết Hay:
• (cc.26-27) Trong xã hội Do Thái thời đó, người ta hay phải giữ bí mật để bảo vệ danh dự cá nhân và cho gia đình vì có nhiều người nhòm ngó. Danh dự rất quan trọng đối với họ, và dựa trên sự phê phán của công chúng. Trong câu 32-34, Chúa đổi hoàn toàn: danh dự tùy thuộc vào sự phê phán của Thiên Chúa. Và như vậy, những bí mật không còn quan trọng mấy nữa.
• (c.28) Hãy sợ quyền năng Thiên Chúa, đừng sợ quyền năng người ta.
• (cc. 29-30) Chúa chăm sóc tất cả, dù là vật nhỏ mọn hay việc tầm thường, nên ta không cần lo lắng chi.

Một Điểm Chính:
Đừng sợ, Chúa nhắn nhủ 3 lần như vậy. Chúng ta không phải sợ ai hết, mà chỉ sợ một mình Chúa thôi.

Suy Niệm:
1. Lạy Chúa, con lo sợ gì? Con phải che giấu ai chuyện gì?
2. Nếu tất cả mọi người biết hết thì sao?
3. Khi đó, tại sao Chúa lại dặn con là "đừng sợ"?
4. Đặt danh dự dựa trên Chúa thay vì người khác có làm tôi tự do, thoải mái hơn không?

_______________________________________________________________________________


Chúa Nhật XII Thường Niên (A)


(Giêrêmia 20, 10-13; Tv. 68; Rôma 5, 12-15; Mátthêu 10, 26-33)


Các ngôn sứ không biết lúc nào phải câm miệng. Nếu họ biết thì chắc họ đã không gặp khó khăn trong đời sống họ. Ngôn sứ Giêrêmia là một thí dụ đáng kể về một ngôn sứ không câm miệng được. Ông ta được Thiên Chúa gọi làm ngôn sứ trong một thời rất loạn lạc ở Israel. Các lãnh đạo chính trị đã định liên kết với các nước khác để giữ an toàn cho nước Israel. Ngôn sứ Giêrêmia buộc tội họ là họ đã không tin tưởng vào Thiên Chúa, và quay lại tin vào các nước thế gian. Ông ta tiên đoán Giêrusalem sẽ bị phá hoại và dân chúng sẽ phải bị bắt đi tù đày. Vì thế ông ta không hòa hợp với các người thời đó, và nhất là các lãnh đạo tôn giáo. Thầy tư tế Paskhur cho người ta bắt Giêrêmia và đánh đòn ông ta vì cho ông ta là người phản bội.

Sau khi ông Giêrêmia được thả ra, ông ta vẫn tiếp tục tiên đoán về sự phá hoại Giêrusalem và dân chúng sẽ bị bắt đi tù đày. Mọi sự rất khó khăn cho Giêrêmia vì các bạn ông ta chỉ còn chờ đợi ngày ông ta bị sẩy ngã. Ngay trước đoạn sách đọc hôm nay lời nói của ông Giêrêmia đầy chán nản, khổ đau với Thiên Chúa "Người đã dụ dỗ tôi, lạy Đức Chúa, và tôi đã để mình bị dụ, Người đã uy hiếp tôi và đã thắng”. Giêrêmia cho là Thiên Chúa đã dụ dỗ ông ta làm ngôn sứ. Ông ta không biết làm ngôn sứ là gì, và ông ta thưa "vâng" khi được Chúa gọi. Đó là một việc thường xảy ra, không phải chỉ riêng cho những người được gọi làm ngôn sứ, nhưng cho tất cả những ai đã thưa "vâng" khi được Chúa gọi. Hình như trong tất cả mọi giáo xứ tôi đã đi giảng đều có người có chức vụ nói "tôi không hề biết tôi sẽ làm gì trong chức vụ tôi nhận". Trong lúc không phải chỉ toàn lời than phiền, những điều đó chứng tỏ là họ dấn thân vào một việc mà họ không biết trước.

Nhưng, với ông Giêrêmia đó là một lời than phiền. Việc làm ngôn sứ của ông ta đòi hỏi nhiều khó khăn. Ai có thể trách ông ta đã than phiền với Thiên Chúa? (Ông than phiền quá nhiều, nên tên ông ta được chỉ định có nghĩa là "lời than phiền"). Dù vậy bài đọc hôm nay không chấm dứt lời than phiền. Bạn có để ý ông Giêrêmia nói từ "nhưng" hay không? Và đó là lúc lời văn thay đổi. Sau khi ông ta nói lên lời về hoàn cảnh vô vọng, từ trong thâm tâm đức tin của ông ta có lời "nhưng Đức Chúa ở với tôi".

Hôm nay, một cách riêng, chúng ta có thể cầu xin cho được đức tin đó, nếu như ông Giêrêmia, chúng ta đến tận cùng đường và sức lực loài người không còn nữa, hay hoặc đến tận sức lực. Sự kinh hoàng có thể đến, như ông Giêrêmia đã làm như là kết quả của việc làm hay lời nói về điều ngay thật và chính đáng. Hay, chúng ta có thể bị đau đớn về vật chất, gia đình bị tan rã, khi bị kỳ thị, bị mất việc làm, bị say nghiện v.v. chúng ta có thể cầu xin được đức tin đó. Cũng như ông Giêrêmia, chúng ta biết là bởi chúng ta, chúng ta không đủ sức lực khi chúng ta cần. Hãy nhớ từ "nhưng". Trong ý nghĩa là "Đức Chúa đang ở với tôi".

Với ông Giêrêmia, Thiên Chúa có thật và có mặt ở đó, không xa cách kinh nghiệm ông ta đang chịu. Thiên Chúa cũng là Đấng riêng biệt với ông ta. Thiên Chúa là một người bạn mà ông ta có thể nói lời giận hờn và chán nản, nhưng cũng là một người bạn đáng tín nhiệm, đáng tựa vào, và chúng ta cũng vậy.

Ông Giêrêmia nói vài lời chứng tỏ một kinh nghiệm rất thiêng liêng. Ông ta bắt đầu lên tiếng nói về những chống đối sứ vụ của ông ta, ngay cả lời đàm tiếu từ phía kinh hoàng của những người thân tín của ông ta. Rồi ông ta lại nói lên lời đức tin của ông ta vào Thiên Chúa cao cả như một dũng tướng vạn năng. Điều này đưa đến bài ca ngợi hát mừng Thiên Chúa mà ông ta đã đặt hết niềm tin vào Người là "Đấng đã kéo mạng kẻ khó khỏi tay lũ ác nhân".

Sự tín thác lại của Giêrêmia là Thiên Chúa sẽ luôn ở với ông và ban sức lực cho ông trong những lúc ông ta bị thử thách được diễn tả trong bài phúc âm. Chúa Giêsu, một vị phụ huynh yêu thương, cho các môn đệ thêm tin tưởng là Thiên Chúa sẽ ở với các ông trong những lúc khó khăn làm môn đệ Ngài.

Tôi quý lời giải thích của bà Patricia Datchuck Sanchez về lời: "không một con chim sẻ nào rơi xuống đất ngoài ý Chúa Cha của anh em". Tôi thường nghĩ là Thiên Chúa để ý đến sự chết, ngay cả sự chết của một người bé nhỏ nhất theo Chúa Giêsu. Thật ra thì lời dịch đúng phải là "không một con chim sẻ nào nằm trên mặt đất...". Thiên Chúa không chỉ biết khi con chim sẻ chết, nhưng mỗi khi con chim nằm trên mặt đất. Biết bao nhiêu lần con chim đậu xuống đất rồi bay đi? Thiên Chúa đều để ý mỗi lần chim đậu xuống. Chúa Giêsu không chỉ nói về chim sẻ phải không? Nhưng Ngài nói về mỗi việc làm của các môn đệ, nhất là khi chúng ta làm việc cho Ngài trên thế giới.

Bài phúc âm hôm nay là phần của bải giảng về Sứ Mệnh Truyền Giáo trong phúc âm thánh Mátthêu. Chúa Giêsu gửi các môn đệ đi giảng cho thế giới, và Ngài cam đoan với các ông là Thiên Chúa sẽ lo lắng cho các ông trong tất cả những việc họ làm vì danh Ngài. Thiên Chúa cũng biết ngay cả tóc trên đầu chúng ta phải không? Lần nữa, chúng ta không nói đến tóc trên đầu phải không? Đó là một lần cam đoan nữa là Thiên Chúa để ý đến tất cả đời sống chúng ta. Chúa Giêsu khuyên bảo chúng ta hãy giữ vững đức tin qua những lúc khó khăn do những chống đối với các giá trị Kitô hữu trên thế gian. Giêrêmia và Chúa Giêsu cam đoan với chúng ta là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương và lo lắng cho chúng ta.

Sợ hãi trước khó khăn, nhất là những khi bi bách hại là điều tự nhiên. Dù vậy, ba lần Chúa Giêsu nhắc chúng ta đừng sợ hãi "Anh em đừng sợ". Thánh Mátthêu nói với cộng đoàn trong trường hợp họ đang sống: họ có lý do sợ hãi. Họ đang bị bách hại vì đức tin. Chúa Giêsu cam đoan với các môn đệ là đến giờ phán xét cuối cùng, sự thật sẽ được tỏ rõ ra. Trong khi chờ đợi, họ phải chịu gian khổ, vì họ là môn đệ của Ngài và "hãy lên mái nhà rao giảng sự thật”.

Việc làm môn đệ không phải là việc dễ dàng. Cũng như ông Giêrêmia, chúng ta sẽ phải gặp khó khăn về đức tin trong khi chúng ta gặp sự dữ trên thế gian. Chúng ta sống cả hai qua đức tin vì chúng ta không trông thấy sự dữ thua sự thiện, và hy vọng như Chúa Giêsu nói là "Thầy sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy". Chúa Giêsu cam đoan với chúng ta là, đến ngày cuối cùng Thiên Chúa ở với chúng ta và biết chúng ta một cách mật thiết hơn người khác. Người nào, mặc dù gần gũi chúng ta vẫn không biết bao nhiêu tóc trên đầu chúng ta được? Nhưng Thiên Chúa biết chúng ta, ở với chúng ta và vì thế chúng ta hy vọng chúng ta sẽ làm chứng nhân cho Chúa Giêsu và sẽ đương đầu với những khó khăn mà chúng ta sẽ gặp trong đời sống vì chúng ta là môn đệ của Ngài.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX Trọng Yên, OP