Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 25 tháng 12 năm 2018

Đại Lễ Chúa Giáng Sinh (C)


Phúc Âm: Ga 1, 1-18 {hoặc 1-5. 9-14}


Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: "Đây là Đấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi".

Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Đức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Đấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

Hoặc đọc bài vắn này: Ga 1, 1-5. 9-14

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Đại Lễ Chúa Giáng Sinh (C)
Phúc Âm: Ga 1, 1-18 {hoặc 1-5. 9-14}

ĐẦU LỄ: Anh Chị Em thân mến,

Hôm nay, lại một lần nữa, chúng ta gặp gỡ nhau, để dâng lên Thiên Chúa - Ngày Con Chúa Giáng Sinh Làm Người, bằng những tâm tình biết ơn và cầu xin những ơn cần thiết cho chính mình, hay Gia Đình hoặc Cộng Đoàn Xứ Đạo.

Thánh lễ của Ngày Sinh Nhật hôm nay là âm vang của Tin Mừng Giáng Sinh đêm qua. Chúng ta tiếp tục dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm tạ vì Chúa đang ở giữa nhân loại. Cám ơn Ngài vì muôn ơn lành Ngài đã ban xuống cho nhân loại, cho cá nhân hay gia đình.

Trong niềm vui chứa chan của Ngày Lễ Sinh Nhật năm 2017, chúng ta cùng chung tiếng xướng lên bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I: Hình ảnh mà Isaia loan báo về những sứ giả đi rao truyền Tin Mừng và sự bình an, đó không ai khác hơn là chân dung của Đấng Thiên Sai.

TRƯỚC BÀI II: Trước thời Chúa Kitô ra đời, Thiên Chúa đã sai các tiên tri đến nhắc nhở dân chúng kiên tâm chờ đợi ngày Chúa hứa. Khi đến thời gian viên mãn, Thiên Chúa đã sai chính Con Ngài giáng trần để đem Tin Mừng Cúu độ cho nhân loại.

TRƯỚC BÀI PHÚC ÂM:
Theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm và đã làm người, và hiện đang ở giữa chúng ta. Chính Ngài là Đấng mang ánh sáng chiếu soi vào thế gian u tối.

LỜi NGUYỆN GIÁO DÂN
Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Trong ngày đặc biệt hôm nay, chúng ta đặt hết niềm ước vọng vào đôi tay Chúa Hài Đồng, qua sự cầu bầu của Mẹ Thánh Maria và Dưỡng Phụ Giuse của Ngài, những tâm tình sau đây:

1. Chúng ta dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ, của toàn thể cộng đoàn-xứ đạo, vì Chúa đã ban cho chúng ta vui trọn niềm vui Giáng Sinh. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những ai đã đóng góp công sức tổ chức Đêm Canh Thức và ngày lễ Giáng Sinh năm nay. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Qua những chủ đề và chiến dịch mà cộng đoàn xứ đạo đã phát động trong Mùa Vọng cũng như Mùa Giáng Sinh, sẽ đem lại cho mỗi gia đình hay cá nhân tâm tình huynh đệ, mỗi ngày thêm thân thiện trong giao tế hằng ngày. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các quốc gia được sáng suốt, để các ngài dẫn đưa thế giới đi đúng tinh thần của sứ điệp của Con Chúa Xuống thế làm người đã đem đến trần gian, vì, Lễ Giánh Sinh là lễ của Sự An Bình. Xin cho các nhà lãnh đạo Việt Nam luôn kíêm tìm một giải pháp hữu hiệu để mang lai Công Lý và Hoà Bình cho Quê Hương Dân Tộc. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng ta đã nghe tiếng thiên thần hoan chúc: "Bình an dưới thế cho người thiện tâm". Xin cho lời chúc nầy đến với mỗi người, mỗi gia đình, để tất cả chúng ta được an vui và bình yên. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin ban sự cho các tôi tớ của Chúa đã qua đời sự yên nghỉ bình an trong nhà Chúa muôn đời… đặc biêt là những linh hồn mồ côi không còn ai để nguyện cầu. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, chúng con đã đón mừng sứ điệp Chúa làm người. Xin cho tinh thần của ngày lễ hôm nay thấm nhập vào tâm hồn chúng con qua những cách thức thực thi Tin Mừng Giáng Sinh trong cuộc sống thực tế. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.

_______________________________________________________________________________


Đại Lễ Chúa Giáng Sinh (C)


(Phúc Âm: Ga 1, 1-18 {hoặc 1-5. 9-14})


Giáng sinh đem lại cho nhân loại, cho thế giới niềm hy vọng, niềm vui lớn lao: “Thiên Chúa chính là người Cha nhân từ, người Cha chạnh lòng thương xót, người Cha luôn mở rộng lòng đón tiếp chúng ta. Tin mừng ngày lễ Giáng sinh còn dạy chúng ta bài học thực tế, bài học hết sức nhân văn, đó là chúng ta bốn bể đều là anh em của nhau. Sứ điệp của Lễ Giáng sinh đó là “Từ gốc tổ Giêsê sẽ đâm ra một chồi. Khắp mặt đất sẽ tràn ngập vinh quang Chúa và mọi người sẽ thấy ơn Thiên Chúa cứu độ“ (Is 11, 1 ; 40, 5; Lc 3, 6).

Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện sứ thần Gabrien truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria. Chuyện kể về việc truyền tin, gặp gỡ giữa sứ thần của Thiên Chúa với Đức Maria mang một dấu ấn rất ấn tượng và quan trọng. Mẹ Maria với niềm tin đơn sơ, nhưng hoàn toàn phó thác đã khiến cho lịch sử nhân loại được tràn đầy hồng ân và Mẹ đã đem ơn cứu độ, đem chính Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô cho nhân loại. Khi sứ thần Gabrien nói với Đức Maria: “Này bà sẽ thụ thai. Sinh hạ một con trai, Đặt tên là Giêsu” (Lc 1, 31). Mẹ Maria với niềm tin sâu xa, đầy trách nhiệm, đã can đảm cộng tác với Thiên Chúa để cho “Con của Thiên Chúa được trở thành con người giữa muôn người trong thế giới, trong trần gian. Qua lời thưa xin vâng làm theo thánh ý Chúa, Mẹ Maria đã trở thành khuôn mẫu lý tưởng cho mọi người tin trong Mùa Vọng.

Tin Mừng của Giáng Sinh là Thiên Chúa đã làm người và ở giữa nhân loại, ở giữa chúng ta.Tin Mừng ấy là “Tất cả chúng ta hãy vui mừng trong Chúa, Vì Đấng cứu độ chúng ta đã sinh xuống gian trần. Hôm nay từ cõi trời cao thẳm, Bình an đích thực đến giữa chúng ta”. Tin Mừng ấy là “Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta và một Người Con đã được ban tặng cho chúng ta” (Is 9, 5). Thực tế, Chúa đã hóa thân làm người, để con người được trở nên con cái của Chúa. Thánh Gioan viết: “Những ai tin ở Người thì Người ban cho quyền được làm Con Thiên Chúa“ (Ga 1, 12).

Thiên Chúa xuống làm người “Emmanuen” nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta. Quyền năng mà Thiên Chúa đem lại cho mầu nhiệm Giáng sinh gồm hai mặt: một mặt Thiên Chúa là Cha và mặt khác chúng ta đều là anh em của nhau. Quyền năng hay sứ điệp của mầu nhiệm Giáng sinh là món quà quý giá Thiên Chúa tặng ban cho nhân loại, cho mỗi người chúng ta. Thánh Phaolô viết: “Đức Giêsu là quà tặng quý giá nhất Thiên Chúa trao gửi cho con người” (Ga 3, 16). Giáng sinh mỗi người chúng ta cũng hãy dâng lên cho Thiên Chúa tấm lòng đơn sơ, chân thành của chúng ta và rồi như món quà vô giá là chính Đức Giêsu, chúng ta đã lãnh nhận nơi Thiên Chúa qua Mẹ Maria. Chúng ta cũng hãy trao tặng, chia sẻ niềm vui, vật chất cho những người nghèo, những kẻ cô đơn, vất vưởng, những kẻ bé nhỏ, khó nghèo. Hài Nhi Giêsu, chắc chắn đang mong chờ chúng ta thực hiện những điều đó.

Chúng ta hãy cùng một thi sĩ vô danh đã viết về Giáng sinh:

“Khi bài ca của các Thiên thần ngừng bặt,
khi ngôi sao trên bầu trời đã đi khỏi,
khi các Vua Chúa và Hoàng tử đã ở nhà,
khi các mục đồng đã cùng đàn súc vật trở về,
thì công việc Giáng sinh mới bắt đầu :

để tìm lại những gì đã mất,
để hàn gắn những gì đã gẫy,
để người đói được ăn no,để tù nhân được giải phóng,
để các nước xây dựng lại,để đem lại hòa bình đến với mọi người,để hòa nhạc bằng trái tim”.

“Lạy Chúa, Chúa đã sai Con một Chúa
là nguồn ánh sáng thật đến soi chiếu trần gian
làm cho đêm cực thánh này bừng lên rực rỡ.
Xin cho chúng con ngày nay ở dưới thế được
mầu nhiệm Giáng Sinh soi dẫn,
mai sau cũng được cùng Con Một Chúa
hưởng vinh phúc trên trời.
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời”. Amen (Lời nguyện nhập lễ thánh lễ ban đêm).

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT