Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 11 tháng 2 năm 2018

Chúa Nhật VI Thường Niên (B)


Phúc Âm: Mc 1, 40-45


Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê để minh chứng mình đã được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật VI Thường Niên (B)
(Phúc Âm: Mc 1, 40-45 )

_______________________________________________________________________________


Chúa Nhật VI Thường Niên (B)


(Lêvi 13:1-2, 44-46; Tvịnh 31; 1Côrintô 10:31-11:1; Máccô 1:40-45)


Hôm nay, bài đọc thứ nhất khác chiều với bài Phúc âm. Bài đọc thứ nhất là một đoạn văn của sách Lêvi, nói về luật thanh sạch hằng ngày trong đời sống tôn giáo. Theo sách Lêvi thì người bị bệnh phong hay những bệnh nặng trên da là dấu chỉ người đó "không thanh sạch", mặc dù người đó không có lỗi, và người đó phải sống riêng biệt, không được dự vào việc thờ phượng, và không được sống chung với xã hội cộng đoàn. Dân Israel là một dân tộc phải được thánh hóa, không có tì tích ô uế. Một "người không thanh sạch" là một người trái hẳn với sự chí thánh của Thiên Chúa, và người đó là dấu vết ô uế trong cộng đoàn thanh sạch.

Sách Lêvi là sách nói về luật lệ trước. Sau khi dân Israel từ nơi lưu đày ở Babilon về, sách đó được tu bổ lại do trường của các thầy tư tế đặt nghi thức cho sự thờ phượng của cộng đoàn. Theo luật của sách Levi, người bị phong cùi phải sống riêng biệt, và không được dự vào việc thờ phượng. Vì bệnh phong dễ lây cho người khác nên người bị phong cũng không được sống trong cộng đoàn xã hội. Thời xưa, sự bắt buộc người bị phong sống riêng biệt cũng giống như họ bị tội tử hình. Những người như thế làm sao sống nếu không có liên hệ với xã hội loài người? “Họ sống riêng biệt, trong nhà của họ ở ngoài trại".

Một tác giả sánh những người phong như "những xác chết còn sống". Nếu người phong được chữa lành, thì đó là sự sống lại, vì người đó được trở về với cộng đoàn cùng sống với xã hội và dự vào việc thờ phượng của cộng đoàn.

Truyền thống Công Giáo nhấn mạnh đời sống cộng đoàn. Chúng ta không sống riêng biệt trong đời sống thiêng liêng, tự tìm cách cứu rỗi riêng cho mình. Chúng ta sống đời sống thánh hóa để nên như một thành phần của cộng đoàn hướng về Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta phạm tội, chúng ta không tách biệt chúng ta ra khỏi Thiên Chúa, nhưng tách biệt chúng ta ra khỏi cộng đoàn của Thiên Chúa. Vì thế để trở lại với Thiên Chúa chúng ta cần hòa giải với cộng đoàn. Bởi thế Chúa Giêsu bảo người phong đã được chữa lành phải đi đến trình diện thầy tư tế để thầy tư tế chứng nhận sự chữa lành và đón người đó trở về với đời sống xã hội và tôn giáo của cộng đoàn.

Hôm nay quý vị giảng lời Chúa có dịp nói về Bí Tích Hòa Giải. Tội lỗi không phải là việc riêng tư, nhưng nó gây hậu quả trong cộng đoàn. Tội "nặng" không phải chỉ là việc tách rời khỏi Thiên Chúa, nhưng cũng có ý nghĩa là sự tách khỏi cộng đoàn. Chúng ta có thể chọn: sống với Thiên Chúa, hay sống không có Thiên Chúa. Chúng ta ý thức là chúng ta bị tách khỏi Thiên Chúa, chúng ta xin ơn tha thứ đã sẵn sàng có sẵn cho chúng ta. Bí Tích Hòa Giải có sự cam đoan cụ thể là chúng ta thật sự được tha thứ, và được trở về với dân thánh của Thiên Chúa. Bí Tích là sự đón chào của cộng đoàn đối với một thành phần đã xa rời Thiên Chúa và cộng đoàn.

Lễ Tro là lễ trong tuần này, và chúng ta bắt đầu Mùa Chay. Chúng ta mừng Mùa Sám Hối và chúng ta thay đổi nên dân của Thiên Chúa. Cộng đoàn nâng đỡ chúng ta trong mùa đức tin, đức cậy và đức mến qua gương mẫu của các thành phần trong cộng đoàn, và qua đời sống phụng vụ để sửa soạn chúng ta mừng lễ Phục Sinh. Chúng ta không tự thánh hóa riêng mình chúng ta, nhưng trong cộng đoàn chung với nhau. Chúng ta nhìn quanh chúng ta nơi những thành phần mừng phép Thánh Thể hôm nay với lòng tạ ơn về sự làm chứng, và sự nâng đỡ của họ cho chúng ta trong việc dấn thân vào sự thánh hóa.

Câu chuyện trong Phúc âm tiếp tục việc Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành. Trước hết câu chuyện nói về một bệnh quan trọng là bệnh phong. Rồi đến việc chữa lành qua lời nói và việc Chúa Giêsu sờ vào người bệnh. Rốt cùng có việc chữa lành, và người được chữa lành phải đi trình thầy tư tế để được chứng nhận theo luật của sách Lêvi nói trong bài đọc thứ nhất. Điều thứ ba nói đến chủ đề đặc biệt trong Phúc âm thánh Máccô gọi là "việc ẩn dấu của Đấng Mesia". Người được chữa lành không được nói với ai về sự chữa lành. Nhưng, người đó lập tức loan báo cho khắp mọi người, không theo lời dặn bảo của Chúa Giêsu.

Chúng ta hãy dừng lại đây để xét một chút về từ ngữ. Điều này có thể giúp chúng ta trong việc kể câu chuyện. Thánh Máccô nói khi người phong đến gần, Chúa Giêsu động lòng thương người đó. Từ ngữ chính (splanchnizomai) diễn tả sự động lòng thương xót mạnh về thân xác. Chúa Giêsu không phải chỉ cảm thấy buồn cho người bệnh, nhưng Ngài cảm động xót thương tận trong thâm tâm Ngài và quyết lòng giúp đỡ.

Sự cảm thông với nỗi đau khổ như thế với người khác có thể là động lực thúc đẩy chúng ta làm như Chúa Giêsu: ít nhất là an ủi và giúp đỡ người sống bên lề xã hội và yếu đuối. Có thể có những luật trong xã hội về thái độ đó: "Họ là những người không hợp pháp, người phạm tội nặng, người bị nghiện v.v.. Nhưng có lúc chúng ta chỉ phải theo sự cảm thông và lòng thương xót (splanchnizomai) đối với người đau khổ, để làm việc gì cho họ.

Và đây là một từ khác Từ chính là embrimamenos có nghĩa thật là tức giận lên tiếng nghiêm giọng (trong câu 43). Sự tức giận không chỉ về người phong, nhưng chỉ về bệnh phong. Vì thời đó người ta nghĩ bệnh phong là do quỷ dữ chiếm đoạt người bệnh.

Tức giận- đây là sự thương xót có thể thúc đẩy chúng ta hành động trái ngược với sự bất công trong xã hội và ngay cả trong các thành phần của Giáo hội chúng ta. Chúng ta nhận thấy có sự bất công. Chúng ta thấy người vô tội bị đàn áp, và người công chính tức giận (embrimamenos) nổi lên thúc đẩy chúng ta làm một việc gì.

Chúa Giêsu không muốn người phong được chữa lành loan báo điều gì đã xảy ra cho anh ta. Chúa Giêsu không muốn người ta biết Ngài chỉ là một người làm phép lạ. Cây thập giá và sự Phục sinh đang chờ đợi Ngài và rồi sẽ cho mọi người biết Ngài là ai. Bệnh phong chỉ là một dấu chỉ của tội lỗi, và Chúa Giêsu muốn chữa tội lỗi để cứu rỗi loài người. Tội lỗi làm cho chúng ta trở thành người sống bên lề đối với kẻ khác và đối với ngay cả chúng ta. Người được chữa lành loan báo tin anh ta được lành bệnh làm cho dân chúng ngưỡng mộ sự lạ Chúa Giêsu làm. Và bởi thế chận bớt việc Ngài muốn loan báo như trong phần đầu của Phúc âm thánh Máccô: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1, 15).

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP