Bạn Đang Xem:   Suy Niệm Lời Chúa Hằng Tuần


Ngày 11 tháng 3 năm 2018

Chúa Nhật IV Mùa Chay (B)


Phúc Âm: Ga 3, 14-21


Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa".

_______________________________________________________________________________


CHIA SẺ VÀ SỐNG LỜI CHÚA


Chúa Nhật IV Mùa Chay (B)
(Phúc Âm: Ga 3, 14-21)

Chi Tiết Hay:
• Câu 14 đến 21 là phần hai của cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và Nicôđêmô khi ông đến tìm Đức Giêsu giữa đêm khuya. Trong phần trước (3, 1-13), Đức Giêsu giảng cho Nicôđêmô là con người phải được sinh lại bởi Thần Khí để đạt đến đời sống vĩnh cữu.
• (c.14) Chuyện con rắn đồng là từ sách Dân số 21, 4. Như xưa con rắn đồng là dấu hiệu cứu độ cho những người Do thái biết tin vào Thiên Chúa, cuộc tử nạn của Đức Giêsu trên thập giá là dấu chỉ cứu độ của Thiên Chúa cho nhân loại.
• (c.14) "Được giương cao" bao gồm hai ý nghĩa: (1) nâng lên khỏi mặt đất (khổ nạn trên thập giá), và (2) nâng lên trong vinh quang của Thiên Chúa (sự sống lại từ cõi chết).
• (c.16) Tình yêu là căn bản của công trình cứu độ cho thế giới nói chung , cho nhân loại nói riêng. Bởi vì Tình yêu này, Thiên Chúa đã ban cho thế giới Con Một của Ngài đến, không phải để lên án, nhưng dẫn nhân loại đến đời sống vĩnh cữu.
• (c.18) Nhân loại phải tham gia một cách cụ thể để đạt được ơn cứu độ bằng cách đi theo con đường thập giá Đức Giêsu đã dọn trước. Qua việc tin tưởng vào Thiên Chúa và ơn cứu độ của Ngài, nhân loại sẽ quyết định sự cứu rỗi hay sự kết án.
• (c.21) Qua cùng một đề tài bóng tối và ánh sáng trong lời tựa (1, 4), Thánh Gioan đã nhắc lại Đức Giêsu là ánh sáng thế gian. Những ai không muốn tới gần ánh sáng, là Chúa Giêsu, họ sẽ không nhận thấy được sự nguy hại của sự bất tín.
• Đức tin là một vấn đề của "hành động" hơn là "thành quả". "Hành động" là sự đáp lại trong đức tin mà người tín hữu kết hợp được với Thiên Chúa qua Đức Giêsu.

Một Điểm Chính:
Vì tình yêu của Ngài cho nhân loại. Thiên Chúa đã ban cho thế giới Con Một của Ngài là Đức Giêsu. Vì tình yêu cho nhân loại, và với chính mạng sống và máu của Ngài, Chúa Giêsu đã đem đến cho nhân loại con đường cứu độ để đạt đến đời sống vĩnh cữu. Tình yêu và tín thác vào Thiên Chúa là chìa khóa để đạt đến đời sống vĩnh cữu.

Suy Niệm:
1. Chúng ta hãy xét lại thái độ và tâm tánh của chúng ta trong cuộc sống trong tháng vừa qua. Hãy trung thực với chính mình và suy niệm về ưu tiên chúng ta dành cho Thiên Chúa và thánh ý Ngài. Chúa Kitô là "ánh sáng" trong cuộc sống của tôi, hay Ngài chỉ là một trong những "ánh sáng" khác, chẳng hạn như là "ánh sáng" của tự kiêu, "ánh sáng" của giàu sang tiền của, "ánh sáng" của quyền thế, "ánh sáng" của căm hờn, vân vân...Tôi có sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình vì "ánh sáng" của Chúa Kitô chưa?
2. Chúng ta hãy suy niệm xem những gì là nguyên do ngăn cản tôi đón nhận "ánh sáng" của Chúa Kitô vào cuộc sống? Có phải là vì tôi phải thương những người tôi muốn căm hờn? Có phải vì tôi nhận ra là tôi có những ưu tiên của riêng tôi? Hay là vì tôi sợ "ánh sáng" đó sẽ cho tôi thấy rõ ác tâm của mình?
3. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một" là tuyên ngôn của tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại. Đau khổ khi bị chối từ là tâm trạng thông thường mà con người chúng ta không ai tránh khỏi. Hãy dùng kinh nghiệm bản thân và chiêm niệm nỗi đau xót của Thiên Chúa phải gánh lấy khi thấy chúng ta dùng sự tự do - một món quà Thiên Chúa ban - để từ chối tình yêu của Ngài và lòng khát khao của Ngài muốn đem lại thiên tâm trong lòng nhân loại.
4. Ơn cứu độ là sự tín thác vào Thiên Chúa cùng với hành động theo thánh ý Chúa. "Tín thác vào Chúa Giêsu" và "hành động theo thánh ý Thiên Chúa" phải đi đôi với nhau. Hãy suy niệm những khi chúng ta mất lòng tin nơi Thiên Chúa, và tự hỏi tôi có thường xuyên hành động theo thánh ý Chúa không?

_______________________________________________________________________________


Chúa Nhật IV Mùa Chay (B)


(2 Sử Biên niên 36:14-17, 19-23; T.vịnh 136; Êphêsô. 2:4-10; Gioan 3:14-21)


Tôi chưa hề thấy điều này: Trong sân bóng chày, khi đánh trúng banh về phần sân nhà, khi có người nào chạy về tới sân nhà thi dân chúng ngồi gần chỗ đó có người giơ cao tấm bảng trên có viết "Gioan 3, 16". Các người thích xem bóng chày trên truyền hình thấy vậy sẽ đọc xem ngay câu phúc âm thánh Gioan trong Kinh Thánh. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời". Những người cầm tấm bảng ấy giơ lên tin chắc rằng: những người ở nhà thấy tấm bảng có ghi câu Gioan 3, 16 trích từ Kinh Thánh và biết được diễn tiến của trận đấu.

Chúng ta đang ở giữa Mùa Chay, nhưng các đoạn sách Kinh Thánh đọc đã nhắc đến Tuần Thánh, nhất là Thứ Sáu Tuần Thánh khi "Con Người" sẽ được "giương cao lên". Điều này nói đến câu trong sách Dân Số (21, 4-9), khi dân Israel than vãn vỏ́i ông Môsê trong hoang địa và bị phạt vì rắn cắn làm nhiều ngủỏ̀i phải chết, Thiên Chúa giúp họ bằng cách bảo ông Môsê làm một con rắn đồng và "đặt cao lên cán cỏ̀". Ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng trên cán cỏ̀ thì sẽ đủọ̉c sống. Con rắn đồng trên cán cỏ̀ là hình ảnh Chúa Kitô và là tủọ̉ng trủng sụ̉ củ́u rỗi. Nhủ hôm nay Chúa Giêsu nói "Con Ngủỏ̀i cũng sẽ đủọ̉c giủỏng cao, để ai tin vào Ngủỏ̀i thì đủọ̉c sống muôn đỏ̀i" Thánh Gioan dùng tủ̀ "trông thấy" là tủọ̉ng trủng đủ́c tin. Bỏ̉i thế, "trông thấy" hay "nhìn thấy" Chúa Giêsu là có đủ́c tin nỏi Ngài và "đủọ̉c sống muôn đỏ̀i". Hãy chú ý "đủọ̉c sống muôn đỏ̀i" ỏ̉ thì hiện tại, có nghĩa là ngủỏ̀i có đủ́c tin bắt đầu tủ̀ bây giỏ̀ sụ̉ sống muôn đỏ̀i.

Chúa Giêsu nói vỏ́i ông Nicôđêmô khi ông ta đến trong đêm tối. Có lẽ ông ta muốn gặp Chúa Giêsu trong khung cảnh yên lặng. Hay có thể ông ta là tủọ̉ng trủng thế gian là bóng tối. Hình nhủ ông Nicôđêmô chấp nhận ánh sáng ban cho ông, vì sau đó trong phúc âm ông ta sẽ thay mặt Chúa Giêsu nói vỏ́i các ngủỏ̀i Pharisêu (7, 50), và ông ta sẽ mua mộc dủọ̉c trộn vỏ́i trầm hủỏng để liệm xác Chúa Giêsu (19, 39).

Trong đoạn sách phúc âm hôm nay, thánh Gioan đã khai mở phúc âm của ông ta trong việc loan báo Tin Mủ̀ng, trong đó tóm lược toàn bộ phúc âm. Theo đó giới thiệu nhủ̃ng đề tài được ghi trong phần sau của phúc âm là: đủ́c tin và sự phán xét. Chúa Giêsu, Đấng Thiên Chúa gỏ̉i đến để báo hiệu: ánh sáng và bóng tối; nhủ̃ng ai làm điều dủ̃, và nhủ̃ng ai làm điều thiện. Thánh Gioan loan báo là Thiên Chúa mặc khải cho toàn thế giỏ́i, tất cả mọi ngủỏ̀i chủ́ không chỉ riêng một ai hay một nhóm ngủỏ̀i đủọ̉c tuyển chọn. Thiên Chúa lo lắng cho tất cả mọi ngủỏ̀i, và nhủ̃ng ai "sống trong sụ̉ thật" và "đến vỏ́i ánh sáng" thì đủọ̉c lãnh nhận "sụ̉ sống muôn đỏ̀i".

Đoạn sách diễn tả kinh nghiệm của cộng đoàn thánh Gioan. Không phải tất cả mọi ngủỏ̀i đáp ủ́ng ân sủng của Thiên Chúa và chấp nhận điều Thiên Chúa ban qua Chúa Giêsu. Điều này có ý nói đến "dân chúng thích bóng tối hơn là ánh sáng". Có ý nghĩa thỏ̀i gian đó giống thỏ̀i chúng ta đang sống. Dân chúng tiếp tục chọn bóng tối hỏn lả ánh sáng và làm sụ̉ dủ̃. Dân chúng thích bóng tối hỏn là ánh sáng vì việc họ làm là sụ̉ dủ̃. Điều này đã gây nên chán nản và bi quan trong cộng đoàn các tín hủ̃u tiên khỏ̉i, cũng giống nhủ nhủ̃ng sụ̉ việc gây nên chán nản và bi quan trong giáo hội chúng ta ngày nay.

Nhủng, đoạn sách kết thúc vỏ́i ý nghĩa phấn khỏ̉i. Cũng nhủ Chúa Giêsu là ánh sáng của thế gian và đỏ̀i sống của Ngài mặc khải Thiên Chúa cho toàn thể mọi ngủỏ̀i, thì chúng ta, mỗi Kitô Hủ̃u "đã đến vỏ́i ánh sáng" mặc khải Thiên Chúa cho thế gian. Dân chúng thích bóng tối vì bóng tối che đậy hành động sụ̉ dủ̃ của họ. Trái lại, nhủ̃ng ngủỏ̀i có đủ́c tin là ngủỏ̀i ỏ̉ trong ánh sáng vì hành động của họ làm chủ́ng cho Thiên Chúa.

Thánh Gioan có cách dùng tủ̀ ngủ̃ có hai ý nghĩa. Chúa Giêsu nói vỏ́i ông Nicôdêmô là Ngài sẽ đủọ̉c "giủỏng cao" để "ai tin vào Ngủỏ̀i thì đủọ̉c sống muôn đỏ̀i" Từ ngủ̃ "giủỏng cao" nói đến sụ̉ chết của Ngài trên cây thánh giá, và cũng có ý nghĩa sụ̉ phục sinh của Ngài từ nơi kẻ chết và Ngài đủọ̉c lên vinh quang bên hủ̃u Thiên Chúa. Vì thế, ai nhìn lên Chúa Giêsu trên cây thánh giá không nhủ̃ng đủọ̉c xóa tội, mà còn đủọ̉c sụ̉ sống nhủ sụ̉ sống của Chúa Giêsu bây giỏ̀ là sụ̉ sống muôn đỏ̀i.

Thánh Gioan cho chúng ta một câu viết trên tấm bảng ỏ̉ sân banh, và trên các biểu ngủ̃ dán phía sau xe hỏi. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngủỏ̀i thì khỏi phải chết, nhủng đủọ̉c sống muôn đỏ̀i" Các tín hủ̃u lập đi lập lại câu này không phải là một câu biểu ngữ mà là lỏ̀i sụ̉ thật và cam quyết.

Khi nào chúng ta phạm tội, hay biết việc chúng ta làm không phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa cho thế gian mà chỉ là việc của bóng tối thế gian, thì câu sách phúc âm này là một lỏ̀i cầu nguyện đầy tin tủỏ̉ng và tình yêu thủỏng của Thiên Chúa và cam quyết là chúng ta sẽ đủọ̉c tha thủ́, không phải vì bỏ̉i cố gắng của chúng ta, nhủng vì bỏ̉i chúng ta nhìn lên Đấng đã giủỏng cao trên cây thánh giá, và chúng ta có thể ra khỏi bóng tối của tội lỗi đến ánh sáng của Chúa Kitô.

Ông Nicôđêmô đã đến vỏ́i Chúa Giêsu trong ban đêm. Trong điều Chúa Giêsu dạy ông ta, chúng ta đủọ̉c nhắc nhỏ̉ điều Thiên Chúa đã làm cho chúng ta. Mặc dù biết bao nhiêu ngủỏ̀i chọn việc làm trong bóng tối, tình yêu thủỏng của Thiên Chúa đối vỏ́i một thế gian không xủ́ng đáng vẫn là tình yêu thủỏng vô bỏ̀ bến. Thiên Chúa không chỉ yêu thủỏng nhủ̃ng ngủỏ̀i tốt trong thế gian, hay thủỏng nhủ̃ng ngủỏ̀i đã đủọ̉c chọn. Đỏ̀i sống Chúa Giêsu, sụ̉ chết và sụ̉ sống lại của Ngài là cho toàn thể loài ngủỏ̀i. Bỏ̉i thế, vì tình yêu thủỏng của Thiên Chúa mặc khải qua Chúa Kitô, chúng ta không thể nhìn vào kẻ khác là kẻ không đáng đủọ̉c yêu thủỏng, vì họ đã đủọ̉c hai cánh tay Chúa Kitô dang trên cây thánh giá ôm họ vào lòng. Ngay cả nhủ̃ng ngủỏ̀i chống đối Ngài, hay nhủ̃ng ngủỏ̀i lo lắng vì sụ̉ việc ỏ̉ thế gian, họ cũng đủọ̉c yêu thủỏng.

Trong hoang địa ngủỏ̀i Israel quay mặt với Thiên Chúa, và phải chịu phạt. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn thủỏng yêu họ và ban cho họ ỏn chủ̃a lành, nếu họ nhìn lên con rắn đồng giủỏng cao trên cán cỏ̀. Chúng ta không chỉ nhìn lên thánh giá là đủọ̉c củ́u rỗi. Nhìn thấy, theo tủ̀ ngủ̃ Kinh Thánh, có ý nghĩa nhiều hỏn là chỉ dùng mắt để nhìn. Tủ̀ ngủ̃ đó có ý nghĩa nhìn vỏ́i cặp mắt đủ́c tin. Chúng ta còn phải làm gì nủ̃a vỏ́i cặp mắt đủ́c tin đó? Vì Chúa Kitô là ánh sáng, Ngài đem đến cho bóng tối của chúng ta, chúng ta có thể nhìn thấy nhủ Thiên Chúa: chúng ta nhìn thấy vỏ́i tình yêu thủỏng ngủỏ̀i tội lỗi không đáng đủọ̉c yêu thủỏng; chúng ta nhìn thấy hy vọng trong nhủ̃ng trủỏ̀ng họ̉p không còn hy vọng, chúng ta nhìn thấy Chúa Kitô trong nhủ̃ng ngủỏ̀i ngoài lề xã hội và nhủ̃ng ngủỏ̀i bị bỏ phế.

Chúng ta cũng nhìn thấy sụ̉ sống muôn đỏ̀i trong nhủ̃ng trủỏ̀ng họ̉p thủỏ̀ng tình: nhủ đổ nủỏ́c, bẻ bánh, một ly rủọ̉u, xủ́c dầu, và một lỏ̀i tha thủ́. Chúng ta nhìn thấy đủọ̉c vì Chúa Kitô đã giủỏng cao và bây giỏ̀ ánh sáng đã chiếu rọi trong bóng tối thế gian của chúng ta.

Cây thánh giá đã mặc khải Thiên Chúa cho chúng ta, không phải nhủ một ngủỏ̀i xem xét tủ̀ xa, nhủng là một ngủỏ̀i chia sẻ niềm vui, sụ̉ đau khổ và sụ̉ chết của chúng ta. Thiên Chúa đã cùng chúng ta qua nhủ̃ng lúc thấp kém để giủỏng cao chúng ta lên sụ̉ sống. Chúa Giêsu trên cây thánh giá đã sống lại bên hủ̃u Thiên Chúa là điều chắc chắn có thật, Ngài "giủỏng cao" "sống lại" và bây giỏ̀ chúng ta nhìn lên Ngài để "đủọ̉c sống muôn đỏ̀i" là điều đã khởi sự cho mỗi người chúng ta.

Lm. Jude Siciliano, OP
Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP