BAN GIÁO LÝ VIỆT NGỮ ĐỀN THÁNH LAVANG LAS VEGAS XIN THÔNG BÁO

GIÁO LÝ VIỆT NGỮ VÀ THIẾU NHI SẼ BẮT ĐẦU GHI DANH VÀO 1-8-2019 ĐẾN 31-8-2019

KÍNH XIN PHỤ HUYNH ĐẾN GHI DANH CHO CÁC EM

Xin quý phụ huynh tải đơn sau đây:

Đơn Ghi Danh Giáo Lý và Việt Ngữ