ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG LAS VEGAS KỲ X

ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG LAS VEGAS KỲ X “Cùng Mẹ Sống Niềm Vui Yêu Thương” “Trong ba ngày: 20.21.22/10/2017” I- Hướng Về Đại Hội: Đại Hội Mẹ La Vang Las Vegas luôn lấy mốc điểm là Tháng 10, tháng bước vào Mùa Thu, khí trời mát dịu, có những cơn gió nhẹ thổi làm êm...